Skip to content

Medlemsregister för föreningen PHP Sverige

Notifications You must be signed in to change notification settings

phpse/medlemsregister

Repository files navigation

Medlemsregister

Medlemsregister för föreningen PHP Sverige

För att bli medlem, gör en PR till members.json och lägg till dig själv med detta format:

[
 ...,
 {
  "name": "Ditt namn",
  "github": "Ditt användarnamn på Github",
  "optionals": {
   "email": "foo@bar.com",
   "twitter": "foobar",
   "keybase": "foobar"
  }
 }
]

För att testa att members.json validerar, kör composer install && composer test Ingen output betyder att det är korrekt json.

Alla medlemmar visas upp på http://phpse.org.

About

Medlemsregister för föreningen PHP Sverige

Resources

Stars

Watchers

Forks

Releases

No releases published

Packages

No packages published

Languages