Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with HTTPS or Subversion.

Download ZIP
Browse files

Refs #3430

 * Adding README with procedure to update from otrance to SVN
 * Updating 26 language files
 * Adding Welsh (Cymraeg) language currently 15% translated
 * Adding Croatian (Hrvatski) language currently 17% translated
 * Hopefully more translators will join the fun in the future as we now have a very nice [http://otrance.de/en/ Translation software: oTrance] to make translators jobs easy and accountable!

git-svn-id: http://dev.piwik.org/svn/trunk@7646 59fd770c-687e-43c8-a1e3-f5a4ff64c105
  • Loading branch information...
commit d2a180c82c30ad934bba8cf4f4b97e579c0ef6b4 1 parent 53e941b
@mattab mattab authored
View
5 lang/bg.php
@@ -1,7 +1,7 @@
<?php
$translations = array(
'General_Locale' => 'bg_BG.UTF-8',
- 'General_TranslatorName' => '<a href="http://kristalinchavdarov.net/">Kristalin Chavdarov</a>, <a href="http://coffebreak.info/">Andon Ivanov</a>, Tom Atanasov, Dimitar Stamenov, Панайотис Кондоянис',
+ 'General_TranslatorName' => '<a href="http://kristalinchavdarov.net/">Kristalin Chavdarov</a>, <a href="http://coffebreak.info/">Andon Ivanov</a>, Tom Atanasov, Dimitar Stamenov',
'General_TranslatorEmail' => 'kristalin[at]kividesign[dot]com, Virosss[at]abv[dot]bg, tomivr[at]abv[dot]bg, pak69[at]abv[dot]bg, pamir[at]abv[dot]bg',
'General_EnglishLanguageName' => 'Bulgarian',
'General_OriginalLanguageName' => 'Български',
@@ -728,6 +728,7 @@
'Goals_Manually' => 'ръчно',
'Goals_ManuallyTriggeredUsingJavascriptFunction' => 'Целта е ръчно задействана с помощта на JavaScript API trackGoal()',
'Goals_VisitUrl' => 'посетят определен URL (страница или група от страници)',
+ 'Goals_URL' => 'URL',
'Goals_PageTitle' => 'Заглавие на страница',
'Goals_Filename' => 'име на файла',
'Goals_ExternalWebsiteUrl' => 'външен URL',
@@ -840,6 +841,7 @@
'Installation_SystemCheckGzcompressHelp' => 'Вие трябва да активирате zlib и gzcompress разширенията.',
'Installation_SystemCheckGzuncompressHelp' => 'Вие трябва да активирате zlib и gzcompress разширенията.',
'Installation_SystemCheckPackHelp' => 'Функцията "pack()" е нужна, за да следите посетителите в Piwik.',
+ 'Installation_SystemCheckMbstring' => 'mbstring',
'Installation_SystemCheckMbstringExtensionHelp' => 'В mbstring удължаване е необходимо за многобайтови символи в отговорите API използват разделени със запетая стойности (CSV) или разделени с табулатор стойности (TSV).',
'Installation_SystemCheckMbstringFuncOverloadHelp' => 'Трябва да зададете mbstring.func_overload на "0".',
'Installation_SystemCheckFileIntegrity' => 'Файл целостта',
@@ -1510,6 +1512,7 @@
'PDFReports_PluginDescriptionReports' => 'Създайте и изтеглете Вашите персонализирани отчети,и ги изпращайте по имейл ежедневно, ежеседмично или ежемесечно.',
'PDFReports_ManageEmailReports' => 'Управление на Email докладите',
'PDFReports_EmailReports' => 'Email доклади',
+ 'PDFReports_PDF' => 'PDF',
'PDFReports_SendReportNow' => 'Изпрати доклад сега',
'PDFReports_EmailSchedule' => 'Списък с е-пощи',
'PDFReports_SendReportTo' => 'Изпрати доклад до',
View
4 lang/ca.php
@@ -355,6 +355,7 @@
'Actions_ColumnDownloadURL' => 'URL de descàrrega',
'AnonymizeIP_PluginDescription' => 'Anonimitzar el(s) últim(s) de la IP de les adreces dels visitants per complir amb la vostra política de privacitat/llei.',
'API_LoadedAPIs' => 'S\'ha carregat correctament un total de %s API',
+ 'CoreAdminHome_UseCustomLogo' => 'Utilitza un logo personalitzat',
'CoreHome_CategoryNoData' => 'No hi ha dades en aquesta categoria. Proveu d\'<em>incloure tota la població</em>.',
'CoreHome_ShowJSCode' => 'Mostra el codi JavaScript necessari',
'CoreHome_PageOf_js' => '%1$s de %2$s',
@@ -462,6 +463,7 @@
'Goals_EcommerceLog' => 'Registre d\'ecomerç',
'Goals_AbandonedCart' => 'Cistella abandonada',
'Goals_GoalsOverview' => 'Vista general d\'objectius',
+ 'Goals_ColumnConversions' => 'Conversions',
'Goals_ColumnRevenue' => 'Ingressos',
'Installation_Installation' => 'Instal·lació',
'Installation_InstallationStatus' => 'Estat de la instal·lació',
@@ -940,6 +942,7 @@
'VisitorInterest_ColumnPagesPerVisit' => 'Pàgines per visita',
'VisitorInterest_WidgetLengths' => 'Durada de les visites',
'VisitorInterest_WidgetPages' => 'Pàgines per visita',
+ 'VisitorInterest_PlusXMin' => '%s min',
'VisitorInterest_OnePage' => '1 pàgina',
'VisitorInterest_NPages' => '%s pàgines',
'VisitsSummary_VisitsSummary' => 'Resum de les visites',
@@ -961,4 +964,5 @@
'VisitTime_WidgetLocalTime' => 'Visites segons l\'hora local',
'VisitTime_WidgetServerTime' => 'Visites segons l\'hora del servidor',
'VisitTime_SubmenuTimes' => 'Hores',
+ 'VisitTime_NHour' => '%sh',
);
View
11 lang/cs.php
@@ -420,6 +420,7 @@
'CorePluginsAdmin_Plugins' => 'Pluginy',
'CorePluginsAdmin_PluginsManagement' => 'Správa pluginů',
'CorePluginsAdmin_MainDescription' => 'Pluginy rozšiřují funkce Piwiku. Po instalaci pluginu jej můžete povolit nebo zakázat zde.',
+ 'CorePluginsAdmin_Plugin' => 'Plugin',
'CorePluginsAdmin_Version' => 'Verze',
'CorePluginsAdmin_Status' => 'Stav',
'CorePluginsAdmin_Action' => 'Akce',
@@ -589,6 +590,7 @@
'Goals_Manually' => 'ručně',
'Goals_ManuallyTriggeredUsingJavascriptFunction' => 'Cíl je ručně zaznamenáván pomocí JavaScriptového API trackGoal()',
'Goals_VisitUrl' => 'Navštívít zadanou URL (stránku, nebo skupiny stránek)',
+ 'Goals_URL' => 'URL',
'Goals_PageTitle' => 'Titulek stránky',
'Goals_Filename' => 'jméno souboru',
'Goals_ExternalWebsiteUrl' => 'URL externího sídla',
@@ -677,6 +679,7 @@
'Installation_SystemCheckMemoryLimitHelp' => 'Na Web sídlech s vysokým provozem, může archivace vyžadovat více paměti něž je nyní povoleno.<br />Pokud je potřeba podívejte se na direktivu memory_limit ve vašem souboru php.ini.',
'Installation_SystemCheckOpenURL' => 'Otevřít URL',
'Installation_SystemCheckOpenURLHelp' => 'Předplatné novinek, informace o aktualizaci a aktualizace jedním kliknutím vyžadují rozšíření "curl", allow_url_fopen=On, nebo povolené fsockopen().',
+ 'Installation_SystemCheckGD' => 'GD > 2.x (graphics)',
'Installation_SystemCheckGDHelp' => 'Sparkliny (malé grafy) nebudou fungovat.',
'Installation_SystemCheckFunctions' => 'Vyžadované funkce',
'Installation_SystemCheckOtherFunctions' => 'Ostatní funkce',
@@ -687,6 +690,7 @@
'Installation_SystemCheckDebugBacktraceHelp' => 'View::factory není schopna vytvořit pohled pro volající modul.',
'Installation_SystemCheckCreateFunctionHelp' => 'Piwik pro zpětná volání využívá anonymní funkce',
'Installation_SystemCheckEvalHelp' => 'Vyžadováno šablonovacími systémy HTML QuickForm a Smarty',
+ 'Installation_SystemCheckMbstring' => 'mbstring',
'Installation_SystemCheckMbstringExtensionHelp' => 'Rozšíření mbstring je vyžadováno pro multibyte znaky v odezvách API při použití CSV, nebo TSV',
'Installation_SystemCheckMbstringFuncOverloadHelp' => 'Měli byste nastavit mbstring.func_overload na "0"',
'Installation_SystemCheckFileIntegrity' => 'Integrita souborů',
@@ -791,6 +795,7 @@
'SecurityInfo_PluginDescription' => 'Založeno na PhpSecInfo od PHP Security Consorcium. Tento plugin poskytuje informace o zabezpečení prostředí PHP a nabízí rady na vylepšení. Jedná se o nástroj pro vícevrstvé přiblížení se bezpečnosti. Nepoužívejte jej místo bezpečných praktit vývoje, nebo auditu kódu/aplikace.',
'SecurityInfo_Security' => 'Zabezpečení',
'SecurityInfo_SecurityInformation' => 'Informace o zabezpečení PHP',
+ 'SecurityInfo_Test' => 'Test',
'SecurityInfo_Result' => 'Výsledek',
'SEO_SeoRankings' => 'Hodnocení SEO',
'SEO_AlexaRank' => 'Hodnocení Alexa',
@@ -854,6 +859,7 @@
'TranslationsAdmin_MenuTranslations' => 'Překlady',
'TranslationsAdmin_MenuLanguages' => 'Jazyky',
'TranslationsAdmin_LanguageCode' => 'Jazykový kód',
+ 'TranslationsAdmin_Plugin' => 'Plugin',
'TranslationsAdmin_Definition' => 'Definice',
'TranslationsAdmin_DefaultString' => 'Výchozí jazyk (Anglicky)',
'TranslationsAdmin_TranslationString' => 'Překladový řetězec (aktuální jazyk: %s)',
@@ -1167,6 +1173,7 @@
'UserSettings_ColumnBrowserFamily' => 'Rodina Web prohlížeče',
'UserSettings_ColumnBrowser' => 'Web prohlížeč',
'UserSettings_ColumnBrowserVersion' => 'Verze prohlížeče',
+ 'UserSettings_ColumnPlugin' => 'Plugin',
'UserSettings_ColumnConfiguration' => 'Konfigurace',
'UserSettings_ColumnOperatingSystem' => 'Operační systém',
'UserSettings_ColumnResolution' => 'Rozlišení',
@@ -1197,6 +1204,7 @@
'UsersManager_ChangeAllConfirm' => 'Jste si jistí, že chcte změnit \'%s\' oprávnění pro všechny web sídla?',
'UsersManager_Password' => 'Heslo',
'UsersManager_Email' => 'E-mail',
+ 'UsersManager_Alias' => 'Alias',
'UsersManager_TheSuperUserAliasCannotBeChanged' => 'Alias super uživatele nemůže být změněn',
'UsersManager_ReportToLoadByDefault' => 'Hlášení, které se má načíst jako výchozí',
'UsersManager_ReportDateToLoadByDefault' => 'Datum hlášení, které se má načíst jako výchozí',
@@ -1269,6 +1277,7 @@
'VisitorInterest_BetweenXYMinutes' => '%1$s-%2$s minut',
'VisitorInterest_OnePage' => '1 stránka',
'VisitorInterest_NPages' => '%s stránek',
+ 'VisitorInterest_BetweenXYSeconds' => '%1$s-%2$ss',
'VisitorInterest_VisitsByDaysSinceLast' => 'Návstěv po dnech od poslední návštěvy',
'VisitorInterest_WidgetVisitsByDaysSinceLastDocumentation' => 'V hlášení můžete vidět kolik návstěv bylo od návstěvníků, kteří již v minulosti po několika dnech stránku navstívili.',
'VisitsSummary_PluginDescription' => 'Hlásí základní analytická čísla: návštěv, unikátních návštěvníků, počet akcí, poměr návratů',
@@ -1304,10 +1313,12 @@
'VisitTime_WidgetServerTime' => 'Návštěvy podle serverového času',
'VisitTime_WidgetServerTimeDocumentation' => 'Tento graf ukazuje jaký čas byl na %s serveru časové zóny %s během návstěvy.',
'VisitTime_SubmenuTimes' => 'Časy',
+ 'VisitTime_NHour' => '%sh',
'Widgetize_PluginDescription' => 'Tento plugin zjednodušuje export widgetů Piwiku na váš blog, sídlo nebo Igoogle a Netvibes!',
'PDFReports_PluginDescriptionReports' => 'Vytvořit a uložit vlastní hlášení a dostávat denní, týdenní nebo měsíční emailové hlášení.',
'PDFReports_ManageEmailReports' => 'Spravovat emailové hlášení',
'PDFReports_EmailReports' => 'Poslat reporty na e-mail',
+ 'PDFReports_PDF' => 'PDF',
'PDFReports_SendReportNow' => 'Odeslat report ihned',
'PDFReports_EmailSchedule' => 'Plánování zasílání reportů',
'PDFReports_SendReportTo' => 'Odeslat report',
View
283 lang/cy.php
@@ -0,0 +1,283 @@
+<?php
+$translations = array(
+ 'General_Locale' => 'cy_GB.UTF-8',
+ 'General_TranslatorName' => 'Hefin Williams',
+ 'General_TranslatorEmail' => 'hefinw@deudraeth.net',
+ 'General_EnglishLanguageName' => 'Welsh',
+ 'General_OriginalLanguageName' => 'Cymraeg',
+ 'General_LayoutDirection' => 'ltr',
+ 'General_HelloUser' => 'Helo, %s!',
+ 'General_OpenSourceWebAnalytics' => 'Dadansoddwr Gwefannol Ffynhonnell Agored',
+ 'General_Dashboard' => 'Dangosfwrdd',
+ 'General_DashboardForASpecificWebsite' => 'Dangosfwrdd ar gyfer gwefan penodol',
+ 'General_MultiSitesSummary' => 'Yr Holl Wefannau',
+ 'General_AllWebsitesDashboard' => 'Dangosfwrdd Holl Wefannau',
+ 'General_API' => 'API',
+ 'General_Widgets' => 'Widgets',
+ 'General_Settings' => 'Gosodiadau',
+ 'General_GiveUsYourFeedback' => 'Gyrrwch Adborth!',
+ 'General_Unknown' => 'Anadnabyddus',
+ 'General_Never' => 'Byth',
+ 'General_Required' => '%s angenrheidiol',
+ 'General_NotValid' => '%s ddim yn ddilys',
+ 'General_NotDefined' => '%s heb ei ddiffinio',
+ 'General_Id' => 'Id',
+ 'General_Error' => 'Gwall',
+ 'General_Warning' => 'Rhybudd',
+ 'General_BackToHomepage' => 'Yn ol i dudalen hafan Piwik',
+ 'General_Yes' => 'Ia',
+ 'General_No' => 'Na',
+ 'General_Delete' => 'Dileu',
+ 'General_Report' => 'Adroddiad',
+ 'General_Reports' => 'Adroddiadau',
+ 'General_Edit' => 'Golygu',
+ 'General_Download' => 'Lawrlwytho',
+ 'General_Upload' => 'Uwchlwytho',
+ 'General_Ok' => 'Iawn',
+ 'General_Close' => 'Cau',
+ 'General_OrCancel' => 'neu %s Canslo %s',
+ 'General_Logout' => 'Allgofnodi',
+ 'General_Username' => 'Enw Defnyddiwr',
+ 'General_Description' => 'Disgrifiad',
+ 'General_Done' => 'Wedi Gorffen',
+ 'General_PoweredBy' => 'Pwerwyd gan',
+ 'General_Name' => 'Enw',
+ 'General_Value' => 'Gwerth',
+ 'General_Total' => 'Cyfanswm',
+ 'General_AverageOrderValue' => 'Gwerth yr Archeb (ar gyfartaledd)',
+ 'General_PurchasedProducts' => 'Cynhyrchion a Brynwyd',
+ 'General_EcommerceOrders' => 'Archebion eFasnach',
+ 'General_AbandonedCarts' => 'Troliau Siopa a Adawyd',
+ 'General_TotalRevenue' => 'Cyfanswm Refeniw',
+ 'General_ProductRevenue' => 'Cyfanswm Cynnyrch',
+ 'General_AveragePrice' => 'Ar Gyfartaledd Pris',
+ 'General_AverageQuantity' => 'Argyfataledd Nifer',
+ 'General_UniquePurchases' => 'Pryniant Unigol',
+ 'General_ProductConversionRate' => 'Cyfradd Trosi Cynnyrch',
+ 'General_Quantity' => 'Nifer',
+ 'General_Price' => 'Pris',
+ 'General_Subtotal' => 'Is-gyfanswm',
+ 'General_Tax' => 'Treth',
+ 'General_Shipping' => 'Cludiant',
+ 'General_Discount' => 'Gostyngiad',
+ 'General_Details' => 'Manylion',
+ 'General_Default' => 'Diofyn',
+ 'General_Visit' => 'Ymweliad',
+ 'General_FromReferrer' => 'oddiwrth',
+ 'General_VisitorIP' => 'IP yr Ymwelydd',
+ 'General_VisitorID' => 'ID yr Ymwelwydd',
+ 'General_VisitType' => 'Math o ymwelydd',
+ 'General_VisitTypeExample' => 'Fel enghraifft, i ddewis pob ymwelydd sydd wedi ail ddychwelyd i\'r safle, yn cynnwys y rhai hynny sydd wedi prynu rhywbeth yn ystod eu hymweliad diwethaf, bydd y cais API yn cynnwys %s',
+ 'General_DaysSinceLastVisit' => 'Diwrnodau ers yr ymweliad diwethaf',
+ 'General_DaysSinceFirstVisit' => 'Nifer o ddiwrnodau ers yr ymweliad cyntaf',
+ 'General_DaysSinceLastEcommerceOrder' => 'Nifer o ddiwrnodau ers yr archeb eFasnach diwethaf',
+ 'General_NumberOfVisits' => 'Nifer o Ymweliadau',
+ 'General_VisitConvertedGoal' => 'Mae\'r ymweliad wedi trosi o leiaf un Nod',
+ 'General_EcommerceVisitStatus' => 'Ymwelwch â statws eFasnach ar ddiwedd yr ymweliad. Er enghraifft, i ddewis yr holl ymweliadau sydd wedi gwneud archeb Efasnach, byddai\'r cais API yn cynnwys %s',
+ 'General_VisitConvertedNGoals' => 'Mae\'r ymweliad wedi trosi %s Nod',
+ 'General_NewVisitor' => 'Ymwelydd Newydd',
+ 'General_ReturningVisitor' => 'Ymwelydd yn ail ymweld',
+ 'General_Date' => 'Dyddiad',
+ 'General_Period' => 'Cyfnod',
+ 'General_ChooseDate' => 'Dewiswch ddyddiad',
+ 'General_Today' => 'Heddiw',
+ 'General_Yesterday' => 'Ddoe',
+ 'General_CurrentWeek' => 'Wythnos Cyfredol',
+ 'General_CurrentMonth' => 'Mis Cyfredol',
+ 'General_CurrentYear' => 'Blwyddyn Cyfredol',
+ 'General_DateRange' => 'Amrediad dyddiad:',
+ 'General_DateRangeInPeriodList' => 'Amrediad dyddiad',
+ 'General_DateRangeFromTo' => 'O %s i %s',
+ 'General_ApplyDateRange' => 'Defnyddio\'r Amrediad Dyddiad',
+ 'General_InvalidDateRange_js' => 'Amrediad Dyddiad Annilys, Ceisiwch Eto os Gwelwch yn Dda',
+ 'General_DateRangeFrom_js' => 'Oddiwrth',
+ 'General_DateRangeTo_js' => 'I',
+ 'General_PreviousDays' => 'Diwrnodau %s Blaenorol (heb gynnwys heddiw)',
+ 'General_LastDays' => 'Dyddiau %s diwethaf (yn cynnwys heddiw)',
+ 'General_LoadingData' => 'Wrthi\'n llwytho data...',
+ 'General_Loading_js' => 'Yn llwytho...',
+ 'General_GoTo' => 'Ewch i %s',
+ 'General_Next' => 'Nesaf',
+ 'General_Previous' => 'Blaenorol',
+ 'General_First' => 'Cyntaf',
+ 'General_Search' => 'Chwilio',
+ 'General_Others' => 'Eraill',
+ 'General_Table' => 'Tabl',
+ 'General_Piechart' => 'Siart Cylch',
+ 'General_TagCloud' => 'Tag Cwmwl',
+ 'General_VBarGraph' => 'Graff bar fertigol',
+ 'General_OpenInNewWindow_js' => 'Agor mewn ffenestr newydd',
+ 'General_SaveImageOnYourComputer_js' => 'I gadw copi o\'r llun ar eich cyfrifiadur, cliciwch a\'r y botwm dde a dewiswch "Save Image As..."',
+ 'General_Refresh' => 'Adnewyddwch y dudalen',
+ 'General_Visitors' => 'Ymwelwyr',
+ 'General_ExportThisReport' => 'Allforio\'r set ddata hon mewn fformatau eraill',
+ 'General_ExportAsImage_js' => 'Allforio fel llun',
+ 'General_Export' => 'Allforio',
+ 'General_YourChangesHaveBeenSaved' => 'Mae eich newidiadau wedi eu cadw.',
+ 'General_ErrorRequest' => 'O diar!...roedd problem yn ystod y cais, ceisiwch eto os gwelwch yn dda.',
+ 'General_ColumnNbUniqVisitors' => 'Ymwelwyr unigol',
+ 'General_ColumnNbUniqVisitorsDocumentation' => 'Y nifer o ymwelwyr unigol i\'ch safle. Mae pob ymwelydd yn cael ei gyfrif unwaith yn unig, hyd yn oed os yw yn ymweld â\'r wefan sawl gwaith y dydd.',
+ 'General_ColumnNbVisits' => 'Ymweliadau',
+ 'General_ColumnNbVisitsDocumentation' => 'Os bydd ymwelydd yn dod at eich gwefan am y tro cyntaf neu os bydd yn ymweld a tudalen o fewn 30 munud ar ôl agor y dudalen olaf, bydd hyn yn cael ei gofnodi fel ymweliad newydd.',
+ 'General_ColumnPercentageVisits' => '% Ymweliad',
+ 'General_ColumnNbActions' => 'Camau gweithredu',
+ 'General_ColumnNbActionsDocumentation' => 'Nifer o gamau gweithredu a gyflawnir gan eich ymwelwyr. Gall eu bod yn olygfeydd tudalennau, lawrlwythiadau neu cysylltiadau allanol',
+ 'General_NbActions' => 'Nifer o gamau gweithredu',
+ 'General_ColumnMaxActions' => 'Uchafswm camau gweithredu mewn un ymweliad',
+ 'General_ColumnSumVisitLength' => 'Cyfanswm yr amser a dreulir gan ymwelwyr (mewn eiliadau)',
+ 'General_ColumnLabel' => 'Label',
+ 'General_ColumnConversionRate' => 'Cyfradd Trosi',
+ 'General_ColumnConversionRateDocumentation' => 'Canran yr ymweliadau sy\'n sbarduno trosi gôl.',
+ 'General_ColumnActionsPerVisit' => 'Nifer o gamau gweitredu fesul ymweliad',
+ 'General_ColumnActionsPerVisitDocumentation' => 'Nifer cyfartalog o gamau gweithredu (edrych ar dudalennau, lawrlwythiadau neu cysylltiadau allanol) a berfformiwyd yn ystod yr ymweliadau.',
+ 'General_VisitDuration' => 'Hyd Ymweliadau Mewn Eiliadau (cyfartaledd)',
+ 'General_ColumnAvgTimeOnSite' => 'Hyd Amser ar Wefan (cyfartaledd)',
+ 'General_ColumnAvgTimeOnSiteDocumentation' => 'Hyd Ymweliad (cyfartaledd)',
+ 'General_ColumnVisitDuration' => 'Hyd Ymweliad (mewn eiliadau)',
+ 'General_ColumnBounceRate' => 'Cyfradd Adlam',
+ 'General_ColumnBounceRateDocumentation' => 'Canran o ymweliadau sydd ond wedi agor un dudalen. Mae hyn yn golygu, bod yr ymwelydd yn gadael y wefan yn uniongyrchol o\'r dudalen fynedfa.',
+ 'General_ColumnBounceRateForPageDocumentation' => 'Canran yr ymweliadau a ddechreuodd a ddaeth i ben ar y dudalen hon.',
+ 'General_ColumnPageBounceRateDocumentation' => 'Canran yr ymweliadau a ddechreuodd ar y dudalen hon a gadawodd y wefan yn syth.',
+ 'General_ColumnExitRate' => 'Cyfradd Gadael',
+ 'General_ColumnExitRateDocumentation' => 'Canran yr ymweliadau sy\'n gadael y wefan ar ôl edrych ar y dudalen hon (golygu tudalennau unigryw wedi\'i rannu â allanfeydd)',
+ 'General_ColumnPageviews' => 'Golygu Tudalennau',
+ 'General_ColumnPageviewsDocumentation' => 'Nifer o weithiau mae\'r dudalen hon wedi ymweld â hi.',
+ 'General_ColumnUniquePageviews' => 'Golygu Tudalennau Unigryw',
+ 'General_ColumnUniquePageviewsDocumentation' => 'Nifer o ymweliadau a oedd yn cynnwys y dudalen hon. Os oedd y dudalen hon wedi ei gweld sawl gwaith yn ystod un ymweliad, mae\'n cael ei chyfrif unwaith yn unig.',
+ 'General_ColumnBounces' => 'Adlamau',
+ 'General_ColumnBouncesDocumentation' => 'Nifer o ymweliadau a ddechreuodd a ddaeth i ben ar y dudalen hon. Mae hyn yn golygu bod yr ymwelydd wedi gadael y wefan ar ôl edrych ar y dudalen hon yn unig.',
+ 'General_ColumnEntrances' => 'Mynedfeydd',
+ 'General_ColumnEntrancesDocumentation' => 'Nifer o ymweliadau a ddechreuodd ar y dudalen hon.',
+ 'General_ColumnExits' => 'Allanfeydd',
+ 'General_ColumnExitsDocumentation' => 'Nifer o ymweliadau a ddaeth i ben ar y dudalen hon.',
+ 'General_ColumnAverageTimeOnPage' => 'Amser gyfartaledd ar dudalen',
+ 'General_ColumnAverageTimeOnPageDocumentation' => 'Y swm cyfartalog o\'r amser a dreuliwyd gan ymwelwyr ar y dudalen hon (dim ond y dudalen, nid y wefan gyfan).',
+ 'General_ColumnValuePerVisit' => 'Refeniw fesul Ymweliad',
+ 'General_ColumnVisitsWithConversions' => 'Ymweliadau â Addasiadau',
+ 'General_VisitsWith' => 'Ymweliadau gyda %s',
+ 'General_YearsDays' => '%1$s blynyddoedd %2$s diwrnodau',
+ 'General_DaysHours' => '%1$s diwrnodau %2$s oriau',
+ 'General_HoursMinutes' => '%1$s oriau %2$s isafswm',
+ 'General_MinutesSeconds' => '%1$s isafswm %2$ss',
+ 'General_Seconds' => '%ss',
+ 'General_Save' => 'Cadw',
+ 'General_ForExampleShort' => 'ee.',
+ 'General_YouMustBeLoggedIn' => 'Rhaid i chi fewngofnodi i ddefnyddio\'r gweithred hwn.',
+ 'General_Website' => 'Gwefan',
+ 'General_GeneralSettings' => 'Gosodiadau Cyffredinol',
+ 'General_AllowPiwikArchivingToTriggerBrowser' => 'Caniatáu system archifo Piwik i sbarduno pan fydd adroddiadau yn cael eu hystyried gan y porwr',
+ 'General_ArchivingInlineHelp' => 'Ar gyfer gwefannau sydd a traffig canolig i uchel, argymhellir i analluogi\'r system archifo Piwik gael ei sbarduno gan y porwr. Yn hytrach, rydym yn argymell eich bod yn sefydlu swydd cron i brosesu adroddiadau Piwik bob awr.',
+ 'General_ReportsContainingTodayWillBeProcessedAtMostEvery' => 'Bydd adroddiadau ar gyfer heddiw (neu unrhyw amrediad arall o ddyddiadau gan gynnwys heddiw) yn cael eu prosesu yn y rhan fwyaf pob',
+ 'General_NSeconds' => '%s eiliad',
+ 'General_SmallTrafficYouCanLeaveDefault' => 'Ar gyfer gwefannau heb lawer o draffig, gallwch adael yr eiliadau %s diofyn, a agor pob adroddiad mewn amser real.',
+ 'General_RequiresFlash' => 'Mae angen Flash i ddangos Graffiau yn Piwik',
+ 'General_GraphHelp' => 'Mwy o wybodaeth am ddangos graffiau yn Piwik.',
+ 'General_NoDataForGraph' => 'Nid oes data ar gyfer y graff yma.',
+ 'General_NoDataForTagCloud' => 'Dim data ar gyfer y tag cwmwl.',
+ 'General_DisplaySimpleTable' => 'Dangos tabl syml',
+ 'General_DisplayTableWithMoreMetrics' => 'Dangos tabl gyda mwy o metrics',
+ 'General_DisplayTableWithGoalMetrics' => 'Dangos tabl gyda metrics Nodau',
+ 'General_YouAreViewingDemoShortMessage' => 'Rydych ar hyn o bryd yn edrych ar demo o Piwik',
+ 'General_DownloadFullVersion' => '%1$sLawrlwytho%2$s y fersiwn llawn! Ewch yma %3$s',
+ 'General_NewUpdatePiwikX' => 'Diweddariad Newydd: Piwik %s',
+ 'General_AboutPiwikX' => 'Am dan Piwik %s',
+ 'General_PiwikXIsAvailablePleaseUpdateNow' => 'Mae Piwik %1$s ar gael. %2$sDiweddarwch nawr!%3$s (gweler %4$snewidiadau%5$s).',
+ 'General_PiwikXIsAvailablePleaseNotifyPiwikAdmin' => '%s ar gael. Rhowch wybodaeth i weinyddwr y safle.',
+ 'General_NewReportsWillBeProcessedByCron' => 'Os nad yw system archifo Piwik wedi ei sbarduno gan y porwr, bydd adroddiadau newydd yn cael eu prosesu gan y crontab',
+ 'General_ReportsWillBeProcessedAtMostEveryHour' => 'Felly bydd adroddiadau yn cael ei prosesu ar y mwyaf pob awr.',
+ 'General_IfArchivingIsFastYouCanSetupCronRunMoreOften' => 'Gan dybio fod y system archifo ar gyfer eich gosodiad yn gyflym, gallwch sefydlu\'r crontab i redeg yn fwy aml.',
+ 'General_BackToPiwik' => 'Yn ôl i',
+ 'General_ClickHere' => 'Cliciwch yma am fwy o wybodaeth',
+ 'General_ShortMonth_1' => 'Ionawr',
+ 'General_ShortMonth_2' => 'Chwefror',
+ 'General_ShortMonth_3' => 'Mawrth',
+ 'General_ShortMonth_4' => 'Ebrill',
+ 'General_ShortMonth_5' => 'Mai',
+ 'General_ShortMonth_6' => 'Mehefin',
+ 'General_ShortMonth_7' => 'Gorffenaf',
+ 'General_ShortMonth_8' => 'Awst',
+ 'General_ShortMonth_9' => 'Medi',
+ 'General_ShortMonth_10' => 'Hydref',
+ 'General_ShortMonth_11' => 'Tachwedd',
+ 'General_ShortMonth_12' => 'Rhagfyr',
+ 'General_LongMonth_1' => 'Ionawr',
+ 'General_LongMonth_2' => 'Chwefror',
+ 'General_LongMonth_3' => 'Mawrth',
+ 'General_LongMonth_4' => 'Ebrill',
+ 'General_LongMonth_5' => 'Mai',
+ 'General_LongMonth_6' => 'Mehefin',
+ 'General_LongMonth_7' => 'Gorffenaf',
+ 'General_LongMonth_8' => 'Awst',
+ 'General_LongMonth_9' => 'Medi',
+ 'General_LongMonth_10' => 'Hydref',
+ 'General_LongMonth_11' => 'Tachwedd',
+ 'General_LongMonth_12' => 'Rhagfyr',
+ 'General_ShortDay_1' => 'Llun',
+ 'General_ShortDay_2' => 'Mawrth',
+ 'General_ShortDay_3' => 'Mercher',
+ 'General_ShortDay_4' => 'Iau',
+ 'General_ShortDay_5' => 'Gwener',
+ 'General_ShortDay_6' => 'Sadwrn',
+ 'General_ShortDay_7' => 'Sul',
+ 'General_LongDay_1' => 'Llun',
+ 'General_LongDay_2' => 'Mawrth',
+ 'General_LongDay_3' => 'Mercher',
+ 'General_LongDay_4' => 'Iau',
+ 'General_LongDay_5' => 'Gwener',
+ 'General_LongDay_6' => 'Sadwrn',
+ 'General_LongDay_7' => 'Sul',
+ 'General_Daily' => 'Dyddiol',
+ 'General_Weekly' => 'Wythnosol',
+ 'General_Monthly' => 'Misol',
+ 'General_ConfigFileIsNotWritable' => 'Nid yw ffeil ffurfweddu %s Piwik yn ysgrifenadwy, efallai na fydd rhai o\'ch newidiadau yn cael eu cadw. %s Newidiwch caniatadau y ffeil config i\'w gwneud yn ysgrifenadwy os gwelwch yn dda.',
+ 'General_ExceptionDatabaseVersion' => 'Rydych yn defnyddio %1$s fersiwn %2$s ond mae Piwik angen o leiaf fersiwn %3$s',
+ 'General_ExceptionMissingFile' => 'Ffeil ar goll: %s',
+ 'General_ExceptionFilesizeMismatch' => 'Diffyg cyfatebiaeth maint y ffeil: %1$s (disgwylir hyd o: %2$s, wedi dod o hyd i: %3%s)',
+ 'General_ExceptionFileIntegrity' => 'Gwirio uniondeb wedi methu: %s',
+ 'General_ExceptionNonceMismatch' => 'Doedd dim modd gwirio\'r tocyn diogelwch ar y ffurflen hon.',
+ 'General_PleaseSpecifyValue' => 'Nodwch werth i \'%s\'',
+ 'General_ExceptionMethodNotFound' => 'Nid yw\'r dull \'%s\' yn bodoli neu nid yw ar gael yn y modiwl \'%s\'.',
+ 'General_ExceptionInvalidReportRendererFormat' => 'Nid yw \'%s\' yn ddilys. Rhowch gynnig ar unrhyw un o\'r canlynol yn lle hynny: %s.',
+ 'General_ExceptionInvalidPeriod' => 'Nid yw\'r cyfnod \'%s\' yn cael ei gefnogi Rhowch gynnig ar unrhyw un o\'r canlynol yn lle hynny: %s',
+ 'General_ExceptionInvalidDateRange' => 'Nid yw\'r \'%s\' dyddiad mewn ystod dyddiad cywir. Dylai fod yn y ffurf canlynol: %s.',
+ 'General_ExceptionGoalNotFound' => 'Nid oedd yn bosib darganfod id y Nod =%s.',
+ 'General_ExceptionUndeletableFile' => 'Wedi methu dileu %s',
+ 'General_ExceptionPrivilege' => 'Ni allwch ddefnyddio\'r adnodd hwn, mae\'n ofynnol cael %s i gael mynediad.',
+ 'General_ExceptionPrivilegeAtLeastOneWebsite' => 'Ni allwch ddefnyddio\'r adnodd hwn, mae\'n ofynnol cael lefel %s i gael mynediad ar gyfer o leiaf un wefan.',
+ 'General_ExceptionPrivilegeAccessWebsite' => 'Ni allwch ddefnyddio\'r adnodd hwn, mae\'n ofynnol cael lefel %s i gael mynediad i\'r wefan =%d.',
+ 'General_ExceptionInvalidArchiveTimeToLive' => 'I drosglwyddo amser archif i amser byw rhaid fod y nifer o eiliadau fwy na sero',
+ 'General_ExceptionConfigurationFileNotFound' => 'Nid yw\'r ffeil cyfluniad {%s} wedi ei darganfod.',
+ 'General_ExceptionUnreadableFileDisabledMethod' => 'Nid oedd modd darllen y ffeil cyfluniad {%s}. Efallai bod eich cynhaliwr gwefan wedi ei anablu %s.',
+ 'General_ExceptionInvalidToken' => 'Nid yw\'r tocyn yn ddilys.',
+ 'General_ExceptionInvalidDateFormat' => 'Rhaid i fformat dyddiadau fod yn: %s neu unrhyw air allweddol a gefnogir gan y gweithred %s (gweler %s am fwy o wybodaeth)',
+ 'General_ExceptionLanguageFileNotFound' => 'Nid yw\'r ffeil Iaith \'%s\' wedi ei chanfod.',
+ 'General_ExceptionUnableToStartSession' => 'Methu dechrau sesiwn',
+ 'General_WarningFileIntegritySkipped' => 'Wedi canfod amgylchedd datblygu. Mae gwirio cywirdeb y ffeil wedi ei hepgor.',
+ 'General_WarningFileIntegrityNoManifest' => 'Nid oedd yn bosib perfformio gwiriad cywirdeb ar y ffeil am fod manifest.inc.php ar goll.',
+ 'General_WarningFileIntegrityNoMd5file' => 'Nid oedd yn bosib perfformio gwiriad cywirdeb ar y ffeil am fod gweithred md5_file() ar goll.',
+ 'General_FileIntegrityWarningExplanation' => 'Mae rhai gwallau wedi eu darganfod wrth redeg gwiriad cywirdeb ar y ffeil. O ganlyniad mae\'n debygol fod methiant rhannol neu llawn wedi digwydd wrth llwytho i fyny rhai o ffeiliau Piwik. Dylech ail lwytho holl ffeiliau Piwik eto yn y modd BINARY ac adnewyddu\'r dudalen hon hyd nes ei fod yn dangos dim gwall.',
+ 'General_UseSMTPServerForEmail' => 'Defnyddiwch gweinyddwr SMTP ar gyfer e-bost',
+ 'General_SmtpServerAddress' => 'Cyfeiriad y gweinyddwr SMTP',
+ 'General_SmtpPort' => 'Porth SMTP',
+ 'General_AuthenticationMethodSmtp' => 'Dull dilysu ar gyfer SMTP',
+ 'General_SmtpUsername' => 'Enw defnyddiwr SMTP',
+ 'General_SmtpPassword' => 'Cyfrinair SMTP',
+ 'General_SmtpEncryption' => 'Amgryptio SMTP',
+ 'General_SelectYesIfYouWantToSendEmailsViaServer' => 'Dewiswch "Oes" os ydych eisiau, neu ydych yn gorfod anfon e-bost trwy weinyddwr a enwir yn lle y defnyddio gweithred post lleol',
+ 'General_OptionalSmtpPort' => 'Dewisol. Yn rhagosod i 25 os heb eu amgryptio a TLS SMTP, a 465 ar gyfer SSL SMTP.',
+ 'General_OnlyUsedIfUserPwdIsSet' => 'Yn cael ei ddefnyddio ond pan fydd enw defnyddiwr / cyfrinair wedi ei osod, gofynnwch i\'ch darparwr os ydych yn ansicr pa ddull i\'w ddefnyddio.',
+ 'General_OnlyEnterIfRequired' => 'Dim ond rhoi enw defnyddiwr os yw eich gweinyddwr SMTP yn gofyn amdano.',
+ 'General_OnlyEnterIfRequiredPassword' => 'Dim ond rhoi cyfrinair os yw eich gweinyddwr SMTP yn gofyn amdano.',
+ 'General_WarningPasswordStored' => '%sRhybudd%:%s Bydd y cyfrinair yn cael ei storio yn y ffeil config ac yn weladwy i bawb sydd a mynediad iddo.',
+ 'General_EncryptedSmtpTransport' => 'Nodwch y cludiant amgryptio haen sy\'n ofynnol gan eich gweinyddwr SMTP.',
+ 'General_InvalidResponse' => 'Mae\'r data a dderbyniwyd yn annilys.',
+ 'General_ChooseLanguage' => 'Dewiswch Iaith',
+ 'General_ChoosePeriod' => 'Dewiswch gyfnod',
+ 'General_ChooseWebsite' => 'Dewiswch wefan',
+ 'General_Language' => 'Iaith',
+ 'General_PleaseUpdatePiwik' => 'Diweddarwch Piwik os gwelwch yn dda',
+ 'General_RequestTimedOut' => 'Mae cais data i %s wedi dod i ben. Rhowch gynnig arall arni.',
+ 'General_UsePlusMinusIconsDocumentation' => 'Defnyddiwch yr eiconau mwy (+) a llai (-) ar y chwith i lywio.',
+ 'General_BrokenDownReportDocumentation' => 'Mae\'n cael ei dorri lawr i wahanol adroddiadau, sy\'n cael eu harddangos mewn sparklines ar waelod y dudalen. Gallwch chwyddo y graffiau drwy glicio ar yr adroddiad hoffech ei weld.',
+ 'General_ChangeTagCloudView' => 'Nodwch, y gallwch weld yr adroddiad mewn ffyrdd heblaw fel cwmwl tag. Defnyddiwch y rheolaethau ar waelod yr adroddiad i wneud hynny.',
+);
View
40 lang/da.php
@@ -333,10 +333,15 @@
'Actions_Actions' => 'Handlinger',
'Actions_SubmenuPages' => 'Sider',
'Actions_SubmenuPagesEntry' => 'Indgangssider',
+ 'Actions_WidgetPagesEntry' => 'Indgangssider',
'Actions_SubmenuPagesExit' => 'Udgangssider',
+ 'Actions_WidgetPagesExit' => 'Afslutningssider',
'Actions_EntryPageTitles' => 'Indgangssidetitler',
+ 'Actions_WidgetEntryPageTitles' => 'Indgangssidetitler',
'Actions_ExitPageTitles' => 'Udgangssidetitler',
+ 'Actions_WidgetExitPageTitles' => 'Afslutningssidetitler',
'Actions_SubmenuPageTitles' => 'Sidetitler',
+ 'Actions_WidgetPageTitles' => 'Sidetitler',
'Actions_PageUrls' => 'Side netadresser',
'Actions_SubmenuOutlinks' => 'Udgående links',
'Actions_SubmenuDownloads' => 'Filhentninger',
@@ -374,8 +379,10 @@
'API_UsingTokenAuth' => 'Hvis du ønsker at %s hente data i et script, med crontab, m.m. %s skal du tilføje parameteren %s til API-kaldes netadresse, som kræver godkendelse.',
'API_KeepTokenSecret' => 'Token_auth er ligeså hemmeligt som brugernavn og adgangskode, %sdel det ikke ud%s!',
'API_LoadedAPIs' => '%s APIs indlæst',
+ 'API_TopLinkTooltip' => 'Få adgang til dine webanalyse data programmeringsmæssigt gennem en simpel API i JSON, XML, etc.',
'CoreAdminHome_PluginDescription' => 'Piwik administration.',
'CoreAdminHome_MenuGeneralSettings' => 'Generelle indstillinger',
+ 'CoreAdminHome_Administration' => 'Administration',
'CoreAdminHome_EmailServerSettings' => 'E-mail-server indstillinger',
'CoreAdminHome_OptOutForYourVisitors' => 'Piwik opt-out for dine besøgende',
'CoreAdminHome_OptOutExplanation' => 'Piwik er dedikeret til at værne om personlige oplysninger på internettet. For at give dine besøgende valgmulighed for at framelde Piwik Web Analyse, kan du tilføje den følgende HTML-kode på en af dine hjemmesider, f. eks. på en fortrolighedspolitik side.',
@@ -393,6 +400,7 @@
'CoreAdminHome_CustomLogoFeedbackInfo' => 'Hvis du tilpasser Piwik logoet, kan du også være interesseret i at skjule %s linket i topmenuen. For at gøre dette, kan du deaktivere tilbagemeldingsmodulet på %sUdvidelsesmodul administration%s siden.',
'CoreAdminHome_UseCustomLogo' => 'Anvend brugerdefineret logo',
'CoreAdminHome_LogoUpload' => 'Vælg et logo til overførelse',
+ 'CoreAdminHome_LogoUploadDescription' => 'Upload venligst en fil i formatet %s, ingen gennemsigtig background og med en højde på minimum %s pixels.',
'CoreAdminHome_LogoNotWriteable' => 'For at anvende et brugerdefineret logo, kræver Piwik skrive adgang til logofilerne i skabelonmappen: %s',
'PrivacyManager_TeaserHeadline' => 'Indstillinger for beskyttelse af personlige oplysninger',
'PrivacyManager_MenuPrivacySettings' => 'Privat',
@@ -461,7 +469,11 @@
'CoreHome_UnFlattenDataTable_js' => 'Rapporten er ikke hierarkisk %s lav den hierakisk',
'CoreHome_DateFormat' => '%longDay% %day% %longMonth% %longYear%',
'CoreHome_ShortDateFormat' => '%shortDay% %day% %shortMonth%',
+ 'CoreHome_ShortDateFormatWithYear' => '%day% %shortMonth% %shortYear%',
+ 'CoreHome_ShortMonthFormat' => '%shortMonth% %longYear%',
'CoreHome_LongMonthFormat' => '%longYear%, %longMonth%',
+ 'CoreHome_ShortWeekFormat' => '%dayFrom% %shortMonthFrom% - %dayTo% %shortMonthTo% %shortYearTo%',
+ 'CoreHome_LongWeekFormat' => '%dayFrom% %longMonthFrom% - %dayTo% %longMonthTo% %longYearTo%',
'CoreHome_PeriodDay' => 'Dag',
'CoreHome_PeriodWeek' => 'Uge',
'CoreHome_PeriodMonth' => 'Måned',
@@ -523,6 +535,8 @@
'CorePluginsAdmin_PluginsManagement' => 'Udvidelsesmodul administration',
'CorePluginsAdmin_MainDescription' => 'Udvidelsesmoduler udvider funktionaliteten i Piwik. Når et udvidelsesmodul er installeret, kan det aktiveres eller deaktiveres her.',
'CorePluginsAdmin_Plugin' => 'Udvidelsesmodul',
+ 'CorePluginsAdmin_Version' => 'Version',
+ 'CorePluginsAdmin_Status' => 'Status',
'CorePluginsAdmin_Action' => 'Handling',
'CorePluginsAdmin_AuthorHomepage' => 'Forfatter hjemmeside',
'CorePluginsAdmin_LicenseHomepage' => 'Licens hjemmeside',
@@ -580,6 +594,8 @@
'CoreUpdater_ExceptionArchiveIncompatible' => 'Inkompatibel arkiv: %s',
'CoreUpdater_ExceptionArchiveEmpty' => 'Tomt arkiv.',
'CoreUpdater_ExceptionArchiveIncomplete' => 'Arkiv er ikke komplet: nogle filer mangler (fx. %s).',
+ 'CoreUpdater_MajorUpdateWarning1' => 'Dette er en stor opdatering! Den vil tage længere tid end normalt.',
+ 'CoreUpdater_MajorUpdateWarning2' => 'Det følgende råd er især vigtigt for store installationer.',
'CustomVariables_PluginDescription' => 'Brugerdefinerede variabler er navne, værdipar, du kan tildele en besøgende ved hjælp af funktionen Javascript API setVisitCustomVariables(). Piwik vil derefter rapportere hvor mange besøg, sider, konverteringer for hver af disse brugerdefinerede navne og værdier.',
'CustomVariables_CustomVariables' => 'Brugerdefinerede variabler',
'CustomVariables_ColumnCustomVariableName' => 'Brugerdefineret variabelnavn',
@@ -595,6 +611,7 @@
'Dashboard_AddPreviewedWidget_js' => 'Tilføj forhåndsvist kontrol til kontrolpanelet.',
'Dashboard_WidgetPreview_js' => 'Forhåndsvisning af kontrol',
'Dashboard_Close_js' => 'Luk',
+ 'Dashboard_Refresh_js' => 'Opdater',
'Dashboard_Maximise_js' => 'Maksimer',
'Dashboard_Minimise_js' => 'Minimer',
'Dashboard_TitleWidgetInDashboard_js' => 'Kontrol er allerede i kontrolpanelet',
@@ -620,6 +637,7 @@
'Dashboard_RemoveDashboardConfirm' => 'Bekræft fjernelse af kontrolpanel "%s"?',
'Dashboard_NotUndo' => 'Handlingen kan ikke fortrydes.',
'Dashboard_DashboardEmptyNotification' => 'Kontrolpanelet indeholder ikke nogen kontroller. Start med at tilføje nogle kontroller eller nulstille kontrolpanel til standard.',
+ 'Dashboard_TopLinkTooltip' => 'Vis web analyse rapporter for %s.',
'DBStats_PluginDescription' => 'Programudvidelsen viser MySQL-database brugen af Piwik tabeller.',
'DBStats_DatabaseUsage' => 'Database brug',
'DBStats_MainDescription' => 'Piwik gemmer al statistik i MySQL-databasen. Lige nu bruger Piwik-tabellerne %s.',
@@ -758,6 +776,7 @@
'Goals_VisitsUntilConv' => 'Besøg til konvertering',
'Goals_DaysToConv' => 'Dage til konvertering',
'Installation_PluginDescription' => 'Installation af Piwik. Installationen sker som regel kun én gang. Hvis konfigurationsfilen config/config.inc.php slettes starter installationen igen.',
+ 'Installation_Installation' => 'Installation',
'Installation_InstallationStatus' => 'Installationstatus',
'Installation_PercentDone' => '%s %% udført',
'Installation_NoConfigFound' => 'Piwik-konfigurationsfil blev ikke fundet og du prøver at få adgang til Piwik. <ul><li>Du kan <a href=\'index.php\'>installere Piwik nu</a></b><small> Hvis du har installeret Piwik tidligere og har nogle tabeller i databasen, kan du genbruge tabellerne og holde dine eksisterende data!</small>',
@@ -801,6 +820,7 @@
'Installation_Extension' => 'udvidelse',
'Installation_SystemCheck' => 'Systemcheck',
'Installation_RestartWebServer' => 'Efter ændringen er have foretaget - genstart webserveren.',
+ 'Installation_SystemCheckPhp' => 'PHP version',
'Installation_SystemCheckExtensions' => 'Andre nødvendige udvidelser',
'Installation_SystemCheckDatabaseHelp' => 'Piwik behøver enten mysqli udvidelsen eller både PDO og pdo_mysql udvidelserne.',
'Installation_SystemCheckPdoAndMysqliHelp' => 'På en linux-server kan php kompileres med følgende valg: %1$sn i php.ini, tilføj følgende linjer: %2$s',
@@ -834,6 +854,7 @@
'Installation_SystemCheckGzcompressHelp' => 'zlib udvidelsen og gzcompress funktionen skal aktiveres.',
'Installation_SystemCheckGzuncompressHelp' => 'zlib udvidelsen og gzuncompress funktionen skal aktiveres.',
'Installation_SystemCheckPackHelp' => 'Funktionen pack() er nødvendig for at spore besøgende i Piwik.',
+ 'Installation_SystemCheckMbstring' => 'mbstring',
'Installation_SystemCheckMbstringExtensionHelp' => 'mbstring udvidelse er nødvendig for multibyte tegn i API-svarene ved kommaseparerede værdier (CSV) eller tab-separeret værdier (TSV).',
'Installation_SystemCheckMbstringFuncOverloadHelp' => 'Angiv mbstring.func_overload til "0".',
'Installation_SystemCheckFileIntegrity' => 'Filintegritet',
@@ -874,6 +895,7 @@
'Live_LastMinutes' => 'Sidste %s minutter',
'Live_LastHours' => 'Sidste %s timer',
'Live_MorePagesNotDisplayed' => 'yderligere sider vises ikke for denne besøgende',
+ 'Live_GoalType' => 'Type',
'Live_PageRefreshed' => 'Antal gange siden er blevet vist / opdateret i træk.',
'Live_GoalTime' => '1. konverterings tid',
'Live_KeywordRankedOnSearchResultForThisVisitor' => 'Nøgleordet %1$s blev rangeret %2$s på %3$s side med søgeresultater for denne besøgende',
@@ -897,6 +919,7 @@
'Login_ContactAdmin' => 'Mulig årsag: udbyderen har måske deaktiveret mail()-funktionen. <br />Kontakt Piwik administrator.',
'Login_ExceptionPasswordMD5HashExpected' => 'Adgangskode parameteren forventes at være en MD5 hash af adgangskoden.',
'Login_ExceptionInvalidSuperUserAuthenticationMethod' => 'Superbrugeren kan ikke bekræftes ved hjælp af \'%s\' metoden.',
+ 'Mobile_Accounts' => 'Konti',
'MultiSites_PluginDescription' => 'Viser multi-netsteds resumé/statistik. Vedligeholdes som en kerne Piwik programudvidelse.',
'MultiSites_Evolution' => 'Udvikling',
'Provider_PluginDescription' => 'Rapporter de besøgendes udbyder.',
@@ -954,6 +977,7 @@
'SecurityInfo_PluginDescription' => 'Baseret på PhpSecInfo fra PHP Security Consortium, giver udvidelsesmodulet sikkerhedsoplysninger om PHP-miljøet, og giver forslag til forbedringer. Det er et værktøj i en flersidig sikkerhedstilgang. Det erstatter ikke sikker udviklingspraksis eller revision af kode/program.',
'SecurityInfo_Security' => 'Sikkerhed',
'SecurityInfo_SecurityInformation' => 'PHP sikkerhedsinformation',
+ 'SecurityInfo_Test' => 'Test',
'SecurityInfo_Result' => 'Resultat',
'SEO_SeoRankings' => 'SEO - søgemaskineoptimering',
'SEO_AlexaRank' => 'Alexa rang',
@@ -1018,6 +1042,7 @@
'TranslationsAdmin_MenuLanguages' => 'Sprog',
'TranslationsAdmin_LanguageCode' => 'Sprogkode',
'TranslationsAdmin_Plugin' => 'Udvidelsesmodul',
+ 'TranslationsAdmin_Definition' => 'Definition',
'TranslationsAdmin_DefaultString' => 'Standard (English)',
'TranslationsAdmin_TranslationString' => 'Oversættelse (nuværende sprog: %s)',
'TranslationsAdmin_StatusOfStringsTranslated' => 'Status: %1$s af %2$s strenge er oversat.',
@@ -1367,10 +1392,12 @@
'UsersManager_User' => 'Bruger',
'UsersManager_PrivNone' => 'Ingen adgang',
'UsersManager_PrivView' => 'Vis',
+ 'UsersManager_PrivAdmin' => 'Admin',
'UsersManager_ChangeAllConfirm' => 'Bekræft ændring af \'%s\' tilladelse på alle hjemmesiderne?',
'UsersManager_ChangePasswordConfirm' => 'Ændring af adgangskoden vil også ændre brugerens token_auth. Vil du fortsætte?',
'UsersManager_Password' => 'Adgangskode',
'UsersManager_Email' => 'E-mail',
+ 'UsersManager_Alias' => 'Alias',
'UsersManager_TheSuperUserAliasCannotBeChanged' => 'Superbruger alias kan ikke ændres.',
'UsersManager_ReportToLoadByDefault' => 'Standard rapport',
'UsersManager_ReportDateToLoadByDefault' => 'Standard rapport dato',
@@ -1448,6 +1475,7 @@
'VisitorInterest_WidgetPages' => 'Sidevisninger pr. besøg',
'VisitorInterest_WidgetPagesDocumentation' => 'Rapporten viser, hvor mange besøg, der er involveret i et bestemt antal sidevisninger. Rapporten vises som en emnesky, mere almindelige antal sider vises med en større skrifttype.',
'VisitorInterest_WidgetVisitsByNumDocumentation' => 'Rapporten viser antallet af besøg, som var det N\'te besøg, dvs. besøgende, der besøgte hjemmesiden mindst N gange.',
+ 'VisitorInterest_Engagement' => 'Engagement',
'VisitorInterest_OneMinute' => '1 min.',
'VisitorInterest_PlusXMin' => '%s min.',
'VisitorInterest_BetweenXYMinutes' => '%1$s-%2$s min.',
@@ -1494,6 +1522,7 @@
'PDFReports_PluginDescriptionReports' => 'Opret og hent brugerdefinerede rapporter, og få dem sendt dagligt, ugentligt eller månedligt.',
'PDFReports_ManageEmailReports' => 'Administrer e-mail rapporter',
'PDFReports_EmailReports' => 'E-mail rapporter',
+ 'PDFReports_PDF' => 'PDF',
'PDFReports_SendReportNow' => 'Send rapport nu',
'PDFReports_EmailSchedule' => 'E-mail tidsplan',
'PDFReports_SendReportTo' => 'Send rapport til',
@@ -1527,4 +1556,15 @@
'PDFReports_Pagination' => 'Side %s af %s',
'PDFReports_ReportIncludeNWebsites' => 'Rapporten indeholder de vigtigste nøgletal for alle hjemmesider, der har mindst ét ​​besøg (fra %s hjemmesider der pt er tilgængelige).',
'ImageGraph_PluginDescription' => 'Generere flotte statiske PNG diagrammer til Piwik rapporter.',
+
+ // FOR REVIEW
+ 'Forecast_Visitors' => 'Besøgende',
+ 'GeoIP_ColumnCity' => 'By',
+ 'UserLanguage_Language_da' => 'Dansk',
+ 'UserLanguage_Language_de' => 'Tysk',
+ 'UserLanguage_Language_el' => 'Græsk',
+ 'UserLanguage_Language_en' => 'Engelsk',
+ 'UserLanguage_Language_es' => 'Spansk',
+ 'UserLanguage_Language_fi' => 'Finsk',
+ 'UserLanguage_Language_fr' => 'Fransk',
);
View
20 lang/es.php
@@ -503,8 +503,10 @@
'CoreHome_ReportGeneratedOn' => 'Reporte generado el %s',
'CoreHome_ReportGeneratedXAgo' => 'Reporte generado hace %s',
'CorePluginsAdmin_PluginDescription' => 'Interfaz de Administración de Plugins',
+ 'CorePluginsAdmin_Plugins' => 'Plugins',
'CorePluginsAdmin_PluginsManagement' => 'Administración de Plugins',
'CorePluginsAdmin_MainDescription' => 'Los plugins extienden y amplían las funcionalidades de Piwik. Una vez que el plugin esté instalado, usted puede activarlo o desactivarlo desde aquí.',
+ 'CorePluginsAdmin_Plugin' => 'Plugin',
'CorePluginsAdmin_Version' => 'Versión',
'CorePluginsAdmin_Status' => 'Estado',
'CorePluginsAdmin_Action' => 'Acción',
@@ -516,6 +518,7 @@
'CorePluginsAdmin_Inactive' => 'Inactivo',
'CorePluginsAdmin_Deactivate' => 'Desactivar',
'CorePluginsAdmin_Activate' => 'Activar',
+ 'CorePluginsAdmin_MenuPlugins' => 'Plugins',
'CoreUpdater_PluginDescription' => 'mecanismo de actualización de Piwik',
'CoreUpdater_UpdateTitle' => 'Actualizar',
'CoreUpdater_DatabaseUpgradeRequired' => 'La base de datos necesita actualizarse',
@@ -711,6 +714,7 @@
'Goals_Manually' => 'manualmente',
'Goals_ManuallyTriggeredUsingJavascriptFunction' => 'Los Objetivos son manualmente activados usando la API Javascript trackGoal()',
'Goals_VisitUrl' => 'Visita una URL (página o grupo de páginas)',
+ 'Goals_URL' => 'URL',
'Goals_PageTitle' => 'Título de la Página',
'Goals_Filename' => 'archivo',
'Goals_ExternalWebsiteUrl' => 'URL del sitio web externo',
@@ -781,6 +785,7 @@
'Installation_SuperUserLogin' => 'Nombre de super usuario',
'Installation_Password' => 'Contraseña',
'Installation_PasswordRepeat' => 'contraseña (repetir)',
+ 'Installation_Email' => 'email',
'Installation_SecurityNewsletter' => 'envíeme un email con las principales actualizaciones y alertas de seguridad de Piwik',
'Installation_CommunityNewsletter' => 'envíeme un email con las actualizaciones de la comunidad (nuevos plugins, nuevas características, etc.)',
'Installation_PasswordDoNotMatch' => 'las contraseñas no coinciden',
@@ -824,6 +829,7 @@
'Installation_SystemCheckGzcompressHelp' => 'Es necesario habilitar la extensión zlib y la función gzcompress.',
'Installation_SystemCheckGzuncompressHelp' => 'Es necesario habilitar la extensión zlib y la función gzcompress.',
'Installation_SystemCheckPackHelp' => 'La función pack() es obligatoria para seguir visitantes en Piwik.',
+ 'Installation_SystemCheckMbstring' => 'mbstring',
'Installation_SystemCheckMbstringExtensionHelp' => 'La extensión mbstring es requerida por los caracteres multibyte en las respuestas de la API usando valores separados por comas (CSV) o valores separados por tabuladores (TSV).',
'Installation_SystemCheckMbstringFuncOverloadHelp' => 'Debe configurar mbstring.func_overload en "0".',
'Installation_SystemCheckFileIntegrity' => 'Integridad de archivos',
@@ -994,8 +1000,10 @@
'SecurityInfo_SecurityInformation' => 'Información de seguridad PHP',
'SecurityInfo_Test' => 'Prueba',
'SecurityInfo_Result' => 'Resultado',
+ 'SEO_SeoRankings' => 'SEO Rankings',
'SEO_AlexaRank' => 'Ranking Alexa',
'SEO_DomainAge' => 'Edad del dominio',
+ 'SEO_Rank' => 'Rank',
'SEO_Pages' => 'Páginas',
'SEO_SEORankingsFor' => 'SEO Rankings de %s',
'SitesManager_PluginDescription' => 'Administrador de Sitios en Piwik: Agregar un Nuevo Sitio, Mostrar el código Javascript que se incluirá en las páginas. Todas las acciones también están disponibles en la API.',
@@ -1011,6 +1019,7 @@
'SitesManager_AddSite' => 'Añadir un nuevo Sitio',
'SitesManager_NotFound' => 'Ningún sitio web encontrado',
'SitesManager_AliasUrlHelp' => 'Se recomienda, pero no es obligatorio, especificar las diferentes URLs que sus visitantes utilizan para acceder a este sitio web. Los alias de las URLs para un sitio web no aparecerán en el informe Referencias > Sitios web. Tenga en cuenta que no es necesario especificar las direcciones URL con y sin \'www\' ya que Piwik considera automáticamente ambas.',
+ 'SitesManager_Urls' => 'URLs',
'SitesManager_MenuSites' => 'Sitios',
'SitesManager_DeleteConfirm_js' => '¿Está seguro de querer borrar el sitio %s?',
'SitesManager_ExceptionDeleteSite' => 'No es posible borrar este sitio ya que es el único que hay registrado. Primero añada un nuevo sitio, luego borre este.',
@@ -1050,6 +1059,7 @@
'TranslationsAdmin_MenuTranslations' => 'Traducciones',
'TranslationsAdmin_MenuLanguages' => 'Idiomas',
'TranslationsAdmin_LanguageCode' => 'Código de idioma',
+ 'TranslationsAdmin_Plugin' => 'Plugin',
'TranslationsAdmin_Definition' => 'Definición',
'TranslationsAdmin_DefaultString' => 'Cadena por defecto (Español)',
'TranslationsAdmin_TranslationString' => 'Cadena de traducción (idioma actual: %s)',
@@ -1350,6 +1360,7 @@
'UserSettings_VisitorSettings' => 'Configuración de visitantes',
'UserSettings_BrowserFamilies' => 'Familia de Navegadores',
'UserSettings_Browsers' => 'Navegadores',
+ 'UserSettings_Plugins' => 'Plugins',
'UserSettings_Configurations' => 'Configuración',
'UserSettings_OperatingSystems' => 'Sistemas operativos',
'UserSettings_OperatingSystemFamily' => 'Familia de sistema operativo',
@@ -1358,6 +1369,7 @@
'UserSettings_ColumnBrowserFamily' => 'Buscadores por familia',
'UserSettings_ColumnBrowser' => 'Navegador',
'UserSettings_ColumnBrowserVersion' => 'Versión del navegador',
+ 'UserSettings_ColumnPlugin' => 'Plugin',
'UserSettings_ColumnConfiguration' => 'Configuración',
'UserSettings_ColumnOperatingSystem' => 'Sistemas operativos',
'UserSettings_ColumnResolution' => 'Resoluciones',
@@ -1384,8 +1396,11 @@
'UsersManager_User' => 'Usuario',
'UsersManager_PrivNone' => 'Sin acceso',
'UsersManager_PrivView' => 'Ver',
+ 'UsersManager_PrivAdmin' => 'Admin',
'UsersManager_ChangeAllConfirm' => '¿Está seguro que quiere cambiar \'%s\' permisos en todas las páginas web?',
'UsersManager_Password' => 'Contraseña',
+ 'UsersManager_Email' => 'Email',
+ 'UsersManager_Alias' => 'Alias',
'UsersManager_TheSuperUserAliasCannotBeChanged' => 'El alias del Super Usuario no se puede cambiar.',
'UsersManager_ReportToLoadByDefault' => 'Reporte a cargar por defecto',
'UsersManager_ReportDateToLoadByDefault' => 'Fecha del reporte a cargar por defecto',
@@ -1451,8 +1466,11 @@
'VisitorInterest_WidgetLengths' => 'Duración de las visitas',
'VisitorInterest_WidgetPages' => 'Páginas por visita',
'VisitorInterest_Engagement' => 'Compromiso',
+ 'VisitorInterest_PlusXMin' => '%s min',
+ 'VisitorInterest_BetweenXYMinutes' => '%1$s-%2$s min',
'VisitorInterest_OnePage' => '1 página',
'VisitorInterest_NPages' => '%s páginas',
+ 'VisitorInterest_BetweenXYSeconds' => '%1$s-%2$ss',
'VisitsSummary_PluginDescription' => 'Reporta los Números Generales del Análisis: visita, visitantes únicos, número de acciones, porcentaje de abandono, etc.',
'VisitsSummary_VisitsSummary' => 'Resumen de visitas',
'VisitsSummary_NbVisits' => '%s visitas',
@@ -1477,12 +1495,14 @@
'VisitTime_WidgetLocalTime' => 'Visitas por hora local',
'VisitTime_WidgetServerTime' => 'Visitas por hora del servidor',
'VisitTime_SubmenuTimes' => 'Tiempos',
+ 'VisitTime_NHour' => '%sh',
'VisitTime_VisitsByDayOfWeek' => 'Visitas por día de la semana',
'VisitTime_DayOfWeek' => 'Día de la semana',
'Widgetize_PluginDescription' => 'Este plugin hace muy fácil exportar cualquier Widget de Piwik a tu blog, sitio web o a iGoogle y Netvibes!',
'PDFReports_PluginDescriptionReports' => 'Cree y descargue sus reportes personalizados, y envíelos por email diariamente, semanalmente o mensualmente.',
'PDFReports_ManageEmailReports' => 'Administrar los Reportes por Email',
'PDFReports_EmailReports' => 'Informes por correo electrónico',
+ 'PDFReports_PDF' => 'PDF',
'PDFReports_SendReportNow' => 'Enviar Reporte ahora',
'PDFReports_EmailSchedule' => 'Programe el envío del Email',
'PDFReports_SendReportTo' => 'Enviar reporte a',
View
3  lang/eu.php
@@ -809,6 +809,7 @@
'UsersManager_ChangeAllConfirm' => 'Ziur zaude \'%s\'(r)en baimenak aldatu nahi dituzula webgune guztietan?',
'UsersManager_Password' => 'Pasahitza',
'UsersManager_Email' => 'E-posta',
+ 'UsersManager_Alias' => 'Alias',
'UsersManager_Edit' => 'Editatu',
'UsersManager_AddUser' => 'Gehitu erabiltzaile berria',
'UsersManager_MenuUsers' => 'Erabiltzaileak',
@@ -839,6 +840,7 @@
'VisitorInterest_ColumnPagesPerVisit' => 'Orriak bisitako',
'VisitorInterest_WidgetLengths' => 'Bisiten iraupena',
'VisitorInterest_WidgetPages' => 'Orriak bisitako',
+ 'VisitorInterest_PlusXMin' => '%s min',
'VisitorInterest_OnePage' => 'orri bat',
'VisitorInterest_NPages' => '%s orri',
'VisitsSummary_VisitsSummary' => 'Bisiten laburpena',
@@ -860,4 +862,5 @@
'VisitTime_WidgetLocalTime' => 'Ordu lokaleko bisitak',
'VisitTime_WidgetServerTime' => 'Zerbitzariaren orduko bisitak',
'VisitTime_SubmenuTimes' => 'Orduak',
+ 'VisitTime_NHour' => '%sh',
);
View
95 lang/fr.php
@@ -12,7 +12,7 @@
'General_DashboardForASpecificWebsite' => 'Tableau de bord pour un site particulier',
'General_MultiSitesSummary' => 'Tous les sites web',
'General_AllWebsitesDashboard' => 'Tableau de bord de tous les sites',
- 'General_SingleWebsitesDashboard' => 'Tableau de bord d\'un seul site',
+ 'General_SingleWebsitesDashboard' => 'Tableau de board d\'un seul site',
'General_API' => 'API',
'General_Widgets' => 'Widgets',
'General_Settings' => 'Paramètres',
@@ -54,6 +54,7 @@
'General_Name' => 'Nom',
'General_Value' => 'Valeur',
'General_Total' => 'Total',
+ 'General_TotalVisitsPageviewsRevenue' => '(Total : %s visites, %s pages vues, %s revenu)',
'General_AverageOrderValue' => 'Valeur Moyenne d\'une Commande',
'General_PurchasedProducts' => 'Produits Achetés',
'General_EcommerceOrders' => 'Commandes e-commerce',
@@ -332,12 +333,20 @@
'General_Rows' => 'Rangées',
'General_GeneralInformation' => 'Informations Générales',
'General_ReportGeneratedFrom' => 'Ce rapport a été généré en utilisant des données de %s.',
+ 'General_ClickToChangePeriod' => 'Cliquez à nouveau pour modifier la période.',
'Actions_PluginDescription' => 'Effectue des rapports sur les affichages de pages, les liens sortants et les téléchargements. Le suivi des liens sortants et des téléchargements est automatique!',
+ 'Actions_Actions' => 'Actions',
+ 'Actions_SubmenuPages' => 'Pages',
'Actions_SubmenuPagesEntry' => 'Pages d\'entrée',
+ 'Actions_WidgetPagesEntry' => 'Pages d\'entrée',
'Actions_SubmenuPagesExit' => 'Pages de sortie',
+ 'Actions_WidgetPagesExit' => 'Pages de sortie',
'Actions_EntryPageTitles' => 'Titres de la page d\'entrée',
+ 'Actions_WidgetEntryPageTitles' => 'Titres de pages d\'entrée',
'Actions_ExitPageTitles' => 'Titres de la page de sortie',
+ 'Actions_WidgetExitPageTitles' => 'Titres de pages de sortie',
'Actions_SubmenuPageTitles' => 'Titres des pages',
+ 'Actions_WidgetPageTitles' => 'Titres de page',
'Actions_PageUrls' => 'URL de la page',
'Actions_SubmenuOutlinks' => 'Liens sortants',
'Actions_SubmenuDownloads' => 'Téléchargements',
@@ -375,8 +384,10 @@
'API_UsingTokenAuth' => 'Si vous souhaitez %s récupérer des données depuis un script, un crontab, etc %s vous devez ajouter le paramètre %s aux appels d\'URLs de l\'API qui requièrent une authentification.',
'API_KeepTokenSecret' => 'Cette clef partagée (tocken_auth) est aussi secrète que votre login et mot de passe, %s ne la partagez pas%s!',
'API_LoadedAPIs' => '%s API chargées avec succès',
+ 'API_TopLinkTooltip' => 'Accédez à vos données de statistiques web depuis votre code via une API simple en JSON, XML, Etc.',
'CoreAdminHome_PluginDescription' => 'Zone d\'administration de Piwik.',
'CoreAdminHome_MenuGeneralSettings' => 'Paramètres généraux',
+ 'CoreAdminHome_Administration' => 'Administration',
'CoreAdminHome_EmailServerSettings' => 'Paramètres du serveur mail',
'CoreAdminHome_OptOutForYourVisitors' => 'Exclusion de Piwik pour vos visiteurs',
'CoreAdminHome_OptOutExplanation' => 'Piwik met un point d\'honneur à respecter la vie privée sur Internet. Pour fournir à vos visiteurs le choix de ne pas apparaître dans les analyses de Piwik, vous pouvez ajouter le code HTML suivant sur une des pages de votre site web, par exemple dans la page "Politique de confidentialité".',
@@ -529,9 +540,13 @@
'CoreHome_ReportGeneratedOn' => 'Rapport généré le %s',
'CoreHome_ReportGeneratedXAgo' => 'Rapport généré il y a %s',
'CorePluginsAdmin_PluginDescription' => 'Interface d\'administration des plugins.',
+ 'CorePluginsAdmin_Plugins' => 'Plugins',
'CorePluginsAdmin_PluginsManagement' => 'Gestionnaire de plugins',
'CorePluginsAdmin_MainDescription' => 'Les plugins étendent et ajoutent des fonctionnalités à Piwik. Une fois un plugin installé, vous pouvez l\'activer ou le désactiver ici.',
+ 'CorePluginsAdmin_Plugin' => 'Plugin',
+ 'CorePluginsAdmin_Version' => 'Version',
'CorePluginsAdmin_Status' => 'État',
+ 'CorePluginsAdmin_Action' => 'Action',
'CorePluginsAdmin_AuthorHomepage' => 'Page de l\'auteur',
'CorePluginsAdmin_LicenseHomepage' => 'Page de la licence',
'CorePluginsAdmin_PluginHomepage' => 'Page d\'accueil du plugin',
@@ -540,6 +555,7 @@
'CorePluginsAdmin_Inactive' => 'Inactif',
'CorePluginsAdmin_Deactivate' => 'Désactiver',
'CorePluginsAdmin_Activate' => 'Activer',
+ 'CorePluginsAdmin_MenuPlugins' => 'Plugins',
'CoreUpdater_PluginDescription' => 'Mécanisme de mise à jour Piwik',
'CoreUpdater_UpdateTitle' => 'Mise à jour',
'CoreUpdater_DatabaseUpgradeRequired' => 'Mise à jour de la base de données requise',
@@ -587,6 +603,8 @@
'CoreUpdater_ExceptionArchiveIncompatible' => 'Archive incompatible: %s',
'CoreUpdater_ExceptionArchiveEmpty' => 'Archive vide.',
'CoreUpdater_ExceptionArchiveIncomplete' => 'L\'archive est incomplète: des fichiers sont manquants (ex. %s).',
+ 'CoreUpdater_MajorUpdateWarning1' => 'C\'est une mise à jour importante! Elle va prendre plus de temps que d\'habitude.',
+ 'CoreUpdater_MajorUpdateWarning2' => 'Le conseil suivant est particulièrement important pour des installations conséquentes.',
'CustomVariables_PluginDescription' => 'Les variables personnalisées sont des paires de nom/valeur que vous pouvez définir pour une visite en utilisant la fonction de l\'API Javascript setVisitCustomVariables(). Piwik vous rapportera alors combien de visites, pages, conversions il y a pour chacun de ces noms et valeurs personnalisés',
'CustomVariables_CustomVariables' => 'Variables personnalisées',
'CustomVariables_ColumnCustomVariableName' => 'Nom de la variable personnalisée',
@@ -628,10 +646,12 @@
'Dashboard_RemoveDashboardConfirm' => 'Etes vous sûr(e) de vouloir supprimer le tableau de bord "%s" ?',
'Dashboard_NotUndo' => 'Vous ne pourrez pas annuler cette action.',
'Dashboard_DashboardEmptyNotification' => 'Votre tableau de bord ne contient aucun gadget. COmmencez par ajouter quelques gadgets ou réinitialisez le tableau de bord à la selection de gadgets par défaut.',
+ 'Dashboard_TopLinkTooltip' => 'Afficher les rapport de statistiques web pour %s.',
'DBStats_PluginDescription' => 'Ce plugin effectue des rapports sur l\'utilisation de la base de données MySQL par les tables de Piwik.',
'DBStats_DatabaseUsage' => 'Utilisation de la base de données',
'DBStats_MainDescription' => 'Piwik stocke toutes vos donnés de statistiques web dans la base de données MySQL. En ce moment les tables de Piwik utilisent %s.',
'DBStats_LearnMore' => 'Pour en apprendre plus à propos de la manière dont Piwik traite les données et sur comment faire fonctionner Piwik correctement pour les sites à moyen et fort trafic, consultez la documentation %s.',
+ 'DBStats_Table' => 'Table',
'DBStats_RowCount' => 'Nombre de lignes',
'DBStats_DataSize' => 'Taille des données',
'DBStats_IndexSize' => 'Taille de l\'index',
@@ -673,6 +693,7 @@
'Feedback_ThePiwikTeam' => 'L’Équipe Piwik',
'Feedback_ExceptionBodyLength' => 'Le message doit faire au moins %s caractères de longueur.',
'Feedback_ExceptionNoUrls' => 'Le message ne peut contenir d\'URL pour éviter les problèmes de spam.',
+ 'Feedback_TopLinkTooltip' => 'Dites nous ce que vous en pensez, ou demandez un Support Professionnel.',
'Goals_Goals' => 'Objectifs',
'Goals_EcommerceAndGoalsMenu' => 'E-Commerce & Objectifs',
'Goals_Ecommerce' => 'E-Commerce',
@@ -692,6 +713,7 @@
'Goals_ViewGoalsBy' => 'Afficher les objectifs par %s',
'Goals_PluginDescription' => 'Créer des objectifs et consulter les rapports sur vos conversions d\'objectifs: évolution au cours du temps, revenu par visite, conversion par référant, par mot clef, etc.',
'Goals_ConversionByTypeReportDocumentation' => 'Ce rapport apporte des informations détaillés les à propos de la performance de l\'objectif (conversions, taux de conversion et recettes par visite) pour chacune des catégories disponibles sur le panneau de gauche. %s Veuillez cliquer sur une des catégories pour afficher le rapport. %s Pour plus d\'informations sur les objectifs, lisez la %s documentation sur le suivit des objectifs sur Piwik.org%s',
+ 'Goals_ColumnConversions' => 'Conversions',
'Goals_ColumnConversionsDocumentation' => 'Nombre de conversions pour %s.',
'Goals_ColumnRevenue' => 'Revenu',
'Goals_DocumentationRevenueGeneratedByProductSales' => 'Ventes de produits. Hors taxes, expéditions et remises.',
@@ -712,6 +734,7 @@
'Goals_GoalConversions' => 'Conversion de l\'objectif.',
'Goals_OverallRevenue' => '%s revenu global',
'Goals_OverallConversionRate' => '%s taux de conversion global (visites avec un objectif rempli)',
+ 'Goals_Conversions' => '%s conversions',
'Goals_ConversionRate' => '%s taux de conversion',
'Goals_NoGoalsNeedAccess' => 'Uniquement un administrateur ou le super utilisateur peut ajouter un objectif à un site web donné. Veuillez demander à votre administrateur Piwik de mettre en place un objectif pour votre site web. <br /> Les objectifs sont un bon moyen pour comprendre et optimiser les performances de vos sites web!',
'Goals_AddNewGoal' => 'Ajoutez un nouvel objectif',
@@ -729,6 +752,7 @@
'Goals_Manually' => 'manuellement',
'Goals_ManuallyTriggeredUsingJavascriptFunction' => 'Les objectifs sont déclenchés manuellement en utilisant l\'API Javascript trackGoal()',
'Goals_VisitUrl' => 'Visitent une URL donnée (page ou groupe de pages)',
+ 'Goals_URL' => 'URL',
'Goals_PageTitle' => 'Titre de la page',
'Goals_Filename' => 'nom de fichier',
'Goals_ExternalWebsiteUrl' => 'URL externe du site web',
@@ -763,6 +787,7 @@
'Goals_VisitsUntilConv' => 'Visites par conversion',
'Goals_DaysToConv' => 'Jours par conversion',
'Installation_PluginDescription' => 'Procédé d\'installation de Piwik. L\'installation est effectuée une unique fois. Si le fichier de configuration config/config.inc.php est supprimé, l\'installation recommencera.',
+ 'Installation_Installation' => 'Installation',
'Installation_InstallationStatus' => 'Statut de l\'installation',
'Installation_PercentDone' => '%s %% Fait',
'Installation_NoConfigFound' => 'Le fichier de configuration de Piwik ne peut être trouvé et vous essayez d\'accéder à une page de Piwik.<br> <b>  » Vous pouvez <a href=\'index.php\'>installer Piwik maintenant</a></b><br><small>Si vous avez déjà installé Piwik ne vous inquiétez pas Piwik réutilisera ces tables et leurs données.</small>',
@@ -805,6 +830,7 @@
'Installation_Requirements' => 'Pré requis Piwik',
'Installation_Optional' => 'Optionnel',
'Installation_Legend' => 'Légendes',
+ 'Installation_Extension' => 'extension',
'Installation_SystemCheck' => 'Vérification du système',
'Installation_RestartWebServer' => 'Après avoir effectué ces modifications, redémarrez votre serveur web.',
'Installation_SystemCheckPhp' => 'Version PHP',
@@ -841,6 +867,7 @@
'Installation_SystemCheckGzcompressHelp' => 'Vous devez activer l\'extension zlib et la fonction gzcompress',
'Installation_SystemCheckGzuncompressHelp' => 'Vous devez activer l\'extension zlib et la fonction gzuncompress',
'Installation_SystemCheckPackHelp' => 'La fonction pack() est requise pour suivre les visiteurs dans Piwik.',
+ 'Installation_SystemCheckMbstring' => 'mbstring',
'Installation_SystemCheckMbstringExtensionHelp' => 'L\'extension mbstring est requise pour les caractères multi-bytes lors des réponses de l\'API utilisant des valeurs séparées par des virgules (CSV) ou par des tabulations (TSV).',
'Installation_SystemCheckMbstringFuncOverloadHelp' => 'Vous devriez régler mbstring.func_overload à "0".',
'Installation_SystemCheckFileIntegrity' => 'Intégrité du fichier',
@@ -872,6 +899,8 @@
'LanguagesManager_AboutPiwikTranslations' => 'À propos des traductions de Piwik',
'Live_PluginDescription' => 'Espionnez vos visiteurs, en temps réel!',
'Live_LinkVisitorLog' => 'Voir les logs visiteurs détaillés',
+ 'Live_Actions' => 'Actions',
+ 'Live_Action' => 'Action',
'Live_VisitorsInRealTime' => 'Visiteurs en temps réel',
'Live_VisitorLog' => 'Log visiteur',
'Live_VisitorLogDocumentation' => 'Ce tableau affiche les dernières visites parmi la période sélectionnée. %s Si la période inclut aujourd\'hui, vous pouvez voir vos visiteurs en temps réel! %s Les données affichées ici le sont toujours en temps réel, indépendamment de quand et à quelle fréquence vous utilisez la tâche automatique (cron) d\'archivage.',
@@ -880,6 +909,7 @@
'Live_LastMinutes' => 'Dernières %s minutes',
'Live_LastHours' => 'Dernières %s heures',
'Live_MorePagesNotDisplayed' => 'plus de pages de ce visiteur ne sont pas affichées',
+ 'Live_GoalType' => 'Type',
'Live_PageRefreshed' => 'Nombre de fois où cette page a été vue / rafraîchi dans une rangée.',
'Live_GoalTime' => 'Temps de première conversion',
'Live_KeywordRankedOnSearchResultForThisVisitor' => 'Le mot clef %1$s a été a été noté %2$s dans la page de résultats de recherche %3$s pour ce visiteur',
@@ -900,9 +930,22 @@
'Login_InvalidUsernameEmail' => 'Nom d\'utilisateur et/ou courriel invalide.',
'Login_InvalidNonceOrHeadersOrReferer' => 'La sécurité du formulaire a échoué. Veuillez recharger le formulaire et vérifier que vos cookies sont activés. Si vous utilisez un serveur proxy, vous devez %s configurer Piwik pour accepter les en-têtes du proxy %s qui relaient les en-têtes de l\'hôte. Vérifiez aussi que l\'en-tête de votre référant est correctement transmis.',
'Login_InvalidOrExpiredToken' => 'La clef est invalide ou a expiré',
+ 'Login_MailTopicPasswordChange' => 'Confirmer le changement de mot de passe',
+ 'Login_MailPasswordChangeBody' => 'Bonjour %s,
+
+Une demande de réinitialisation de mot de passe a été reçue depuis %2$s. Pour confirmer le changement de mot de passe afin de pouvoir vous authentifier avec vos nouveaux identifiants, cliquez sur le lien suivant :
+
+%3$s
+
+Note : ce jeton expirera dans 24 heures.
+
+Merci d\'utiliser Piwik!',
+ 'Login_ConfirmationLinkSent' => 'Un lien de confirmation a été envoyé à votre courriel. Vérifiez votre courriel et cliquez sur le lien pour autoriser votre demande de changement de mot de passe.',
+ 'Login_PasswordChanged' => 'Votre mot de passe a été modifié',
'Login_ContactAdmin' => 'Raison possible : Votre hébergeur peut avoir désactivé la fonction mail(). <br /> Veuillez contacter votre administrateur Piwik.',
'Login_ExceptionPasswordMD5HashExpected' => 'Le paramètre mot de passe doit être le hash MD5 du mot de passe.',
'Login_ExceptionInvalidSuperUserAuthenticationMethod' => 'Le Super Utilisateur ne peut pas être authentifié en utilisant le mécanisme \'%s\'.',
+ 'Login_ResetPasswordInstructions' => 'Entrez un nouveau mot de passe pour votre compte.',
'Mobile_Accounts' => 'Comptes',
'Mobile_AddAccount' => 'Ajouter le compte',
'Mobile_AddPiwikDemo' => 'Ajouter une démo Piwik',
@@ -945,6 +988,8 @@
'Mobile_YouAreOffline' => 'Désolé, vous êtes actuellement déconnecté(e)',
'MultiSites_PluginDescription' => 'Affiche le sommaire/les statistiques multi-site. Actuellement maintenu comme un plugin Piwik cœur.',
'MultiSites_Evolution' => 'Évolution',
+ 'MultiSites_TopLinkTooltip' => 'Comparez les statistiques pour tous vos sites web.',
+ 'MultiSites_TotalsEvolutionSummary' => '%s visites en %s en comparaison de %s visites (%s) en %s',
'Provider_PluginDescription' => 'Effectue des rapports sur les FAI des visiteurs.',
'Provider_WidgetProviders' => 'Fournisseurs d\'accès à Internet',
'Provider_ColumnProvider' => 'FAI',
@@ -1000,11 +1045,13 @@
'SecurityInfo_PluginDescription' => 'Basé sur PhpSecInfo du Consortium de Sécurité de PHP, ce plugin fournit des information de sécurité à propos de votre environnement PHP et donne des suggestions pour son amélioration. C\'est un outil d\'approche sécurité multi-couches. Cela ne remplace ni les pratiques de développement sécurisé ni les audits du code.',
'SecurityInfo_Security' => 'Sécurité',
'SecurityInfo_SecurityInformation' => 'Information de sécurité de PHP',
+ 'SecurityInfo_Test' => 'Test',
'SecurityInfo_Result' => 'Résultat',
'SEO_SeoRankings' => 'Notations des SEO',
'SEO_AlexaRank' => 'Notation Alexa',
'SEO_DomainAge' => 'Âge du domaine',
'SEO_Rank' => 'Notation',
+ 'SEO_Pages' => 'Pages',
'SEO_SEORankingsFor' => 'Notations SEO pour %s',
'SitesManager_PluginDescription' => 'Gestion des sites web dans Piwik: Ajoute un nouveau site web, modifie un existant, affiche le code JavaScript à inclure dans vos pages. Toutes les actions sont disponibles au travers de l\'API.',
'SitesManager_Sites' => 'Sites',
@@ -1020,6 +1067,7 @@
'SitesManager_AddSite' => 'Ajouter un site',
'SitesManager_NotFound' => 'Aucun site trouvé pour',
'SitesManager_AliasUrlHelp' => 'Il est recommandé, mais pas requis, de spécifier les URL différentes que vos utilisateurs utilisent pour accéder au site web. Les URL d\'alias pour un site n’apparaîtront pas dans Référents > Sites Internet. Il n\'est pas nécessaire d\'entrer les URL avec et sans les www, Piwik les traite automatiquement.',
+ 'SitesManager_Urls' => 'URLs',
'SitesManager_MenuSites' => 'Sites',
'SitesManager_DeleteConfirm_js' => 'Êtes-vous sûr de vouloir supprimer le site %s?',
'SitesManager_ExceptionDeleteSite' => 'Impossible de supprimer le site car c\'est le seul site enregistré dans Piwik. Vous pouvez d\'abord en ajouter un nouveau, puis supprimez celui-ci.',
@@ -1061,6 +1109,7 @@
'TranslationsAdmin_MenuTranslations' => 'Traductions',
'TranslationsAdmin_MenuLanguages' => 'Langues',
'TranslationsAdmin_LanguageCode' => 'Code langue',
+ 'TranslationsAdmin_Plugin' => 'Plugin',
'TranslationsAdmin_Definition' => 'Définition',
'TranslationsAdmin_DefaultString' => 'Chaine par défaut (English)',
'TranslationsAdmin_TranslationString' => 'Traduction (Langue actuelle : %s)',
@@ -1082,6 +1131,7 @@
'UserCountry_DistinctCountries' => '%s pays différents',
'UserCountry_Location' => 'Localisation',
'UserCountry_SubmenuLocations' => 'Provenances géographiques',
+ 'UserCountry_WidgetLocation' => 'Emplacement du visiteur',
'UserCountry_country_ac' => 'Ascension (île)',
'UserCountry_country_ad' => 'Andorre',
'UserCountry_country_ae' => 'Émirats arabes unis',
@@ -1370,20 +1420,26 @@
'UserSettings_VisitorSettings' => 'Paramètres visiteur',
'UserSettings_BrowserFamilies' => 'Familles de navigateurs',
'UserSettings_Browsers' => 'Navigateurs',
+ 'UserSettings_Plugins' => 'Plugins',
+ 'UserSettings_Configurations' => 'Configurations',
'UserSettings_WidgetGlobalVisitorsDocumentation' => 'Ce rapport montre les configurations globales les plus communes de vos visiteurs. Une configuration est la combinaison d\'un système d\'exploitation, d\'un type de navigateur et d\'une résolution d\'écran.',
'UserSettings_WidgetPluginsDocumentation' => 'Ce rapport montre quels plugins du navigateur vos visiteurs ont activés. Cette information peut être importante pour choisir le bon moyen de délivrer le contenu.',
'UserSettings_OperatingSystems' => 'Système d\'exploitation',
'UserSettings_OperatingSystemFamily' => 'Famille de systèmes d\'exploitation',
+ 'UserSettings_WidgetOperatingSystemFamily' => 'Famille du système d\'exploitation',
'UserSettings_Resolutions' => 'Résolutions',
'UserSettings_WideScreen' => 'Largeur d\'écran',
'UserSettings_ColumnBrowserFamily' => 'Famille de navigateur',
'UserSettings_ColumnBrowser' => 'Navigateur',
'UserSettings_ColumnBrowserVersion' => 'Version du navigateur',
+ 'UserSettings_ColumnPlugin' => 'Plugin',
+ 'UserSettings_ColumnConfiguration' => 'Configuration',
'UserSettings_ColumnOperatingSystem' => 'Système d\'exploitation',
'UserSettings_ColumnResolution' => 'Résolution',
'UserSettings_ColumnTypeOfScreen' => 'Type d\'écran',
'UserSettings_WidgetResolutions' => 'Résolutions d\'écran',
'UserSettings_WidgetBrowsers' => 'Navigateurs du visiteur',
+ 'UserSettings_WidgetBrowserVersion' => 'Version du navigateur',
'UserSettings_WidgetBrowsersDocumentation' => 'Ce rapport contient des informations à propos de quel type de navigateur vos visiteurs utilisent. Chaque version du navigateur est listée séparément.',
'UserSettings_WidgetPlugins' => 'Liste de Plugins',
'UserSettings_PluginDetectionDoesNotWorkInIE' => 'Note : La détection des plugins ne fonctionne pas avec Internet Explorer. Ce rapport est basé sur les navigateurs non-IE.',
@@ -1412,6 +1468,7 @@
'UsersManager_ChangePasswordConfirm' => 'Modifier le mot de passe modifiera aussi la clef d\'authentification des utilisateurs. Voulez-vous vraiment continuer?',
'UsersManager_Password' => 'Mot de passe',
'UsersManager_Email' => 'Courriel',
+ 'UsersManager_Alias' => 'Alias',
'UsersManager_TheSuperUserAliasCannotBeChanged' => 'L\'alias du super utilisateur ne peut être changé.',
'UsersManager_ReportToLoadByDefault' => 'Rapport à charger par défaut',
'UsersManager_ReportDateToLoadByDefault' => 'Date du rapport à charger par défaut',
@@ -1490,7 +1547,15 @@
'VisitorInterest_WidgetPages' => 'Pages par visite',
'VisitorInterest_WidgetPagesDocumentation' => 'Dans ce rapport, vous pouvez voir combien de visites impliquaient l\'affichage d\'un certain nombre de pages. Initialement ce rapport est affiché comme un nuage de tags, les nombres de pages les plus fréquents sont affichés dans des polices plus grandes.',
'VisitorInterest_WidgetVisitsByNumDocumentation' => 'Dans ce rapport, vous pouvez voir le nombre de visites qui était la nième visite, par exemple: visiteurs qui ont visité votre site web au moins n fois.',
+ 'VisitorInterest_Engagement' => 'Engagement',
+ 'VisitorInterest_OneMinute' => '1 min',
+ 'VisitorInterest_PlusXMin' => '%s min',
+ 'VisitorInterest_BetweenXYMinutes' => '%1$s-%2$s min',
+ 'VisitorInterest_OnePage' => '1 page',
+ 'VisitorInterest_NPages' => '%s pages',
+ 'VisitorInterest_BetweenXYSeconds' => '%1$s-%2$ss',
'VisitorInterest_VisitsByDaysSinceLast' => 'Visites par jours depuis la dernière visite',
+ 'VisitorInterest_WidgetVisitsByDaysSinceLast' => 'Visites par jour depuis la dernière visite',
'VisitorInterest_WidgetVisitsByDaysSinceLastDocumentation' => 'Dans ce rapport, vous pouvez voir le nombre de visites il y a eu de ce visiteur dont la dernière visite date depuis un certain nombre de jours.',
'VisitsSummary_PluginDescription' => 'Effectue des rapports sur les valeurs générales des statistiques: visites, visiteurs uniques, nombre d\'actions, taux de rebond, etc.',
'VisitsSummary_VisitsSummary' => 'Récapitulatif des visites',
@@ -1525,13 +1590,16 @@
'VisitTime_WidgetServerTime' => 'Visites par fuseau horaire du serveur',
'VisitTime_WidgetServerTimeDocumentation' => 'Ce graphique affiche quelle heure il était dans le %s fuseau horaire du serveur %s pendant les visites.',
'VisitTime_SubmenuTimes' => 'Horaires',
+ 'VisitTime_NHour' => '%sh',
'VisitTime_VisitsByDayOfWeek' => 'Visites par Jour de la Semaine',
'VisitTime_DayOfWeek' => 'Jour de la semaine',
'VisitTime_WidgetByDayOfWeekDocumentation' => 'Ce graphique affiche le nombre de visites que votre site web a reçu durant chaque jour de la semaine.',
'Widgetize_PluginDescription' => 'Le plugin rend simple l\'export de n\'importe quel Widget Piwik dans votre blog, site web ou sur Igoogle et Netvibes!',
+ 'Widgetize_TopLinkTooltip' => 'Exporter les rapports Piwik en tant que gadget et incorporer le tableau de bord dans votre application en tant qu\'iframe.',
'PDFReports_PluginDescriptionReports' => 'Créez et téléchargez vos rapports personnalisés, et recevez les par e-mail quotidiennement, chaque semaine ou mensuellement.',
'PDFReports_ManageEmailReports' => 'Gérer les rapports par e-mail',
'PDFReports_EmailReports' => 'Rapports e-mail',
+ 'PDFReports_PDF' => 'PDF',
'PDFReports_SendReportNow' => 'Envoyer le rapport maintenant',
'PDFReports_EmailSchedule' => 'Planification courriel',
'PDFReports_SendReportTo' => 'Envoyer le(s) rapport(s) à',
@@ -1544,6 +1612,7 @@
'PDFReports_AggregateReportsFormat_TablesAndGraphs' => 'Afficher les tableaux de rapport et les graphiques pour tous les rapports',
'PDFReports_DisplayFormat_TablesOnly' => 'Afficher uniquement les tableaux (pas de graphiques)',
'PDFReports_SentToMe' => 'Envoyez-le moi',
+ 'PDFReports_EvolutionGraph' => 'Afficher les graphiques historiques pour les plus hautes %s valeurs',
'PDFReports_CreateAndScheduleReport' => 'Créer et planifier un rapport',
'PDFReports_CancelAndReturnToReports' => 'Annuler et %s retourner à la liste des rapports%s',
'PDFReports_DescriptionOnFirstPage' => 'La description du rapport sera affichée sur la première page du rapport.',
@@ -1566,6 +1635,7 @@
'PDFReports_TopOfReport' => 'Retour haut de page',
'PDFReports_Pagination' => 'Page %s sur %s',
'PDFReports_ReportIncludeNWebsites' => 'Le rapport incluera les métriques principales pour tous les sites web qui ont au moisn une visite (depuis les %s sites web actuellement disponibles)',
+ 'PDFReports_TopLinkTooltip' => 'Créer un rapport par courriel afin que les statistiques Piwik soient envoyées automatiquement à votre adresse courriel ou celles de vos clients automatiquement!',
'ImageGraph_PluginDescription' => 'Génère de magnifiques graphiques en image PNG statique pour tous vos rapports Piwik.',
'RowEvolution_MetricsFor' => 'Métriques pour %s',
'RowEvolution_AvailableMetrics' => 'Métriques disponibles',
@@ -1578,10 +1648,32 @@
'RowEvolution_PickARow' => 'Sélectionnez une ligne à comparer',
'RowEvolution_PickAnotherRow' => 'Sélectionnez une autre ligne à comparer',
'RowEvolution_MultiRowEvolutionTitle' => 'Evolution de plusieurs lignes',
+ 'Transitions_IncomingTraffic' => 'Trafic entrant',
+ 'Transitions_OutgoingTraffic' => 'Trafic sortant',
+ 'Transitions_XOfAllPageviews' => '%s de toutes les pages vues',
+ 'Transitions_ToInternalPages' => 'vers des pages internes',
+ 'Transitions_Including' => 'en incluant',
+ 'Transitions_LoopsInline' => '%s rechargements de pages',
+ 'Transitions_FromPreviousPages' => 'Depuis des pages internes',
+ 'Transitions_FromPreviousPagesInline' => '%s depuis des pages internes',
+ 'Transitions_ToFollowingPages' => 'Vers des pages internes',
+ 'Transitions_ToFollowingPagesInline' => '%s vers des pages internes',
+ 'Transitions_DirectEntries' => 'Entrées directes',
+ 'Transitions_PageviewsInline' => '%s pages vues',
+ 'Transitions_FromSearchEngines' => 'Depuis des moteurs de recherche',
+ 'Transitions_FromSearchEnginesInline' => '%s depuis des moteurs de recherche',
+ 'Transitions_FromWebsites' => 'Depuis des sites web',
+ 'Transitions_FromWebsitesInline' => '%s depuis des sites web',
+ 'Transitions_FromCampaigns' => 'Depuis les campagnes',
+ 'Transitions_FromCampaignsInline' => '%s depuis les campagnes',
+ 'Transitions_ExitsInline' => '%s sorties',
+ 'Transitions_BouncesInline' => '%s rebonds',
// FOR REVIEW
+ 'EntryPage_Bounces' => 'Rebonds',
'EntryPage_Referrers' => 'Référents',
'Forecast_Actions' => 'Pages visitées',
+ 'Forecast_Bounce' => 'Visiteurs ayant rebondit',
'Forecast_Column' => 'Prévision',
'Forecast_ReturnVisits' => 'Visites de retour',
'Forecast_Visitors' => 'Visiteurs',
@@ -1622,6 +1714,7 @@
'UserLanguage_Language_co' => 'Corse',
'UserLanguage_Language_cr' => 'Cri',
'UserLanguage_Language_cs' => 'Tchèque',
+ 'UserLanguage_Language_cu' => 'Vieux-slave liturgique',
'UserLanguage_Language_cv' => 'Tchouvache',
'UserLanguage_Language_cy' => 'Gallois',
'UserLanguage_Language_da' => 'Danois',
View
6 lang/gl.php
@@ -191,9 +191,11 @@
'CoreHome_MonthOctober_js' => 'Outubro',
'CoreHome_MonthNovember_js' => 'Novembro',
'CoreHome_MonthDecember_js' => 'Decembro',
+ 'CorePluginsAdmin_Plugins' => 'Plugins',
'CorePluginsAdmin_Activated' => 'Activado',
'CorePluginsAdmin_Deactivate' => 'Desactivar',
'CorePluginsAdmin_Activate' => 'Activar',
+ 'CorePluginsAdmin_MenuPlugins' => 'Plugins',
'Dashboard_DeleteWidgetConfirm' => '¿Está seguro de que desexa borrar este widget desde el tablón?',
'Dashboard_SelectWidget' => 'Seleccione un widget para engadilo no tablón',
'Dashboard_TitleWidgetInDashboard_js' => 'O widget xa se atopa no taboleiro',
@@ -261,6 +263,7 @@
'SitesManager_Sites' => 'Sitios',
'SitesManager_NoWebsites' => 'Vostede non ten ningunha web que administrar',
'SitesManager_AddSite' => 'Engadir un sitio',
+ 'SitesManager_Urls' => 'URLs',
'SitesManager_MenuSites' => 'Sitios',
'SitesManager_DeleteConfirm_js' => 'Está seguro de querer eliminar o sitio %s?',
'SitesManager_ExceptionDeleteSite' => 'Non é posible eliminar este sitio xa que é o único que hai rexistrado. Antes de eliminalo, engada un novo.',
@@ -537,6 +540,7 @@
'UserCountry_continent_oce' => 'Oceanía',
'UserSettings_BrowserFamilies' => 'Familias de navegadores',
'UserSettings_Browsers' => 'Navegadores',
+ 'UserSettings_Plugins' => 'Plugins',
'UserSettings_Configurations' => 'Configuracións',
'UserSettings_OperatingSystems' => 'Sistemas Operativos',
'UserSettings_Resolutions' => 'Resolucións',
@@ -556,9 +560,11 @@
'UsersManager_User' => 'Usuario',
'UsersManager_PrivNone' => 'Acceso denegado',
'UsersManager_PrivView' => 'Ver',
+ 'UsersManager_PrivAdmin' => 'Admin',
'UsersManager_ChangeAllConfirm' => 'Está seguro que quere cambiar \'%s\' permisos en todas as páxinas web?',
'UsersManager_Password' => 'Contrasinal',
'UsersManager_Email' => 'Enderezo electrónico',
+ 'UsersManager_Alias' => 'Alias',
'UsersManager_Edit' => 'Modificar',
'UsersManager_AddUser' => 'Engadir un novo usuario',
'UsersManager_MenuUsers' => 'Usuario',
View
1  lang/he.php
@@ -488,6 +488,7 @@
'VisitsSummary_SubmenuOverview' => 'מבט כללי',
'VisitTime_SubmenuTimes' => 'זמנים',
'Widgetize_PluginDescription' => 'התוסף מקל מאוד על ייצוא יישומונים של Piwik מבלוג, אתר או בIgoogle וNetvibes!',
+ 'PDFReports_PDF' => 'PDF',
'PDFReports_SendReportTo' => 'שלח דוח אל',
'PDFReports_SentToMe' => 'שלח אלי',
);
View
346 lang/hr.php
@@ -0,0 +1,346 @@
+<?php
+$translations = array(
+ 'General_Locale' => 'hr_HR.UTF-8',
+ 'General_TranslatorName' => 'Tomislav Ribičić, Mirko Lednicki',
+ 'General_TranslatorEmail' => 'riba@ml1.net, mirko@domidona.com',
+ 'General_EnglishLanguageName' => 'Croatian',
+ 'General_OriginalLanguageName' => 'Hrvatski',
+ 'General_LayoutDirection' => 'ltr',
+ 'General_HelloUser' => 'Pozdrav %s!',
+ 'General_OpenSourceWebAnalytics' => 'Open source web analitika',
+ 'General_Dashboard' => 'Upravljačka ploča',
+ 'General_DashboardForASpecificWebsite' => 'Upravljačka ploča za određenu stranicu',
+ 'General_MultiSitesSummary' => 'Sve stranice',
+ 'General_AllWebsitesDashboard' => 'Upravljačka ploča za sve stranice',
+ 'General_API' => 'API',
+ 'General_Widgets' => 'Widgeti',
+ 'General_Settings' => 'Postavke',
+ 'General_GiveUsYourFeedback' => 'Pošaljite nam povratne informacije!',
+ 'General_Unknown' => 'Nepoznato',
+ 'General_Never' => 'Nikada',
+ 'General_Required' => '%s je obavezno',
+ 'General_NotValid' => '%s nije valjano',
+ 'General_NotDefined' => '%s nije određeno',
+ 'General_Id' => 'Oznaka',
+ 'General_Error' => 'Greška',
+ 'General_Warning' => 'Upozorenje',
+ 'General_BackToHomepage' => 'Povratak na Piwik stranicu',
+ 'General_Yes' => 'Da',
+ 'General_No' => 'Ne',
+ 'General_Delete' => 'Obriši',
+ 'General_Report' => 'Izvještaj',
+ 'General_Reports' => 'Izvještaji',
+ 'General_Edit' => 'Izmijeni',
+ 'General_Download' => 'Skini',
+ 'General_Upload' => 'Pošalji',
+ 'General_Ok' => 'U redu',
+ 'General_Close' => 'Zatvori',
+ 'General_OrCancel' => 'ili %s odustani %s',
+ 'General_Logout' => 'Odjavi se',
+ 'General_Username' => 'Korisničko ime',
+ 'General_Description' => 'Opis',
+ 'General_Done' => 'Završeno',
+ 'General_PoweredBy' => 'Pogoni',
+ 'General_Name' => 'Ime',
+ 'General_Value' => 'Vrijednost',
+ 'General_Total' => 'Ukupno',
+ 'General_AverageOrderValue' => 'Prosječna vrijednost narudžbe',
+ 'General_PurchasedProducts' => 'Kupljeni proizvodi',
+ 'General_EcommerceOrders' => 'Ecommerce narudžbe',
+ 'General_AbandonedCarts' => 'Napuštene košarice',
+ 'General_TotalRevenue' => 'Ukupan prihod',
+ 'General_ProductRevenue' => 'Prihod za proizvod',
+ 'General_AveragePrice' => 'Prosječna cijena',
+ 'General_AverageQuantity' => 'Prosječna količina',
+ 'General_UniquePurchases' => 'Jedinstvene kupovine',
+ 'General_ProductConversionRate' => 'Stupanj konverzije za proizvoda',
+ 'General_Quantity' => 'Količina',
+ 'General_Price' => 'Cijena',
+ 'General_Subtotal' => 'Međuzbroj',
+ 'General_Tax' => 'Porez',
+ 'General_Shipping' => 'Poštarina',
+ 'General_Discount' => 'Popust',
+ 'General_Details' => 'Detaljnije',
+ 'General_Default' => 'Pretpostavljeno',
+ 'General_Visit' => 'Posjeta',
+ 'General_FromReferrer' => 'od',
+ 'General_VisitorIP' => 'IP adresa posjetitelja',
+ 'General_VisitorID' => 'Oznaka posjetitelja',
+ 'General_VisitType' => 'Vrsta posjetitelja',
+ 'General_VisitTypeExample' => 'Na primjer, za biranje svih posjetitelja koji su se vratili na stranicu, uključujući i one koji su pri prošloj posjeti nešto i kupili, API zahtjev treba sadržavati %s',
+ 'General_DaysSinceLastVisit' => 'Dana od prošle posjete',
+ 'General_DaysSinceFirstVisit' => 'Dana od prve posjete',
+ 'General_DaysSinceLastEcommerceOrder' => 'Dana od posljednje Ecommerce narudžbe',
+ 'General_NumberOfVisits' => 'Broj posjeta',
+ 'General_VisitConvertedGoal' => 'Broj posjeta kojim je ostvaren barem jedan od ciljeva',
+ 'General_VisitConvertedGoalId' => 'Broj posjeta kojim je ostvaren određeni cilj',
+ 'General_EcommerceVisitStatus' => 'Provjeri Ecommerce stanje pri završetku posjete. Na primjer, za odabir svih posjeta koje su ostvarile Ecommerce narudžbu, API zahtjev mora sadržavati %s',
+ 'General_VisitConvertedNGoals' => 'Provjeri ostvarene %s ciljeve',
+ 'General_NewVisitor' => 'Novi posjetitelj',
+ 'General_ReturningVisitor' => 'Redovni posjetitelj',
+ 'General_Visitor' => 'Posjetitelj',
+ 'General_Date' => 'Datum',
+ 'General_Period' => 'Razdoblje',
+ 'General_ChooseDate' => 'Odaberi datum',
+ 'General_Today' => 'Danas',
+ 'General_Yesterday' => 'Jučer',
+ 'General_CurrentWeek' => 'Tekući tjedan',
+ 'General_CurrentMonth' => 'Tekući mjesec',
+ 'General_CurrentYear' => 'Tekuća godina',
+ 'General_DateRange' => 'Vremenski raspon:',
+ 'General_DateRangeInPeriodList' => 'Vremenski raspon',
+ 'General_DateRangeFromTo' => 'Od %s do %s',
+ 'General_ApplyDateRange' => 'Odredi vremenski raspon',
+ 'General_InvalidDateRange_js' => 'Neispravan vremenski raspon, pokušaj opet',
+ 'General_DateRangeFrom_js' => 'Od',
+ 'General_DateRangeTo_js' => 'Do',
+ 'General_PreviousDays' => 'Prethodnih %s dana (ne računajući danas)',
+ 'General_LastDays' => 'Zadnjih %s dana (računajući i danas)',
+ 'General_LoadingData' => 'Učitavam podatke...',
+ 'General_Loading_js' => 'Učitavanje u tijeku...',
+ 'General_GoTo' => 'Idi na %s',
+ 'General_Next' => 'Sljedeće',
+ 'General_Previous' => 'Prethodno',
+ 'General_First' => 'Početak',
+ 'General_Search' => 'Pretraga',
+ 'General_Others' => 'Ostali',
+ 'General_Table' => 'Tablica',
+ 'General_Piechart' => 'Pita',
+ 'General_TagCloud' => 'Oblak sa oznakama',
+ 'General_VBarGraph' => 'Uspravni graf',
+ 'General_OpenInNewWindow_js' => 'Otvori u novom prozoru',
+ 'General_SaveImageOnYourComputer_js' => 'Za spremanje slike na vaše računalo koristite desni klik na sliku i odaberite opciju za spremanje slike.',
+ 'General_Refresh' => 'Osvježi stranicu',
+ 'General_Visitors' => 'Posjetitelji',
+ 'General_ExportThisReport' => 'Izvezi ovaj zbir podataka u drugim oblicima',
+ 'General_ExportAsImage_js' => 'Izvezi kao sliku',
+ 'General_Export' => 'Izvezi',
+ 'General_YourChangesHaveBeenSaved' => 'Tvoje su izmjene spremljene',
+ 'General_ErrorRequest' => 'Ups... došlo je do problema pri zahtjevu, pokušaj nanovo.',
+ 'General_ColumnNbUniqVisitors' => 'Jedinstveni posjetitelji',
+ 'General_ColumnNbUniqVisitorsDocumentation' => 'Broj jedinstvenih posjetitelja na vašoj web stranici. Svaki se korisnik broji jednom, čak i u slučaju kada posjeti web stranicu više puta dnevno.',
+ 'General_ColumnNbVisits' => 'Posjeta',
+ 'General_ColumnNbVisitsDocumentation' => 'Ako posjetitelj dođe na vašu web stranicu po prvi put ili ako posjeti stranicu više od 30 minuta nakon svoje posljednje posjete, to će se računati kao novi posjet',
+ 'General_ColumnPercentageVisits' => '% Posjeta',
+ 'General_ColumnNbActions' => 'Radnje',
+ 'General_ColumnNbActionsDocumentation' => 'Broj radnji koje su izvršili vaši posjetitelji. Radnje mogu biti otvaranje stranica, skidanje datoteka ili klik na izlazni link.',
+ 'General_NbActions' => 'Broj radnji',
+ 'General_ColumnMaxActions' => 'Maksimalan broj radnji za vrijeme jedne posjete',
+ 'General_ColumnSumVisitLength' => 'Ukupno vrijeme koje su posjetitelji proveli na stranici (u sekundama)',
+ 'General_ColumnLabel' => 'Oznaka',
+ 'General_ColumnConversionRate' => 'Stupanj konverzije',
+ 'General_ColumnConversionRateDocumentation' => 'Postotak posjeta koje su ostvarile postavljene ciljeve',
+ 'General_ColumnActionsPerVisit' => 'Radnji po posjeti',
+ 'General_ColumnActionsPerVisitDocumentation' => 'Prosječan broj radnji koje su odrađene za vrijeme posjete',
+ 'General_VisitDuration' => 'Prosječno trajanje posjete (u sekundama)',
+ 'General_ColumnAvgTimeOnSite' => 'Prosječno vrijeme provedeno na stranici',
+ 'General_ColumnAvgTimeOnSiteDocumentation' => 'Prosječno trajanje posjete.',
+ 'General_ColumnVisitDuration' => 'Trajanje posjete (u sekundama)',
+ 'General_ColumnBounceRate' => 'Stupanj napuštanja stranice',
+ 'General_ColumnBounceRateDocumentation' => 'Postotak posjetitelja koji su otvorili samo jednu stranicu. Ovo predstavlja broj posjetitelja koji su otišli nakon otvaranja ulazne stranice.',
+ 'General_ColumnBounceRateForPageDocumentation' => 'Postotak posjetitelja koji su krenuli i završili na ovoj stranici.',
+ 'General_ColumnPageBounceRateDocumentation' => 'Postotak posjetitelja koji su krenuli sa ovom stranicom i zatim otišli.',
+ 'General_ColumnExitRate' => 'Stupanj odlaska',
+ 'General_ColumnExitRateDocumentation' => 'Postotak posjetitelja koji su napustili stranice nakon pregleda ove lokacije (jedinstven broj pregleda podijeljen za odlascima)',
+ 'General_ColumnPageviews' => 'Otvaranja',
+ 'General_ColumnPageviewsDocumentation' => 'Koliko je puta stranica posjećena',
+ 'General_ColumnUniquePageviews' => 'Jedinstvenih otvaranja',
+ 'General_ColumnUniquePageviewsDocumentation' => 'Broj posjeta koji su bili i na ovoj stranici. U slučaju da je za vrijeme posjete stranica više puta otvorena, brojena će biti samo jednom.',
+ 'General_ColumnBounces' => 'Napuštanja',
+ 'General_ColumnBouncesDocumentation' => 'Broj posjeta koje su stigle i otišle sa ove stranice. Ovo znači da je posjetitelj otišao odmah nakon pregleda ove stranice.',
+ 'General_ColumnEntrances' => 'Ulaza',
+ 'General_ColumnEntrancesDocumentation' => 'Broj posjetitelja koji su započeli sa ovom stranicom',
+ 'General_ColumnExits' => 'Izlaza',
+ 'General_ColumnExitsDocumentation' => 'Broj posjetitelja koji su završili sa ovom stranicom',
+ 'General_ColumnAverageTimeOnPage' => 'Prosječno vrijeme na stranici',
+ 'General_ColumnAverageTimeOnPageDocumentation' => 'Prosječno vrijeme koje su posjetitelji proveli na ovoj stranici (samo na ovoj stranici, ne na svim stranicama)',
+ 'General_ColumnValuePerVisit' => 'Prihod po posjeti',
+ 'General_ColumnVisitsWithConversions' => 'Posjete sa konverzijama',
+ 'General_VisitsWith' => 'Posjete sa %s',
+ 'General_YearsDays' => '%1$s godina/e %2$s dan(a)',
+ 'General_DaysHours' => '%1$s dan(a) %2$s sat(a)',
+ 'General_HoursMinutes' => '%1$s sat(a) %2$s min',
+ 'General_MinutesSeconds' => '%1$s min %2$ss',
+ 'General_Seconds' => '%ss',
+ 'General_Save' => 'Spremi',
+ 'General_ForExampleShort' => 'npr.',
+ 'General_YouMustBeLoggedIn' => 'Moraš biti prijavljen za pristup ovoj funkciji.',
+ 'General_Website' => 'Web stranica',
+ 'General_GeneralSettings' => 'Opće postavke',
+ 'General_AllowPiwikArchivingToTriggerBrowser' => 'Dozvoli pokretanje Piwik arhiviranja kada se izvještaji pregledavaju iz preglednika',
+ 'General_ArchivingInlineHelp' => 'Preporučljivo je isključiti pokretanje arhiviranja pri posjeti za stranice sa srednjom i visokom posjećenošću.Umjesto toga savjetujemo da postavite cron job koja će obraditi Piwik izvještaje svakih sat vremena.',
+ 'General_ArchivingTriggerDescription' => 'Za veće Piwik instalacije preporučamo %spostavljanje cron joba %s za automatsku obradu izvještaja.',
+ 'General_SeeTheOfficialDocumentationForMoreInformation' => 'Za više informacija pogledajte %sslužbenu dokumentaciju%s.',
+ 'General_ReportsContainingTodayWillBeProcessedAtMostEvery' => 'Današnji izvještaji (ili za bilo koje razdoblje koje uključuje i današnji dan) biti će obrađeni najmanje svakih',
+ 'General_NSeconds' => '%s sekundi',
+ 'General_SmallTrafficYouCanLeaveDefault' => 'Za stranice sa manjim prometom možete koristiti pretpostavljenu vrijednost od %s sekundi i pristupati izvještajima u realnom vremenu.',
+ 'General_MediumToHighTrafficItIsRecommendedTo' => 'Za stranice sa srednjim i velikim prometom preporučamo da izvještaje za tekući dan najviše svakih pola sata (%s sekundi) ili svakih sat vremena (%s sekundi).',
+ 'General_RequiresFlash' => 'Piwik zahtjeva Flash za prikaz grafova',
+ 'General_GraphHelp' => 'Više informacija o prikazu grafova u Piwiku.',
+ 'General_NoDataForGraph' => 'Nema podataka za ovaj graf.',
+ 'General_NoDataForTagCloud' => 'Nema podataka za ovaj oblak oznaka.',
+ 'General_DisplaySimpleTable' => 'Prikaži jednostavnu tablicu',
+ 'General_DisplayTableWithMoreMetrics' => 'Prikaži tablicu sa detaljnim podacima',
+ 'General_DisplayTableWithGoalMetrics' => 'Prikaži tablicu sa podacima o ciljevima',
+ 'General_PiwikIsACollaborativeProjectYouCanContribute' => '%1$s Piwik %2$s je grupni projekt. %3$s Ako vam se Piwik sviđa, možete nam pomoći! Pogledajte %4$s Kako sudjelovati u Piwik projektu?%5$s',
+ 'General_YouAreViewingDemoShortMessage' => 'Trenutno gledate demonstraciju Piwika',
+ 'General_DownloadFullVersion' => '%1$sPreuzmite%2$s punu verziju! Pogledajte %3$s',
+ 'General_NewUpdatePiwikX' => 'Nova verzija: Piwik %s',
+ 'General_AboutPiwikX' => 'O Piwiku %s',
+ 'General_PiwikXIsAvailablePleaseUpdateNow' => 'Dostupan je Piwik %1$s. %2$sInstalirajte novu verziju!%3$s (pogledajte %4$snovosti%5$s).',
+ 'General_PiwikXIsAvailablePleaseNotifyPiwikAdmin' => 'Dostupan je %s. Molimo vas da obavijestite administratora stranice.',
+ 'General_NewReportsWillBeProcessedByCron' => 'U slučaju da Piwik arhiviranje ne pokreće preglednik, nove izvještaje obrađivat će crontab.',
+ 'General_ReportsWillBeProcessedAtMostEveryHour' => 'U tom će slučaju izvještaji biti obrađeni najčešće svakih sat vremena.',
+ 'General_IfArchivingIsFastYouCanSetupCronRunMoreOften' => 'Ako je arhiviranje u vašem slučaju brzo, možete podesiti crontab da se izvršava češće.',
+ 'General_BackToPiwik' => 'Natrag na Piwik',
+ 'General_ClickHere' => 'Klikni za više informacija',
+ 'General_ShortMonth_1' => 'Sij',
+ 'General_ShortMonth_2' => 'Velj',
+ 'General_ShortMonth_3' => 'Ožu',
+ 'General_ShortMonth_4' => 'Tra',
+ 'General_ShortMonth_5' => 'Svi',
+ 'General_ShortMonth_6' => 'Lip',
+ 'General_ShortMonth_7' => 'Srp',
+ 'General_ShortMonth_8' => 'Kol',
+ 'General_ShortMonth_9' => 'Ruj',
+ 'General_ShortMonth_10' => 'Lis',
+ 'General_ShortMonth_11' => 'Stu',
+ 'General_ShortMonth_12' => 'Pro',
+ 'General_LongMonth_1' => 'Siječanj',
+ 'General_LongMonth_2' => 'Veljača',
+ 'General_LongMonth_3' => 'Ožujak',
+ 'General_LongMonth_4' => 'Travanj',
+ 'General_LongMonth_5' => 'Svibanj',
+ 'General_LongMonth_6' => 'Lipanj',
+ 'General_LongMonth_7' => 'Srpanj',
+ 'General_LongMonth_8' => 'Kolovoz',
+ 'General_LongMonth_9' => 'Rujan',
+ 'General_LongMonth_10' => 'Listopad',
+ 'General_LongMonth_11' => 'Studeni',
+ 'General_LongMonth_12' => 'Prosinac',
+ 'General_ShortDay_1' => 'Pon',
+ 'General_ShortDay_2' => 'Uto',
+ 'General_ShortDay_3' => 'Sri',
+ 'General_ShortDay_4' => 'Čet',
+ 'General_ShortDay_5' => 'Pet',
+ 'General_ShortDay_6' => 'Sub',
+ 'General_ShortDay_7' => 'Ned',
+ 'General_LongDay_1' => 'Ponedjeljak',
+ 'General_LongDay_2' => 'Utorak',
+ 'General_LongDay_3' => 'Srijeda',
+ 'General_LongDay_4' => 'Četvrtak',
+ 'General_LongDay_5' => 'Petak',
+ 'General_LongDay_6' => 'Subota',
+ 'General_LongDay_7' => 'Nedjelja',
+ 'General_Daily' => 'Dnevno',
+ 'General_Weekly' => 'Tjedno',
+ 'General_Monthly' => 'Mjesečno',
+ 'General_ConfigFileIsNotWritable' => 'Nije moguće upisati promjene u Piwik konfiguracijsku datoteku %s. %s Izmjenite dozvole na datoteci kako bi se moglo u nju upisivati.',
+ 'General_ExceptionDatabaseVersion' => 'Vaša %1$s verzija je %2$s ali Piwik zahtjeva barem %3$s.',
+ 'General_ExceptionIncompatibleClientServerVersions' => 'Vaša %1$s klijent verzija je %2$s koja nije uskladiva sa server verzijom %3$s.',
+ 'General_ExceptionMissingFile' => 'Nedostaje datoteka: %s',
+ 'General_ExceptionFilesizeMismatch' => 'Veličina datoteke ne odgovara:%1$s (očekivana veličina: %2$s, pronađena: %3$s)',
+ 'General_ExceptionFileIntegrity' => 'Provjera integriteta nije uspjela: %s',
+ 'General_ExceptionNonceMismatch' => 'Nije moguće provjeriti sigurnosnu oznaku obrasca.',
+ 'General_PleaseSpecifyValue' => 'Odredi vrijednost za \'%s\'.',
+ 'General_ExceptionMethodNotFound' => 'Metoda \'%s\' ne postoji ili nije dostupna u modulu \'%s\'.',
+ 'General_ExceptionInvalidRendererFormat' => 'Format prikaza \'%s\' nije valjan. Pokušaj sa nekim od sljedećih: %s.',
+ 'General_ExceptionInvalidReportRendererFormat' => 'Format izvještaja \'%s\' nije valjan. Pokušaj sa nekim od sljedećih: %s.',
+ 'General_ExceptionInvalidPeriod' => 'Razdoblje \'%s\' nije podržano. Pokušaj sa nekim od sljedećih: %s',
+ 'General_ExceptionInvalidDateRange' => 'Datum \'%s\' nema ispravan raspon. Mora imati sljedeći oblik: %s.',
+ 'General_ExceptionGoalNotFound' => 'Oznaka cilja %s nije pronađena.',
+ 'General_ExceptionUndeletableFile' => 'Nije moguće obrisati %s',
+ 'General_ExceptionPrivilege' => 'Nije moguće pristupiti ovoj funkciji jer zahjeva %s nivo pristupa.',
+ 'General_ExceptionPrivilegeAtLeastOneWebsite' => 'Nije moguće pristupiti ovoj funkciji jer zahjeva %s nivo pristupa za barem jednu web stranicu.',
+ 'General_ExceptionPrivilegeAccessWebsite' => 'Nije moguće pristupiti ovoj funkciji jer zahjeva %s nivo pristupa za stranicu sa oznakom %d.',
+ 'General_ExceptionInvalidArchiveTimeToLive' => 'Vrijednost mora biti broj sekundi veći od nule.',
+ 'General_ExceptionConfigurationFileNotFound' => 'Konfiguracijska datoteka {%s} nije pronađena.',
+ 'General_ExceptionUnreadableFileDisabledMethod' => 'Nije moguće pročitati konfiguracijsku datoteku {%s}. Moguće je da je vaš poslužitelj isključio %s.',
+ 'General_ExceptionInvalidToken' => 'Oznaka nije valjana.',
+ 'General_ExceptionInvalidDateFormat' => 'Format datuma mora biti %s ili bilo koji izraz koji prepoznaje %s funkcija (vidi %s za više informacija)',
+ 'General_ExceptionLanguageFileNotFound' => 'Jezična datoteka \'%s\' nije pronađena.',
+ 'General_ExceptionUnableToStartSession' => 'Nije moguće pokrenuti vezu.',
+ 'General_WarningFileIntegritySkipped' => 'Provjera integriteta datoteke je preskočena jer se radi o razvojnom okruženju.',
+ 'General_WarningFileIntegrityNoManifest' => 'Nije moguće napraviti provjeru integriteta datoteke jer nedostaje manifest.inc.php.',
+ 'General_WarningFileIntegrityNoMd5file' => 'Nije moguće napraviti provjeru integriteta datoteke jer funkcija md5_file() nije dostupna.',
+ 'General_FileIntegrityWarningExplanation' => 'Provjera integriteta datoteke nije uspjela i prijavila je određene greške. Najvjerojatniji razlog je nepotpuno ili neuspjelo slanje nekih Piwik datoteka. Pošaljite nanovo sve Piwik datoteke na poslužitelj koristeći BINARY način slanja i osvježite ovu stranicu dok se greške ne otklone.',
+ 'General_UseSMTPServerForEmail' => 'Koristi SMTP poslužitelj za e-mail',
+ 'General_SmtpServerAddress' => 'Adresa SMTP poslužitelja',
+ 'General_SmtpPort' => 'SMTP port',
+ 'General_AuthenticationMethodSmtp' => 'Način SMTP autorizacije',
+ 'General_SmtpUsername' => 'SMTP korisničko ime',
+ 'General_SmtpPassword' => 'SMTP lozinka',
+ 'General_SmtpEncryption' => 'SMTP enkripcija',
+ 'General_SelectYesIfYouWantToSendEmailsViaServer' => 'Odaberite "Da" ako želite slati mail preko poslužitelja umjesto pomoću lokalne funckije',
+ 'General_OptionalSmtpPort' => 'Opcionalno. Pretpostavljena vrijednost je 25 za neenkriptiranu i TLS vezu ili 465 za SSL vezu.',
+ 'General_OnlyUsedIfUserPwdIsSet' => 'Koristi se samo ako je postavljeno korisničko ime i lozinka. Provjerite sa vašim pružateljem usluge ako niste sigurni koju metodu koristiti.',
+ 'General_OnlyEnterIfRequired' => 'Upišite korisničko ime samo ako ga vaš SMTP poslužitelj zahtjeva.',
+ 'General_OnlyEnterIfRequiredPassword' => 'Upišite lozinku samo ako ga vaš SMTP poslužitelj zahtjeva.',
+ 'General_WarningPasswordStored' => '%sPozor:%s Ova će lozinka biti pohranjena u konfiguracijsku datoteka i biti će vidljiva svima koji imaju pristup toj datoteci.',
+ 'General_EncryptedSmtpTransport' => 'Odaberite oblik enkripcije koju zahtjeva vaš SMTP poslužitelj.',
+ 'General_InvalidResponse' => 'Primjeni podaci nisu ispravni.',
+ 'General_ChooseLanguage' => 'Odaberite jezik',
+ 'General_ChoosePeriod' => 'Odaberite vremenski raspon',
+ 'General_ChooseWebsite' => 'Odaberite internet stranicu',
+ 'General_Language' => 'Jezik',
+ 'General_PleaseUpdatePiwik' => 'Unaprijedite vašu Piwik instalaciju',
+ 'General_RequestTimedOut' => 'Zahtjev za podacima sa %s je istekao. Pokušajte nanovo.',
+ 'General_UsePlusMinusIconsDocumentation' => 'Koristite znakove plus i minus sa lijeve strane za navigaciju.',
+ 'General_BrokenDownReportDocumentation' => 'Razlomljeno je u više izvještaja koji su prikazano sa linijama na dnu stranice. Grafove je moguće uvećati klikom na izvještaj koji želite vidjeti.',
+ 'General_ChangeTagCloudView' => 'Napominjemo da izvještaje možete vidjeti i na druge načine osim u obliku oblaka za oznakama. Za promjenu prikaza koristite kontrole na dnu izvještaja.',
+ 'General_Recommended' => 'Preporuka',
+ 'General_Goal' => 'Cilj',
+ 'General_Help' => 'Pomoć',
+ 'Actions_Actions' => 'Radnje',
+ 'Actions_SubmenuPages' => 'Stranice',
+ 'Actions_SubmenuPagesEntry' => 'Ulazne na stranice',
+ 'Actions_SubmenuPagesExit' => 'Izlazne stranice',
+ 'Actions_SubmenuPageTitles' => 'Naslovi stranica',
+ 'Actions_SubmenuDownloads' => 'Preuzimanja',
+ 'Actions_ColumnClicks' => 'Klikovi',
+ 'Actions_ColumnClicksDocumentation' => 'Broj koliko je puta link bio kliknut',
+ 'Actions_ColumnUniqueClicks' => 'Jedinstveni klikovi',
+ 'Actions_ColumnDownloads' => 'Preuzimanja',
+ 'Actions_ColumnUniqueDownloads' => 'Jedinstvena preuzimanja',
+ 'Actions_ColumnPageName' => 'Naslov stranice',
+ 'Actions_ColumnPageURL' => 'URL stranice',
+ 'Actions_ColumnClickedURL' => 'Kliknuti URL',
+ 'Actions_ColumnDownloadURL' => 'Preuzeti URL',
+ 'Actions_ColumnEntryPageURL' => 'URL ulazne stranice',
+ 'Actions_ColumnEntryPageTitle' => 'Naziv ulazne stranice',
+ 'Actions_ColumnExitPageURL' => 'URL izlazne stranice',
+ 'Actions_ColumnExitPageTitle' => 'Naslov izlazne stranice',
+ 'CoreAdminHome_PluginDescription' => 'Administratorsko područje PIWIK.',
+ 'CoreAdminHome_MenuGeneralSettings' => 'Opće postavke',
+ 'CoreAdminHome_Administration' => 'Administracija',
+ 'CoreAdminHome_EmailServerSettings' => 'Postavke email servera',
+ 'PrivacyManager_ClickHereSettings' => 'Klikni za pristup %s postavkama.',
+ 'Dashboard_Dashboard' => 'Upravljačka ploča',
+ 'Live_VisitorLog' => 'Zapis posjetitelja',
+ 'Mobile_SaveSuccessError' => 'Molim provjerite postavke',
+ 'Provider_SubmenuLocationsProvider' => 'Lokacija i pružatelj usluga',
+ 'Referers_SubmenuOverview' => 'Pregled',
+ 'Referers_WidgetOverview' => 'Pregled',
+ 'UserCountry_Country' => 'Država',
+ 'UserCountry_Continent' => 'Kontinent',
+ 'UserCountry_Location' => 'Lokacija',
+ 'UserCountry_SubmenuLocations' => 'Lokacije',
+ 'UserSettings_VisitorSettings' => 'Postavke posjetitelja',
+ 'UserSettings_Browsers' => 'Pretraživači',
+ 'UserSettings_Plugins' => 'Dodaci',
+ 'UserSettings_Configurations' => 'Konfiguracija',
+ 'UserSettings_ColumnBrowserVersion' => 'Verzija pretraživača',
+ 'UserSettings_ColumnPlugin' => 'Dodaci',
+ 'UserSettings_ColumnConfiguration' => 'KOnfiguracija',
+ 'UserSettings_ColumnOperatingSystem' => 'Operativni sustav',
+ 'UserSettings_ColumnResolution' => 'Rezolucija',
+ 'UsersManager_MenuUsers' => 'Korisnici',
+ 'UsersManager_MenuUserSettings' => 'Korisničke postavke',