Skip to content
master
Go to file
Code

Latest commit

 

Git stats

Files

Permalink
Failed to load latest commit information.
Type
Name
Latest commit message
Commit time
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

README.md

Medlemsregister

Medlemsregister för föreningen PHP Sverige

För att bli medlem, gör en PR till members.json och lägg till dig själv med detta format:

[
 ...,
 {
  "name": "Ditt namn",
  "github": "Ditt användarnamn på Github",
  "optionals": {
   "email": "foo@bar.com",
   "twitter": "foobar",
   "keybase": "foobar"
  }
 }
]

För att testa att members.json validerar, kör composer install && composer test Ingen output betyder att det är korrekt json.

Alla medlemmar visas upp på http://phpse.org.

About

Medlemsregister för föreningen PHP Sverige

Resources

Releases

No releases published

Languages

You can’t perform that action at this time.