Skip to content
Permalink
Branch: omstrukturerin…
Commits on Feb 19, 2019
 1. Flytte ulike seksjonar inn i søyla "Demokrati og samfunn"

  Kindleguy committed Feb 19, 2019
  Innlemme "inkluderende demokrati" i flytende demokrati" og flytte det til søyle om demokrati.
  Flytte punkt om grunnlovsvern av av bindande folkeavstemmingar inn i konkret-liste for "Demokrati og samfunn" og gjere den setninga betre (men står vi eigentleg for den setninga lenger?)
  Flytte "Innvandrings- og asylpolitikk" inn i "Demokrati og samfunn".
Commits on Feb 3, 2019
 1. Legge til punktum i slutten av setninger i punktlister.

  Kindleguy committed Feb 3, 2019
 2. Merge pull request #23 from piratpartiet/fdl-2018

  Kindleguy committed Feb 3, 2019
  Vedtatte endringer på forenkla digitalt landsmøte 09.12.2018
Commits on Jan 28, 2019
 1. Retting av filetternavn.

  Kindleguy committed Jan 28, 2019
 2. Fjerning av tekst om nå er i om-piratpartiet.md

  Kindleguy committed Jan 28, 2019
  Fjerning av generell informasjon om Piratpartiet i kjerneprogrammet, som nå er i egen, ny fil: om-piratpartiet.md.
  NB! Ikke vedtatt på FDL, men foreslått av Targeir Attestog i etterkant som redaksjonell endring for å redusere lengde på introduksjonen til kjerneprogrammet. Var for tungvint å opprette enda en branch. Mener at dette har blitt diskutert i programkomiteen i høst, men finner det ikke igjen i referat.
 3. Ny fil for generell informasjon om Piratpartiet

  Kindleguy committed Jan 28, 2019
  Kopiering av generell informasjon om Piratpartiet fra kjerneprogram til egen, ny fil.
  NB! Ikke vedtatt på FDL, men foreslått av Targeir Attestog i etterkant som redaksjonell endring for å redusere lengde på introduksjonen til kjerneprogrammet. Var for tungvint å opprette enda en branch. Mener at dette har blitt diskutert i programkomiteen i høst, men finner det ikke igjen i referat.
 4. FDL 2018, sak 11, energipolitikk

  Kindleguy committed Jan 28, 2019
  La til energipolitikk som seksjon/grunnstein til kapittel/søyle om kommunikasjon og infrastruktur.
 5. Vedtatte endringer på forenkla digitalt landsmøte 09.12.2018

  Kindleguy committed Jan 28, 2019
  FDL 2018:
  Sak 7: Skole og utdanning;
  Sak 8: Offentlige anskaffelser;
  Sak 9: Infrastruktur;
  Sak 10: Helse og sosial
Commits on Jun 22, 2018
 1. Merge pull request #22 from piratpartiet/Kindleguy-eolm-2017-2-rekons…

  Kindleguy committed Jun 22, 2018
  …truert-fra-forum
  
  Redaksjonell endring gjort under EOLM 2018.2 for sak 4
Commits on May 12, 2018
 1. Tok vekk breddeprogram-referanse

  Kindleguy committed May 12, 2018
  Tok vekk breddeprogram-referanse fordi vi ikke har breddeprogram lenger. Valgprogram fyller denne rollen.
 2. Merge pull request #18 from piratpartiet/bitjungle-patch-1

  Kindleguy committed May 12, 2018
  Create programoversikt.md
 3. Liten grammatisk retting

  Kindleguy committed May 12, 2018
 4. Justering av stil i konkret-liste.

  Kindleguy committed May 12, 2018
 5. Redaksjonell endring gjort under EOLM 2018.2 for sak 4

  Kindleguy committed May 12, 2018
Commits on Mar 5, 2018
 1. Merge pull request #21 from piratpartiet/eolm-2017

  asbjornu committed Mar 5, 2018
  EOLM 08.12.2017: Sak 6
Commits on Feb 19, 2018
 1. EOLM 08.12.2017: Sak 6

  Kindleguy committed Feb 19, 2018
  La til vedtatt benkeforslag (sak 6) om asylpolitikk.
Commits on Feb 13, 2018
 1. Merge pull request #20 from piratpartiet/eolm-2017

  asbjornu committed Feb 13, 2018
  EOLM 20.08.2017
Commits on Feb 4, 2018
 1. EOLM 08.12.2017: Innvandring

  Kindleguy committed Feb 4, 2018
  La til seksjon om innvandring.
 2. EOLM 08.12.2017: Klima og miljø

  Kindleguy committed Feb 4, 2018
  La til søyla Klima og miljø
 3. EOLM 20.08.2017: Piratkodeksen

  Kindleguy committed Feb 4, 2018
  La til link til Piratkodeksen.
 4. EOLM 20.08.2017: Næringsliv og økonomi

  Kindleguy committed Feb 4, 2018
  Bytta ut all tekst under Næringsliv og økonomi.
 5. EOLM 20.08.2017: Utdanning

  Kindleguy committed Feb 4, 2018
  Fjerna et prinsippunkt og la til et konkret punkt under Utdanning
 6. EOLM 20.08.2017: Forskning og innovasjon

  Kindleguy committed Feb 4, 2018
  La til konkrete punkt under Forskning og innovasjon.
 7. EOLM 20.08.2017: Kunnskap og kultur

  Kindleguy committed Feb 4, 2018
  Fjern og la til konkret punkt under Kunnskap og kultur
 8. EOLM 20.08.2017: Kommunikasjon og infrastruktur

  Kindleguy committed Feb 4, 2018
  Fjern konkret punkt under Kommunikasjon og infrastruktur.
 9. EOLM 20.08.2017: Individ og personvern

  Kindleguy committed Feb 4, 2018
  Endra konkrete punkt under individ og personvern.
 10. EOLM 20.08.2017: Individ og personvern

  Kindleguy committed Feb 4, 2018
  Endra konkret punkt under Individ og personvern.
 11. EOML 20.08.2017: Breddedemokrati

  Kindleguy committed Feb 4, 2018
  La til avsnitt om breddedemokrati
 12. Endra programbanden til programkomitéen

  Kindleguy committed Feb 4, 2018
Commits on Jun 28, 2017
 1. Create programoversikt.md

  bitjungle committed Jun 28, 2017
Commits on Jun 19, 2017
 1. Merge pull request #16 from bitjungle/patch-1

  asbjornu committed Jun 19, 2017
  Utvidet til sju søyler, oppdatert tekst
Older
You can’t perform that action at this time.