Skip to content
Browse files

Swedish update

  • Loading branch information...
1 parent 716fcbb commit f412e8be82398ef05f11d0aae45af509a7c3d807 @lem9 lem9 committed May 19, 2009
Showing with 22 additions and 21 deletions.
  1. +1 −0 ChangeLog
  2. +21 −21 lang/swedish-utf-8.inc.php
View
1 ChangeLog
@@ -63,6 +63,7 @@ $HeadURL: https://phpmyadmin.svn.sourceforge.net/svnroot/phpmyadmin/trunk/phpMyA
- bug #2787162 [interface] Table with name 'log_views' is incorrectly displayed as a view
+ patch #2665440 Detect mcrypt initialization failure
+ [lang] Galician update, thanks to Xosé Calvo - xosecalvo
++ [lang] Swedish update, thanks to Björn T. Hallberg
3.1.6.0 (not yet released)
- bug #2785912 [doc] no ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP in list of attributes
View
42 lang/swedish-utf-8.inc.php
@@ -53,6 +53,7 @@
$strAnalyze = 'Analysera';
$strAnalyzeTable = 'Analysera tabell';
$strAnd = 'Och';
+$strAndSmall = 'och';
$strAndThen = 'och sedan';
$strAngularLinks = 'Vinklade länkar';
$strAnIndex = 'Ett index har lagts till för %s';
@@ -162,6 +163,7 @@
$strCompression = 'Komprimering';
$strCompressionWillBeDetected = 'Importerad fils komprimering kommer automatiskt detekteras från: %s';
$strConfigDefaultFileError = 'Kunde inte ladda standardkonfiguration från: "%1$s"';
+$strConfigDirectoryWarning = 'Katalogen [code]config[/code], som används av installationsskriptet, finns fortfarande i din phpMyAdmin-katalog. Du borde ta bort den när phpMyAdmin har konfigurerats.';
$strConfigFileError = 'phpMyAdmin kunde inte läsa din konfigurationsfil!<br />Detta kan inträffa om PHP hittar ett fel i den eller om PHP inte hittar filen.<br />Anropa konfigurationsfilen direkt mha länken nedan och läs PHP:s felmeddelande(n) som du erhåller. I de flesta fall saknas ett citationstecken eller ett semikolon någonstans.<br />Om du erhåller en tom sida är allt bra.';
$strConfigureTableCoord = 'Var god ange koordinaterna för tabellen %s';
$strConnectionError = 'Kan ej skapa förbindelse: ogiltiga inställningar.';
@@ -189,6 +191,7 @@
$strCreateUserDatabase = 'Databas för användare';
$strCreateUserDatabaseName = 'Skapa databas med samma namn och ge alla privilegier';
$strCreateUserDatabaseNone = 'Ingen';
+$strCreateUserDatabasePrivileges = 'Bevilja alla privilegier för databas &quot;%s&quot;';
$strCreateUserDatabaseWildcard = 'Ge alla privilegier till namn med jokertecken (username\_%)';
$strCreationDates = 'Skapad/Uppdaterad/Kontrollerad datum';
$strCriteria = 'Villkor';
@@ -251,6 +254,7 @@
$strDoAQuery = 'Utför en "Query By Example" (jokertecken: "%")';
$strDocSQL = 'DocSQL';
$strDocu = 'Dokumentation';
+$strDoNotAutoIncrementZeroValues = 'Använd inte AUTO_INCREMENT för nollvärden';
$strDownloadFile = 'Ladda ner fil';
$strDoYouReally = 'Vill du verkligen ';
$strDropDatabaseStrongWarning = 'Du håller på att FÖRGÖRA en hel databas!';
@@ -284,6 +288,7 @@
$strErrorRelationExists = 'Fel: Relation finns redan.';
$strErrorRenamingTable = 'Fel vid namnbyte på tabell %1$s till %2$s';
$strErrorSaveTable = 'Fel vid sparande av koordinater för Designer.';
+$strEscapeCRLF = 'Ta bort CRLF-tecken i fält';
$strEscapeWildcards = 'Jokertecknen _ och % måste föregås av ett \ för att användas i egentlig betydelse';
$strEsperanto = 'Esperanto';
$strEstonian = 'Estnisk';
@@ -337,6 +342,7 @@
$strGenTime = 'Skapad';
$strGeorgian = 'Georgisk';
$strGerman = 'Tysk';
+$strGetMoreThemes = 'Hämta fler teman!';
$strGlobal = 'global';
$strGlobalPrivileges = 'Globala privilegier';
$strGlobalValue = 'Globalt värde';
@@ -357,6 +363,7 @@
$strHome = 'Hem';
$strHomepageOfficial = 'phpMyAdmin:s officiella hemsida';
$strHostEmpty = 'Värdnamnet är tomt!';
+$strHostTableExplanation = 'När värdtabellen används ignoreras detta fält och värden lagrade i värdtabllen används istället.';
$strHost = 'Värd';
$strHTMLExcel = 'Microsoft Excel 2000';
$strHTMLWord = 'Microsoft Word 2000';
@@ -452,6 +459,7 @@
$strLocationTextfile = 'Textfilens plats';
$strLoginInformation = 'Inloggningsinformation';
$strLogin = 'Logga in';
+$strLoginWithoutPassword = 'Inloggning utan lösenord är inte tillåtet enligt konfiguration (se AllowNoPassword)';
$strLogout = 'Logga ut';
$strLogPassword = 'Lösenord:';
$strLogServerHelp = 'Du kan ange värdnamn/IP-adress och port separerade med mellanslag.';
@@ -517,6 +525,7 @@
$strNoIndex = 'Inga index är definierade!';
$strNoIndexPartsDefined = 'Inga delar av index är definierade!';
$strNoModification = 'Ingen förändring';
+$strNoneDefault = 'Inga';
$strNone = 'Inget';
$strNo = 'Nej';
$strNoOptions = 'Detta format har inga alternativ';
@@ -709,6 +718,10 @@
$strReplaceNULLBy = 'Ersätt NULL med';
$strReplaceTable = 'Ersätt data i tabell';
$strReplication = 'Replikering';
+$strReplicationStatusInfo = 'Denna MySQL-server arbetar som %s i <b>replikerings</b>-läge. För mer information om replikeringsstatus på servern, gå till <a href="#replication">replikeringssektionen</a>.';
+$strReplicationStatus_master = 'Master-status';
+$strReplicationStatus = 'Replikeringsstatus';
+$strReplicationStatus_slave = 'Slave-status';
$strReset = 'Återställ';
$strResourceLimits = 'Resursbegränsningar';
$strRestartInsertion = 'Börja om infogning med %s rader';
@@ -775,6 +788,7 @@
$strServerTrafficNotes = '<b>Servertrafik</b>: Dessa tabeller visar statistik för nätverkstrafiken hos denna MySQL-server sedan den startade.';
$strServerVars = 'Servervariabler och inställningar';
$strServerVersion = 'Serverversion';
+$strSessionGCWarning = 'Din PHP-parameter [a@http://php.net/manual/en/session.configuration.php#ini.session.gc-maxlifetime@]session.gc_maxlifetime[/a] är lägre än cookie-giltighet konfigurerad i phpMyAdmin. På grund av detta kommer din inloggning upphöra att gälla tidigare än konfigurerat i phpMyAdmin.';
$strSessionStartupErrorGeneral = 'Kan inte starta session utan fel. Kontrollera felmeddelanden i din PHP:s och/eller webbservers loggfil och konfigurera din PHP-installation korrekt.';
$strSessionValue = 'Sessionsvärde';
$strSetEnumVal = 'Om en fälttyp är "enum" eller "set", ange värden enligt följande format: \'a\',\'b\',\'c\'...<br />Om du behöver lägga till ett bakåtstreck ("\") eller ett enkelcitat ("\'") i värdena, skriv ett bakåtstreck före tecknet (t.ex. \'\\\\xyz\' eller \'a\\\'b\').';
@@ -1000,11 +1014,13 @@
$strSetupSaveDir_name = 'Spara-katalog';
$strSetupServerAuthConfigMsg = 'Du valde [kbd]config[/kbd]-autentisering och inkluderade användarnamn och lösenord för autoinloggning, vilket inte är en önskvärd inställning för skarpa värdar. Vem som helst som vet eller gissar din phpMyAdmin-URL kan direkt komma åt ditt phpMyAdmin-verktyg. Sätt [a@?page=servers&amp;mode=edit&amp;id=%1$d#tab_Server]autentiseringstyp[/a] till [kbd]cookie[/kbd] eller [kbd]http[/kbd].';
$strSetupServerExtensionMsg = 'Du bör använda mysqli av prestandaanledningar';
+$strSetupServerNoPasswordMsg = 'Du tillåter anslutning till servern utan lösenord.';
$strSetupServersAdd = 'Lägg till en ny server';
$strSetupServers_AllowDeny_order_desc = 'Lämna tomt om inte används';
$strSetupServers_AllowDeny_order_name = 'Ordning för värdautentisering';
$strSetupServers_AllowDeny_rules_desc = 'Lämna tomt för standard';
$strSetupServers_AllowDeny_rules_name = 'Regler för värdautentisering';
+$strSetupServers_AllowNoPassword_name = 'Tillåt inloggning utan lösenord';
$strSetupServers_AllowRoot_name = 'Tillåt root-inloggning';
$strSetupServers_auth_swekey_config_desc = 'Sökväg till konfigurationsfilen för [a@http://swekey.com]SweKey hårdvaruautentisering[/a] (inte placerad i din dokumentrotkatalog; förslag: /etc/swekey.conf)';
$strSetupServers_auth_swekey_config_name = 'SweKey konfigurationsfil';
@@ -1035,6 +1051,7 @@
$strSetupServers_hide_db_name = 'Dölj databaser';
$strSetupServers_history_desc = 'Lämna tomt för inget stöd för SQL-frågehistorik, standard: [kbd]pma_history[/kbd]';
$strSetupServers_history_name = 'Tabell för SQL-frågehistorik';
+$strSetupServers_host_desc = 'Värdnamn där MySQL-servern körs';
$strSetupServers_host_name = 'Serverns värdnamn';
$strSetupServers_LogoutURL_name = 'Utloggning URL';
$strSetupServers_nopassword_desc = 'Försök ansluta utan lösenord';
@@ -1069,6 +1086,7 @@
$strSetupServers_user_name = 'Användare för autentisering config';
$strSetupServers_verbose_check_desc = 'Inaktivera ifall du vet att dina tabeller pma_* är aktuella. Detta förhindrar kompabilitetskontroller och ökar därmed prestanda';
$strSetupServers_verbose_check_name = 'Utförlig kontroll';
+$strSetupServers_verbose_desc = 'En användarvänlig beskrivning av denna server. Lämna tomt för att visa värdnamnet istället.';
$strSetupServers_verbose_name = 'Beskrivande namn för denna server';
$strSetupSetValue = 'Ange värde: %s';
$strSetupShowAll_desc = 'Ifall en användare ska få se en knapp &quot;visa alla (rader)&quot;';
@@ -1125,6 +1143,8 @@
$strSetupZipDumpImportWarning = '[a@?page=form&amp;formset=features#tab_Import_export]Zip dekomprimering[/a] erfordrar funktioner (%s) som inte är tillgängliga på detta system.';
$strSetupZipDump_name = 'ZIP';
$strShowAll = 'Visa alla';
+$strShowBinaryContents = 'Visa binärt innehåll';
+$strShowBLOBContents = 'Visa BLOB-innehåll';
$strShowColor = 'Visa färger';
$strShowDatadictAs = 'Format för datalexikon';
$strShowFullQueries = 'Visa fullständiga frågor';
@@ -1279,6 +1299,7 @@
$strStatCheckTime = 'Senaste kontroll';
$strStatCreateTime = 'Skapades';
$strStatement = 'Uppgift';
+$strStatic = 'statisk';
$strStatisticsOverrun = 'På en upptagen server kan byte-räknare spåra ur, varför denna statistik som rapporterats från MySQL-servern kan vara felaktig.';
$strStatUpdateTime = 'Senaste uppdatering';
$strStatus = 'Status';
@@ -1437,25 +1458,4 @@
$strZeroRemovesTheLimit = 'Anm: Genom att sätta dessa alternativ till 0 (noll) tas begränsningarna bort.';
$strZip = '"zippad"';
-$strSessionGCWarning = 'Your PHP parameter [a@http://php.net/manual/en/session.configuration.php#ini.session.gc-maxlifetime@]session.gc_maxlifetime[/a] is lower that cookie validity configured in phpMyAdmin, because of this, your login will expire sooner than configured in phpMyAdmin.'; //to translate
-$strSetupServers_host_desc = 'Hostname where MySQL server is running'; //to translate
-$strSetupServers_verbose_desc = 'A user-friendly description of this server. Leave blank to display the hostname instead.'; //to translate
-$strCreateUserDatabasePrivileges = 'Grant all privileges on database &quot;%s&quot;'; //to translate
-$strShowBinaryContents = 'Show binary contents'; //to translate
-$strShowBLOBContents = 'Show BLOB contents'; //to translate
-$strStatic = 'static'; //to translate
-$strLoginWithoutPassword = 'Login without a password is forbidden by configuration (see AllowNoPassword)'; //to translate
-$strSetupServerNoPasswordMsg = 'You allow for connecting to the server without a password.'; //to translate
-$strSetupServers_AllowNoPassword_name = 'Allow logins without a password'; //to translate
-$strHostTableExplanation = 'When Host table is used, this field is ignored and values stored in Host table are used instead.'; //to translate
-$strGetMoreThemes = 'Get more themes!'; //to translate
-$strNoneDefault = 'None'; //to translate
-$strConfigDirectoryWarning = 'Directory [code]config[/code], which is used by the setup script, still exists in your phpMyAdmin directory. You should remove it once phpMyAdmin has been configured.'; //to translate
-$strEscapeCRLF = 'Remove CRLF characters within fields'; //to translate
-$strDoNotAutoIncrementZeroValues = 'Do not use AUTO_INCREMENT for zero values'; //to translate
-$strAndSmall = 'and'; //to translate
-$strReplicationStatus = 'Replication status'; //to translate
-$strReplicationStatusInfo = 'This MySQL server works as %s in <b>replication</b> process. For further information about replication status on the server, please visit the <a href="#replication">replication section</a>.'; //to translate
-$strReplicationStatus_master = 'Master status'; //to translate
-$strReplicationStatus_slave = 'Slave status'; //to translate
?>

0 comments on commit f412e8b

Please sign in to comment.
Something went wrong with that request. Please try again.