Switch branches/tags
Find file History
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
..
Failed to load latest commit information.
README
pgadmin3.mo
pgadmin3.po
wxstd.mo
wxstd.po

README

Alkuperäiset käännökset: Jori Luoto
Päivitykset, sekä vinkkien ja gurun neuvojen käännökset: Heikki Linnakangas

Vinkkejä kääntämiseen:

Ole tarkkana että käännöksen isot ja pienet alkukirjaimet täsmäävät alkuperäisen tekstin kanssa. Huomaa kuitenkin että suomenkielessä on tapana käyttää isoja alkukirjaimia vain otsikon ensimmäisessä sanassa, toisin kuin Englannissa. Esim. "Open File" -> "Avaa tiedosto".

Käytä ensisijaisesti termejä jotka löytyvät jostain arvovaltaisesta lähteestä, ks. linkit. Tarkista että samasta asiasta käytetään johdonmukaisesti aina samaa termiä. 

Jos käsitteelle ei ole vakiintunutta termiä, kannattaa lainata englanninkielinen termi mieluummin kuin keksiä uusi sana; jätetään se puuha kielitoimistolle. Englanninkielinen termi saattaa näyttää rumalta anglismilta, mutta se on kuitenkin selkeäpää kuin kokonaan uuden termin opettelu käyttäjälle joka todennäköisesti tuntee englanninkielisen termin jo entuudestaan.

Tarkista ettei käännöksessä ole ylimääräisiä välilyöntejä sanojen välissä tai lopussa. Ne löytyy helposti tekstieditorin etsi-toiminnolla, kun etsii '  ', eli kahta välilyöntiä peräkkäin, ja ' "', eli välilyönti+lainausmerkki. Jos alkuperäisessä käännöksessä on välilyönti lopussa, varmista että niin on myös käännöksessä.

Muista että monet englanninkielen sanaliitot ovat suomessa yhdyssanoja, esimerkiksi "Replication Set" -> "Replikointijoukko"

Tarkista erityisesti yksittäisiä sanoja kääntäessäsi missä yhteydessä termiä on käytetty. Esim. "Key" saattaa tarkoittaa taulun avainta, tai näppäimistön näppäintä.

Ole tarkkana, että jos alkuperäisessä merkkijonossa on piste perässä, myös käännökseen tulee piste. Ja vastaavasti jos alkuperäisessä ei ole pistettä, ei myöskään käännöksessä.

Hyödyllisiä linkkejä:

Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen kielitoimisto:
http://www.kotus.fi/kielitoimisto/

SYSTA-tiedonhallintatyöryhmän relaatiotietokantasanasto
http://www.cs.helsinki.fi/relaatiosanasto/

EU:n IATE (Inter-Active Terminology for Europe) terminologiatietokanta:
http://iate.europa.eu/iatediff/