Skip to content
This repository

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with HTTPS or Subversion.

Download ZIP
Browse code

Translated using Weblate.

  • Loading branch information...
commit b61eb6b7e8779e81de25fd99c8aa58b481409467 1 parent 76c1b63
Bartosz Fenski fenio authored weblate committed

Showing 1 changed file with 29 additions and 30 deletions. Show diff stats Hide diff stats

  1. +29 30 po/pl.po
59 po/pl.po
@@ -4,7 +4,7 @@ msgstr ""
4 4 "Project-Id-Version: phpMyAdmin 3.5.0-rc2\n"
5 5 "Report-Msgid-Bugs-To: phpmyadmin-devel@lists.sourceforge.net\n"
6 6 "POT-Creation-Date: 2012-03-29 10:07+0200\n"
7   -"PO-Revision-Date: 2012-03-22 19:13+0200\n"
  7 +"PO-Revision-Date: 2012-04-09 11:22+0200\n"
8 8 "Last-Translator: Bartosz Feński <fenio@debian.org>\n"
9 9 "Language-Team: iMutrix\n"
10 10 "Language: pl\n"
@@ -1059,7 +1059,7 @@ msgstr "Powrót"
1059 1059 msgid "phpMyAdmin is more friendly with a <b>frames-capable</b> browser."
1060 1060 msgstr ""
1061 1061 "phpMyAdmin jest bardziej przyjazny w przeglądarkach WWW <b>obsługujących "
1062   -"ramki</b>"
  1062 +"ramki</b>."
1063 1063
1064 1064 #: js/messages.php:27 libraries/import.lib.php:103 sql.php:253
1065 1065 msgid "\"DROP DATABASE\" statements are disabled."
@@ -1637,7 +1637,7 @@ msgstr "Suma zgrupowanych wierszy:"
1637 1637
1638 1638 #: js/messages.php:201
1639 1639 msgid "Total:"
1640   -msgstr "Ogółem"
  1640 +msgstr "Ogółem:"
1641 1641
1642 1642 #: js/messages.php:203
1643 1643 msgid "Loading logs"
@@ -1751,7 +1751,6 @@ msgstr "Dodawanie klucza głównego"
1751 1751 #: js/messages.php:238 libraries/relation.lib.php:80 pmd_general.php:380
1752 1752 #: pmd_general.php:537 pmd_general.php:585 pmd_general.php:661
1753 1753 #: pmd_general.php:715 pmd_general.php:778
1754   -#, fuzzy
1755 1754 msgid "OK"
1756 1755 msgstr "OK"
1757 1756
@@ -2272,7 +2271,7 @@ msgstr "Sob"
2272 2271 #. l10n: Column header for week of the year in calendar
2273 2272 #: js/messages.php:481
2274 2273 msgid "Wk"
2275   -msgstr "Wk"
  2274 +msgstr "Ty"
2276 2275
2277 2276 #. l10n: Month-year order for calendar, use either "calendar-month-year" or "calendar-year-month".
2278 2277 #: js/messages.php:484
@@ -2502,7 +2501,7 @@ msgstr "Brak ostatnich tabel"
2502 2501 #: libraries/StorageEngine.class.php:203
2503 2502 msgid ""
2504 2503 "There is no detailed status information available for this storage engine."
2505   -msgstr "Brak szczegółowych informacji o tym mechanizmie składowania"
  2504 +msgstr "Brak szczegółowych informacji o tym mechanizmie składowania."
2506 2505
2507 2506 #: libraries/StorageEngine.class.php:341
2508 2507 #, php-format
@@ -2712,7 +2711,7 @@ msgstr "Prawidłowy klucz uwierzytelniający nie jest podłączony"
2712 2711
2713 2712 #: libraries/auth/swekey/swekey.auth.lib.php:195
2714 2713 msgid "Authenticating..."
2715   -msgstr "Trwa uwierzytelnianie"
  2714 +msgstr "Trwa uwierzytelnianie..."
2716 2715
2717 2716 #: libraries/blobstreaming.lib.php:272
2718 2717 msgid "PBMS error"
@@ -2720,11 +2719,11 @@ msgstr "Błąd PBMS"
2720 2719
2721 2720 #: libraries/blobstreaming.lib.php:306
2722 2721 msgid "PBMS connection failed:"
2723   -msgstr "Błąd połączenia z PBMS"
  2722 +msgstr "Błąd połączenia z PBMS:"
2724 2723
2725 2724 #: libraries/blobstreaming.lib.php:361
2726 2725 msgid "PBMS get BLOB info failed:"
2727   -msgstr "Błąd połączenia z PBMS"
  2726 +msgstr "Błąd połączenia z PBMS:"
2728 2727
2729 2728 #: libraries/blobstreaming.lib.php:373
2730 2729 msgid "PBMS get BLOB Content-Type failed"
@@ -2868,19 +2867,19 @@ msgstr "Maksymalny rozmiar: %s%s"
2868 2867 #: libraries/common.lib.php:450
2869 2868 msgctxt "MySQL 5.5 documentation language"
2870 2869 msgid "en"
2871   -msgstr "en"
  2870 +msgstr "ang."
2872 2871
2873 2872 #. l10n: Please check that translation actually exists.
2874 2873 #: libraries/common.lib.php:454
2875 2874 msgctxt "MySQL 5.1 documentation language"
2876 2875 msgid "en"
2877   -msgstr "en"
  2876 +msgstr "ang."
2878 2877
2879 2878 #. l10n: Please check that translation actually exists.
2880 2879 #: libraries/common.lib.php:458
2881 2880 msgctxt "MySQL 5.0 documentation language"
2882 2881 msgid "en"
2883   -msgstr "en"
  2882 +msgstr "ang."
2884 2883
2885 2884 #: libraries/common.lib.php:472 libraries/common.lib.php:474
2886 2885 #: libraries/common.lib.php:476 libraries/common.lib.php:494
@@ -3055,7 +3054,7 @@ msgstr "Operacje"
3055 3054 #: libraries/common.lib.php:3279 libraries/sql_query_form.lib.php:443
3056 3055 #: prefs_manage.php:239
3057 3056 msgid "Browse your computer:"
3058   -msgstr "Wyszukaj w komputerze"
  3057 +msgstr "Wyszukaj w komputerze:"
3059 3058
3060 3059 #: libraries/common.lib.php:3298
3061 3060 #, php-format
@@ -3293,7 +3292,7 @@ msgid ""
3293 3292 "authentication"
3294 3293 msgstr ""
3295 3294 "Tajne hasło używane do szyfrowania ciasteczek przy uwierzytelnianiu przez "
3296   -"ciasteczka."
  3295 +"ciasteczka"
3297 3296
3298 3297 #: libraries/config/messages.inc.php:25
3299 3298 msgid "Blowfish secret"
@@ -5514,7 +5513,7 @@ msgstr "Nieprawidłowy adres IP: %s"
5514 5513 #: libraries/core.lib.php:247
5515 5514 msgctxt "PHP documentation language"
5516 5515 msgid "en"
5517   -msgstr "en"
  5516 +msgstr "ang."
5518 5517
5519 5518 #: libraries/core.lib.php:266
5520 5519 #, php-format
@@ -5543,7 +5542,7 @@ msgstr "Proszę sprawdzić uprawnienia katalogu zawierającej bazę danych."
5543 5542
5544 5543 #: libraries/database_interface.lib.php:1828
5545 5544 msgid "Details..."
5546   -msgstr "Szczegóły"
  5545 +msgstr "Szczegóły..."
5547 5546
5548 5547 #: libraries/db_links.inc.php:42 libraries/db_links.inc.php:43
5549 5548 #: libraries/db_links.inc.php:44
@@ -5689,7 +5688,7 @@ msgstr "Baza(y) danych:"
5689 5688
5690 5689 #: libraries/display_export.lib.php:134
5691 5690 msgid "Table(s):"
5692   -msgstr "Tabela(e)"
  5691 +msgstr "Tabela(e):"
5693 5692
5694 5693 #: libraries/display_export.lib.php:144
5695 5694 msgid "Rows:"
@@ -6231,7 +6230,7 @@ msgstr ""
6231 6230
6232 6231 #: libraries/engines/pbms.lib.php:30
6233 6232 msgid "Garbage Threshold"
6234   -msgstr "Próg śmieci "
  6233 +msgstr "Próg śmieci"
6235 6234
6236 6235 #: libraries/engines/pbms.lib.php:31
6237 6236 msgid "The percentage of garbage in a repository file before it is compacted."
@@ -6266,7 +6265,7 @@ msgstr ""
6266 6265
6267 6266 #: libraries/engines/pbms.lib.php:45
6268 6267 msgid "Temp Blob Timeout"
6269   -msgstr ""
  6268 +msgstr "Limit czasu BLOB"
6270 6269
6271 6270 #: libraries/engines/pbms.lib.php:46
6272 6271 msgid ""
@@ -6279,7 +6278,7 @@ msgstr ""
6279 6278
6280 6279 #: libraries/engines/pbms.lib.php:50
6281 6280 msgid "Temp Log Threshold"
6282   -msgstr "Próg dziennika danych."
  6281 +msgstr "Próg dziennika danych"
6283 6282
6284 6283 #: libraries/engines/pbms.lib.php:51
6285 6284 msgid ""
@@ -6412,7 +6411,7 @@ msgstr ""
6412 6411
6413 6412 #: libraries/engines/pbxt.lib.php:52
6414 6413 msgid "Data log threshold"
6415   -msgstr "Próg dziennika danych."
  6414 +msgstr "Próg dziennika danych"
6416 6415
6417 6416 #: libraries/engines/pbxt.lib.php:53
6418 6417 msgid ""
@@ -6958,7 +6957,7 @@ msgstr "Plik kształtu ESRI"
6958 6957 #: libraries/import/shp.php:280
6959 6958 #, php-format
6960 6959 msgid "There was an error importing the ESRI shape file: \"%s\"."
6961   -msgstr "Wystąpił błąd podczas importowania pliku kształtów ESRI: \"%s\""
  6960 +msgstr "Wystąpił błąd podczas importowania pliku kształtów ESRI: \"%s\"."
6962 6961
6963 6962 #: libraries/import/shp.php:336
6964 6963 msgid ""
@@ -7802,7 +7801,7 @@ msgstr "Nie znaleziono wyzwalacza %1$s w bazie danych %2$s"
7802 7801
7803 7802 #: libraries/rte/rte_words.lib.php:36
7804 7803 msgid "There are no triggers to display."
7805   -msgstr "Brak wyzwalaczy"
  7804 +msgstr "Brak wyzwalaczy."
7806 7805
7807 7806 #: libraries/rte/rte_words.lib.php:42
7808 7807 msgid "Add event"
@@ -8105,7 +8104,7 @@ msgid ""
8105 8104 msgstr ""
8106 8105 "Wygląda na to, że w twoim zapytaniu SQL jest błąd. W znalezieniu przyczyny "
8107 8106 "problemu może pomóc także - jeśli się pojawi - poniższy opis błędu serwera "
8108   -"MySQL."
  8107 +"MySQL"
8109 8108
8110 8109 #: libraries/sqlparser.lib.php:175
8111 8110 msgid ""
@@ -8326,7 +8325,7 @@ msgid ""
8326 8325 "in pixels. The original aspect ratio is preserved."
8327 8326 msgstr ""
8328 8327 "Wyświetla klikalną miniaturkę; opcje: szerokość,wysokość w pikselach "
8329   -"(oryginalne proporcje zostaną zachowane)"
  8328 +"(oryginalne proporcje zostaną zachowane)."
8330 8329
8331 8330 #: libraries/transformations/image_jpeg__link.inc.php:10
8332 8331 msgid "Displays a link to download this image."
@@ -8816,7 +8815,7 @@ msgstr "Błąd: relacja nie została dodana."
8816 8815
8817 8816 #: pmd_relation_new.php:60
8818 8817 msgid "FOREIGN KEY relation added"
8819   -msgstr "Relacja FOREIGN KEY została dodana."
  8818 +msgstr "Relacja FOREIGN KEY została dodana"
8820 8819
8821 8820 #: pmd_relation_new.php:82
8822 8821 msgid "Internal relation added"
@@ -8860,7 +8859,7 @@ msgstr "Importuj z pliku"
8860 8859
8861 8860 #: prefs_manage.php:243
8862 8861 msgid "Import from browser's storage"
8863   -msgstr "Import z pamięci przeglądarki."
  8862 +msgstr "Import z pamięci przeglądarki"
8864 8863
8865 8864 #: prefs_manage.php:246
8866 8865 msgid "Settings will be imported from your browser's local storage."
@@ -9219,7 +9218,7 @@ msgstr ""
9219 9218 #: server_privileges.php:67 server_privileges.php:281
9220 9219 #: server_privileges.php:650
9221 9220 msgid "Allows creating and dropping triggers"
9222   -msgstr "Pozwól tworzyć i usuwać wyzwalacze."
  9221 +msgstr "Pozwól tworzyć i usuwać wyzwalacze"
9223 9222
9224 9223 #: server_privileges.php:68 server_privileges.php:205
9225 9224 #: server_privileges.php:555 server_privileges.php:620
@@ -12232,7 +12231,7 @@ msgstr "Dostępna pamięć na tym hostie: %s"
12232 12231
12233 12232 #: po/advisory_rules.php:70
12234 12233 msgid "Query cache disabled"
12235   -msgstr "Pamięć podręczna zapytania wyłączona."
  12234 +msgstr "Pamięć podręczna zapytania wyłączona"
12236 12235
12237 12236 #: po/advisory_rules.php:71
12238 12237 msgid "The query cache is not enabled."
@@ -13219,7 +13218,7 @@ msgstr "MyISAM jednoczesnych wstawień"
13219 13218
13220 13219 #: po/advisory_rules.php:271
13221 13220 msgid "Enable concurrent_insert by setting it to 1"
13222   -msgstr "Włącz concurrent_insert ustawiając ją na 1."
  13221 +msgstr "Włącz concurrent_insert ustawiając ją na 1"
13223 13222
13224 13223 #: po/advisory_rules.php:272
13225 13224 msgid ""

0 comments on commit b61eb6b

Please sign in to comment.
Something went wrong with that request. Please try again.