Skip to content
master
Go to file
Code

Latest commit

 

Git stats

Files

Permalink
Failed to load latest commit information.
Type
Name
Latest commit message
Commit time
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

README.md

Transparence

Veškeré věci týkající se finanční transparentnosti Pirátské strany.

Vize je taková, že by to měl být ústřední repozitář s věcmi týkajících se vyplácení osob u Pirátů.

  • hlavně zde budou odměny lidí placených Piráty
  • rozepsané na jednotlivé lidi
  • rozepsané na jednotlivé týmy

odměny se budou generovat z Redmine pomocí Byro (dneska je to tak u ZHMP)

  • majetková přiznání volených funkcionářů
  • výroční zprávy
  • pravidelně přehledné výtahy účetnictv (plnění rozpočtu?)- účetnictví je v samostatné APP, aby tam jsou živá data

About

Veškeré věci týkající se transparentnosti Pirátské strany

Resources

Releases

No releases published

Packages

No packages published
You can’t perform that action at this time.