Skip to content
Website za Tutorstvo GL
HTML CSS
Branch: master
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
eTutor
media
README.md
anketa.html
favicon.ico
hvala.html
index.css
index.html
kdo_smo.html
pridruzitev.html
prijava.html

README.md

Tutorstvo

Uradna spletna stran Tutorstva GL (predogled github kode)
Objavljeno na tutorstvo.ledina.si

Uporabne povezave:


Opomnik:

Vsi udelezenci projekta si prizadevamo za strpnost do ostalih, cetudi se nivoji nasih znanj razlikujejo.
Smo tutorji, predstavljamo skupnost oz. organizacijo, ki se specializira prav v poucevanju sovrstnikov.

Dokumentirajte VSE!

Vsak commit mora imeti naslov, ki na kratko opise spremembo, v telesu pa naj bo podroben opis vsega, kar je bilo spremenjeno, dodano ali odstranjeno.

Tudi commiti, ki dodajo samo komentarje so vec kot dobrodosli.

Cilji:

 1. Vpadljivost, estetika; privabljamo bodoce stranke!
 2. Hitrost, odzivnost in preprostost.
 3. Vzdrzljiva koda (to pomeni koda, ki jo je lahko vzdrzevati in prilagajati - komentarji in primerna dokumentacija sta kljucega pomena); stran lahko za nami ostane se vec let.
 4. Nisi edini, ki urejas stran - pusti tako kodo, ki jo lahko berejo tudi drugi!!
 5. Odzivna stran, ki se prilagaja na vse velikosti ekranov
 6. Jebes internet explorer, prosim da se ne ukvarjate z njegovimi "posebnostmi"

OP: Komentarjev ni nikoli prevecNova file schema:

- index.html     // glavna stran
- index.css      // css za glavno stran
+ media
 - [media]      // slike, videi, glasba in druga multimedia
- kdo_smo.html    // stran s podatki o nas
- kdo_smo.css     // stil za kdo_smo.html
- poisci_tutorja.html // stran za prijavo kot dijak (ne potrebuje css)
+ eTutor
 - index.html    // glavna stran portala eTutor
 - index.css	   // stil za portal eTutor
 - register.html   // stran za registracijo tutorja
 - register.css   // stil za registracijsko stran
 - login.html    // login v portal eTutor
 - login.css     // stil za login.html

TODO:

 • ikona za eTutor (favicon + page logo)
 • portal eTutor:
  1. Redesign glavne strani z novicami in profilom
  2. PHP backend za prijavo, registracijo in sledenje podatkom
  3. urejanje profila
  4. form, ki ga izpolnejo dijaki po vsaki ucni uri
 • dijakom prijazna podstran z navodili za urejanje spletne strani (kako dobiti github dostop in urejati datoteke, kako deluje backend, kje dobiti gesla, itd.)
 • ideje za nacin notifikacij o spremembah in novicah na spletni strani (mobilna aplikacija, facebook bot, SMS??, ...)
You can’t perform that action at this time.