React Native Sverige - Samlingsplatsen för appar byggda i React Native 🐩
Switch branches/tags
Nothing to show
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Failed to load latest commit information.
apps added Kimer app May 11, 2018
assets added slack Feb 21, 2017
CNAME Create CNAME Oct 5, 2016
README.md Added howto add jobs Oct 25, 2016
index.html added Kimer app May 11, 2018
jobs.html Update jobs.html Dec 21, 2017
screenshot.png screenshot Oct 9, 2016

README.md

ScreenShot

Tanken med reactnative.se är att visa upp appar byggda med React Native med fokus på Svenska marknaden för att kunna disuktera och dela kunskap i Facebook gruppen React Native Sverige.

Lägg gärna till appar genom en Pull Request.

Lägg till app:

 • Lägg till App-ikonen under apps/appnamn/icon.(png|jpeg|jpg)
 • Skapa nytt element i index.html
 • Lägg till följande:
<a class="app" href="länk till appstore">
 <img src="apps/appnamn/icon.(png|jpeg|jpg)" />

 <p>App-namn</p>
 <span>Företag AB</span>
</a>

Lägg till uppdrag

 • Skapa nytt element i jobs.html
 • Lägg till följande:
<li>
 <h2>Företag</h2>
 <a href="#">www.example.com</a>
 <p>Beskrivning</p>
 <span>Kontaktperson: Förnamn efternamn</span>
</li>