New issue

Have a question about this project? Sign up for a free GitHub account to open an issue and contact its maintainers and the community.

By clicking “Sign up for GitHub”, you agree to our terms of service and privacy statement. We’ll occasionally send you account related emails.

Already on GitHub? Sign in to your account

Encja Order - wersja z List<Produkt> zamiast Cart #10

Merged
merged 2 commits into from Feb 8, 2019

Conversation

Projects
None yet
3 participants
@przemyslawkrawczynski
Copy link
Collaborator

przemyslawkrawczynski commented Feb 7, 2019

No description provided.

@lukaszmazurkiewicz
Copy link
Collaborator

lukaszmazurkiewicz left a comment

Hej, tak na szybko tylko jedna rzecz, czy w klasie Order nie powinna być jeszcze adnotacja @column nad getterem od Id?

@Id
@NotNull
@GeneratedValue(strategy = GenerationType.AUTO)
public Long getId() {
    return id;
}

Edit:
Kasować nie będę ale nie ma tematu ;] Wstyd, zapomniałem ;]

Edit2:
Doczytałem w tzw. międzyczasie.

@przemyslawkrawczynski

This comment has been minimized.

Copy link
Collaborator Author

przemyslawkrawczynski commented Feb 7, 2019

Hibernate sam sobie z tym poradzi, jako PRIMARY_KEY

@przemyslawkrawczynski

This comment has been minimized.

Copy link
Collaborator Author

przemyslawkrawczynski commented Feb 7, 2019

Nie ma głupich pytań ;-) Lepiej zapytać niż trwać w błędzie ;-)

@lukaszmazurkiewicz

This comment has been minimized.

Copy link
Collaborator

lukaszmazurkiewicz commented Feb 7, 2019

Prawda, poprawiłem u siebie dzięki temu ;]

@przemyslawkrawczynski przemyslawkrawczynski requested a review from MARudnicki Feb 8, 2019

@przemyslawkrawczynski przemyslawkrawczynski merged commit dd11066 into master Feb 8, 2019

1 check passed

ci/circleci: build Your tests passed on CircleCI!
Details

@przemyslawkrawczynski przemyslawkrawczynski deleted the Encja_Order_JDP190101-11 branch Feb 8, 2019

Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment