No description or website provided.
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Failed to load latest commit information.
README

README

IDEAS:

- dla obiektowców przydała by sie instrukcja o mniej popularnych wzorcach obiektowych 
i ćwiczenia jak ich używać - przykład :obserwator
- dla wszystkich nie zaszkodziło by podstawy testowania (co powinieneś sprawdzić po poprawkach)
- code review - jak się do niego przygotować, jak go wykonywać 

GIT:
* braid for submodules/dependencies management
* IDE support


WORKSHOPS:
* creating new project in git + adding existing libraries