New issue

Have a question about this project? Sign up for a free GitHub account to open an issue and contact its maintainers and the community.

By clicking “Sign up for GitHub”, you agree to our terms of service and privacy statement. We’ll occasionally send you account related emails.

Already on GitHub? Sign in to your account

Add missing keys to Polish locale #3054

Merged
merged 4 commits into from Apr 20, 2018

Conversation

3 participants
@TPGPL
Contributor

TPGPL commented Apr 20, 2018

No description provided.

TPGPL added some commits Apr 20, 2018

@Galkaan

Proofreading

@@ -227,6 +228,7 @@
],
'top_ranks' => [
'empty' => 'Brak wyników. :(',
'not_ranked' => 'Tylko rankingowe beatmapy dają pp.',

This comment has been minimized.

@Galkaan

Galkaan Apr 20, 2018

Contributor

przyznają pp lub przyznają punkty pp

@@ -30,6 +30,8 @@
'buttons' => [
'cancel' => 'Anuluj',
'click_to_copy' => 'kliknij, aby skopiować',
'click_to_copy_copied' => 'skopiowane do schowka!',

This comment has been minimized.

@Galkaan

Galkaan Apr 20, 2018

Contributor

skopiowano?

@@ -150,6 +152,11 @@
'title' => 'Status nominacji',
'unresolved_issues' => 'Nadal występują nierozwiązane problemy, do których musisz się odnieść.',
'reset_at' => [
'nomination_reset' => 'Proces nominacji został zresetowany :time_ago przez :user z powodu nowego problemu :discussion (:message).',

This comment has been minimized.

@Galkaan

Galkaan Apr 20, 2018

Contributor

:user zresetował(a) proces nominacji

@@ -150,6 +152,11 @@
'title' => 'Status nominacji',
'unresolved_issues' => 'Nadal występują nierozwiązane problemy, do których musisz się odnieść.',
'reset_at' => [
'nomination_reset' => 'Proces nominacji został zresetowany :time_ago przez :user z powodu nowego problemu :discussion (:message).',
'disqualify' => 'Zdyskwalifikowane :time_ago przez :user z powodu nowego problemu :discussion (:message).',

This comment has been minimized.

@Galkaan

Galkaan Apr 20, 2018

Contributor

:user zdyskwalifikował(a)

'nomination_reset' => 'Proces nominacji został zresetowany :time_ago przez :user z powodu nowego problemu :discussion (:message).',
'disqualify' => 'Zdyskwalifikowane :time_ago przez :user z powodu nowego problemu :discussion (:message).',
],
'reset_confirm' => [
'nomination_reset' => 'Na pewno? Utworzenie nowego problemu zresetuje liczbę nominacji.',

This comment has been minimized.

@Galkaan

Galkaan Apr 20, 2018

Contributor

Zgłoszenie nowego problemu?

@@ -30,6 +30,8 @@
'buttons' => [
'cancel' => 'Anuluj',
'click_to_copy' => 'kliknij, aby skopiować',
'click_to_copy_copied' => 'skopiowane do schowka!',
'delete' => 'Usuń',
'permalink' => 'odnośnik bezpośredni',

This comment has been minimized.

@Galkaan

Galkaan Apr 20, 2018

Contributor

nie wiem, gdzie to jest wyświetlane, ale sugerowałbym link bezpośredni

@@ -30,6 +30,8 @@
'buttons' => [
'cancel' => 'Anuluj',
'click_to_copy' => 'kliknij, aby skopiować',
'click_to_copy_copied' => 'skopiowane do schowka!',
'delete' => 'Usuń',
'permalink' => 'odnośnik bezpośredni',
'permalink_copied' => 'odnośnik skopiowany',

This comment has been minimized.

@Galkaan

Galkaan Apr 20, 2018

Contributor

skopiowano link

@@ -85,6 +85,7 @@
'contains_username' => 'Hasło nie może zawierać pseudonimu.',
'email_already_used' => 'Ten adres email jest już w użyciu.',

This comment has been minimized.

@Galkaan

Galkaan Apr 20, 2018

Contributor

e-mail

@@ -85,6 +85,7 @@
'contains_username' => 'Hasło nie może zawierać pseudonimu.',
'email_already_used' => 'Ten adres email jest już w użyciu.',
'invalid_country' => 'Kraj nie występuje w bazie danych.',
'invalid_discord' => 'Nieprawidłowa nazwa użytkownika na Discordzie.',
'invalid_email' => 'To nie wygląda na adres e-mail.',

This comment has been minimized.

@Galkaan

Galkaan Apr 20, 2018

Contributor

W oryginale jest „valid email address”. Brzmi jakby było również wyświetlane dla zbanowanych użytkowników, 10-minutowych maili czy coś, także jeśli nie masz pewności to dorzuć „poprawny”.

@@ -25,7 +25,8 @@
'discussion_post_delete' => 'Moderator usunął odpowiedź z dyskusji :discussion.',
'discussion_post_restore' => 'Moderator przywrócił odpowiedź z dyskusji :discussion.',
'discussion_restore' => 'Moderator przywrócił dyskusję :discussion.',
'disqualify_legacy' => 'Zdyskwalifikowane. Powód: :text.',
'disqualify' => 'Zdyskwalifikowane przez :user. Powód: :discussion (:text).',
'disqualify_legacy' => 'Zdyskwalifikowane przez :user. Powód: :text.',
'issue_reopen' => 'Rozwiązany problem :discussion został otworzony ponownie.',
'issue_resolve' => 'Problem :discussion został oznaczony jako rozwiązany.',
'kudosu_allow' => 'Odmowa otrzymania kudosu dla dyskusji :discussion została usunięta.',

This comment has been minimized.

@Galkaan

Galkaan Apr 20, 2018

Contributor

IMO to będzie coś w stylu

Anulowanie kudosu dla dyskusji :discussion zostało usunięte.

TPGPL added some commits Apr 20, 2018

@peppy

peppy approved these changes Apr 20, 2018

@peppy peppy merged commit ff36072 into ppy:master Apr 20, 2018

2 checks passed

continuous-integration/styleci/pr The analysis has passed
Details
continuous-integration/travis-ci/pr The Travis CI build passed
Details

@TPGPL TPGPL deleted the TPGPL:update-pl branch Aug 28, 2018

Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment