Permalink
Browse files

pl locale is updated by Leszek(teo)Życzkowski

git-svn-id: http://www.cozmixng.org/repos/piro/tabcatalog/trunk@6225 599a83e7-65a4-db11-8015-0010dcdd6dc2
  • Loading branch information...
1 parent 87a0891 commit 00a42af071845762460868c7e53477e8a7d03e20 piro committed Feb 3, 2010
View
@@ -6,7 +6,7 @@ overlay chrome://global/content/customizeToolbar.xul chrome://tabcatalog/content
locale tabcatalog en-US jar:chrome/tabcatalog.jar!/locale/en-US/tabcatalog/
locale tabcatalog ja-JP jar:chrome/tabcatalog.jar!/locale/ja-JP/tabcatalog/
locale tabcatalog de-DE jar:chrome/tabcatalog.jar!/locale/de-DE/tabcatalog/
-locale tabcatalog pl-PL jar:chrome/tabcatalog.jar!/locale/pl-PL/tabcatalog/
+locale tabcatalog pl jar:chrome/tabcatalog.jar!/locale/pl/tabcatalog/
locale tabcatalog hu-HU jar:chrome/tabcatalog.jar!/locale/hu-HU/tabcatalog/
skin tabcatalog classic/1.0 jar:chrome/tabcatalog.jar!/skin/classic/tabcatalog/
View
@@ -11,11 +11,6 @@
em:homepageURL="http://piro.sakura.ne.jp/xul/tabcatalog/"
em:iconURL="chrome://tabcatalog/content/icon.png"
em:optionsURL="chrome://tabcatalog/content/config.xul">
- <em:contributor>Ted Mielczarek</em:contributor>
- <em:contributor>Gomita (thumbnail operations, from Tab Scope)</em:contributor>
- <em:translator>ReinekeFux (de-DE locale)</em:translator>
- <em:translator>Leszek teo Życzkowski (pl-PL locale)</em:translator>
- <em:translator>Mikes Kaszmán István (hu-HU locale)</em:translator>
<em:updateURL>http://piro.sakura.ne.jp/xul/update.rdf</em:updateURL>
@@ -30,7 +25,7 @@
<em:contributor>Ted Mielczarek</em:contributor>
<em:contributor>Gomita (thumbnail operations, from Tab Scope)</em:contributor>
<em:translator>ReinekeFux (de-DE locale)</em:translator>
- <em:translator>Leszek teo yczkowski (pl-PL locale)</em:translator>
+ <em:translator>Leszek teo yczkowski (pl locale)</em:translator>
<em:translator>Mikes Kaszmn Istvn (hu-HU locale)</em:translator>
</RDF:Description>
</em:localized>
@@ -42,7 +37,7 @@
<em:contributor>Ted Mielczarek</em:contributor>
<em:contributor>Gomita (thumbnail operations, from Tab Scope)</em:contributor>
<em:translator>ReinekeFux (de-DE locale)</em:translator>
- <em:translator>Leszek teo yczkowski (pl-PL locale)</em:translator>
+ <em:translator>Leszek teo yczkowski (pl locale)</em:translator>
<em:translator>Mikes Kaszmn Istvn (hu-HU locale)</em:translator>
</RDF:Description>
</em:localized>
@@ -54,19 +49,19 @@
<em:contributor>Ted Mielczarek</em:contributor>
<em:contributor>Gomita (thumbnail operations, from Tab Scope)</em:contributor>
<em:translator>ReinekeFux (de-DE locale)</em:translator>
- <em:translator>Leszek teo yczkowski (pl-PL locale)</em:translator>
+ <em:translator>Leszek teo yczkowski (pl locale)</em:translator>
<em:translator>Mikes Kaszmn Istvn (hu-HU locale)</em:translator>
</RDF:Description>
</em:localized>
<em:localized>
- <RDF:Description em:locale="pl-PL"
+ <RDF:Description em:locale="pl"
em:name="Tab Catalog"
em:description="Wyświetla katalog miniatur stron otwartych w kartach"
em:homepageURL="http://piro.sakura.ne.jp/xul/_tabcatalog.html.en">
<em:contributor>Ted Mielczarek</em:contributor>
<em:contributor>Gomita (thumbnail operations, from Tab Scope)</em:contributor>
<em:translator>ReinekeFux (de-DE locale)</em:translator>
- <em:translator>Leszek teo yczkowski (pl-PL locale)</em:translator>
+ <em:translator>Leszek teo yczkowski (pl locale)</em:translator>
<em:translator>Mikes Kaszmn Istvn (hu-HU locale)</em:translator>
</RDF:Description>
</em:localized>
@@ -78,7 +73,7 @@
<em:contributor>Ted Mielczarek</em:contributor>
<em:contributor>Gomita (thumbnail operations, from Tab Scope)</em:contributor>
<em:translator>ReinekeFux (de-DE locale)</em:translator>
- <em:translator>Leszek teo yczkowski (pl-PL locale)</em:translator>
+ <em:translator>Leszek teo yczkowski (pl locale)</em:translator>
<em:translator>Mikes Kaszmn Istvn (hu-HU locale)</em:translator>
</RDF:Description>
</em:localized>
@@ -17,7 +17,7 @@ The Initial Developer of the Original Code is SHIMODA Hiroshi.
Portions created by the Initial Developer are Copyright (C) 2005-2007
the Initial Developer. All Rights Reserved.
-Contributor(s): Leszek teo Życzkowski <leszekz@norris.pl>
+Contributor(s): Leszek(teo)���yczkowski <leszekz@gmail.com>
Alternatively, the contents of these files may be used under the terms of
either the GNU General Public License Version 2 or later (the "GPL"), or
@@ -1,100 +1,60 @@
<!ENTITY tabcatalog.label "Miniatury">
<!ENTITY tabcatalog.tooltiptext "Wyświetla katalog miniatur stron otwartych w kartach">
-
<!ENTITY tabcatalog.popup.removeTabs "Zamknij zaznaczone karty">
-
<!ENTITY tabcatalog.thumbnail.goBack.tooltip "Wstecz">
<!ENTITY tabcatalog.thumbnail.goForward.tooltip "Do przodu">
<!ENTITY tabcatalog.thumbnail.reload.tooltip "Odśwież">
<!ENTITY tabcatalog.thumbnail.stop.tooltip "Zatrzymaj">
<!ENTITY tabcatalog.thumbnail.close.tooltip "Zamknij kartę">
-
-
-
<!ENTITY tabcatalog.title "Tab Catalog - ustawienia">
-
-
-
<!ENTITY tabcatalog.tab.catalog "Katalog">
-
<!ENTITY tabcatalog.sort_by_focus "Rozmieść karty wg najczęściej oglądanych">
<!ENTITY tabcatalog.showAllWindows "Wyświetl miniatury wszystkich kart ze wszystkich okien">
-
-
<!ENTITY tabcatalog.override.caption "Wyświetl katalog miniatur za pomocą:">
<!ENTITY tabcatalog.override.ctrltab "Skrótu [Ctrl(Command)+Tab] (wyświetlenie i przełączanie pomiędzy kartami)">
<!ENTITY tabcatalog.override.ctrltab.delay.disabled "Wyświetl katalog natychmiast po użyciu skrótu">
<!ENTITY tabcatalog.override.ctrltab.delay.enabled "Wyświetl katalog z opóźnieniem:">
<!ENTITY tabcatalog.override.ctrltab.delay.before "">
<!ENTITY tabcatalog.override.ctrltab.delay.after "ms">
-<!ENTITY tabcatalog.override.allinonegest "Nawigacja kółkiem myszy tak jak w rozszerzeniu &quot;All-In-One Gestures&quot;">
-
+<!ENTITY tabcatalog.override.allinonegest "Nawigacja kółkiem myszy tak jak w rozszerzeniu „All-In-One Gestures”">
<!ENTITY tabcatalog.override.shortcut "Skrótu klawiaturowego:">
<!ENTITY tabcatalog.override.shortcut.set "Określ">
<!ENTITY tabcatalog.override.shortcut.clear "Wyczyść">
<!ENTITY tabcatalog.override.shortcut.dialog.message "Naciśnij nową kombinację klawiszy">
<!ENTITY tabcatalog.override.shortcut.dialog.button "Anuluj">
-
<!ENTITY tabcatalog.override.bothclick "Podwójnego kliknięcia (naciśnięcie jednocześnie prawego i lewego przycisku myszy)">
-
-
<!ENTITY tabcatalog.catalog.advanced.button "Zaawansowane">
-<!ENTITY tabcatalog.catalog.advanced.title "Tab Catalog - ustawienia zaawansowane">
-
-<!ENTITY tabcatalog.split_by_window "Grupuj według okien">
+<!ENTITY tabcatalog.catalog.advanced.title "Opcje zaawansowane">
+<!ENTITY tabcatalog.split_by_window "Podziel dla każdego okna">
<!ENTITY tabcatalog.show_scrollbar "Wyświetl pasek przewijania">
-
<!ENTITY tabcatalog.rendering_quality.caption "Jakość i szybkość wyświetlania miniatur">
<!ENTITY tabcatalog.rendering_quality.low "Niska (szybko, mało atrakcyjny wygląd)">
<!ENTITY tabcatalog.rendering_quality.middle "Średnia">
<!ENTITY tabcatalog.rendering_quality.high "Wysoka (wolno, atrakcyjny wygląd)">
<!ENTITY tabcatalog.animation.scroll.enabled "Przewijaj płynnie">
-
<!ENTITY tabcatalog.panning.behavior "Przewijanie">
<!ENTITY tabcatalog.panning.behavior.0 "Jak przeciąganie paska przewijania">
<!ENTITY tabcatalog.panning.behavior.1 "Jak przeciąganie ekranu">
-
-
-<!ENTITY tabcatalog.updateInBackground "Optimize Catalog Showing">
-<!ENTITY extensions.tabcatalog.updateInBackground "Update thumbnails in background and reduce the delay to show catalog">
-<!ENTITY extensions.tabcatalog.updateInBackground.delay.before "after">
-<!ENTITY extensions.tabcatalog.updateInBackground.delay.after "msec. from the last action">
-
-
-
-
-<!ENTITY tabcatalog.tab.thumbnail "Opcje miniatur">
-
+<!ENTITY tabcatalog.updateInBackground "Optymalizacja wyświetlania">
+<!ENTITY extensions.tabcatalog.updateInBackground "Aktualizuj miniatury w tle i zredukuj opóźnienie wyświetlania">
+<!ENTITY extensions.tabcatalog.updateInBackground.delay.before "po upływie">
+<!ENTITY extensions.tabcatalog.updateInBackground.delay.after "ms od ostatniej czynności">
+<!ENTITY tabcatalog.tab.thumbnail "Funkcje miniatur">
<!ENTITY tabcatalog.send_click_event "Zarządzaj operacjami przeglądarki z miniatury">
-<!ENTITY tabcatalog.send_wheel_event "Pozwól na przewijanie kółkiem myszy w miniaturach">
-
+<!ENTITY tabcatalog.send_wheel_event "Pozwól na przewijanie kółkiem myszy w obszarze miniatur">
<!ENTITY tabcatalog.appearance.thumbnail.caption "Opcje miniatur">
-
<!ENTITY tabcatalog.appearance.header "Wyświetl pasek tytułu dla każdej miniatury">
-<!ENTITY tabcatalog.appearance.navigation "Wyświetl przyciski &quot;Wstecz&quot; i &quot;Do przodu&quot;">
+<!ENTITY tabcatalog.appearance.navigation "Wyświetl przyciski Wstecz i Do przodu">
<!ENTITY tabcatalog.appearance.closebox "Wyświetl przycisk zamykania na każdej miniaturze">
<!ENTITY tabcatalog.appearance.min.before "Wielkość wyświetlanych miniatur nie mniejsza niż">
<!ENTITY tabcatalog.appearance.min.after "pikseli">
-
<!ENTITY tabcatalog.thumbnail.shortcut.enable "Przypisz każdej miniaturze skrót klawiaturowy">
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
<!ENTITY tabcatalog.tab.auto_show "Wyświetlanie">
-
<!ENTITY tabcatalog.auto_show.caption "Automatyczne wyświetlanie katalogu miniatur">
-<!ENTITY tabcatalog.auto_show.enabled "Wyświetlaj katalog po umieszczeniu wskaźnika myszy na przycisku &quot;Miniatury&quot;">
+<!ENTITY tabcatalog.auto_show.enabled "Wyświetlaj katalog po umieszczeniu kursora myszy na przycisku Miniatury">
<!ENTITY tabcatalog.auto_show.delay.show.before "Wyświetl po">
-<!ENTITY tabcatalog.auto_show.delay.show.after "ms od momentu umieszczenia wskaźnikia na przycisku">
-
+<!ENTITY tabcatalog.auto_show.delay.show.after "ms od momentu umieszczenia kursora na przycisku">
<!ENTITY tabcatalog.auto_show.tabbar.caption "Automatyczne wyświetlanie katalogu miniatur po wskazaniu paska kart">
-<!ENTITY tabcatalog.auto_show.tabbar.enabled "Wyświetlaj katalog miniatur po umieszczeniu wskaźnika myszy na pasku kart">
+<!ENTITY tabcatalog.auto_show.tabbar.enabled "Wyświetlaj katalog miniatur po umieszczeniu kursora myszy na pasku kart">
<!ENTITY tabcatalog.auto_show.tabbar.delay.show.before "Wyświetl po">
-<!ENTITY tabcatalog.auto_show.tabbar.delay.show.after "ms od momentu umieszczenia wskaźnikia na pasku">
+<!ENTITY tabcatalog.auto_show.tabbar.delay.show.after "ms od momentu umieszczenia kursora na pasku">
@@ -1,5 +1,5 @@
initialshow_confirm_title=Czy chcesz dodać przycisk?
-initialshow_confirm_text=Tab Catalog dostarcza przycisk do wyświetlania galerii miniatur otwartych kart.\nCzy chcesz dodać ten przycisk do paska narzędzi nawigacyjnych?\nPrzycisk ten można dodać/usunąć ręcznie poprzez menu \"Widok\"/\"Paski narzędzi\"/\"Dostosuj...\"
+initialshow_confirm_text=Tab Catalog dostarcza przycisk do wyświetlania galerii miniatur otwartych kart.\nCzy chcesz dodać ten przycisk do paska narzędzi nawigacyjnych?\nPrzycisk ten można dodać/usunąć ręcznie z poziomu menu Widok”/„Paski narzędzi”/„Dostosuj…”
extensions.{049952B3-A745-43bd-8D26-D1349B1ED944}.name=Tab Catalog

0 comments on commit 00a42af

Please sign in to comment.