Skip to content
Browse files

update

  • Loading branch information...
1 parent 5c81128 commit 3a4cce8d089179bdf2a70e595085f9ba0ec8721f @lem9 lem9 committed Jan 29, 2006
Showing with 204 additions and 200 deletions.
  1. +102 −100 lang/norwegian-iso-8859-1.inc.php
  2. +102 −100 lang/norwegian-utf-8.inc.php
View
202 lang/norwegian-iso-8859-1.inc.php
@@ -23,8 +23,9 @@
$strAbortedClients = 'Avbrutt';
$strAbsolutePathToDocSqlDir = 'Vennligst skriv inn den absolutte stien på webtjeneren til docSQL katalogen';
-$strAccessDenied = 'Ingen tilgang';
+$strAccessDeniedCreateConfig = 'En mulig årsak for dette er at du ikke opprettet konfigurasjonsfila. Du bør kanskje bruke %1$ssetup script%2$s for å opprette en.';
$strAccessDeniedExplanation = 'phpMyAdmin forsøkte å koble til MySQL-serveren, og serveren avviste tilkoblingen. Du må kontrollere vert (host), brukernavn (username) og passord (password) i config.inc.php og sjekke at de tilsvarer den informasjonen du fikk fra MySQL-server administratoren.';
+$strAccessDenied = 'Ingen tilgang';
$strAction = 'Handling';
$strAddAutoIncrement = 'Legg til AUTO_INCREMENT verdi';
$strAddConstraints = 'Legg til begrensninger';
@@ -94,15 +95,16 @@
$strBookmarkReplace = 'Erstatt eksisterende bokmerke med samme navn';
$strBookmarkThis = 'Lagre denne SQL-spørringen';
$strBookmarkView = 'Bare se';
-$strBrowse = 'Se ';
+$strBrowseDistinctValues = 'Se gjennom distinkte verdier';
$strBrowseForeignValues = 'Se de eksterne verdiene';
-$strBufferPool = 'Mellomlager';
+$strBrowse = 'Se på';
$strBufferPoolActivity = 'Mellomlageraktivitet';
+$strBufferPool = 'Mellomlager';
$strBufferPoolUsage = 'Mellomlagerbruk';
-$strBufferReadMisses = 'Lesebommer';
$strBufferReadMissesInPercent = 'Lesebommer i %';
-$strBufferWriteWaits = 'Skriveforsinkelser';
+$strBufferReadMisses = 'Lesebommer';
$strBufferWriteWaitsInPercent = 'Skriveforsinkelser i %';
+$strBufferWriteWaits = 'Skriveforsinkelser';
$strBulgarian = 'bulgarsk';
$strBusyPages = 'Opptatte sider';
$strBzError = 'phpMyAdmin kunne ikke komprimere dumpede data fordi Bz2 tillegget til denne php versjonen er ødelagt. Vi anbefaler på det sterkeste at du setter <code>$cfg[\'BZipDump\']</code> direktivet i din phpMyAdmin konfigurasjonsfil til <code>FALSE</code>. Hvis du ønsker å bruke Bz2 komprimerings funksjonene, så bør du oppgradere til en nyere php versjon. Se php bug rapport %s for detaljer.';
@@ -119,19 +121,19 @@
$strCaseInsensitive = 'uavhengig av bokstavstørrelse';
$strCaseSensitive = 'avhengig av bokstavstørrelse';
$strCentralEuropean = 'sentraleuropeisk';
-$strChange = 'Endre';
-$strChangeCopyMode = 'Opprett ny bruker med de samme privilegier og ...';
$strChangeCopyModeCopy = '... behold den gamle.';
$strChangeCopyModeDeleteAndReload = ' ... slett den gamle fra brukertabellene og deretter oppfrisk privilegiene.';
$strChangeCopyModeJustDelete = ' ... slett den gamle fra brukertabellene.';
+$strChangeCopyMode = 'Opprett ny bruker med de samme privilegier og ...';
$strChangeCopyModeRevoke = ' ... tilbakekall alle aktive privilegier fra den gamle og slett den etterpå.';
$strChangeCopyUser = 'Endre innloggingsinformasjon / kopiere bruker';
$strChangeDisplay = 'Velg felt for visning';
+$strChange = 'Endre';
$strChangePassword = 'Endre passord';
-$strCharset = 'Tegnsett';
$strCharsetOfFile = 'Filens tegnsett:';
-$strCharsets = 'Tegnsett';
$strCharsetsAndCollations = 'Tegnsett og sammenligninger';
+$strCharsets = 'Tegnsett';
+$strCharset = 'Tegnsett';
$strCheckAll = 'Merk alle';
$strCheckOverhead = 'Kontroller overheng';
$strCheckPrivs = 'Kontroller privilegier';
@@ -143,31 +145,32 @@
$strColumnNames = 'Kolonnenavn';
$strColumnPrivileges = 'Kolonne-spesifikke privilegier';
$strCommand = 'Kommando';
-$strComments = 'Kommentarer';
$strCommentsForTable = 'TABELLKOMMENTARER';
+$strComments = 'Kommentarer';
$strCompatibleHashing = 'MySQL&nbsp;4.0 kompatibel';
$strCompleteInserts = 'Komplette innlegg';
$strCompression = 'Kompresjon';
$strCompressionWillBeDetected = 'Komprimering av importerte filer vil bli automatisk oppdaget fra: %s';
+$strConfigDefaultFileError = 'Kunne ikke laste standard konfigurasjonsfil fra: "%1$s"';
$strConfigFileError = 'phpMyAdmin kunne ikke lese din konfigurasjonsfil!<br />Dette kan skje hvis PHP finner en syntaksfeil eller ikke kan finne filen.<br />Vennligst kall opp konfigurasjonsfilen direkte via linken under og les PHP feilmeldingen(e) som du vil få. I de fleste tilfeller så mangler det et anførselstegn eller et semikolon et sted.<br />Hvis du får en blank side så er alt ok.';
$strConfigureTableCoord = 'Vennligst konfigurer koordinatene for tabell %s';
$strConnectionError = 'Kan ikke koble til: ugyldige innstillinger.';
$strConnections = 'tilkoblinger';
$strConstraintsForDumped = 'Begrensninger for dumpede tabeller';
$strConstraintsForTable = 'Begrensninger for tabell';
$strCookiesRequired = 'Cookies må være slått på forbi dette punkt.';
-$strCopy = 'Kopier';
$strCopyDatabaseOK = 'Databasen %s har blitt kopiert til %s';
+$strCopy = 'Kopier';
$strCopyTable = 'Kopier tabell til (database<b>.</b>tabell):';
$strCopyTableOK = 'Tabellen %s er kopiert til %s.';
$strCopyTableSameNames = 'Kan ikke kopiere tabellen til samme navn!';
$strCouldNotKill = 'phpMyAdmin kunne ikke avslutte tråd %s. Den er sansynligvis alt avsluttet.';
-$strCreate = 'Opprett';
$strCreateDatabaseBeforeCopying = 'CREATE DATABASE før kopiering';
$strCreateIndex = 'Lag en indeks på&nbsp;%s&nbsp;kolonner';
$strCreateIndexTopic = 'Lag en ny indeks';
$strCreateNewDatabase = 'Opprett ny database';
$strCreateNewTable = 'Opprett ny tabell i database %s';
+$strCreate = 'Opprett';
$strCreatePage = 'Lag en ny side';
$strCreatePdfFeat = 'Lag PDF-dokumenter';
$strCreationDates = 'Opprettelse/Oppdaterings/Kontrolldateo';
@@ -177,29 +180,29 @@
$strCSVImportOptions = 'CSV innstillinger';
$strCSVOptions = 'CSV valg';
$strCyrillic = 'kyrillisk';
-$strCzech = 'tjekkisk';
$strCzechSlovak = 'Tjekkoslovakisk';
+$strCzech = 'tjekkisk';
$strDanish = 'dansk';
-$strData = 'Data';
$strDatabase = 'Database';
$strDatabaseEmpty = 'Databasens navn er tomt!';
$strDatabaseExportOptions = 'Databaseeksportinnstillinger';
$strDatabaseHasBeenDropped = 'Databasen %s har blitt slettet';
$strDatabaseNoTable = 'Denne databasen har ingen tabeller!';
$strDatabases = 'databaser';
$strDatabasesDropped = '%s databasene har blitt slettet.';
-$strDatabasesStats = 'Statistikk for databaser';
$strDatabasesStatsDisable = 'Slå av statistikk';
$strDatabasesStatsEnable = 'Slå på statistikk';
$strDatabasesStatsHeavyTraffic = 'OBS: Når du slår på Databasestatistikk så kan det medføre stor traffik mellom webtjeneren og MySQL-tjeneren.';
+$strDatabasesStats = 'Statistikk for databaser';
+$strData = 'Data';
$strDataDict = 'Dataordbok';
$strDataOnly = 'Bare data';
$strDataPages = 'Sider som inneholder data';
$strDBComment = 'Database kommentar: ';
$strDBCopy = 'Kopier databasen til';
-$strDBGContext = 'Sammenheng';
$strDBGContextID = 'Sammenhengs-ID';
+$strDBGContext = 'Sammenheng';
$strDBGHits = 'Treff';
$strDBGLine = 'Linje';
$strDBGMaxTimeMs = 'Max tid, ms';
@@ -210,17 +213,17 @@
$strDbPrivileges = 'Database-spesifikke privilegier';
$strDBRename = 'Endre databasens navn til';
$strDbSpecific = 'databasespesifikk';
-$strDefault = 'Standard';
$strDefaultEngine = '%s er standard lagringsmotor for denne MySQL tjeneren.';
+$strDefault = 'Standard';
$strDefaultValueHelp = 'Sett inn en enkelt verdi for standard verdier uten skråstrek, anførselstegn eller annen &quot;escaping&quot; med dette formatet: a';
$strDefragment = 'Defragmenter tabell';
$strDelayedInserts = 'Bruk forsinkede innsettinger';
-$strDelete = 'Slett';
-$strDeleteAndFlush = 'Slett brukeren og oppfrisk privilegiene etterpå.';
$strDeleteAndFlushDescr = 'Dette er den beste måten, men oppfrisking av privilegiene kan ta litt tid.';
+$strDeleteAndFlush = 'Slett brukeren og oppfrisk privilegiene etterpå.';
$strDeleted = 'Raden er slettet';
$strDeletedRows = 'Slettede rader:';
$strDeleteNoUsersSelected = 'Ingen brukere merket for sletting!';
+$strDelete = 'Slett';
$strDeleting = 'Sletter %s';
$strDelOld = 'Den nåværende siden har referanser til tabeller som ikke lenger eksisterer. Vil du slette disse referansene?';
$strDescending = 'Synkende';
@@ -235,8 +238,8 @@
$strDoAQuery = 'Utfør en "spørring ved eksempel" (jokertegn: "%")';
$strDocu = 'Dokumentasjon';
$strDoYouReally = 'Vil du virkelig ';
-$strDrop = 'Slett';
$strDropDatabaseStrongWarning = 'Du er i ferd med å SLETTE en komplett database!';
+$strDrop = 'Slett';
$strDropUsersDb = 'Slett databasene som har det samme navnet som brukerne.';
$strDumpingData = 'Dataark for tabell';
$strDumpSaved = 'Dump har blitt lagret til fila %s.';
@@ -247,13 +250,13 @@
$strEditPDFPages = 'Rediger PDF-sider';
$strEditPrivileges = 'Rediger privilegier';
$strEffective = 'Effektiv';
-$strEmpty = 'Tøm';
$strEmptyResultSet = 'MySQL returnerte ett tomt resultat (m.a.o. ingen rader).';
+$strEmpty = 'Tøm';
$strEnabled = 'Påslått';
$strEncloseInTransaction = 'Inneslutt eksport i en transaksjon';
-$strEnd = 'Slutt';
$strEndCut = 'STOPP KUTT';
$strEndRaw = 'STOPP UFORMATERT';
+$strEnd = 'Slutt';
$strEngineAvailable = '%s er tilgjengelig på denne MySQL theneren.';
$strEngineDisabled = '%s har blitt dekativert for denne MySQL tjeneren.';
$strEngines = 'Motorer';
@@ -276,13 +279,17 @@
$strFailedAttempts = 'Feilede forsøk';
$strField = 'Felt';
$strFieldHasBeenDropped = 'Feltet %s har blitt slettet';
-$strFields = 'Felter';
$strFieldsEmpty = ' Antall felter er tommt! ';
$strFieldsEnclosedBy = 'Felter omsluttet av';
$strFieldsEscapedBy = 'Felter beskyttet med';
+$strFields = 'Felter';
$strFieldsTerminatedBy = 'Felter avsluttet med';
$strFileAlreadyExists = 'Fila %s eksisterer alt på serveren, endre navnet eller merk av for overskriving av fil.';
$strFileCouldNotBeRead = 'Fila kunne ikke leses';
+$strFileNameTemplateDescriptionDatabase = 'databasenavn';
+$strFileNameTemplateDescription = 'Denne verdien blir tolket slik som %1$sstrftime%2$s, så du kan bruke tidformateringsstrenger. I tillegg vil følgende transformasjoner skje: %3$s. All annen tekst beholdes som den er.';
+$strFileNameTemplateDescriptionServer = 'tjenernavn';
+$strFileNameTemplateDescriptionTable = 'tabellnavn';
$strFileNameTemplate = 'Filnavnsmal';
$strFileNameTemplateRemember = 'husk malen';
$strFileToImport = 'Fil for importering';
@@ -320,8 +327,8 @@
$strHexForBinary = 'Bruk heksadesimal for binære felter';
$strHome = 'Hjem';
$strHomepageOfficial = 'Offisiell phpMyAdmin-hjemmeside';
-$strHost = 'Vert';
$strHostEmpty = 'Vertsnavnet er tomt!';
+$strHost = 'Vert';
$strHTMLExcel = 'Microsoft Excel 2000';
$strHTMLExcelOptions = 'Microsoft Excel 2000 eksportinnstillinger';
$strHTMLWord = 'Microsoft Word 2000';
@@ -331,17 +338,18 @@
$strIcelandic = 'Islandsk';
$strId = 'ID';
$strIdxFulltext = 'Fulltekst';
-$strIgnore = 'Ignorer';
$strIgnoreDuplicates = 'Ignorer dupliserte rader';
+$strIgnore = 'Ignorer';
$strIgnoreInserts = 'Bruk ignore inserts';
$strIgnoringFile = 'Ignorerer fil %s';
-$strImport = 'Importer';
$strImportDocSQL = 'Importer docSQL-filer';
$strImportFiles = 'Importer filer';
$strImportFormat = 'Formatet til importert fil';
-$strIndex = 'Indeks';
+$strImport = 'Importer';
+$strImportSuccessfullyFinished = 'Importen er fullført, %d spørringer utført.';
$strIndexes = 'Indekser';
$strIndexHasBeenDropped = 'Indeksen %s har blitt slettet';
+$strIndex = 'Indeks';
$strIndexName = 'Indeksnavn&nbsp;:';
$strIndexType = 'Indekstype&nbsp;:';
$strIndexWarningMultiple = 'Mer enn en %s nøkkel ble opprettet for kolonne `%s`';
@@ -350,29 +358,34 @@
$strIndexWarningUnique = 'Både UNIQUE og INDEX nøkler bør ikke settes for kolonne `%s`';
$strInnoDBAutoextendIncrement = 'Autoforstørrende økning';
$strInnoDBAutoextendIncrementDesc = 'Økningen som brukes for å forstørre et autoforstørrende tabellager når den blir full.';
-$strInnoDBBufferPoolSize = 'Mellomlagerstørrelse';
$strInnoDBBufferPoolSizeDesc = 'størrelsen på datalageret InnoDB bruker for å mellomlagre data og indekser for sine tabeller.';
+$strInnoDBBufferPoolSize = 'Mellomlagerstørrelse';
$strInnoDBDataFilePath = 'Datafiler';
$strInnoDBDataHomeDir = 'Datalagringsmappe';
$strInnoDBDataHomeDirDesc = 'Felles del av filsti for alle InnoDB datafiler.';
$strInnoDBPages = 'sider';
$strInnodbStat = 'InnoDB status';
$strInsecureMySQL = 'Din konfigurasjonsfil inneholder innstillinger (root uten passord) som korrensponderer med MySQLs standard priviligerte brukerkonto. Din MySQL-tjener kjører med denne standardinnstillingen, er åpen for misbruk, og du burde fikse dette sikkerhetshullet snarest.';
-$strInsert = 'Sett inn';
$strInsertAsNewRow = 'Sett inn som ny rad';
$strInsertedRowId = 'Satt inn rad id:';
$strInsertedRows = 'Innsatte rader:';
$strInsertNewRow = 'Sett inn ny rad';
+$strInsert = 'Sett inn';
$strInternalNotNecessary = '* En intern relasjon er ikke nødvendig når den også eksisterer i InnoDB.';
$strInternalRelations = 'Interne relasjoner';
$strInUse = 'i bruk';
-$strInvalidAuthMethod = 'Ugyldig auteniseringsmetode satt opp i konfigureringen:';
-$strInvalidColumn = 'Ugyldig kollonne (%s) angitt!';
+$strInvalidAuthMethod = 'Ugyldig autentiseringsmetode satt opp i konfigureringen:';
$strInvalidColumnCount = 'Antall kolonner må være større enn null.';
+$strInvalidColumn = 'Ugyldig kollonne (%s) angitt!';
+$strInvalidCSVFieldCount = 'Ugyldig antall felt i CSV importen i linje %d.';
+$strInvalidCSVFormat = 'Ugyldig format i CSV importen i linje %d.';
+$strInvalidCSVParameter = 'Ugyldig parameter for CSV import: %s';
$strInvalidFieldAddCount = 'Du må sette inn minst ett felt.';
$strInvalidFieldCount = 'Tabellen må ha minst ett felt.';
$strInvalidLDIImport = 'Dette tillegget støtter ikke komprimerte importeringer!';
$strInvalidRowNumber = '%d er ikke et gyldig radnummer.';
+$strInvalidServerHostname = 'Ugyldig tjenernavn for tjener %1$s. Kontroller din konfigurasjon.';
+$strInvalidServerIndex = 'Ugyldig tjenerindeks: "%s"';
$strJapanese = 'japansk';
$strJoins = 'Sammenføyninger';
@@ -387,14 +400,16 @@
$strKorean = 'koreansk';
$strLandscape = 'Landskapsformat';
+$strLanguageFileNotFound = 'Språkfil "%1$s" ble ikke funnet.';
+$strLanguageUnknown = 'Ukjent språk: %1$s.';
$strLatchedPages = 'Tilknyttede sider';
-$strLaTeX = 'LaTeX';
$strLatexCaption = 'Tabelloverskrift';
$strLatexContent = 'Innhold i tabell __TABLE__';
-$strLatexContinued = '(fortsettet)';
$strLatexContinuedCaption = 'Fortsettet tabelloverskrift';
+$strLatexContinued = '(fortsettet)';
$strLatexIncludeCaption = 'Inkluder tabelloverskrift';
$strLatexLabel = 'Merkelappnøkkel';
+$strLaTeX = 'LaTeX';
$strLaTeXOptions = 'LaTeX innstillinger';
$strLatexStructure = 'Struktur i tabell __TABLE__';
$strLatvian = 'Latvisk';
@@ -409,8 +424,8 @@
$strLithuanian = 'lithauisk';
$strLocalhost = 'Lokal';
$strLocationTextfile = 'Plassering av filen';
-$strLogin = 'Logg inn';
$strLoginInformation = 'Innlogingsinformasjon';
+$strLogin = 'Logg inn';
$strLogout = 'Logg ut';
$strLogPassword = 'Passord:';
$strLogServer = 'Tjener';
@@ -429,10 +444,10 @@
$strMIME_nodescription = 'Ingen beskrivelse er tilgjengelig for denne transformasjonen.<br />Spør forfatteren hva %s gjør.';
$strMIME_transformation = 'Nettvisertransformasjon';
$strMIME_transformation_note = 'For en liste over tilgjengelige transformasjonsvalg, klikk på %stransformasjonsbeskrivelser%s';
-$strMIME_transformation_options = 'Transformasjonsvalg';
$strMIME_transformation_options_note = 'Skriv inn verdiene for transformasjon med dette formatet: \'a\',\'b\',\'c\'...<br />Hvis du trenger å bruke en skråstrek ("\") eller en enkel apostrof ("\'") blant disse verdiene så sett en skråstrek foran (eks. \'\\\\xyz\' eller \'a\\\'b\').';
-$strMIME_without = 'MIME-typer skrevet i kursiv har ikke en separat transformasjonsfunksjon';
+$strMIME_transformation_options = 'Transformasjonsvalg';
$strMIMETypesForTable = 'MIME TYPER FOR TABELLEN';
+$strMIME_without = 'MIME-typer skrevet i kursiv har ikke en separat transformasjonsfunksjon';
$strModifications = 'Endringene er lagret';
$strModify = 'Endre';
$strModifyIndexTopic = 'Endre en indeks';
@@ -442,17 +457,18 @@
$strMultilingual = 'flerspråkelig';
$strMyISAMDataPointerSize = 'Datapekerstørrelse';
$strMyISAMDataPointerSizeDesc = 'Standard pekerstørrelse i bytes, som brukes av CREATE TABLE for MyISAM tabeller når ingen MAX_ROWS innstillinger er spesifisert.';
-$strMyISAMMaxExtraSortFileSize = 'Maksimum størrelse for midlertidige filer under indeksopprettelse';
$strMyISAMMaxExtraSortFileSizeDesc = 'Hvis den midlertidige fila brukt for hurtig MyISAM indeksopprettelse ville bli større enn å bruke nøkkelmellomlager med størrelsen spesifisert her, så bruk nøkkellagermetoden.';
-$strMyISAMMaxSortFileSize = 'Maksimum størrelse for midlertidige sorteringsfiler';
+$strMyISAMMaxExtraSortFileSize = 'Maksimum størrelse for midlertidige filer under indeksopprettelse';
$strMyISAMMaxSortFileSizeDesc = 'Maksimum størrelse for den midlertidige fila MySQL har lov til å bruke når den gjennoppretter en MyISAM indeks (med spørringene REPAIR TABLE, ALTER TABLE, eller LOAD DATA INFILE).';
+$strMyISAMMaxSortFileSize = 'Maksimum størrelse for midlertidige sorteringsfiler';
$strMyISAMRecoverOptions = 'Automatisk gjennopprettignsmodus';
$strMyISAMRecoverOptionsDesc = 'Modusen for automatisk gjennoppretting av MyISAM tabeller som har kræsjet, konfigurert via --myisam-recover tjeneroppstartsinnstillingen.';
-$strMyISAMRepairThreads = 'Reparer tråder';
$strMyISAMRepairThreadsDesc = 'Hvis denne verdien er større enn 1 så blir MyISAM tabellindekser opprettet parallelt (hver indeks i sin egen tråd) under REPAIR av sorteringsprosessen.';
-$strMyISAMSortBufferSize = 'Sorteringsbufferstørrelse';
+$strMyISAMRepairThreads = 'Reparer tråder';
$strMyISAMSortBufferSizeDesc = 'Bufferet som brukes ved sortering av MyISAM indekser under en REPAIR TABLE eller når indekser blir opprettet med CREATE INDEX eller ALTER TABLE.';
+$strMyISAMSortBufferSize = 'Sorteringsbufferstørrelse';
$strMySQLCharset = 'MySQL-tegnsett';
+$strMysqlClientVersion = 'MySQL klientversjon';
$strMySQLConnectionCollation = 'Kollasjon av MySQL-oppkobling';
$strMySQLSaid = 'MySQL sa: ';
$strMySQLShowProcess = 'Vis prosesser';
@@ -461,7 +477,6 @@
$strName = 'Navn';
$strNext = 'Neste';
-$strNo = 'Nei';
$strNoActivity = 'Ingen aktivitet på %s sekunder eller mer, du må logge inn på nytt';
$strNoDatabases = 'Ingen databaser';
$strNoDatabasesSelected = 'Ingen databaser er valgt.';
@@ -474,6 +489,7 @@
$strNoIndex = 'Ingen indeks definert!';
$strNoIndexPartsDefined = 'Ingen indeksdeler definert!';
$strNoModification = 'Ingen endring';
+$strNo = 'Nei';
$strNone = 'Ingen';
$strNoOptions = 'Dette formatet har ingen valg';
$strNoPassword = 'Intet passord';
@@ -498,6 +514,7 @@
$strNumTables = 'Tabeller';
$strOK = 'OK';
+$strOpenNewWindow = 'Åpne nytt phpMyAdmin vindu';
$strOperations = 'Operasjoner';
$strOperator = 'Operator';
$strOptimizeTable = 'Optimiser tabell';
@@ -510,38 +527,41 @@
$strPaperSize = 'Papirstørrelse';
$strPartialImport = 'Delvis importering';
$strPartialText = 'Delvis tekst';
-$strPassword = 'Passord';
$strPasswordChanged = 'Passordet til %s er endret.';
$strPasswordEmpty = 'Passordet er blankt!';
$strPasswordHashing = 'Passordnøkling';
$strPasswordNotSame = 'Passordene er ikke like!';
+$strPassword = 'Passord';
$strPdfDbSchema = 'Skjema for "%s"-databasen - Side %s';
$strPdfInvalidTblName = 'Tabellen "%s" eksisterer ikke!';
$strPdfNoTables = 'Ingen tabeller';
+$strPDFOptions = 'PDF innstillinger';
+$strPDF = 'PDF';
+$strPDFReportTitle = 'Rapporttittel';
$strPerHour = 'per time';
$strPerMinute = 'per minutt';
$strPerSecond = 'per sekund';
$strPersian = 'Persisk';
$strPhoneBook = 'telefonkatalog';
-$strPhp = 'Lag PHP kode';
$strPHP40203 = 'Du bruker PHP 4.2.3, som har en alvorlig feil med flerbyte-strenger (mbstring). Se PHP-feilrapport 19404. Denne versjonen av PHP er ikke anbefalt for bruk med phpMyAdmin.';
+$strPhp = 'Lag PHP kode';
$strPHPVersion = 'PHP-Versjon';
$strPmaDocumentation = 'phpMyAdmin-Dokumentasjon';
$strPmaUriError = '<tt>$cfg[\'PmaAbsoluteUri\']</tt> variabelen MÅ være innstilt i din konfigurasjonsfil!';
$strPolish = 'Polsk';
$strPortrait = 'Portrettformat';
$strPos1 = 'Start';
$strPrevious = 'Forrige';
-$strPrimary = 'Primær';
$strPrimaryKeyHasBeenDropped = 'Primærnøkkelen har blitt slettet';
$strPrimaryKeyName = 'Navnet til primærnøkkelen må være... PRIMARY!';
$strPrimaryKeyWarning = '("PRIMARY" <b>må</b> være navnet til og <b>bare til</b> en primærnøkkel!)';
+$strPrimary = 'Primær';
$strPrint = 'Skriv ut';
-$strPrintView = 'Utskriftsvennlig forhåndsvisning';
$strPrintViewFull = 'Forhåndsvisning (med all tekst)';
+$strPrintView = 'Utskriftsvennlig forhåndsvisning';
$strPrivDescAllPrivileges = 'Inkluder alle privilegier unntatt GRANT.';
-$strPrivDescAlter = 'Tillater endring av struktur på eksisterende tabeller.';
$strPrivDescAlterRoutine = 'Tillater endring og sletting av lagrede rutiner.';
+$strPrivDescAlter = 'Tillater endring av struktur på eksisterende tabeller.';
$strPrivDescCreateDb = 'Tillater oppretting av nye databaser og tabeller.';
$strPrivDescCreateRoutine = 'Tillater oppreting av lagrede rutiner.';
$strPrivDescCreateTbl = 'Tillater oppretting av nye tabeller.';
@@ -551,8 +571,8 @@
$strPrivDescDelete = 'Tillater sletting av data.';
$strPrivDescDropDb = 'Tillater sletting av databaser og tabeller.';
$strPrivDescDropTbl = 'Tillater sletting av tabeller.';
-$strPrivDescExecute = 'Tillater kjøring av lagrede prosedyrer; har ingen effekt på denne versjonen av MySQL.';
$strPrivDescExecute5 = 'Tillater utføring av lagrede rutiner.';
+$strPrivDescExecute = 'Tillater kjøring av lagrede prosedyrer; har ingen effekt på denne versjonen av MySQL.';
$strPrivDescFile = 'Tillater import og eksport av data til og fra filer.';
$strPrivDescGrant = 'Tillater å legge til brukere og privilegier uten å oppfriske privilegietabellene.';
$strPrivDescIndex = 'Tillater oppretting og sletting av indekser.';
@@ -578,11 +598,12 @@
$strPrivileges = 'Privilegier';
$strPrivilegesReloaded = 'Oppfriskingen av privilegiene lyktes.';
$strProcesslist = 'Prosess liste';
+$strProtocolVersion = 'Protokollversjon';
$strPutColNames = 'Sett inn feltnavn i første rad';
-$strQBE = 'Spørring ved eksempel (Query by Example)';
$strQBEDel = 'Slett';
$strQBEIns = 'Sett inn';
+$strQBE = 'Spørring ved eksempel (Query by Example)';
$strQueryCache = 'Spørringsmellomlager';
$strQueryFrame = 'Spørringsvindu';
$strQueryOnDb = 'SQL-spørring i database <b>%s</b>:';
@@ -599,8 +620,8 @@
$strRefresh = 'Oppdater';
$strRelationalSchema = 'Relasjonsskjema';
$strRelationNotWorking = 'Tilleggsfunksjonene for å kunne jobbe med koblede tabeller er deaktivert. For å finne ut hvorfor, klikk %sher%s.';
-$strRelations = 'Relasjoner';
$strRelationsForTable = 'RELASJONER FOR TABELLEN';
+$strRelations = 'Relasjoner';
$strRelationView = 'Relasjonsvisning';
$strReloadingThePrivileges = 'Oppfrisker privilegiene';
$strReloadMySQL = 'Omstart av MySQL';
@@ -615,19 +636,19 @@
$strReset = 'Tøm skjema';
$strResourceLimits = 'Ressursbegrensninger';
$strReType = 'Gjenta';
-$strRevoke = 'Tilbakekall';
-$strRevokeAndDelete = 'Tilbakekall alle aktive privilegier fra brukerne og slett dem etterpå.';
$strRevokeAndDeleteDescr = 'Inntill privilegiene er oppfrisket vil brukerne fortsatt ha USAGE privilegiet.';
+$strRevokeAndDelete = 'Tilbakekall alle aktive privilegier fra brukerne og slett dem etterpå.';
$strRevokeMessage = 'Du har fjernet privilegiene til %s';
+$strRevoke = 'Tilbakekall';
$strRomanian = 'Rumensk';
$strRowLength = 'Radlengde';
-$strRows = 'Rader';
$strRowsFrom = 'rader fra';
$strRowSize = ' Radstørrelse ';
$strRowsModeFlippedHorizontal = 'horisontal (roterte overskrifter)';
$strRowsModeHorizontal = 'vannrett';
$strRowsModeOptions = 'i %s modus og gjenta headers etter %s celler';
$strRowsModeVertical = 'loddrett';
+$strRows = 'Rader';
$strRowsStatistic = 'Radstatistikk';
$strRunning = 'som kjører på %s';
$strRunQuery = 'Kjør spørring';
@@ -638,7 +659,6 @@
$strSave = 'Lagre';
$strSaveOnServer = 'Lagre på server i %s katalogen';
$strScaleFactorSmall = 'Skaleringsfaktoren er for liten til å romme alt på en side';
-$strSearch = 'Søk';
$strSearchFormTitle = 'Søk i database';
$strSearchInTables = 'I tabell(ene):';
$strSearchNeedle = 'Ord eller verdi(er) å søke etter (jokertegn: "%"):';
@@ -647,6 +667,7 @@
$strSearchOption3 = 'med den nøyaktige setningen';
$strSearchOption4 = 'som "regular expression"';
$strSearchResultsFor = 'Søkeresultat for "<i>%s</i>" %s:';
+$strSearch = 'Søk';
$strSearchType = 'Finn:';
$strSecretRequired = 'Konfigurasjonsfila trenger nå et hemmelig passordfrase (blowfish_secret).';
$strSelectADb = 'Vennligst velg en database';
@@ -657,20 +678,19 @@
$strSelectTables = 'Velg tabeller';
$strSend = 'Last ned som fil';
$strSent = 'Sendt';
-$strServer = 'Tjener';
$strServerChoice = 'Tjenervalg';
$strServerNotResponding = 'Tjeneren svarer ikke';
-$strServerStatus = 'Kjøringsinformasjon';
$strServerStatusDelayedInserts = 'Forsinkede innsettinger';
+$strServerStatus = 'Kjøringsinformasjon';
$strServerStatusUptime = 'Denne MySQL tjeneren har kjørt i %s. Den startet opp den %s.';
$strServerTabProcesslist = 'Prosesser';
$strServerTabVariables = 'Variabler';
+$strServer = 'Tjener';
$strServerTrafficNotes = '<b>Tjenertraffikk</b>: Disse tabellene viser statistikk over nettverkstrafikken for denne MySQL-tjeneren siden dens oppstart.';
$strServerVars = 'Tjenervariabler og -innstillinger';
$strServerVersion = 'Tjenerversjon';
$strSessionValue = 'Økts verdi';
$strSetEnumVal = 'Hvis felttypen er "enum" eller "set", skriv inn verdien med dette formatet: \'a\',\'b\',\'c\'...<br />Hvis du skulle trenge å ha en skråstrek ("\") eller en enkel apostrof ("\'") blant disse verdiene, skriv en skråstrek foran (eks. \'\\\\xyz\' eller \'a\\\'b\').';
-$strShow = 'Vis';
$strShowAll = 'Vis alle';
$strShowColor = 'Vis farger';
$strShowDatadictAs = 'Data Ordbok Format';
@@ -697,9 +717,7 @@
$strShowStatusHandler_read_firstDescr = 'Antall ganger det første innlegget ble lest fra en index. Hvis dette tallet er høyt tyder det på at tjeneren utfører en god del fullindekssøk; for eksempel, SELECT col1 FROM foo, da forutsatt at col1 er indeksert.';
$strShowStatusHandler_read_keyDescr = 'Antall forespørsler for å lese en rad basert på en nøkkel. Hvis dette tallet er høyt gir dette en god indikasjon på at dine spørringer og tabeller er riktig indeksert.';
$strShowStatusHandler_read_nextDescr = 'Antall forespørsler for å lese en rad basert på en fast posisjon. Denne er høy hvis du utører mange spørringer som behøver sortering av resultatet. Du har sansynligvis mange spørringer som krever at MySQL leser hele tabeller eller du har joins som ikke bruker nøkler korrekt.';
-$strShowStatusHandler_read_prevDescr = 'Antall forespørsler for å lese forrige rad i nøkkelorden. Denne lesemetoden er vanligvis brukt for å optimalisere ORDER BY ... DESC.';
$strShowStatusHandler_read_rnd_nextDescr = 'Antall forespørsler for å lese neste rad i datafila. Dette tallet er høyt hvis du utfører mange tabellskanninger. Vanligvis betyr dette at dine tabeller ikke er rett indeksert eller at dine spørringer ikke er skrevet for å utnytte de indeksene du har.';
-$strShowStatusHandler_read_rndDescr = 'Antall forespørsler for å lese en rad basert på en bestemt plassering. Denne verdien er høy om du har mange spørringer som trenger sortering av resultatet. Du vil sansynligvis ha mange spørringer som har behov for at MySQL skanner hele tabeller eller du har joins som ikke bruker nøkler korrekt.';
$strShowStatusHandler_rollbackDescr = 'Antall interne ROLLBACK kommandoer.';
$strShowStatusHandler_updateDescr = 'Antall forespørsler for å oppdatere en rad i en tabell.';
$strShowStatusHandler_writeDescr = 'Antall forespørsler for å sette inn en rad i en tabell.';
@@ -733,14 +751,14 @@
$strShowStatusInnodb_os_log_pending_fsyncsDescr = 'Antall ventende loggfil-fsyncs.';
$strShowStatusInnodb_os_log_pending_writesDescr = 'Ventende loggfilskrivinger.';
$strShowStatusInnodb_os_log_writtenDescr = 'Antall bytes skrevet til loggfila.';
-$strShowStatusInnodb_page_sizeDescr = 'Den innkompilerte InnoDB sidestørrelsen (standard 16KB). Mange verdier måles i sider; sidestørrelsen gjør at det er lett å konvertere dem til bytes.';
$strShowStatusInnodb_pages_createdDescr = 'Antall sider opprettet.';
+$strShowStatusInnodb_page_sizeDescr = 'Den innkompilerte InnoDB sidestørrelsen (standard 16KB). Mange verdier måles i sider; sidestørrelsen gjør at det er lett å konvertere dem til bytes.';
$strShowStatusInnodb_pages_readDescr = 'Antall sidelesninger.';
$strShowStatusInnodb_pages_writtenDescr = 'Antall sideskrivinger.';
$strShowStatusInnodb_row_lock_current_waitsDescr = 'Antall ventende radlåsinger.';
$strShowStatusInnodb_row_lock_time_avgDescr = 'Gjennomsnittlig tid for å oppnå radlåsing, i millisekunder.';
-$strShowStatusInnodb_row_lock_time_maxDescr = 'Maksimum tid brukt for å oppnå en radlåsing, i millisekunder.';
$strShowStatusInnodb_row_lock_timeDescr = 'Total tid brukt for å få radlåsinger, i millisekunder.';
+$strShowStatusInnodb_row_lock_time_maxDescr = 'Maksimum tid brukt for å oppnå en radlåsing, i millisekunder.';
$strShowStatusInnodb_row_lock_waitsDescr = 'Antall ganger en radlås måtte ventes på.';
$strShowStatusInnodb_rows_deletedDescr = 'Antall rader slettet fra InnoDB tabeller.';
$strShowStatusInnodb_rows_insertedDescr = 'Antall rader satt inn i InnoDB tabeller.';
@@ -755,10 +773,10 @@
$strShowStatusKey_writesDescr = 'Antall fysiske skrivinger av en nøkkelblokk til disk.';
$strShowStatusLast_query_costDescr = 'Den totale kostnad ved siste kompilerte spørring slik den ble utregnet av spørringsoptimisereren. Nyttig for å kunne sammenligne kostnader ved forskjellige spørringsplaner for den samme spørringen. Standardverdien på 0 betyr at ingen spørring har blitt kompilert ennå.';
$strShowStatusNot_flushed_delayed_rowsDescr = 'Antall rader som venter på å bli skrevet i INSERT DELAY køer.';
+$strShowStatusOpened_tablesDescr = 'Antall tabeller som har blitt åpnet. Hvis denne er stor er nok din tabellmellomlagerverdi for liten.';
$strShowStatusOpen_filesDescr = 'Antall åpne filer.';
$strShowStatusOpen_streamsDescr = 'Antall åpne dataflyter (hovedsaklig brukt til logging).';
$strShowStatusOpen_tablesDescr = 'Antall åpne tabeller.';
-$strShowStatusOpened_tablesDescr = 'Antall tabeller som har blitt åpnet. Hvis denne er stor er nok din tabellmellomlagerverdi for liten.';
$strShowStatusQcache_free_blocksDescr = 'Antall ledige minneblokker i spørringsmellomlager.';
$strShowStatusQcache_free_memoryDescr = 'Mengden ledig minne i spørringsmellomlager.';
$strShowStatusQcache_hitsDescr = 'Antall mellomlagertreff.';
@@ -792,33 +810,36 @@
$strShowTableDimension = 'Vis tabelldimensjoner';
$strShowTables = 'Vis tabeller';
$strShowThisQuery = ' Vis denne spørring her igjen ';
+$strShow = 'Vis';
$strSimplifiedChinese = 'forenklet kinesisk';
$strSingly = '(enkeltvis)';
$strSize = 'Størrelse';
$strSkipQueries = 'Antall poster(spørringer) å hoppe over fra start';
$strSlovak = 'Slovakisk';
$strSlovenian = 'Slovensk';
$strSocketProblem = '(eller den lokale MySQL tjenerens sokkel er ikke korrekt konfigurert)';
-$strSort = 'Sorter';
$strSortByKey = 'Sorter etter nøkkel';
$strSorting = 'Sortering';
+$strSort = 'Sorter';
$strSpaceUsage = 'Plassbruk';
$strSpanish = 'Spansk';
$strSplitWordsWithSpace = 'Ord er separert med et mellomrom (" ").';
-$strSQL = 'SQL';
$strSQLExportCompatibility = 'SQL eksportkompabilitet';
$strSQLExportType = 'Eksporttype';
+$strSQLImportOptions = 'SQL innstillinger';
$strSQLOptions = 'SQL valg';
$strSQLParserBugMessage = 'Det er en mulighet for at du har funnet en feil i SQL-parseren. Vennligst kontroller din spørring nøye og kontroller at anførselstegn er korrekte og matsjer hverandre. En annen mulig feilårsak kan være at du overfører en fil med binærkode som ikke ligger innenfor anførselstegn. Du kan også teste din spørring i MYSQLs kommandolinjegrensesnitt. Feilmeldingen fra MySQL-tjeneren nedenfor, hvis det var en, kan også hjelpe deg med å analysere problemet. Hvis du fortsatt har problemer eller parseren feiler hvor kommandolinjegrensesnittet lyktes, vennligst reduser din SQL-spørring til den spørringen som forårsaker problemet og send en feilrapport med datastykket i CUT-seksjonen nedenfor:';
$strSQLParserUserError = 'Det ser ut til å være en feil i din SQL-spørring. En eventuell feilmelding fra MySQL-tjeneren er skrevet ut nedenfor, kan kanskje hjelpe deg med å finne feilen.';
$strSQLQuery = 'SQL-spørring';
$strSQLResult = 'SQL-resultat';
+$strSQL = 'SQL';
$strSQPBugInvalidIdentifer = 'Ugyldig identifikator';
$strSQPBugUnclosedQuote = 'Anførselstegnet er ikke lukket';
$strSQPBugUnknownPunctuation = 'Ukjent tegnsettingsstreng';
$strStatCheckTime = 'Sist kontrollert';
$strStatCreateTime = 'Opprettet';
$strStatement = 'Oversikt';
+$strStatisticsOverrun = 'På en travel tjener så kan byte-tellerene overflyte, så denne statistikken som rapportert av MySQL tjeneren kan være unøyaktig.';
$strStatUpdateTime = 'Sist oppdatert';
$strStatus = 'Status';
$strStorageEngine = 'Lagringsmotor';
@@ -838,7 +859,6 @@
$strSwitchToDatabase = 'Bytt til kopiert database';
$strSwitchToTable = 'Bytt til kopiert tabell';
-$strTable = 'Tabell';
$strTableAlreadyExists = 'Tabel %s eksisterer allerede!';
$strTableComments = 'Tabellkommentarer';
$strTableEmpty = 'Tabellnavnet er tomt!';
@@ -850,21 +870,27 @@
$strTableOptions = 'Tabellinnstillinger';
$strTables = '%s tabell(er)';
$strTableStructure = 'Tabellstruktur for tabell';
+$strTable = 'Tabell';
$strTableType = 'Tabelltype';
$strTakeIt = 'velg';
$strTblPrivileges = 'Tabell-spesifikke privilegier';
$strTempData = 'Midlertidige data';
$strTextAreaLength = ' På grunn av sin lengde,<br /> så vil muligens dette feltet ikke være redigerbart ';
$strThai = 'thai';
+$strThemeDefaultNotFound = 'Standard stil %s ble ikke funnet!';
+$strThemeNoPreviewAvailable = 'Ingen forhandsvisning tilgjengelig.';
+$strThemeNotFound = 'Stilen %s ble ikke funnet!';
+$strThemeNoValidImgPath = 'Ingen gyldig bildesti for stilen %s ble funnet!';
+$strThemePathNotFound = 'Stilsti ble ikke funnet for stilen %s!';
$strTheme = 'Tema / Stil';
$strThisHost = 'Denne vert';
$strThisNotDirectory = 'Dette var ikke en katalog';
$strThreads = 'Tråder';
$strThreadSuccessfullyKilled = 'Tråd %s ble avsluttet med suksess.';
-$strTime = 'Tid';
$strTimeoutInfo = 'Forrige import ble tidsavbrutt, vil fortsette fra posisjon %d etter gjenninnsending.';
$strTimeoutNothingParsed = 'Men under den siste kjøringen så ble ingen data lest, dette betyr vanligvis at phpMyAdmin ikke vil være istand til å fullføre importeringen uten at du øker php tidsgrensen.';
$strTimeoutPassed = 'Skripttidsabrudd passert, hvis du ønsker å fortsette importen kan du gjennopplaste fila og importeringen vil fortsette.';
+$strTime = 'Tid';
$strToggleScratchboard = 'slå av/på kladdevindu';
$strTotal = 'totalt';
$strTotalUC = 'Totalt';
@@ -903,9 +929,10 @@
$strUploadLimit = 'Du forsøkte sansynligvis å laste opp en for stor fil. Sjekk %sdokumentasjonen%s for måter å omgå denne begrensningen.';
$strUsage = 'Bruk';
$strUseBackquotes = 'Bruk venstre anførselstegn med tabell og feltnavn';
+$strUsedPhpExtensions = 'Brukte PHP-tillegg';
$strUseHostTable = 'Vis vert tabell';
-$strUser = 'Bruker';
$strUserAlreadyExists = 'Brukeren %s finnes fra før!';
+$strUser = 'Bruker';
$strUserEmpty = 'Brukernavnet er tomt!';
$strUserName = 'Brukernavn';
$strUserNotFound = 'Den valgte brukeren ble ikke funnet i privilegietabellen.';
@@ -922,14 +949,15 @@
$strValue = 'Verdi';
$strVar = 'Variabler';
$strVersionInformation = 'Versionsinformasjon';
-$strView = 'Vis';
-$strViewDump = 'Vis dump (skjema) av tabell';
$strViewDumpDatabases = 'Vis dumpet skjema av databaser';
$strViewDumpDB = 'Vis dump (skjema) av database';
+$strViewDump = 'Vis dump (skjema) av tabell';
$strViewHasBeenDropped = 'Visningen %s har blitt slettet';
+$strViewMaxExactCount = 'Denne visningen har mer enn %d rader. Les i %sdocumentation%s.';
+$strView = 'Vis';
-$strWebServerUploadDirectory = 'webtjener opplastingskatalog';
$strWebServerUploadDirectoryError = 'Katalogen du anga for opplasting kan ikke nåes';
+$strWebServerUploadDirectory = 'webtjener opplastingskatalog';
$strWelcome = 'Velkommen til %s';
$strWestEuropean = 'vesteuropeisk';
$strWildcard = 'jokertegn';
@@ -947,35 +975,9 @@
$strZeroRemovesTheLimit = 'Merk: Ved å sette disse til 0 (null) fjernes begrensningen.';
$strZip = 'Komprimert (zip)';
-//to translate
-$strInvalidServerIndex = 'Invalid server index: "%s"'; //to translate
-$strInvalidServerHostname = 'Invalid hostname for server %1$s. Please review your configuration.'; //to translate
-$strFileNameTemplateDescriptionTable = 'table name'; //to translate
-$strFileNameTemplateDescriptionDatabase = 'database name'; //to translate
-$strFileNameTemplateDescriptionServer = 'server name'; //to translate
-$strFileNameTemplateDescription = 'This value is interpreted using %1$sstrftime%2$s, so you can use time formatting strings. Additionally the following transformations will happen: %3$s. Other text will be kept as is.'; //to translate
-$strProtocolVersion = 'Protocol version'; //to translate
-$strMysqlClientVersion = 'MySQL client version'; //to translate
-$strUsedPhpExtensions = 'Used PHP extensions'; //to translate
-$strOpenNewWindow = 'Open new phpMyAdmin window'; //to translate
-$strLanguageUnknown = 'Unknown language: %1$s.'; //to translate
-$strLanguageFileNotFound = 'Language file "%1$s" not found.'; //to translate
-$strThemeNoPreviewAvailable = 'No preview available.'; //to translate
-$strConfigDefaultFileError = 'Could not load default configuration from: "%1$s"'; //to translate
-$strPDF = 'PDF'; //to translate
-$strPDFOptions = 'PDF options'; //to translate
-$strPDFReportTitle = 'Report title'; //to translate
-$strInvalidCSVParameter = 'Invalid parameter for CSV import: %s'; //to translate
-$strInvalidCSVFieldCount = 'Invalid field count in CSV input on line %d.'; //to translate
-$strInvalidCSVFormat = 'Invalid format of CSV input on line %d.'; //to translate
-$strImportSuccessfullyFinished = 'Import has been successfully finished, %d queries executed.'; //to translate
-$strThemeNotFound = 'Theme %s not found!'; //to translate
-$strThemeDefaultNotFound = 'Default theme %s not found!'; //to translate
-$strThemeNoValidImgPath = 'No valid image path for theme %s found!'; //to translate
-$strThemePathNotFound = 'Theme path not found for theme %s!'; //to translate
-$strAccessDeniedCreateConfig = 'Probably reason of this is that you did not create configuration file. You might want to use %1$ssetup script%2$s to create one.'; //to translate
-$strSQLImportOptions = 'SQL options'; //to translate
-$strBrowseDistinctValues = 'Browse distinct values'; //to translate
-$strStatisticsOverrun = 'On a busy server, the byte counters may overrun, so those statistics as reported by the MySQL server may be incorrect.'; //to translate
-$strViewMaxExactCount = 'This view has more than %d rows. Please refer to %sdocumentation%s.'; //to translate
+// To translate:
+
+$strShowStatusHandler_read_prevDescr = 'The number of requests to read the previous row in key order. This read method is mainly used to optimize ORDER BY ... DESC.'; //to translate
+$strShowStatusHandler_read_rndDescr = 'The number of requests to read a row based on a fixed position. This is high if you are doing a lot of queries that require sorting of the result. You probably have a lot of queries that require MySQL to scan whole tables or you have joins that don\'t use keys properly.'; //to translate
+
?>
View
202 lang/norwegian-utf-8.inc.php
@@ -24,8 +24,9 @@
$strAbortedClients = 'Avbrutt';
$strAbsolutePathToDocSqlDir = 'Vennligst skriv inn den absolutte stien på webtjeneren til docSQL katalogen';
-$strAccessDenied = 'Ingen tilgang';
+$strAccessDeniedCreateConfig = 'En mulig årsak for dette er at du ikke opprettet konfigurasjonsfila. Du bør kanskje bruke %1$ssetup script%2$s for å opprette en.';
$strAccessDeniedExplanation = 'phpMyAdmin forsøkte å koble til MySQL-serveren, og serveren avviste tilkoblingen. Du må kontrollere vert (host), brukernavn (username) og passord (password) i config.inc.php og sjekke at de tilsvarer den informasjonen du fikk fra MySQL-server administratoren.';
+$strAccessDenied = 'Ingen tilgang';
$strAction = 'Handling';
$strAddAutoIncrement = 'Legg til AUTO_INCREMENT verdi';
$strAddConstraints = 'Legg til begrensninger';
@@ -95,15 +96,16 @@
$strBookmarkReplace = 'Erstatt eksisterende bokmerke med samme navn';
$strBookmarkThis = 'Lagre denne SQL-spørringen';
$strBookmarkView = 'Bare se';
-$strBrowse = 'Se ';
+$strBrowseDistinctValues = 'Se gjennom distinkte verdier';
$strBrowseForeignValues = 'Se de eksterne verdiene';
-$strBufferPool = 'Mellomlager';
+$strBrowse = 'Se på';
$strBufferPoolActivity = 'Mellomlageraktivitet';
+$strBufferPool = 'Mellomlager';
$strBufferPoolUsage = 'Mellomlagerbruk';
-$strBufferReadMisses = 'Lesebommer';
$strBufferReadMissesInPercent = 'Lesebommer i %';
-$strBufferWriteWaits = 'Skriveforsinkelser';
+$strBufferReadMisses = 'Lesebommer';
$strBufferWriteWaitsInPercent = 'Skriveforsinkelser i %';
+$strBufferWriteWaits = 'Skriveforsinkelser';
$strBulgarian = 'bulgarsk';
$strBusyPages = 'Opptatte sider';
$strBzError = 'phpMyAdmin kunne ikke komprimere dumpede data fordi Bz2 tillegget til denne php versjonen er ødelagt. Vi anbefaler på det sterkeste at du setter <code>$cfg[\'BZipDump\']</code> direktivet i din phpMyAdmin konfigurasjonsfil til <code>FALSE</code>. Hvis du ønsker å bruke Bz2 komprimerings funksjonene, så bør du oppgradere til en nyere php versjon. Se php bug rapport %s for detaljer.';
@@ -120,19 +122,19 @@
$strCaseInsensitive = 'uavhengig av bokstavstørrelse';
$strCaseSensitive = 'avhengig av bokstavstørrelse';
$strCentralEuropean = 'sentraleuropeisk';
-$strChange = 'Endre';
-$strChangeCopyMode = 'Opprett ny bruker med de samme privilegier og ...';
$strChangeCopyModeCopy = '... behold den gamle.';
$strChangeCopyModeDeleteAndReload = ' ... slett den gamle fra brukertabellene og deretter oppfrisk privilegiene.';
$strChangeCopyModeJustDelete = ' ... slett den gamle fra brukertabellene.';
+$strChangeCopyMode = 'Opprett ny bruker med de samme privilegier og ...';
$strChangeCopyModeRevoke = ' ... tilbakekall alle aktive privilegier fra den gamle og slett den etterpå.';
$strChangeCopyUser = 'Endre innloggingsinformasjon / kopiere bruker';
$strChangeDisplay = 'Velg felt for visning';
+$strChange = 'Endre';
$strChangePassword = 'Endre passord';
-$strCharset = 'Tegnsett';
$strCharsetOfFile = 'Filens tegnsett:';
-$strCharsets = 'Tegnsett';
$strCharsetsAndCollations = 'Tegnsett og sammenligninger';
+$strCharsets = 'Tegnsett';
+$strCharset = 'Tegnsett';
$strCheckAll = 'Merk alle';
$strCheckOverhead = 'Kontroller overheng';
$strCheckPrivs = 'Kontroller privilegier';
@@ -144,31 +146,32 @@
$strColumnNames = 'Kolonnenavn';
$strColumnPrivileges = 'Kolonne-spesifikke privilegier';
$strCommand = 'Kommando';
-$strComments = 'Kommentarer';
$strCommentsForTable = 'TABELLKOMMENTARER';
+$strComments = 'Kommentarer';
$strCompatibleHashing = 'MySQL&nbsp;4.0 kompatibel';
$strCompleteInserts = 'Komplette innlegg';
$strCompression = 'Kompresjon';
$strCompressionWillBeDetected = 'Komprimering av importerte filer vil bli automatisk oppdaget fra: %s';
+$strConfigDefaultFileError = 'Kunne ikke laste standard konfigurasjonsfil fra: "%1$s"';
$strConfigFileError = 'phpMyAdmin kunne ikke lese din konfigurasjonsfil!<br />Dette kan skje hvis PHP finner en syntaksfeil eller ikke kan finne filen.<br />Vennligst kall opp konfigurasjonsfilen direkte via linken under og les PHP feilmeldingen(e) som du vil få. I de fleste tilfeller så mangler det et anførselstegn eller et semikolon et sted.<br />Hvis du får en blank side så er alt ok.';
$strConfigureTableCoord = 'Vennligst konfigurer koordinatene for tabell %s';
$strConnectionError = 'Kan ikke koble til: ugyldige innstillinger.';
$strConnections = 'tilkoblinger';
$strConstraintsForDumped = 'Begrensninger for dumpede tabeller';
$strConstraintsForTable = 'Begrensninger for tabell';
$strCookiesRequired = 'Cookies må være slått på forbi dette punkt.';
-$strCopy = 'Kopier';
$strCopyDatabaseOK = 'Databasen %s har blitt kopiert til %s';
+$strCopy = 'Kopier';
$strCopyTable = 'Kopier tabell til (database<b>.</b>tabell):';
$strCopyTableOK = 'Tabellen %s er kopiert til %s.';
$strCopyTableSameNames = 'Kan ikke kopiere tabellen til samme navn!';
$strCouldNotKill = 'phpMyAdmin kunne ikke avslutte tråd %s. Den er sansynligvis alt avsluttet.';
-$strCreate = 'Opprett';
$strCreateDatabaseBeforeCopying = 'CREATE DATABASE før kopiering';
$strCreateIndex = 'Lag en indeks på&nbsp;%s&nbsp;kolonner';
$strCreateIndexTopic = 'Lag en ny indeks';
$strCreateNewDatabase = 'Opprett ny database';
$strCreateNewTable = 'Opprett ny tabell i database %s';
+$strCreate = 'Opprett';
$strCreatePage = 'Lag en ny side';
$strCreatePdfFeat = 'Lag PDF-dokumenter';
$strCreationDates = 'Opprettelse/Oppdaterings/Kontrolldateo';
@@ -178,29 +181,29 @@
$strCSVImportOptions = 'CSV innstillinger';
$strCSVOptions = 'CSV valg';
$strCyrillic = 'kyrillisk';
-$strCzech = 'tjekkisk';
$strCzechSlovak = 'Tjekkoslovakisk';
+$strCzech = 'tjekkisk';
$strDanish = 'dansk';
-$strData = 'Data';
$strDatabase = 'Database';
$strDatabaseEmpty = 'Databasens navn er tomt!';
$strDatabaseExportOptions = 'Databaseeksportinnstillinger';
$strDatabaseHasBeenDropped = 'Databasen %s har blitt slettet';
$strDatabaseNoTable = 'Denne databasen har ingen tabeller!';
$strDatabases = 'databaser';
$strDatabasesDropped = '%s databasene har blitt slettet.';
-$strDatabasesStats = 'Statistikk for databaser';
$strDatabasesStatsDisable = 'Slå av statistikk';
$strDatabasesStatsEnable = 'Slå på statistikk';
$strDatabasesStatsHeavyTraffic = 'OBS: Når du slår på Databasestatistikk så kan det medføre stor traffik mellom webtjeneren og MySQL-tjeneren.';
+$strDatabasesStats = 'Statistikk for databaser';
+$strData = 'Data';
$strDataDict = 'Dataordbok';
$strDataOnly = 'Bare data';
$strDataPages = 'Sider som inneholder data';
$strDBComment = 'Database kommentar: ';
$strDBCopy = 'Kopier databasen til';
-$strDBGContext = 'Sammenheng';
$strDBGContextID = 'Sammenhengs-ID';
+$strDBGContext = 'Sammenheng';
$strDBGHits = 'Treff';
$strDBGLine = 'Linje';
$strDBGMaxTimeMs = 'Max tid, ms';
@@ -211,17 +214,17 @@
$strDbPrivileges = 'Database-spesifikke privilegier';
$strDBRename = 'Endre databasens navn til';
$strDbSpecific = 'databasespesifikk';
-$strDefault = 'Standard';
$strDefaultEngine = '%s er standard lagringsmotor for denne MySQL tjeneren.';
+$strDefault = 'Standard';
$strDefaultValueHelp = 'Sett inn en enkelt verdi for standard verdier uten skråstrek, anførselstegn eller annen &quot;escaping&quot; med dette formatet: a';
$strDefragment = 'Defragmenter tabell';
$strDelayedInserts = 'Bruk forsinkede innsettinger';
-$strDelete = 'Slett';
-$strDeleteAndFlush = 'Slett brukeren og oppfrisk privilegiene etterpå.';
$strDeleteAndFlushDescr = 'Dette er den beste måten, men oppfrisking av privilegiene kan ta litt tid.';
+$strDeleteAndFlush = 'Slett brukeren og oppfrisk privilegiene etterpå.';
$strDeleted = 'Raden er slettet';
$strDeletedRows = 'Slettede rader:';
$strDeleteNoUsersSelected = 'Ingen brukere merket for sletting!';
+$strDelete = 'Slett';
$strDeleting = 'Sletter %s';
$strDelOld = 'Den nåværende siden har referanser til tabeller som ikke lenger eksisterer. Vil du slette disse referansene?';
$strDescending = 'Synkende';
@@ -236,8 +239,8 @@
$strDoAQuery = 'Utfør en "spørring ved eksempel" (jokertegn: "%")';
$strDocu = 'Dokumentasjon';
$strDoYouReally = 'Vil du virkelig ';
-$strDrop = 'Slett';
$strDropDatabaseStrongWarning = 'Du er i ferd med å SLETTE en komplett database!';
+$strDrop = 'Slett';
$strDropUsersDb = 'Slett databasene som har det samme navnet som brukerne.';
$strDumpingData = 'Dataark for tabell';
$strDumpSaved = 'Dump har blitt lagret til fila %s.';
@@ -248,13 +251,13 @@
$strEditPDFPages = 'Rediger PDF-sider';
$strEditPrivileges = 'Rediger privilegier';
$strEffective = 'Effektiv';
-$strEmpty = 'Tøm';
$strEmptyResultSet = 'MySQL returnerte ett tomt resultat (m.a.o. ingen rader).';
+$strEmpty = 'Tøm';
$strEnabled = 'Påslått';
$strEncloseInTransaction = 'Inneslutt eksport i en transaksjon';
-$strEnd = 'Slutt';
$strEndCut = 'STOPP KUTT';
$strEndRaw = 'STOPP UFORMATERT';
+$strEnd = 'Slutt';
$strEngineAvailable = '%s er tilgjengelig på denne MySQL theneren.';
$strEngineDisabled = '%s har blitt dekativert for denne MySQL tjeneren.';
$strEngines = 'Motorer';
@@ -277,13 +280,17 @@
$strFailedAttempts = 'Feilede forsøk';
$strField = 'Felt';
$strFieldHasBeenDropped = 'Feltet %s har blitt slettet';
-$strFields = 'Felter';
$strFieldsEmpty = ' Antall felter er tommt! ';
$strFieldsEnclosedBy = 'Felter omsluttet av';
$strFieldsEscapedBy = 'Felter beskyttet med';
+$strFields = 'Felter';
$strFieldsTerminatedBy = 'Felter avsluttet med';
$strFileAlreadyExists = 'Fila %s eksisterer alt på serveren, endre navnet eller merk av for overskriving av fil.';
$strFileCouldNotBeRead = 'Fila kunne ikke leses';
+$strFileNameTemplateDescriptionDatabase = 'databasenavn';
+$strFileNameTemplateDescription = 'Denne verdien blir tolket slik som %1$sstrftime%2$s, så du kan bruke tidformateringsstrenger. I tillegg vil følgende transformasjoner skje: %3$s. All annen tekst beholdes som den er.';
+$strFileNameTemplateDescriptionServer = 'tjenernavn';
+$strFileNameTemplateDescriptionTable = 'tabellnavn';
$strFileNameTemplate = 'Filnavnsmal';
$strFileNameTemplateRemember = 'husk malen';
$strFileToImport = 'Fil for importering';
@@ -321,8 +328,8 @@
$strHexForBinary = 'Bruk heksadesimal for binære felter';
$strHome = 'Hjem';
$strHomepageOfficial = 'Offisiell phpMyAdmin-hjemmeside';
-$strHost = 'Vert';
$strHostEmpty = 'Vertsnavnet er tomt!';
+$strHost = 'Vert';
$strHTMLExcel = 'Microsoft Excel 2000';
$strHTMLExcelOptions = 'Microsoft Excel 2000 eksportinnstillinger';
$strHTMLWord = 'Microsoft Word 2000';
@@ -332,17 +339,18 @@
$strIcelandic = 'Islandsk';
$strId = 'ID';
$strIdxFulltext = 'Fulltekst';
-$strIgnore = 'Ignorer';
$strIgnoreDuplicates = 'Ignorer dupliserte rader';
+$strIgnore = 'Ignorer';
$strIgnoreInserts = 'Bruk ignore inserts';
$strIgnoringFile = 'Ignorerer fil %s';
-$strImport = 'Importer';
$strImportDocSQL = 'Importer docSQL-filer';
$strImportFiles = 'Importer filer';
$strImportFormat = 'Formatet til importert fil';
-$strIndex = 'Indeks';
+$strImport = 'Importer';
+$strImportSuccessfullyFinished = 'Importen er fullført, %d spørringer utført.';
$strIndexes = 'Indekser';
$strIndexHasBeenDropped = 'Indeksen %s har blitt slettet';
+$strIndex = 'Indeks';
$strIndexName = 'Indeksnavn&nbsp;:';
$strIndexType = 'Indekstype&nbsp;:';
$strIndexWarningMultiple = 'Mer enn en %s nøkkel ble opprettet for kolonne `%s`';
@@ -351,29 +359,34 @@
$strIndexWarningUnique = 'Både UNIQUE og INDEX nøkler bør ikke settes for kolonne `%s`';
$strInnoDBAutoextendIncrement = 'Autoforstørrende økning';
$strInnoDBAutoextendIncrementDesc = 'Økningen som brukes for å forstørre et autoforstørrende tabellager når den blir full.';
-$strInnoDBBufferPoolSize = 'Mellomlagerstørrelse';
$strInnoDBBufferPoolSizeDesc = 'størrelsen på datalageret InnoDB bruker for å mellomlagre data og indekser for sine tabeller.';
+$strInnoDBBufferPoolSize = 'Mellomlagerstørrelse';
$strInnoDBDataFilePath = 'Datafiler';
$strInnoDBDataHomeDir = 'Datalagringsmappe';
$strInnoDBDataHomeDirDesc = 'Felles del av filsti for alle InnoDB datafiler.';
$strInnoDBPages = 'sider';
$strInnodbStat = 'InnoDB status';
$strInsecureMySQL = 'Din konfigurasjonsfil inneholder innstillinger (root uten passord) som korrensponderer med MySQLs standard priviligerte brukerkonto. Din MySQL-tjener kjører med denne standardinnstillingen, er åpen for misbruk, og du burde fikse dette sikkerhetshullet snarest.';
-$strInsert = 'Sett inn';
$strInsertAsNewRow = 'Sett inn som ny rad';
$strInsertedRowId = 'Satt inn rad id:';
$strInsertedRows = 'Innsatte rader:';
$strInsertNewRow = 'Sett inn ny rad';
+$strInsert = 'Sett inn';
$strInternalNotNecessary = '* En intern relasjon er ikke nødvendig når den også eksisterer i InnoDB.';
$strInternalRelations = 'Interne relasjoner';
$strInUse = 'i bruk';
-$strInvalidAuthMethod = 'Ugyldig auteniseringsmetode satt opp i konfigureringen:';
-$strInvalidColumn = 'Ugyldig kollonne (%s) angitt!';
+$strInvalidAuthMethod = 'Ugyldig autentiseringsmetode satt opp i konfigureringen:';
$strInvalidColumnCount = 'Antall kolonner må være større enn null.';
+$strInvalidColumn = 'Ugyldig kollonne (%s) angitt!';
+$strInvalidCSVFieldCount = 'Ugyldig antall felt i CSV importen i linje %d.';
+$strInvalidCSVFormat = 'Ugyldig format i CSV importen i linje %d.';
+$strInvalidCSVParameter = 'Ugyldig parameter for CSV import: %s';
$strInvalidFieldAddCount = 'Du må sette inn minst ett felt.';
$strInvalidFieldCount = 'Tabellen må ha minst ett felt.';
$strInvalidLDIImport = 'Dette tillegget støtter ikke komprimerte importeringer!';
$strInvalidRowNumber = '%d er ikke et gyldig radnummer.';
+$strInvalidServerHostname = 'Ugyldig tjenernavn for tjener %1$s. Kontroller din konfigurasjon.';
+$strInvalidServerIndex = 'Ugyldig tjenerindeks: "%s"';
$strJapanese = 'japansk';
$strJoins = 'Sammenføyninger';
@@ -388,14 +401,16 @@
$strKorean = 'koreansk';
$strLandscape = 'Landskapsformat';
+$strLanguageFileNotFound = 'Språkfil "%1$s" ble ikke funnet.';
+$strLanguageUnknown = 'Ukjent språk: %1$s.';
$strLatchedPages = 'Tilknyttede sider';
-$strLaTeX = 'LaTeX';
$strLatexCaption = 'Tabelloverskrift';
$strLatexContent = 'Innhold i tabell __TABLE__';
-$strLatexContinued = '(fortsettet)';
$strLatexContinuedCaption = 'Fortsettet tabelloverskrift';
+$strLatexContinued = '(fortsettet)';
$strLatexIncludeCaption = 'Inkluder tabelloverskrift';
$strLatexLabel = 'Merkelappnøkkel';
+$strLaTeX = 'LaTeX';
$strLaTeXOptions = 'LaTeX innstillinger';
$strLatexStructure = 'Struktur i tabell __TABLE__';
$strLatvian = 'Latvisk';
@@ -410,8 +425,8 @@
$strLithuanian = 'lithauisk';
$strLocalhost = 'Lokal';
$strLocationTextfile = 'Plassering av filen';
-$strLogin = 'Logg inn';
$strLoginInformation = 'Innlogingsinformasjon';
+$strLogin = 'Logg inn';
$strLogout = 'Logg ut';
$strLogPassword = 'Passord:';
$strLogServer = 'Tjener';
@@ -430,10 +445,10 @@
$strMIME_nodescription = 'Ingen beskrivelse er tilgjengelig for denne transformasjonen.<br />Spør forfatteren hva %s gjør.';
$strMIME_transformation = 'Nettvisertransformasjon';
$strMIME_transformation_note = 'For en liste over tilgjengelige transformasjonsvalg, klikk på %stransformasjonsbeskrivelser%s';
-$strMIME_transformation_options = 'Transformasjonsvalg';
$strMIME_transformation_options_note = 'Skriv inn verdiene for transformasjon med dette formatet: \'a\',\'b\',\'c\'...<br />Hvis du trenger å bruke en skråstrek ("\") eller en enkel apostrof ("\'") blant disse verdiene så sett en skråstrek foran (eks. \'\\\\xyz\' eller \'a\\\'b\').';
-$strMIME_without = 'MIME-typer skrevet i kursiv har ikke en separat transformasjonsfunksjon';
+$strMIME_transformation_options = 'Transformasjonsvalg';
$strMIMETypesForTable = 'MIME TYPER FOR TABELLEN';
+$strMIME_without = 'MIME-typer skrevet i kursiv har ikke en separat transformasjonsfunksjon';
$strModifications = 'Endringene er lagret';
$strModify = 'Endre';
$strModifyIndexTopic = 'Endre en indeks';
@@ -443,17 +458,18 @@
$strMultilingual = 'flerspråkelig';
$strMyISAMDataPointerSize = 'Datapekerstørrelse';
$strMyISAMDataPointerSizeDesc = 'Standard pekerstørrelse i bytes, som brukes av CREATE TABLE for MyISAM tabeller når ingen MAX_ROWS innstillinger er spesifisert.';
-$strMyISAMMaxExtraSortFileSize = 'Maksimum størrelse for midlertidige filer under indeksopprettelse';
$strMyISAMMaxExtraSortFileSizeDesc = 'Hvis den midlertidige fila brukt for hurtig MyISAM indeksopprettelse ville bli større enn å bruke nøkkelmellomlager med størrelsen spesifisert her, så bruk nøkkellagermetoden.';
-$strMyISAMMaxSortFileSize = 'Maksimum størrelse for midlertidige sorteringsfiler';
+$strMyISAMMaxExtraSortFileSize = 'Maksimum størrelse for midlertidige filer under indeksopprettelse';
$strMyISAMMaxSortFileSizeDesc = 'Maksimum størrelse for den midlertidige fila MySQL har lov til å bruke når den gjennoppretter en MyISAM indeks (med spørringene REPAIR TABLE, ALTER TABLE, eller LOAD DATA INFILE).';
+$strMyISAMMaxSortFileSize = 'Maksimum størrelse for midlertidige sorteringsfiler';
$strMyISAMRecoverOptions = 'Automatisk gjennopprettignsmodus';
$strMyISAMRecoverOptionsDesc = 'Modusen for automatisk gjennoppretting av MyISAM tabeller som har kræsjet, konfigurert via --myisam-recover tjeneroppstartsinnstillingen.';
-$strMyISAMRepairThreads = 'Reparer tråder';
$strMyISAMRepairThreadsDesc = 'Hvis denne verdien er større enn 1 så blir MyISAM tabellindekser opprettet parallelt (hver indeks i sin egen tråd) under REPAIR av sorteringsprosessen.';
-$strMyISAMSortBufferSize = 'Sorteringsbufferstørrelse';
+$strMyISAMRepairThreads = 'Reparer tråder';
$strMyISAMSortBufferSizeDesc = 'Bufferet som brukes ved sortering av MyISAM indekser under en REPAIR TABLE eller når indekser blir opprettet med CREATE INDEX eller ALTER TABLE.';
+$strMyISAMSortBufferSize = 'Sorteringsbufferstørrelse';
$strMySQLCharset = 'MySQL-tegnsett';
+$strMysqlClientVersion = 'MySQL klientversjon';
$strMySQLConnectionCollation = 'Kollasjon av MySQL-oppkobling';
$strMySQLSaid = 'MySQL sa: ';
$strMySQLShowProcess = 'Vis prosesser';
@@ -462,7 +478,6 @@
$strName = 'Navn';
$strNext = 'Neste';
-$strNo = 'Nei';
$strNoActivity = 'Ingen aktivitet på %s sekunder eller mer, du må logge inn på nytt';
$strNoDatabases = 'Ingen databaser';
$strNoDatabasesSelected = 'Ingen databaser er valgt.';
@@ -475,6 +490,7 @@
$strNoIndex = 'Ingen indeks definert!';
$strNoIndexPartsDefined = 'Ingen indeksdeler definert!';
$strNoModification = 'Ingen endring';
+$strNo = 'Nei';
$strNone = 'Ingen';
$strNoOptions = 'Dette formatet har ingen valg';
$strNoPassword = 'Intet passord';
@@ -499,6 +515,7 @@
$strNumTables = 'Tabeller';
$strOK = 'OK';
+$strOpenNewWindow = 'Åpne nytt phpMyAdmin vindu';
$strOperations = 'Operasjoner';
$strOperator = 'Operator';
$strOptimizeTable = 'Optimiser tabell';
@@ -511,38 +528,41 @@
$strPaperSize = 'Papirstørrelse';
$strPartialImport = 'Delvis importering';
$strPartialText = 'Delvis tekst';
-$strPassword = 'Passord';
$strPasswordChanged = 'Passordet til %s er endret.';
$strPasswordEmpty = 'Passordet er blankt!';
$strPasswordHashing = 'Passordnøkling';
$strPasswordNotSame = 'Passordene er ikke like!';
+$strPassword = 'Passord';
$strPdfDbSchema = 'Skjema for "%s"-databasen - Side %s';
$strPdfInvalidTblName = 'Tabellen "%s" eksisterer ikke!';
$strPdfNoTables = 'Ingen tabeller';
+$strPDFOptions = 'PDF innstillinger';
+$strPDF = 'PDF';
+$strPDFReportTitle = 'Rapporttittel';
$strPerHour = 'per time';
$strPerMinute = 'per minutt';
$strPerSecond = 'per sekund';
$strPersian = 'Persisk';
$strPhoneBook = 'telefonkatalog';
-$strPhp = 'Lag PHP kode';
$strPHP40203 = 'Du bruker PHP 4.2.3, som har en alvorlig feil med flerbyte-strenger (mbstring). Se PHP-feilrapport 19404. Denne versjonen av PHP er ikke anbefalt for bruk med phpMyAdmin.';
+$strPhp = 'Lag PHP kode';
$strPHPVersion = 'PHP-Versjon';
$strPmaDocumentation = 'phpMyAdmin-Dokumentasjon';
$strPmaUriError = '<tt>$cfg[\'PmaAbsoluteUri\']</tt> variabelen MÅ være innstilt i din konfigurasjonsfil!';
$strPolish = 'Polsk';
$strPortrait = 'Portrettformat';
$strPos1 = 'Start';
$strPrevious = 'Forrige';
-$strPrimary = 'Primær';
$strPrimaryKeyHasBeenDropped = 'Primærnøkkelen har blitt slettet';
$strPrimaryKeyName = 'Navnet til primærnøkkelen må være... PRIMARY!';
$strPrimaryKeyWarning = '("PRIMARY" <b>må</b> være navnet til og <b>bare til</b> en primærnøkkel!)';
+$strPrimary = 'Primær';
$strPrint = 'Skriv ut';
-$strPrintView = 'Utskriftsvennlig forhåndsvisning';
$strPrintViewFull = 'Forhåndsvisning (med all tekst)';
+$strPrintView = 'Utskriftsvennlig forhåndsvisning';
$strPrivDescAllPrivileges = 'Inkluder alle privilegier unntatt GRANT.';
-$strPrivDescAlter = 'Tillater endring av struktur på eksisterende tabeller.';
$strPrivDescAlterRoutine = 'Tillater endring og sletting av lagrede rutiner.';
+$strPrivDescAlter = 'Tillater endring av struktur på eksisterende tabeller.';
$strPrivDescCreateDb = 'Tillater oppretting av nye databaser og tabeller.';
$strPrivDescCreateRoutine = 'Tillater oppreting av lagrede rutiner.';
$strPrivDescCreateTbl = 'Tillater oppretting av nye tabeller.';
@@ -552,8 +572,8 @@
$strPrivDescDelete = 'Tillater sletting av data.';
$strPrivDescDropDb = 'Tillater sletting av databaser og tabeller.';
$strPrivDescDropTbl = 'Tillater sletting av tabeller.';
-$strPrivDescExecute = 'Tillater kjøring av lagrede prosedyrer; har ingen effekt på denne versjonen av MySQL.';
$strPrivDescExecute5 = 'Tillater utføring av lagrede rutiner.';
+$strPrivDescExecute = 'Tillater kjøring av lagrede prosedyrer; har ingen effekt på denne versjonen av MySQL.';
$strPrivDescFile = 'Tillater import og eksport av data til og fra filer.';
$strPrivDescGrant = 'Tillater å legge til brukere og privilegier uten å oppfriske privilegietabellene.';
$strPrivDescIndex = 'Tillater oppretting og sletting av indekser.';
@@ -579,11 +599,12 @@
$strPrivileges = 'Privilegier';
$strPrivilegesReloaded = 'Oppfriskingen av privilegiene lyktes.';
$strProcesslist = 'Prosess liste';
+$strProtocolVersion = 'Protokollversjon';
$strPutColNames = 'Sett inn feltnavn i første rad';
-$strQBE = 'Spørring ved eksempel (Query by Example)';
$strQBEDel = 'Slett';
$strQBEIns = 'Sett inn';
+$strQBE = 'Spørring ved eksempel (Query by Example)';
$strQueryCache = 'Spørringsmellomlager';
$strQueryFrame = 'Spørringsvindu';
$strQueryOnDb = 'SQL-spørring i database <b>%s</b>:';
@@ -600,8 +621,8 @@
$strRefresh = 'Oppdater';
$strRelationalSchema = 'Relasjonsskjema';
$strRelationNotWorking = 'Tilleggsfunksjonene for å kunne jobbe med koblede tabeller er deaktivert. For å finne ut hvorfor, klikk %sher%s.';
-$strRelations = 'Relasjoner';
$strRelationsForTable = 'RELASJONER FOR TABELLEN';
+$strRelations = 'Relasjoner';
$strRelationView = 'Relasjonsvisning';
$strReloadingThePrivileges = 'Oppfrisker privilegiene';
$strReloadMySQL = 'Omstart av MySQL';
@@ -616,19 +637,19 @@
$strReset = 'Tøm skjema';
$strResourceLimits = 'Ressursbegrensninger';
$strReType = 'Gjenta';
-$strRevoke = 'Tilbakekall';
-$strRevokeAndDelete = 'Tilbakekall alle aktive privilegier fra brukerne og slett dem etterpå.';
$strRevokeAndDeleteDescr = 'Inntill privilegiene er oppfrisket vil brukerne fortsatt ha USAGE privilegiet.';
+$strRevokeAndDelete = 'Tilbakekall alle aktive privilegier fra brukerne og slett dem etterpå.';
$strRevokeMessage = 'Du har fjernet privilegiene til %s';
+$strRevoke = 'Tilbakekall';
$strRomanian = 'Rumensk';
$strRowLength = 'Radlengde';
-$strRows = 'Rader';
$strRowsFrom = 'rader fra';
$strRowSize = ' Radstørrelse ';
$strRowsModeFlippedHorizontal = 'horisontal (roterte overskrifter)';
$strRowsModeHorizontal = 'vannrett';
$strRowsModeOptions = 'i %s modus og gjenta headers etter %s celler';
$strRowsModeVertical = 'loddrett';
+$strRows = 'Rader';
$strRowsStatistic = 'Radstatistikk';
$strRunning = 'som kjører på %s';
$strRunQuery = 'Kjør spørring';
@@ -639,7 +660,6 @@
$strSave = 'Lagre';
$strSaveOnServer = 'Lagre på server i %s katalogen';
$strScaleFactorSmall = 'Skaleringsfaktoren er for liten til å romme alt på en side';
-$strSearch = 'Søk';
$strSearchFormTitle = 'Søk i database';
$strSearchInTables = 'I tabell(ene):';
$strSearchNeedle = 'Ord eller verdi(er) å søke etter (jokertegn: "%"):';
@@ -648,6 +668,7 @@
$strSearchOption3 = 'med den nøyaktige setningen';
$strSearchOption4 = 'som "regular expression"';
$strSearchResultsFor = 'Søkeresultat for "<i>%s</i>" %s:';
+$strSearch = 'Søk';
$strSearchType = 'Finn:';
$strSecretRequired = 'Konfigurasjonsfila trenger nå et hemmelig passordfrase (blowfish_secret).';
$strSelectADb = 'Vennligst velg en database';
@@ -658,20 +679,19 @@
$strSelectTables = 'Velg tabeller';
$strSend = 'Last ned som fil';
$strSent = 'Sendt';
-$strServer = 'Tjener';
$strServerChoice = 'Tjenervalg';
$strServerNotResponding = 'Tjeneren svarer ikke';
-$strServerStatus = 'Kjøringsinformasjon';
$strServerStatusDelayedInserts = 'Forsinkede innsettinger';
+$strServerStatus = 'Kjøringsinformasjon';
$strServerStatusUptime = 'Denne MySQL tjeneren har kjørt i %s. Den startet opp den %s.';
$strServerTabProcesslist = 'Prosesser';
$strServerTabVariables = 'Variabler';
+$strServer = 'Tjener';
$strServerTrafficNotes = '<b>Tjenertraffikk</b>: Disse tabellene viser statistikk over nettverkstrafikken for denne MySQL-tjeneren siden dens oppstart.';
$strServerVars = 'Tjenervariabler og -innstillinger';
$strServerVersion = 'Tjenerversjon';
$strSessionValue = 'Økts verdi';
$strSetEnumVal = 'Hvis felttypen er "enum" eller "set", skriv inn verdien med dette formatet: \'a\',\'b\',\'c\'...<br />Hvis du skulle trenge å ha en skråstrek ("\") eller en enkel apostrof ("\'") blant disse verdiene, skriv en skråstrek foran (eks. \'\\\\xyz\' eller \'a\\\'b\').';
-$strShow = 'Vis';
$strShowAll = 'Vis alle';
$strShowColor = 'Vis farger';
$strShowDatadictAs = 'Data Ordbok Format';
@@ -698,9 +718,7 @@
$strShowStatusHandler_read_firstDescr = 'Antall ganger det første innlegget ble lest fra en index. Hvis dette tallet er høyt tyder det på at tjeneren utfører en god del fullindekssøk; for eksempel, SELECT col1 FROM foo, da forutsatt at col1 er indeksert.';
$strShowStatusHandler_read_keyDescr = 'Antall forespørsler for å lese en rad basert på en nøkkel. Hvis dette tallet er høyt gir dette en god indikasjon på at dine spørringer og tabeller er riktig indeksert.';
$strShowStatusHandler_read_nextDescr = 'Antall forespørsler for å lese en rad basert på en fast posisjon. Denne er høy hvis du utører mange spørringer som behøver sortering av resultatet. Du har sansynligvis mange spørringer som krever at MySQL leser hele tabeller eller du har joins som ikke bruker nøkler korrekt.';
-$strShowStatusHandler_read_prevDescr = 'Antall forespørsler for å lese forrige rad i nøkkelorden. Denne lesemetoden er vanligvis brukt for å optimalisere ORDER BY ... DESC.';
$strShowStatusHandler_read_rnd_nextDescr = 'Antall forespørsler for å lese neste rad i datafila. Dette tallet er høyt hvis du utfører mange tabellskanninger. Vanligvis betyr dette at dine tabeller ikke er rett indeksert eller at dine spørringer ikke er skrevet for å utnytte de indeksene du har.';
-$strShowStatusHandler_read_rndDescr = 'Antall forespørsler for å lese en rad basert på en bestemt plassering. Denne verdien er høy om du har mange spørringer som trenger sortering av resultatet. Du vil sansynligvis ha mange spørringer som har behov for at MySQL skanner hele tabeller eller du har joins som ikke bruker nøkler korrekt.';
$strShowStatusHandler_rollbackDescr = 'Antall interne ROLLBACK kommandoer.';
$strShowStatusHandler_updateDescr = 'Antall forespørsler for å oppdatere en rad i en tabell.';
$strShowStatusHandler_writeDescr = 'Antall forespørsler for å sette inn en rad i en tabell.';
@@ -734,14 +752,14 @@
$strShowStatusInnodb_os_log_pending_fsyncsDescr = 'Antall ventende loggfil-fsyncs.';
$strShowStatusInnodb_os_log_pending_writesDescr = 'Ventende loggfilskrivinger.';
$strShowStatusInnodb_os_log_writtenDescr = 'Antall bytes skrevet til loggfila.';
-$strShowStatusInnodb_page_sizeDescr = 'Den innkompilerte InnoDB sidestørrelsen (standard 16KB). Mange verdier måles i sider; sidestørrelsen gjør at det er lett å konvertere dem til bytes.';
$strShowStatusInnodb_pages_createdDescr = 'Antall sider opprettet.';
+$strShowStatusInnodb_page_sizeDescr = 'Den innkompilerte InnoDB sidestørrelsen (standard 16KB). Mange verdier måles i sider; sidestørrelsen gjør at det er lett å konvertere dem til bytes.';
$strShowStatusInnodb_pages_readDescr = 'Antall sidelesninger.';
$strShowStatusInnodb_pages_writtenDescr = 'Antall sideskrivinger.';
$strShowStatusInnodb_row_lock_current_waitsDescr = 'Antall ventende radlåsinger.';
$strShowStatusInnodb_row_lock_time_avgDescr = 'Gjennomsnittlig tid for å oppnå radlåsing, i millisekunder.';
-$strShowStatusInnodb_row_lock_time_maxDescr = 'Maksimum tid brukt for å oppnå en radlåsing, i millisekunder.';
$strShowStatusInnodb_row_lock_timeDescr = 'Total tid brukt for å få radlåsinger, i millisekunder.';
+$strShowStatusInnodb_row_lock_time_maxDescr = 'Maksimum tid brukt for å oppnå en radlåsing, i millisekunder.';
$strShowStatusInnodb_row_lock_waitsDescr = 'Antall ganger en radlås måtte ventes på.';
$strShowStatusInnodb_rows_deletedDescr = 'Antall rader slettet fra InnoDB tabeller.';
$strShowStatusInnodb_rows_insertedDescr = 'Antall rader satt inn i InnoDB tabeller.';
@@ -756,10 +774,10 @@
$strShowStatusKey_writesDescr = 'Antall fysiske skrivinger av en nøkkelblokk til disk.';
$strShowStatusLast_query_costDescr = 'Den totale kostnad ved siste kompilerte spørring slik den ble utregnet av spørringsoptimisereren. Nyttig for å kunne sammenligne kostnader ved forskjellige spørringsplaner for den samme spørringen. Standardverdien på 0 betyr at ingen spørring har blitt kompilert ennå.';
$strShowStatusNot_flushed_delayed_rowsDescr = 'Antall rader som venter på å bli skrevet i INSERT DELAY køer.';
+$strShowStatusOpened_tablesDescr = 'Antall tabeller som har blitt åpnet. Hvis denne er stor er nok din tabellmellomlagerverdi for liten.';
$strShowStatusOpen_filesDescr = 'Antall åpne filer.';
$strShowStatusOpen_streamsDescr = 'Antall åpne dataflyter (hovedsaklig brukt til logging).';
$strShowStatusOpen_tablesDescr = 'Antall åpne tabeller.';
-$strShowStatusOpened_tablesDescr = 'Antall tabeller som har blitt åpnet. Hvis denne er stor er nok din tabellmellomlagerverdi for liten.';
$strShowStatusQcache_free_blocksDescr = 'Antall ledige minneblokker i spørringsmellomlager.';
$strShowStatusQcache_free_memoryDescr = 'Mengden ledig minne i spørringsmellomlager.';
$strShowStatusQcache_hitsDescr = 'Antall mellomlagertreff.';
@@ -793,33 +811,36 @@
$strShowTableDimension = 'Vis tabelldimensjoner';
$strShowTables = 'Vis tabeller';
$strShowThisQuery = ' Vis denne spørring her igjen ';
+$strShow = 'Vis';
$strSimplifiedChinese = 'forenklet kinesisk';
$strSingly = '(enkeltvis)';
$strSize = 'Størrelse';
$strSkipQueries = 'Antall poster(spørringer) å hoppe over fra start';
$strSlovak = 'Slovakisk';
$strSlovenian = 'Slovensk';
$strSocketProblem = '(eller den lokale MySQL tjenerens sokkel er ikke korrekt konfigurert)';
-$strSort = 'Sorter';
$strSortByKey = 'Sorter etter nøkkel';
$strSorting = 'Sortering';
+$strSort = 'Sorter';
$strSpaceUsage = 'Plassbruk';
$strSpanish = 'Spansk';
$strSplitWordsWithSpace = 'Ord er separert med et mellomrom (" ").';
-$strSQL = 'SQL';
$strSQLExportCompatibility = 'SQL eksportkompabilitet';
$strSQLExportType = 'Eksporttype';
+$strSQLImportOptions = 'SQL innstillinger';
$strSQLOptions = 'SQL valg';
$strSQLParserBugMessage = 'Det er en mulighet for at du har funnet en feil i SQL-parseren. Vennligst kontroller din spørring nøye og kontroller at anførselstegn er korrekte og matsjer hverandre. En annen mulig feilårsak kan være at du overfører en fil med binærkode som ikke ligger innenfor anførselstegn. Du kan også teste din spørring i MYSQLs kommandolinjegrensesnitt. Feilmeldingen fra MySQL-tjeneren nedenfor, hvis det var en, kan også hjelpe deg med å analysere problemet. Hvis du fortsatt har problemer eller parseren feiler hvor kommandolinjegrensesnittet lyktes, vennligst reduser din SQL-spørring til den spørringen som forårsaker problemet og send en feilrapport med datastykket i CUT-seksjonen nedenfor:';
$strSQLParserUserError = 'Det ser ut til å være en feil i din SQL-spørring. En eventuell feilmelding fra MySQL-tjeneren er skrevet ut nedenfor, kan kanskje hjelpe deg med å finne feilen.';
$strSQLQuery = 'SQL-spørring';
$strSQLResult = 'SQL-resultat';
+$strSQL = 'SQL';
$strSQPBugInvalidIdentifer = 'Ugyldig identifikator';
$strSQPBugUnclosedQuote = 'Anførselstegnet er ikke lukket';
$strSQPBugUnknownPunctuation = 'Ukjent tegnsettingsstreng';
$strStatCheckTime = 'Sist kontrollert';
$strStatCreateTime = 'Opprettet';
$strStatement = 'Oversikt';
+$strStatisticsOverrun = 'På en travel tjener så kan byte-tellerene overflyte, så denne statistikken som rapportert av MySQL tjeneren kan være unøyaktig.';
$strStatUpdateTime = 'Sist oppdatert';
$strStatus = 'Status';
$strStorageEngine = 'Lagringsmotor';
@@ -839,7 +860,6 @@
$strSwitchToDatabase = 'Bytt til kopiert database';
$strSwitchToTable = 'Bytt til kopiert tabell';
-$strTable = 'Tabell';
$strTableAlreadyExists = 'Tabel %s eksisterer allerede!';
$strTableComments = 'Tabellkommentarer';
$strTableEmpty = 'Tabellnavnet er tomt!';
@@ -851,21 +871,27 @@
$strTableOptions = 'Tabellinnstillinger';
$strTables = '%s tabell(er)';
$strTableStructure = 'Tabellstruktur for tabell';
+$strTable = 'Tabell';
$strTableType = 'Tabelltype';
$strTakeIt = 'velg';
$strTblPrivileges = 'Tabell-spesifikke privilegier';
$strTempData = 'Midlertidige data';
$strTextAreaLength = ' På grunn av sin lengde,<br /> så vil muligens dette feltet ikke være redigerbart ';
$strThai = 'thai';
+$strThemeDefaultNotFound = 'Standard stil %s ble ikke funnet!';
+$strThemeNoPreviewAvailable = 'Ingen forhandsvisning tilgjengelig.';
+$strThemeNotFound = 'Stilen %s ble ikke funnet!';
+$strThemeNoValidImgPath = 'Ingen gyldig bildesti for stilen %s ble funnet!';
+$strThemePathNotFound = 'Stilsti ble ikke funnet for stilen %s!';
$strTheme = 'Tema / Stil';
$strThisHost = 'Denne vert';
$strThisNotDirectory = 'Dette var ikke en katalog';
$strThreads = 'Tråder';
$strThreadSuccessfullyKilled = 'Tråd %s ble avsluttet med suksess.';
-$strTime = 'Tid';
$strTimeoutInfo = 'Forrige import ble tidsavbrutt, vil fortsette fra posisjon %d etter gjenninnsending.';
$strTimeoutNothingParsed = 'Men under den siste kjøringen så ble ingen data lest, dette betyr vanligvis at phpMyAdmin ikke vil være istand til å fullføre importeringen uten at du øker php tidsgrensen.';
$strTimeoutPassed = 'Skripttidsabrudd passert, hvis du ønsker å fortsette importen kan du gjennopplaste fila og importeringen vil fortsette.';
+$strTime = 'Tid';
$strToggleScratchboard = 'slå av/på kladdevindu';
$strTotal = 'totalt';
$strTotalUC = 'Totalt';
@@ -904,9 +930,10 @@
$strUploadLimit = 'Du forsøkte sansynligvis å laste opp en for stor fil. Sjekk %sdokumentasjonen%s for måter å omgå denne begrensningen.';
$strUsage = 'Bruk';
$strUseBackquotes = 'Bruk venstre anførselstegn med tabell og feltnavn';
+$strUsedPhpExtensions = 'Brukte PHP-tillegg';
$strUseHostTable = 'Vis vert tabell';
-$strUser = 'Bruker';
$strUserAlreadyExists = 'Brukeren %s finnes fra før!';
+$strUser = 'Bruker';
$strUserEmpty = 'Brukernavnet er tomt!';
$strUserName = 'Brukernavn';
$strUserNotFound = 'Den valgte brukeren ble ikke funnet i privilegietabellen.';
@@ -923,14 +950,15 @@
$strValue = 'Verdi';
$strVar = 'Variabler';
$strVersionInformation = 'Versionsinformasjon';
-$strView = 'Vis';
-$strViewDump = 'Vis dump (skjema) av tabell';
$strViewDumpDatabases = 'Vis dumpet skjema av databaser';
$strViewDumpDB = 'Vis dump (skjema) av database';
+$strViewDump = 'Vis dump (skjema) av tabell';
$strViewHasBeenDropped = 'Visningen %s har blitt slettet';
+$strViewMaxExactCount = 'Denne visningen har mer enn %d rader. Les i %sdocumentation%s.';
+$strView = 'Vis';
-$strWebServerUploadDirectory = 'webtjener opplastingskatalog';
$strWebServerUploadDirectoryError = 'Katalogen du anga for opplasting kan ikke nåes';
+$strWebServerUploadDirectory = 'webtjener opplastingskatalog';
$strWelcome = 'Velkommen til %s';
$strWestEuropean = 'vesteuropeisk';
$strWildcard = 'jokertegn';
@@ -948,35 +976,9 @@
$strZeroRemovesTheLimit = 'Merk: Ved å sette disse til 0 (null) fjernes begrensningen.';
$strZip = 'Komprimert (zip)';
-//to translate
-$strInvalidServerIndex = 'Invalid server index: "%s"'; //to translate
-$strInvalidServerHostname = 'Invalid hostname for server %1$s. Please review your configuration.'; //to translate
-$strFileNameTemplateDescriptionTable = 'table name'; //to translate
-$strFileNameTemplateDescriptionDatabase = 'database name'; //to translate
-$strFileNameTemplateDescriptionServer = 'server name'; //to translate
-$strFileNameTemplateDescription = 'This value is interpreted using %1$sstrftime%2$s, so you can use time formatting strings. Additionally the following transformations will happen: %3$s. Other text will be kept as is.'; //to translate
-$strProtocolVersion = 'Protocol version'; //to translate
-$strMysqlClientVersion = 'MySQL client version'; //to translate
-$strUsedPhpExtensions = 'Used PHP extensions'; //to translate
-$strOpenNewWindow = 'Open new phpMyAdmin window'; //to translate
-$strLanguageUnknown = 'Unknown language: %1$s.'; //to translate
-$strLanguageFileNotFound = 'Language file "%1$s" not found.'; //to translate
-$strThemeNoPreviewAvailable = 'No preview available.'; //to translate
-$strConfigDefaultFileError = 'Could not load default configuration from: "%1$s"'; //to translate
-$strPDF = 'PDF'; //to translate
-$strPDFOptions = 'PDF options'; //to translate
-$strPDFReportTitle = 'Report title'; //to translate
-$strInvalidCSVParameter = 'Invalid parameter for CSV import: %s'; //to translate
-$strInvalidCSVFieldCount = 'Invalid field count in CSV input on line %d.'; //to translate
-$strInvalidCSVFormat = 'Invalid format of CSV input on line %d.'; //to translate
-$strImportSuccessfullyFinished = 'Import has been successfully finished, %d queries executed.'; //to translate
-$strThemeNotFound = 'Theme %s not found!'; //to translate
-$strThemeDefaultNotFound = 'Default theme %s not found!'; //to translate
-$strThemeNoValidImgPath = 'No valid image path for theme %s found!'; //to translate
-$strThemePathNotFound = 'Theme path not found for theme %s!'; //to translate
-$strAccessDeniedCreateConfig = 'Probably reason of this is that you did not create configuration file. You might want to use %1$ssetup script%2$s to create one.'; //to translate
-$strSQLImportOptions = 'SQL options'; //to translate
-$strBrowseDistinctValues = 'Browse distinct values'; //to translate
-$strStatisticsOverrun = 'On a busy server, the byte counters may overrun, so those statistics as reported by the MySQL server may be incorrect.'; //to translate
-$strViewMaxExactCount = 'This view has more than %d rows. Please refer to %sdocumentation%s.'; //to translate
+// To translate:
+
+$strShowStatusHandler_read_prevDescr = 'The number of requests to read the previous row in key order. This read method is mainly used to optimize ORDER BY ... DESC.'; //to translate
+$strShowStatusHandler_read_rndDescr = 'The number of requests to read a row based on a fixed position. This is high if you are doing a lot of queries that require sorting of the result. You probably have a lot of queries that require MySQL to scan whole tables or you have joins that don\'t use keys properly.'; //to translate
+
?>

0 comments on commit 3a4cce8

Please sign in to comment.
Something went wrong with that request. Please try again.