Find file History
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
..
Failed to load latest commit information.
2014
2015
2016
2017
README.md
make.sh
odmeny.csv
payroll.csv

README.md

Zastupitelstvo hl. m. Prahy
Klub České pirátské strany

Repozitář odměňování

V tomto adresáři zveřejňujeme informace o příjmech zastupitelů a zaměstnanců, a to v podobě výročních zpráv a strojově zpracovatelných dat.

Nejlepší dezinfekce je sluneční svit!

Naší ambicí je vnést sluneční svit do odměňování ve veřejné správě a dosáhnout spravedlivého odměňování lidí – podle jejich nasazení a prokazatelně odvedené práce.

 — Jakub Michálek, předseda klubu

Pirátská strana tímto reálně naplňuje slib o naprosté otevřenosti našeho působení na Magistrátě. Nemáme bezpracné příjmy z dozorčích rad jako jiné politické strany, ale peníze dostáváme podle odvedené práce. Nemáme tajnosti a nejsme vydíratelní. Umíme lidi ocenit podle jejich zásluh a to samé chceme chceme zavést i na magistrátu.

Zprávy o odměňování

Zpráva o odměňování obsahuje přehledný graf příjmů po jednotlivých měsících z různých zdrojů. U každého zdroje příjmu je i obraz na podrobnější tabulku (která vznikla výběrem ze zdrojových dat, viz níže).

Všechny zprávy o odměňování naleznete pod následujícími odkazy:

Po rozkliknutí zprávy si můžete vybrat v souborovém menu měsíc a zobrazit si výkaz odměňování pro všechny zastupitele za daný měsíc. Ve výkazu odměňování jsou také odkazy na konkrétní odvedenou práci v daném měsíci.

Zdrojová data

Zdrojová data, podle nichž se vytváří tato zpráva, jsou automaticky získána z autoritativní tabulky příjmů. Do tohoto repozitáře jsou data přidávána neprodleně po schválení měsíčních výkazů.


Ačkoliv se opravdu hodně snažíme, čas od času se může se může vyskytnout chyba nebo nedostatek. Pokud na ni narazíte, prosíme upozorněte nás a my se pokusíme rychle zjednat nápravu.