Addons for Kodi
Switch branches/tags
Nothing to show
Clone or download
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
zips update plugin.video.cdahd by mbebe Jul 26, 2018
README.md Update README.md Jul 26, 2018
addons.xml Update plugin.video.cdahd by Mbebe Jul 26, 2018
addons.xml.md5 Update addons.xml.md5 Jul 26, 2018
fanart.jpg Add files via upload May 14, 2018

README.md

Podpis Kodi Addons Repository

Wtyczki w tym repo tworzone są wyłącznie do testów. Używanie ich na własną odpowiedzialność.
Chętnych programistów zapraszam do współpracy przy rozwoju i pielęgnacji wtyczek.

Zawartość repozytorium

Wtyczka Nazwa Wersja Aktualizacja
LivePolishTV 2.5.8 2018-3-10
Ekstraklasa 2.1.2 2018-07-27
TVP.pl 2.1.7 2018-5-07
cda-hd 1.6.1 2018-07-27
cda-x 1.2.1 2018-07-13
nasze-kino.tv 1.6.2 2018-6-02
alltube.tv 2.5.5a 2018-6-05
Szukajka.tv 1.4.1 2018-5-09
Zalukaj 1.7.2 2018-6-10
boxfilm.pl 1.4.1 2018-5-21
Dokument Cyfrowo 1.1 2018-5-13
repository.podpis 1.4.2 2018-5-16
script.module.resolveurl 5.0.12b 2018-07-02
service.cronxbmc 0.0.9 2018-5-16