Skip to content
Fatal Bugs by Extreme - PC 64K intro from Icing '95
Branch: master
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
.gitattributes
AMBER.INC
AMSPLAY.OBJ
AMSSHELL.OBJ
BLUE.ASM
FATAL.NFO
FILE_ID.DIZ
FONT.INC
INTRO.ASM
IO.OBJ
K.AMS
P.BAT
PLAY.ASM
PMODE.INC
PMODE.OBJ
ROTZOOM.INC
TEXTW.ASM
TORUS.INC
VVS.ASM
readme.md

readme.md

Fatal Bugs by Extreme

This is the source code for a 64K PC intro I coded for Icing '95 which ended up at 3rd place. You can watch it on YouTube: http://www.youtube.com/watch?v=9oCTFq61U9Y

.nfo

          █▌
          ██            ▄▄
          ▐█            ▐███
     ▄▄▄▄ ▄ ▄ █   ▄██▄ ▄▀█▄  ▄▄▄▄ ▀██▌      ▄▄▄▄
    ▄██▀ ▀▌ ▌██ ▐▌ ▄ ▀▀██▀  ██ ▄██▀ ▀▌ ▐██▀▄ ▄▀▄  ▄██▀ ▀▌
   ▐██▌ ▄▀  ▐█▀  ▌ ██▌  █▌   ▐██▌ ▄▀  █  █▌ ▌ ▐██▌ ▄▀
    ██▌   ▄▌▌ ▄▀▌▀▀   █▌   ██▌   ▐  █  ▌ ██▌
    ▀█▄▄▀▀ █▌▐  ▌     ▌    ▀█▄▄▀▀ ▌   ▐  ▀█▄▄▀▀


                presents


      ΩΩΩ ΩΩΩ  ΩΩ  ΩΩΩ ΩΩ   ΩΩ  ΩΩ ΩΩ ΩΩΩ  ΩΩ
      ΩΩ   ΩΩ ΩΩΩΩ  ΩΩ ΩΩ   ΩΩ  ΩΩ ΩΩ ΩΩ  ΩΩ
      ΩΩΩ ΩΩΩΩ ΩΩ  ΩΩΩΩ ΩΩ   ΩΩΩΩ ΩΩ ΩΩ ΩΩ ΩΩ ΩΩ
      ΩΩ ΩΩ ΩΩ ΩΩ ΩΩ ΩΩ ΩΩ   ΩΩ ΩΩ ΩΩ ΩΩ ΩΩ ΩΩ Ω ΩΩ
      ΩΩ  ΩΩΩΩ ΩΩ  ΩΩΩΩ ΩΩ   ΩΩΩΩ  ΩΩΩ  ΩΩΩ ΩΩΩΩ
      ═══════════════════════════════════════════════════


            - Final Release Version -               A 64Kb Intro

               released at

                Icing '95

             15th-18th June 1995
       ···∙--──────═─[ Krediter ]──═══─────---∙···

          Coding...............Vicious and Baldric
         Graphics...............Tap
           Music...............Vicious  ···∙--──────═─[ Smurfiga members och Behövlig Hårdvara ]──═══─────---∙···


 Requirements:                  The complete member list:
┌───────────────────┐             ┌──────────────────────────────┐
│ * 486 processor  │             │ Baldric.....Coder,Organizer │
│ * Math coproc   │             │ Vicious.....Coder      │
│ * VGA       │             │ Zyric.......Coder      │
│ * GUS       │             │ Lev.........Coder      │
│ * Nice mood    │             │ ToneDeaf....Musician     │
└───────────────────┘             │ Gibson......Musician     │
                        │ MPS.........Musician     │
                        │ RubberDuck..Graphician    │
                        │ TAP.........Graphician    │
                        │ Mikie.......Graphician    │
                        │ Crack.......Sysop      │
                        │ Ivanhoe.....Sysop      │
                        └──────────────────────────────┘


   ···∙--──────═─[ Intressant läsning för den glade ]──═══─────---∙···

This intro was put together in a rush, to compete in a small swedish computer
conference called Icing'95. When the partyinfo was released, we really didn't
think of going there, but about one week before it was held we changed our
minds. And naturally, we felt that it was a pity not to release anything, so we
began working on this intro. It was a hectic week of coding, and when we came
to the party we just had a bunch of unfinished routines with us.
 The compo version of the intro really sucked, because we ran out of time.
This final version includes a rotate-zoomer and a texturemapped torus that had
to be left out in the previous version due to bugs.
 Also notice that all vectors are displayed using Vicious new system, that is
only in a very early beta-stadium! It will feature more sophisticated stuff
later, along with faster processing. It is really slow now, but as we said:
EARLY BETA! That is also why this intro requires a math coprocessor...We simply
didn't want to implement support for squareroots in normal code that is used
for the multiple spotlights calculations. Sorry!

And here is a translation for those of you who can't read English:

Och här kommer en översättning för de som inte kan engelska, hmrhrhrnfffhh...

Det här introt sattes ihop i en husvagn, för att det skulle tävla i Strykjärns
SM i glykolförtäring, Icing '95. När vi fick veta att det här evenemanget
skulle äga plats, började vi joddla en gammal österrikisk nationalhymn, som den
store Helmer von Euforius skrev i sin tidiga barndom. Eftersom våra grannar
ogillade vår sång klagade de hos hyresvärden så att vi blev utkastade, och fick
bo i en trasig Mazda 323 i två veckor, och driva våra datorer med bilbatteriet.
Hur som helst, efter att vi bytt till sommardäck kunde vi ändå putta bilen till
festen och fortsätta avslutningen under tak och tidspress.
 När vi visade våra ärrade ansikten mot den annalkande döda linjen, med de
blodtörstiga insekterna svärmande runt våra huvuden, kunde vi inte inkludera
allt smått och gott som hade givit oss en mer angenäm upplevelse. Vi släppte
dock lös den sabeltandade tigern Ola i några veckor för att skrämma parasiterna
ur led, och lyckades pressa ur oss ett alldeles rykande strykjärn, som sedan
den vithåriga gorillan Valdemars tid aldrig visat upp en så banbrytande
uppfinning.
 Tyvärr är innehåller detta intro en beta-gräs version av ett vektorsystem som
ursprunglingen grävdes upp i en termitstack utanför Djakarta, och därför
innehöll en hel del insekter. Vi rekommenderar att ni minst har en dator för
att kunna läsa den här textfilen, annars kan ni beställa en utskrift och
skärmdumpar ur introt som ni själva kan sätta ihop till en animation och titta
på under vilket datorsystem som helst. Vi är mest kompatibla med allt, men vi
skriver också de lustigaste små textfilerna som vi nånsin gjort, beroende på
att vi är så utmattade efter att vi fick byta fördelartändstiften på våra
motordrivna X532b-strykjärn, vilket inte görs i en handvändning! Man måste i
alla fall minst vända på strykjärnet också, och det var som tur var inte
Loket/Bingolotto som arrangerade det hela, utan Liket/Goto10, som har svårt att
göra bugfria basicprogram.
 Men allt hör ju hemma i en annan version, nämligen den bugfria virtual
reality versionen av Sug Min Polkagris II (The Sequel), som vi inte ännu har
hört talas om annat än i de interna kanalerna i vårt sofistikerade
kommunikationscentrum.     ···∙--──────═─[ Från oss alla till er alla ]──═══─────---∙···

Greetings goes to some people we met at the party, or in fact Phenomena,
Omicron, Goto10, Candela, Positron, Bonzai, Mistery, Proxima and the rest.

     Also greetings to everybody else not attending to this party!


       ···∙--──────═─[ Tidigare missfall ]──═══─────---∙···

┌──────────────┬─────────────┬────────────────────────────────────────────────┐
│ Wargasm   │ WARGASM.*  │ Our first demo... What can you expect?     │
│ Pixtro    │ PIXTRO.*  │ Lousy intro about a program never released.  │
│ Infro    │ INFRO.*   │ Info about the SineCreator.          │
│ BBStro    │ BBSTRO.*  │ Simple BBS Intro                │
│ Techno Holic │ T-HOLIC.*  │ Our first REAL demo. This is almost good :-)  │
│ Birthro   │ BIRTHRO2.* │ Our first try to make some design       │
│ EP      │ EP12.*   │ An awfully shitty modplayer          │
│ Sine Creator │ SC10F.*   │ The ultimate sinecreator.           │
│ Lunatic   │ LUNATIC.*  │ The demo competing at TCC'93          │
│ Report    │ REPORT.*  │ The Party report from TCC'93          │
│ Vibes    │ VIBES.*   │ Our musicdisk with 12 tunes!          │
│ Tomtesaft  │ TOMTE.*   │ The 4KB intro from ASM'94           │
│ Tracker   │ ETRCK06.*  │ Our 32 Channel GUS tracker (it has no name yet)│
│ Unreal-BBStro│ UNR_BBS.*  │ Nice BBS Intro for Unreal           │
│ ETracker   │ ETRCK07.*  │ New version of the Extreme Tracker       │
│ Meth-BBStro │ METH_BBS.* │ BBS Intro for Methadone            │
└──────────────┴─────────────┴────────────────────────────────────────────────┘


How to contact us:
┌────────────────────────────────────────────────────┐
│ Patrik Oscarsson                  │
│ Hermansvägen 44                  │
│ S-554 53 Jönköping                 │
│ Sweden                       │
│                          │
│ Voice: +46(0)36-711593 (Between 17:00 - 22:00 CET) │
│                          │
│ E-Mail: da94ospa@hj.se     (Baldric)      │
│     vicious@cryonics.ct.se (Vicious)      │
└────────────────────────────────────────────────────┘


            See you in the next prod!
You can’t perform that action at this time.