OpenSUSE router for classrooms
Shell
Switch branches/tags
Nothing to show
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Failed to load latest commit information.
clients
Aanmaken WinPE.md
LICENSE
README.md
autorun
grub.cfg
router.setup.sh

README.md

openSUSE Router for classrooms

This desribes how to build a router from scratch on a openSUSE Leap 42.2 system.

Meer Nederlandstalige informatie bij openSUSE Router op PindaNet.be.

Hardware

Systeem

 • HP EliteDesk 800 G1 SFF

 • VMWare virtuele computers (testsysteem) VMware Player in vmx configuratiebestand:

   ethernet1.connectionType = "pvn"
   ethernet1.pvnID = "52 dd bc d5 36 19 1b 6b-0f f1 fb 1c 4c ac 44 f7"
   firmware = "efi"
  

Netwerk

Verbinding Netwerkkaart Apparaat Functie
Onboard Ethernet Connection I217-LM eth0 WAN
PCIE x1 RTL8111/8168/8411 PCI Express Gigabit Ethernet Controller eth1 LAN
Wireless wlan0 Access Point

Schijfbeheer

Partitie Grootte Bestandssyteem Koppelpunt
/dev/sda1 512 MB FAT /boot/efi
/dev/sda2 8 GB swap
/dev/sda3 111 GB Ext4 /
/dev/sdb1 100 GB Ext4 /var/backup
/dev/sdb2 832 GB Ext4 /usr/home/Documents

Software

OpenSuSE Leap 42.3

 • Opstarten met installatie x86_64 USB

 • Esc

 • Installation

 • Language: Dutch - Nederlands

  • Toetsenbordindeling > Belgisch
 • Partitionering door expert...

  • Apparaten opnieuw scannen
  • Vaste schijven > sda > sda1 > Bewerken
   • Aankoppelpunt: /boot/efi > Voltooien
  • Vaste schijven > sda > sda2 > Bewerken
   • Formatteer de partitie.
   • Swap
   • Aankoppelpunt: swap > Voltooien
  • Vaste schijven > sda > sda3 > Bewerken
   • Formatteer de partitie.
   • Ext4
   • Aankoppelpunt: / > Voltooien
  • Vaste schijven > sdb > sdb1 > Bewerken
   • Formatteer de partitie.
   • Ext4
   • Aankoppelpunt: /var/backup > Voltooien
  • Vaste schijven > sdb > sdb2 > Bewerken
   • Formatteer de partitie.
   • Ext4
   • Aankoppelpunt: /usr/home/Documents > Voltooien
  • Accepteren > Volgende
 • Tijdzone:

  • Hardwareklok instellen op UTC inschakelen
  • Tijdzone: België
  • Andere instellingen...
   • Met NTP-server synchroniseren
   • Adres van de NTP-server: be.pool.ntp.org > Accepteren > Volgende
 • Bureaubladselectie: Server (tekstmodus) > Volgende

 • Nieuwe gebruiker aanmaken

  • SNT Beheerder
  • sntbeheerder
  • snt+4567
  • snt+4567
  • Volgende
 • Installatie instellingen:

  • Opstarten > Bootloader: Niet beheerd > Doorgaan > OK
  • Firewall inshakelen, SSH-poort openen en SSH-service inschakelen
  • SSH-hostsleutels en -configuratie NIET importeren
  • Installeren > Installeren
 • Computer laten herstarten zonder installatie USB

 • Aanmelden als root

    zypper up 
    shutdown -r now
  

Backupsysteem

 • Opstarten met SystemRescueCD vanaf USB

   mount /dev/sda1 /mnt/custom
   mount /dev/sdb1 /mnt/backup
   grub-install --target=x86_64-efi --efi-directory=/mnt/custom --boot-directory=/mnt/backup --bootloader-id=grub --recheck /dev/sda
   mkdir /mnt/backup/sysrcd
   cp /livemnt/boot/{sysrcd.dat,sysrcd.md5} /mnt/backup/sysrcd/
   cp /livemnt/boot/syslinux/{initram.igz,rescue64} /mnt/backup/sysrcd/
   wget -P /mnt/backup/grub/locale/ https://raw.githubusercontent.com/pindanet/router/master/clients/nl.mo
   umount /mnt/custom
   wget -P /mnt/backup/grub/grub https://raw.githubusercontent.com/pindanet/router/master/grub.cfg
   wget -P /mnt/backup https://raw.githubusercontent.com/pindanet/router/master/autorun
  

Installatie

Zorg voor een actieve LAN verbinding (kabel naar ingeschakelde switch of computer)

wget https://raw.githubusercontent.com/pindanet/router/master/router.setup.sh
sh router.setup.sh router
sh router.setup.sh services

Updaten enz.

 • Raspian repository

  rsync -avHxh --numeric-ids --progress --delete archive.raspbian.org::archive/raspbian/ /usr/home/Documents/raspbian/raspbian.org
  
 • Info

   cat /etc/resolv.conf
   sudo route
  
 • Backuppartitie koppelen vanaf SystemRescueCD/USB:

   joe /mnt/backup/autorun
  
 • Backuppartitie koppelen vanaf geïnstalleerd backupsysteem:

   mount /livemnt/boot -o rw,remount
  
 • Backup maken

   partclone.extfs --clone --source /dev/sda3 | gzip -c > /mnt/backup/child.linux.partclone.gz
  
 • Update router via ssh als root

   zypper update
  
 • Update backupsysteem via linux systeem

   sudo mount Downloads/systemrescuecd-x86-4.9.0.iso /mnt/
  
  • Update backupsysteem via fish van linux systeem naar router als root
   • kopieer /mnt/isolinux/{initram.igz,rescue64} /var/backup/sysrcd/

   • kopieer /mnt/{sysrcd.dat,sysrcd.md5} /var/backup/sysrcd/

   • kopieer /mnt/isolinux/{initram.igz,rescue64} /srv/www/htdocs/tftpboot/

   • kopieer /mnt/{sysrcd.dat,sysrcd.md5} /srv/www/htdocs/tftpboot/

     sudo umount /mnt/
    
 • Update Windows installatiebestanden via fish van linux systeem naar router als root

  • kopieer Documenten/Software/SNT/Windows.iso /usr/home/Documents/
  • kopieer Documenten/SNT/Thuisnetwerken/WinPE_amd64.iso /usr/home/Documents/
  • kopieer Downloads/HP Support Assistant.exe /usr/home/Documents/

ToDo