Skip to content
Permalink
master
Switch branches/tags
Go to file
 
 
Cannot retrieve contributors at this time
36 lines (24 sloc) 2.94 KB
layout title date author comments category tags
post
Windows 10 UWP uygulaması içerisinde domain name uygunluk (availability) sorgulama
2017-12-17 12:00
engin.polat
true
Windows
uwp
xaml
async
await
json
stackpanel
textbox
button
textblock
click
event
httpclient
deserializeobject
Bu makalenin kodlarına Github üzerinde polatengin hesabımda yer alan DomainAvailabilityChecker aracılığıyla erişebilirsiniz.

Gene mail ile aldığım bir soruyu cevaplayacağım.

Bir alan adının (domain name) satın almaya müsait olup olmadığını Windows Desktop uygulaması üzerinden anlamamız gerektiğinde Windows 10 UWP platformunu kullanabiliriz.

Öncelikle alan adının uygunluğunu sorgulayacağımız bir API servisine ihtiyacımız var.

Ben bu makale için WHOAPI tarafından ücretsiz sağlanan DomainName Availability servisini kullanacağım (Bir defaya mahsus 9$ para ödemeniz gerekiyor. Böylece dakikada 1 istek yapabilirsiniz)

WHOAPI üzerinde bir hesap oluşturduktan sonra hemen Visual Studio 2017 açalım ve yeni bir UWP projesi oluşturalım;

Oluşturduğumuz projenin MainPage.xaml dosyasını açalım ve ekran tasarımını aşağıdaki kodlar ile güncelleyelim;

<script src="https://gist.github.com/polatengin/2702dc075e2add7ff2d30fbd50fd7e16.js?file=MainPage.xaml"></script>

Şimdi MainPage.xaml.cs dosyasını açmalı ve aşağıdaki Button_Click() methodunu yazmalıyız;

<script src="https://gist.github.com/polatengin/2702dc075e2add7ff2d30fbd50fd7e16.js?file=MainPage.xaml.cs"></script>

Böylece, ekrandaki TextBox içerisine istediğimiz alan adını yazıp, Getir Button nesnesine tıkladığımızda, TextBlock nesnesine Bu alan adı müsait! veya Bu alan adı müsait değil! yazacak;