Skip to content
Registr smluv České pirátské strany
HTML CSS Other
Branch: gh-pages
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
_data
_includes Google+ Odstranění Apr 27, 2019
_layouts
_sass
assets
css CSS přesunuto do assets Oct 9, 2016
smlouvy Merge pull request #561 from pirati-web/smlouva-2019-09-16-MeKoMSK-15… Nov 19, 2019
upload
.gitignore
Gemfile
Gemfile.lock
LICENSE
README.md První verze systému pro smlouvy Sep 5, 2014
_config.yml removed whitespaces Feb 5, 2019
atom.xml Oprava Liquid Oct 9, 2016
index.html Uprava vypisu Jun 28, 2018
test.html

README.md

Registr smluv

Specifikace

Registr smluv je úložiště, ve kterém má veřejnost možnost seznámit se se všemi uzavřenými smlouvami.

Základní pohledy:

 • seznam smluv s možností filtrace, řazení a exportu smluv (.odt, .xls apod.) podle jejích metadat
 • jednotlivá stránka s údaji o té které konkrétní smlouvě a smlouvách s ní souvisejících, včetně standardizovaného odkazu na strojově čitelný text smlouvy a s možností linkovat stránku se smlouvou
 • API umožňující přístup k datům pomocí standardizovaných nástrojů (viz gapi)

Uchovávaná metadata:

 • smluvní strana, datum jejího podpisu a jednoznačný identifikátor smlouvy v rámci smluvní strany (musí být subjekt!)
 • datum účinnosti smlouvy
 • použitý smluvní vzor
 • smluvní typ
 • odkaz na související výběrové řízení
 • předmět hlavního plnění
 • peněžité ocenění předmětu plnění
 • příslušná organizační složka smluvní strany (členění klidně vícekrát) - odpovědná osoba v organizační složce (jednající a odsouhlasivší smlouvu podle vnitřních procesů) - případně s odkazem na gapi
 • datum splnění předmětu smlouvy
 • stav (splněna, zrušena, vypovězena, odstoupení apod.)

Důležitá je škálovatelnost, aby fungovalo i při vysokém zatížení. Cachuje se ve statickém html poslední uzavřené smlouvy, nejdražší záměry v posledním roce apod., ze kterých lze js udělat selekci podobně jako v internetových obchodech (rozmezí cen apod.).

Pokyny k instalaci

 1. Pro správu webu a zobrazování na vlastním počítači je třeba mít nainstalovaný jekyll podle návodu.

 2. Web stáhnete příkazem git clone https://github.com/pirati-cz/smlouvy.git.

 3. Základní vlastnosti můžete nastavit v konfiguraci webu v souboru _config

 4. Všechny informace o smlouvě (textový dokument a jeho přílohy) jsou uloženy v jedné složce. Tato složka se vkládá do adresáře _posts. V postech můžete používat i tučné písmo nebo jiné formátování v syntaxi markdown.

 5. Miniatury se generují příkazem skripty/generate_thumbnails.sh, který je třeba spustit.

 6. Pro přípravu webu jako celku na vlastním počítači použijte příkaz jekyll serve --watch. Ten vytvoří instanci pro testování v prohlížeči (Firefox, Chromium apod.) na adrese localhost:4000. Uložené změny v souborech se projeví po obnovení stránky i v prohlížeči. Stránku můžete v prohlížeči obnovit klávesou F5.

 7. Výsledky uložte v gitu (git add _/posts/2014-09-12-smlouva-o-dilo/, git commit -m "Smlouva o dílo") a nahrajte do repozitáře (git push). Pokud nemáte oprávnění nahrávat na repozitář, připravte pull request.

 8. Na Internetu se díky funkci github pages zobrazuje web, jak je vytvořený ve větvi gh-pages.

Tento web je svobodný software za podmínek licence GNU AGPL v3, není-li na něm uvedeno jinak.

You can’t perform that action at this time.