Permalink
Branch: master
Find file Copy path
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
35 lines (26 sloc) 1.62 KB
layout title image
page
Lög Pírata Kópavogi
kopavogur.jpg

Svæðisbundna aðildarfélagið Píratar í Kópavogi ber meðal annars ábyrgð á framboðum í nafni Pírata á sveitarstjórnarstigi í Kópavogi.

Félagið er opið öllum sem verða 16 ára á árinu og eldri sem eru með lögheimili eða fasta búsetu í Kópavogi. Félagar í Pírötum í Kópavogi eru samhliða því sjálfkrafa félagar í móðurfélaginu, Pírötum og Pírötum í Suðvesturkjördæmi.

Stjórnarkafteinn er Sigurður Ingi Pálsson og varaformaður er Sigurður Erlendsson.

Aðrir í stjórn eru:

  • Einar Páll Gunnarsson
  • Símon Einarsson
  • Ingibjörg Hinriksdóttir

Varamenn eru: Friðfinnur Finnbjörnsson og Arnfinnur Finnbjörnsson