Moduł zapisu do newslettera w systemie FreshMail
PHP XSLT JavaScript
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Failed to load latest commit information.
artwork
build/phpcs
fields
language
libraries/Freshmail
media/js
tmpl
update
.editorconfig
.gitattributes
.gitignore
.gitmodules
CHANGELOG.md
LICENSE.txt
README.en.md
README.md
build.properties
build.xml
composer.json
helper.php
mod_freshmail2.php
mod_freshmail2.scriptfile.php
mod_freshmail2.xml

README.md

FreshMail Subscription JED icon

English documentation

Moduł zapisu do newslettera w systemie FreshMail

Funkcje

 • Zarządzanie polami dodatkowymi (Wyświetlane, Wymagane)
 • Powiadomienie o nowym subksrybencie na email
 • Opcja odnośnika do regulaminu w formularzu
 • Układy (layouty) do wyboru
 • Horyzontalny (Bootstrap 2 / 3)
 • Rzędowy (Bootstrap 2 / 3)
 • Beez (Joomla 2.5)
 • Atomic (Joomla 2.5)
 • Ograniczenie liczby wyświetleń lub ukrycie modułu po registracji
 • Ajax (wymagana Joomla 3.1+)
 • Wybór listy subkrypcyjnej
 • Integracha Captcha

Wymagania

 • Joomla 2.5+ or 3.0+
 • PHP 5.3
 • Konto w systemie FreshMail

Instalacja

 1. Pobierz najnowsze wydanie i zainstaluj za pomocą Instalatora Rozszerzeń Joomla (Rozszerzenia > Instalacje > Instaluj z pakietu).
 2. Dodaj moduł (Rozszerzenia > Moduły > Utwórz > Freshmail Subscription)

Konfiguracja

 1. Wstaw Klucz API (32 znaków) konta Freshmail (Opcje > Klucz API)
 2. Wstaw API Sekret (40 znaków) (Opcje > API Sekret)
 3. Wybierz Listę odbiorców (Opcje > Lista odbiorców)

W Twoim panelu freshmail.pl Klucz API oraz API Sekret znajdziesz w Odbiorcy > lista odbiorców > Parametry > Klucze API lub w Ustawienia > Wtyczki i API > Twoje klucze API.

Opcje podstawowe

Basic options

Opcje wzbogacone

Advanced options

Układy

Układ wertykalny

Vertical layout

Układ Horyzontalny

Horizontal layout

Układy wyboru listy

Domyślny układ używa typu checkox. Aby zmienić na inny, zmień kod w układzie odpowiedzialny za wyświetlanie list:

Radio

<?php // Lists:Control ?>
<?php foreach ($lists as $i => $list) : ?>
	<label class="radio" title="<?php echo $list->description ?>">
		<input name="<?php echo $control ?>[list][]" type="radio" <?php if ($list->selected) : ?> checked="checked"<?php endif ?> value="<?php echo $list->subscriberListHash ?>" />
		<?php echo $list->name ?>
	</label>
<?php endforeach ?>

Select

<?php // Lists:Control ?>
<select name="<?php echo $control ?>[list]" style="width: 100%">
<?php foreach ($lists as $i => $list) : ?>
	<option value="<?php echo $list->subscriberListHash ?>" <?php if ($list->selected) : ?> selected="selected"<?php endif ?>><?php echo $list->name ?></option>
<?php endforeach ?>
</select>

Checkbox

<?php // Lists:Control ?>
<?php foreach ($lists as $i => $list) : ?>
	<label class="radio" title="<?php echo $list->description ?>">
		<input name="<?php echo $control ?>[list]" type="radio" <?php if ($list->selected) : ?> checked="checked"<?php endif ?> value="<?php echo $list->subscriberListHash ?>" />
		<?php echo $list->name ?>
	</label>
<?php endforeach ?>

Własne szablony

Moduł komunikuje z użytkownikiem za pomocą wiadomości z wykorzystaniem API Joomla. W szablonie powinien więc znajdować się kod dla ich wyświetlania: <jdoc:include type="message" /> jak np. w domyślnym szablonie Atomic.

Aby funkcjonalność AJAX działała we własnym szablonie, formularz powinien zawierać atrybut data-freshmail2="<?php echo $control ?>".

Autorzy

Błędy/ Nowe funkcje

Zgłoś błąd lub propozycję nowej funkcji tutaj

Najnowsza wersja developerska