Harta Politicii din România
Switch branches/tags
Nothing to show
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.

README.md

### Un pic despre harta politicii

Harta Politicii își propune să fie un repository complet de date despre politicienii români, cu scopul declarat de a ne ajuta să ne informăm și să putem decide în cunoștință de cauză.

Politicienii români tind să abuzeze promisiunile și mult prea puțini se referă la trecut și la fapte care să le susțină. Noi ne dorim să schimbăm acest lucru.

http://hartapoliticii.ro

Dacă vrei să participi

Citește wiki-ul, acolo găsești tot ce trebuie.

Am creat două grupuri de discuții pentru harta politicii:

  • hartapoliticii-discuss – unde pot fi discutate teme generale despre harta politicii, ce direcție ar trebui să ia, feedback, păreri, opinii
  • hartapoliticii-dev – pentru dezvoltatori și discuții tehnice, referințe la cod, alerte

Să te înscrii pe grupul hartapoliticii-discuss este un pas foarte bun în a începe să participi la proiect.

Dacă vrei să discutăm mai mult și nu îți plac grupurile de discuții dă-mi un email la octavian.costache [at] gmail.com (promit să răspund la toate).