basis systeem van cms
PHP JavaScript CSS ApacheConf
Switch branches/tags
Nothing to show
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Failed to load latest commit information.
ajax
functions
pages
template/boot
.htaccess
LICENSE
README.md
base.sql
index.php

README.md

Base CMS

Basis Systeem van mijn Bare Metal CMS Systeem

Inhoud

 • Registreer Gebruikers
 • Login Systeem
 • Groepen
 • Verander Wachtwoord
 • Delete Gebruikers
 • Pagina Systeem
 • Simpel om nieuwe pagina's toe te voegen ( gewoon droppen in /pages )
 • Admin arena ( a() <- shortcode voor admin only) in /pages/a/
 • Staff Arena ( s() <-) Shortcode voor Staff only ) in /pages/s/
 • Gebruikers arena ( u() <- Shortcode voor users only ) in /pages
 • Standaard HomePage met login
 • Versie Controle ( in geval Base systeem word geupdate)
 • Hashed Passwords met een hash script ( Sha1 + md5 + blowfish ...)
 • Gemaakt met BootStrap template
 • Template in /template/ folder om gemakkelijk templates te maken
 • Ajax Login Systeem en Modal voor gebruikers
 • specifieke file in /pages voor Post Requests
 • Ajax bestanden in /ajax Folder
 • Functie's in /functions Folder
 • alles met comments om gemakkelijk te bewerken
 • Nog andere zaken die ik ben vergeten

Gebruikers

 • Admin Account standaard om in te loggen
 • gebruikers toevoegen en rechten aanpassen
 • Gebruikers van Naam veranderen
 • Gebruikers wachtwoord veranderen

Groepen

 • 1 eigenaar per groep
 • Zoveel gebruikers per groep als je wilt
 • Zoveel groepen als je wilt
 • bedoeld om iedereen in de groep weer te geven waar je eigenaar van bent

Gebruikers menu

 • Uitloggen
 • Wachtwoord Veranderen

##Login

 • Home.php bevat een login om de rest van de website te sluiten
 • home.php bevat code als voorbeeld waneer je bent ingelogt

Template

 • Header
 • SideBar
 • Footer

header

 • Bevat CDN links om zo klein mogelijk te houden

sidebar

 • Bevat de header NavBar met een admin menu als je inlogt als admin
 • Bevat de start voor de container

Footer

 • Bevat een footer en sluiting van container

##HowTo

 • voeg een nieuwe pagina toe bij een php bestand in /pages te zetten ( test.php)
 • roep de pagina op met url/test
 • Admin pagina's zijn altijd in /a en worden opgeroepen via url/a/test ( test.php )
 • Staff pagina's zijn altijd in /s en worden opgeroepen via url/s/test ( test.php )
 • Pagina's die niet bestaan gaan terug naar /home ( home.php)
 • Geen rechten voor /a of /s gaan terug naar /home (niet bestaand volgens systeem zonder rechten)

execute de SQL script en je kan beginnen

gebruiker : admin wachtwoord : 123456

#Database opbouw

gebruikers

id naam wachtwoord rechten groep
1 Admin SHA1 3 1
15 User SHA1 1

info

 • 1 = gebruiker
 • 2 = staff
 • 3 = admin

groep

id user naam
1 1,15 TestGroep