Permalink
Branch: master
Find file Copy path
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
20 lines (12 sloc) 675 Bytes
layout title image
page
Lög Pírata Hafnarfirði
hafnarfjordur.jpg

Svæðisbundna aðildarfélagið Píratar í Hafnarfirði ber meðal annars ábyrgð á framboðum í nafni Pírata á sveitarstjórnarstigi í Hafnarfirði.

Félagið er opið öllum sem verða 16 ára á árinu og eldri sem eru með lögheimili eða fasta búsetu í Hafnarfirði. Félagar í Pírötum í Hafnarfirði eru samhliða því sjálfkrafa félagar í móðurfélaginu, Pírötum og Pírötum í Suðvesturkjördæmi.

Stjórnarkafteinn er Elín Ýr Arnar Hafdísardóttir .

Aðrir í stjórn eru:

Unnar Örn Ólafsson, gjaldkeri

Hallur Guðmundsson, ritari,

Eysteinn Jónsson