Skip to content
master
Go to file
Code

Latest commit

 

Git stats

Files

Permalink
Failed to load latest commit information.
Type
Name
Latest commit message
Commit time
css
 
 
 
 
 
 
img
 
 
src
 
 
xsl
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

README.md

Swarmwise

Český překlad knihy Swarmwise a webová prezentace.

Pro vygenerování PDF ze zdrojáků budete potřebovat Xsltproc, Fop a DocBook XSL NS Stylesheets v1.78. Pak stačí jen pustit Make.

FOP v1.1 obsahuje chybu, kvůli které se špatně zarovnává obsah (strana v-vii). Pro vysázení finální verze PDF používejte vývojovou verzi z SVN.

Pokud ještě není uzavřený bug 2438, aplikujte na zdrojové kódy tento patch

About

Český překlad knihy Swarmwise a webová prezentace.

Resources

Releases

No releases published

Packages

No packages published
You can’t perform that action at this time.