Skip to content
@PorthTechnolegauIaith

Porth Technolegau Iaith / Language Technologies Portal

Adnoddau agored ac am ddim technolegau iaith Cymraeg / Open and free Welsh language technologies resources. Hefyd / Also : https://github.com/techiaith

Pinned repositories

 1. Cyfieithu Peirianyddol Hwylus i'r Gymraeg / Easy Machine Translation for Welsh (and other languages)

  Python 11 5

 2. Dogfennaeth ac enghreifftiau ar sut i ddefnyddio ategion ac API ar-lein gwirydd sillafu a gramadeg Cymraeg, Cysill Ar-lein. ~~ Documentation and examples on how to use the 'Cysill Ar-lein' plugin a…

  Python 4 1

 3. Dogfennaeth ac enghreifftiau ar sut i ddefnyddio API ar-lein adnabod iaith ~~ Documentation and examples on how to use the language detection online API

  1

 4. Cod hwyluso alinio gyda hunalign a dogfennaeth ar sut i ddefnyddio LFAligner / Code for simplifying using hunalign and documentation for LFAligner

  Python

 5. Dogfennaeth, tiwtorialau ac enghreifftiau defnyddio API Tagiwr Rhannau Ymadrodd Cymraeg | Documentation, tutorials and code examples on how to use the Welsh Parts of Speech Tagging API

  Python 1

 6. Forked from raspberrypilearning/turing-test-lessons

  Mae’r cynllun gwaith hwn wedi'i gynllunio fel cyflwyniad i raglennu seiliedig ar destun gan ddefnyddio Python ar y Raspberry Pi. Erbyn diwedd yr holl wersi, bydd myfyrwyr wedi creu robot sgwrsio rh…

  Python

 • moses-smt

  Cyfieithu Peirianyddol Hwylus i'r Gymraeg / Easy Machine Translation for Welsh (and other languages)

  Python MIT 5 11 3 0 Updated Oct 15, 2019
 • marytts

  Dogfennaeth ac enghreifftiau ar sut i ddefnyddio API testun i leferydd Cymraeg trwy MaryTTS | Documentation and examples on how to use the Welsh text-to-speech API based on MaryTTS

  HTML 0 0 0 0 Updated Nov 8, 2017
 • alinio

  Cod hwyluso alinio gyda hunalign a dogfennaeth ar sut i ddefnyddio LFAligner / Code for simplifying using hunalign and documentation for LFAligner

  Python 0 0 0 0 Updated Mar 6, 2016
 • festival

  Dogfennaeth ac enghreifftiau ar sut i ddefnyddio API testun i leferydd Cymraeg trwy Festival | Documentation and examples on how to use the Welsh text-to-speech API

  HTML 0 1 0 0 Updated Mar 27, 2015
 • langdetect

  Dogfennaeth ac enghreifftiau ar sut i ddefnyddio API ar-lein adnabod iaith ~~ Documentation and examples on how to use the language detection online API

  0 1 0 0 Updated Mar 27, 2015
 • turing-test-lessons

  Forked from raspberrypilearning/turing-test-lessons

  Mae’r cynllun gwaith hwn wedi'i gynllunio fel cyflwyniad i raglennu seiliedig ar destun gan ddefnyddio Python ar y Raspberry Pi. Erbyn diwedd yr holl wersi, bydd myfyrwyr wedi creu robot sgwrsio rhyngweithiol ac wedi’u cyflwyno at technolegau iaith Cymraeg yn ogystal a'r cysyniad cyfrifiadurol o ddeallusrwydd artiffisial / This scheme of work ha…

  Python 14 0 0 0 Updated Mar 26, 2015
 • cysill

  Dogfennaeth ac enghreifftiau ar sut i ddefnyddio ategion ac API ar-lein gwirydd sillafu a gramadeg Cymraeg, Cysill Ar-lein. ~~ Documentation and examples on how to use the 'Cysill Ar-lein' plugin and online API for Welsh spelling and grammar checking.

  Python 1 4 0 0 Updated Mar 26, 2015
 • postagger

  Dogfennaeth, tiwtorialau ac enghreifftiau defnyddio API Tagiwr Rhannau Ymadrodd Cymraeg | Documentation, tutorials and code examples on how to use the Welsh Parts of Speech Tagging API

  Python 0 1 0 0 Updated Mar 4, 2015

Top languages

Loading…

Most used topics

Loading…

People

This organization has no public members. You must be a member to see who’s a part of this organization.

You can’t perform that action at this time.