Permalink
Find file Copy path
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
69 lines (49 sloc) 3.45 KB

Česká pirátská strana

krajské sdružení Praha

#Výběrové řízení na šablony Pirátských listů ve Scribusu

Ahoj!

V pražském sdružení Pirátů hledáme grafika, který vytvoří šablony pro opakovanou přípravu Pirátských listů. Pokud Tě baví tvořit a chceš pomoci Pirátům s designem novin, kterých se budou rozdávat stovky tisíc, je tohle ideální nabídka právě pro Tebe.

V našem krajském sdružení usilujeme o průběžné informování veřejnosti o činnosti pirátských zastupitelů a pražských kauzách. Chceme, aby byl kvalitní nejen obsah, ale i vizuální stránka naší prezentace. Tvým úkolem proto bude připravit šablony pro Pirátské listy, které budeme moci opakovaně používat při tvorbě nových vydání.

##Parametry poptávky Návrhy šablon Pirátských listů musí splňovat tyto požadavky:

 • Tvorba v software Scribus
 • Licence: CC-BY-SA
  1. formát Listů: 8 stran A3 na novinovém papíře
  • šablona titulní strany s hlavičkou
  • šablonu běžné strany (strany 2, 3, 6, 7 – vlevo i vpravo)
  • šablonu prostřední dvojstrany (tiskne se A2 na šířku, namísto dvou oddělených stran A3)
  • šablonu zadní strany
  1. formát Listů: 315 x 470 mm - tzv. berlínský formát, 8 stran, novinový papír
  • šablony stejných stran jako u 1. formátu
 • Svobodné fonty k volnému užití
  • písmo pro běžný text
  • písmo pro nadpisy
  • kurzíva
  • bold
 • Profily zastupitelů
 • Mapa městských částí
 • Tabulka
 • Kalendář akcí
 • Celkový grafický styl

V návrzích musí být následující prvky:

Předchozí vydání Pirátských listů:

Nabízíme

 • Jednorázová odměna až 10 000 Kč
 • Účast na přípravě novin, kterých se bude pravidelně rozdávat stovky tisíc
 • Seznámení a zdokonalení se se svobodnými technologiemi

Požadujeme

 • Zkušenosti s grafikou a reference odkazující na dosavadní činnost
 • Schopnost vytvořit šablonu ve Scribusu
 • Spolehlivost

##Zasílání nabídek

V nabídce nám prosím zašli své reference odkazující na dosavadní grafickou tvorbu a pokud budeš chtít, tak i další materiály podle kterých budeme moci posoudit Tvoji spolehlivost a zkušenosti s obdobným typem práce. Přilož také cenu, za kterou jsi ochotná/ý zakázku zpracovat a termín, do kterého jsi schopná/ý šablony dodat, šablony však musí být hotové nejpozději do 10. dubna 2016. Pokud máš zájem o upřesnění informací, neváhej se na mne obrátit emailem či telefonicky na misa.krausova@pirati.cz nebo 732858172.

Poptávaná činnost bude dodána jako služba živnostníkem (na IČO) nebo formou písemné dohody. Na zadání bude sepsán standardní zadávací list podle podmínek pro placené úkoly.

Nabídku nám prosím zašli do 31. 3., následující den se Ti ozvu s informacemi o průběhu výběrového řízení. Nabídku pošli na adresu jan.louzek@pirati.cz, kopii potom na <info@pirati.cz.>

S pozdravem

Míša Krausová, koordinátorka projektu