Skip to content
Permalink
master
Go to file
 
 
Cannot retrieve contributors at this time
22 lines (16 sloc) 2.09 KB
layout title date author comments category tags
post
Asp.Net Core web uygulamalarinda HTTPS adreslere yönlendirme
2018-02-03 16:15
engin.polat
true
Web
http
https
aspnetcore
action
controller
attribute
filters
requirehttps
configure
iservicecollection
configureservices
mvcoptions
iactionresult
view
iapplicationbuilder
userewriter
rewriteoptions
addredirecttohttps

Bir Asp.Net Core web uygulamasında, HTTP adresleri engellemek ve HTTPS adresleri kullanmak isteyebiliriz.

Action methodların üzerine, Controller sınıflarının üzerine veya GlobalFilters listesine ekleyebildiğimiz RequireHttpsAttribute sınıfı sayesinde, web uygulamamızdaki adreslerin HTTP üzerinden erişilmesini engelleyebiliyoruz.

<script src="https://gist.github.com/polatengin/db8f5c184e3c555e0c3401a9bc6506fb.js?file=RequireHttpsAttribute.cs"></script>
Uyarı
Yukarıdaki kod parçaları, HTTP üzerinden gelecek tüm istekleri engeller. Böylece HTTP protokolü üzerinden gelen istekler işlenmemiş olur. Aslında yapmamız gereken, HTTP istekleri HTTPS adreslere yönlendirmek olmalı. Yani istekler işlenmeyecek şekilde engellenmez, HTTPS protokolünü kullanan adresler üzerinden cevaplanır

HTTP protokolü üzerinden gelen istekleri HTTPS protokolü üzerinden çalışan adreslere yönlendirmek için aşağıdaki kodu kullanabiliriz;

<script src="https://gist.github.com/polatengin/db8f5c184e3c555e0c3401a9bc6506fb.js?file=Configure.cs"></script>

Configure() methodu içerisinde çağırdığımız UseRewrite(options) methodu ile, HTTP istekleri HTTPS adreslere dönüştürebiliyoruz.

You can’t perform that action at this time.