New issue

Have a question about this project? Sign up for a free GitHub account to open an issue and contact its maintainers and the community.

By clicking “Sign up for GitHub”, you agree to our terms of service and privacy statement. We’ll occasionally send you account related emails.

Already on GitHub? Sign in to your account

Revise the Polish translation #3087

Merged
merged 12 commits into from May 8, 2018

Conversation

3 participants
@TPGPL
Contributor

TPGPL commented Apr 25, 2018

No description provided.

@peppy peppy added the localisation label Apr 25, 2018

@peppy peppy added this to the April 2018 milestone Apr 25, 2018

@TPGPL TPGPL changed the title from Revise half of the Polish translation to [WIP] Revise the Polish translation Apr 26, 2018

@TPGPL TPGPL changed the title from [WIP] Revise the Polish translation to Revise the Polish translation Apr 27, 2018

TPGPL added some commits Apr 27, 2018

@Galkaan

Proofreading

'avatar' => [
'title' => 'Zmień avatar', // Base text changed, please check.
'title' => 'Avatar',

This comment has been minimized.

@Galkaan

Galkaan Apr 30, 2018

Contributor

Awatar

'avatar' => [
'title' => 'Zmień avatar', // Base text changed, please check.
'title' => 'Avatar',
],
'email' => [
'current' => 'aktualny email',

This comment has been minimized.

@Galkaan

Galkaan Apr 30, 2018

Contributor

obecny e-mail lub obecny adres e-mail

@@ -30,7 +30,7 @@
'download-na' => 'Szablon beatmapy nie jest jeszcze dostępny',
],
'index' => [
'description' => 'Wyróżnieni artyści to osoby z którymi współpracujemy, aby dostarczyć osu! oryginalnej muzyki. Artyści, jak i ich utwory, zostali własnoręcznie wybrani przez członków Zespołu osu! pod kryterium niesamowitości i nadawania się do mapowania. Część z tych artystów stworzyła utwory ekskluzywnie dla osu!.<br><br>Wszystkie utwory w tej sekcji są dostarczone jako pliki o rozszerzeniu .osz z odpowiednio ustawionym rytmem. Utwory są oficjalnie licencjonowane dla osu! i rzeczy z nim powiązanych.',
'description' => 'Wyróżnieni artyści to osoby z którymi współpracujemy, aby dostarczyć społeczności osu! oryginalnej muzyki. Artyści, jak i ich utwory, zostali własnoręcznie wybrani przez członków Zespołu osu! pod względem odlotowości i nadawania się do tworzenia beatmap. Część z nich stworzyła utwory wyłączne dla osu!.<br><br>Wszystkie utwory w tej sekcji występują w formie plików o rozszerzeniu .osz z odpowiednio ustawionym rytmem. Utwory są oficjalnie licencjonowane dla osu! i rzeczy z nim powiązanych.',

This comment has been minimized.

@Galkaan

Galkaan Apr 30, 2018

Contributor

Wyróżnieni artyści to osoby z którymi współpracujemy, by zapewnić społeczności osu! oryginalną muzykę - część artystów stworzyła utwory wyłączne dla naszej gry! Zarówno oni sami, jak i ich utwory, zostali starannie wybrani przez członków zespołu osu!, głównie za ich odlotowość oraz łatwość w tworzeniu beatmap.

Wszystkie utwory w tej sekcji występują w formie plików o rozszerzeniu .osz z odpowiednio ustawionym rytmem. Utwory są oficjalnie licencjonowane dla osu! i rzeczy z nim powiązanych.',

Chyba tak będzie najlepiej, ew. można wywalić ten fragment o odlotowości, bo to wciskanie fajności do tekstu na siłę. W angielskiej wersji nie ma też tagów br, także pomyśl, czy chcesz to zostawić.

],
],
'beatmap_discussion_post' => [
'edit' => [
'system_generated' => 'Automatycznie wygenerowany wątek nie może być edytowany.',
'not_owner' => 'Tylko autor wątku może go edytować.',
'system_generated' => 'Nie możesz edytować automatycznie generowanego postu.',

This comment has been minimized.

@Galkaan

Galkaan Apr 30, 2018

Contributor

wygenerowanego posta lub wygenerowanych postów

@@ -34,14 +34,14 @@
'vote' => [
'limit_exceeded' => 'Zaczekaj, zanim zagłosujesz ponownie',
'owner' => 'Nie możesz głosować we własnej dyskusji!',
'wrong_beatmapset_state' => 'Możesz głosować tylko na oczekujących beatmapach.',
'wrong_beatmapset_state' => 'Możesz głosować tylko przy oczekujących beatmapach.',

This comment has been minimized.

@Galkaan

Galkaan Apr 30, 2018

Contributor

co to zmienia?

'confirm_destroy' => 'Na pewno usunąć odpowiedź?',
'confirm_restore' => 'Na pewno przywrócić odpowiedź?',
'edited' => 'Ostatnio edytowe przez :user :when, łącznie edytowane :count razy.',
'confirm_destroy' => 'Na pewno usunąć post?',

This comment has been minimized.

@Galkaan

Galkaan Apr 30, 2018

Contributor

Czy na pewno chcesz usunąć post?

'confirm_restore' => 'Na pewno przywrócić odpowiedź?',
'edited' => 'Ostatnio edytowe przez :user :when, łącznie edytowane :count razy.',
'confirm_destroy' => 'Na pewno usunąć post?',
'confirm_restore' => 'Na pewno przywrócić post?',

This comment has been minimized.

@Galkaan

Galkaan Apr 30, 2018

Contributor

Czy na pewno chcesz przywrócić post?

'go_to_post' => 'Przejdź do odpowiedzi',
'post_number_input' => 'wprowadź numer odpowiedzi',
'total_posts' => 'łącznie :posts_count odpowiedzi',
'go_to_post' => 'Przejdź do postu',

This comment has been minimized.

@Galkaan

Galkaan Apr 30, 2018

Contributor

posta

'post_number_input' => 'wprowadź numer odpowiedzi',
'total_posts' => 'łącznie :posts_count odpowiedzi',
'go_to_post' => 'Przejdź do postu',
'post_number_input' => 'wprowadź numer postu',

This comment has been minimized.

@Galkaan

Galkaan Apr 30, 2018

Contributor

posta

'register' => 'Nie posiadasz konta osu!? Utwórz nowe',
'forgot' => 'Nie pamiętasz hasła?',
'beta' => [
'main' => 'Dostęp do bety jest obecnie ograniczony do wybranych użytkowników.',
'main' => 'Dostęp do bety jest obecnie dostępny tylko dla wybranych użytkowników.',

This comment has been minimized.

@Galkaan

Galkaan Apr 30, 2018

Contributor

Beta jest obecnie dostępna tylko dla wybranych użytkowników.

@TPGPL TPGPL changed the title from Revise the Polish translation to [WIP] Revise the Polish translation May 1, 2018

@Galkaan

Galkaan approved these changes May 1, 2018

TPGPL added some commits May 1, 2018

@TPGPL TPGPL changed the title from [WIP] Revise the Polish translation to [Pending Review] Revise the Polish translation May 1, 2018

@Galkaan

Proofreading v2

@@ -19,11 +19,11 @@
*/
return [
'show' => [
'fallback_translation' => 'Żądana strona nie została jeszcze przetłumaczona na wybrany język (:language). Pokazuję w języku angielskim.',
'fallback_translation' => 'Poszukiwana strona nie została jeszcze przetłumaczona na wybrany język (:language). Pokazuję w języku angielskim.',

This comment has been minimized.

@Galkaan

Galkaan May 1, 2018

Contributor

Następująca strona nie jest jeszcze dostępna po polsku, w związku z czym zostanie wyświetlona wersja angielska.

Dla tego komunikatu i tak będzie wyświetlany tylko "Polski" więc :language można wypierdolić. No i "poszukiwana" brzmi tak sobie.

'404' => 'Nie znaleziono gracza! ;_;',
'reason_1' => 'Użytkownik mógł zmienić swoją nazwę.',
'reason_2' => 'Konto użytkownika mogło zostać zablokowane.',
'reason_3' => 'W nazwie użytkownika występuje literówka.',

This comment has been minimized.

@Galkaan

Galkaan May 1, 2018

Contributor

Wolałbym "Wprowadzona nazwa użytkownika jest błędna.".

@@ -94,7 +96,7 @@
'is_supporter' => 'donator osu!',
'joined_at' => 'Na osu! od :date',
'lastvisit' => 'Ostatnio widziany :date',
'missingtext' => 'Na pewno nie ma tu żadnej literówki? (albo ten użytkownik jest zablokowany)',
'missingtext' => 'Na pewno nie ma tu żadnej literówki? (albo ten użytkownik został zablokowany)',

This comment has been minimized.

@Galkaan

Galkaan May 1, 2018

Contributor

Wprowadzona nazwa użytkownika jest błędna lub użytkownik został zablokowany

Ewentualnie można dać kropkę na końcu. Btw, w języku polskim nie dajemy nawiasów po skończonej wypowiedzi.

@@ -21,7 +21,9 @@
return [
'deleted' => '[usunięty użytkownik]',
'beatmapset_activities' => [
'beatmapset_activities' => [
'title' => 'Historia użytkownika :user w modowaniu',

This comment has been minimized.

@Galkaan

Galkaan May 1, 2018

Contributor

Historia modowania?

@@ -19,7 +19,7 @@
*/
return [
'box' => [
'sent' => 'Mail z kodem weryfikacyjnym został wysłany na email :mail Wpisz kod.',
'sent' => 'Mail z kodem weryfikacyjnym został wysłany na e-mail :mail. Wprowadź kod.',

This comment has been minimized.

@Galkaan

Galkaan May 1, 2018

Contributor

E-mail z kodem weryfikacyjnym został wysłany na adres :mail. Wprowadź otrzymany kod.

'modding-history-index' => 'aktualizacje na beatmapach użytkownika', // needs update
'modding-history-discussions' => 'dyskusje użytkownika',
'modding-history-events' => 'historia zdarzeń użytkownika w modowaniu',
'modding-history-index' => 'historia użytkownika w modowaniu',

This comment has been minimized.

@Galkaan

Galkaan May 1, 2018

Contributor

Historia użytkownika

'modding-history-discussions' => 'dyskusje użytkownika',
'modding-history-events' => 'historia zdarzeń użytkownika w modowaniu',
'modding-history-index' => 'historia użytkownika w modowaniu',
'modding-history-posts' => 'historia postów użytkownika w modowaniu',

This comment has been minimized.

@Galkaan

Galkaan May 1, 2018

Contributor

Historia postów

'help' => 'Pomoc',
'modding-history-index' => 'aktualizacje na beatmapach użytkownika', // needs update
'modding-history-discussions' => 'dyskusje użytkownika',

This comment has been minimized.

@Galkaan

Galkaan May 1, 2018

Contributor

Dyskusje

'modding-history-events' => 'historia zdarzeń użytkownika w modowaniu',
'modding-history-index' => 'historia użytkownika w modowaniu',
'modding-history-posts' => 'historia postów użytkownika w modowaniu',
'modding-history-votesGiven' => 'oddane głosy użytkownika',

This comment has been minimized.

@Galkaan

Galkaan May 1, 2018

Contributor

Głosy oddane

'modding-history-index' => 'historia użytkownika w modowaniu',
'modding-history-posts' => 'historia postów użytkownika w modowaniu',
'modding-history-votesGiven' => 'oddane głosy użytkownika',
'modding-history-votesReceived' => 'otrzymane głosy użytkownika',

This comment has been minimized.

@Galkaan

Galkaan May 1, 2018

Contributor

Głosy otrzymane

@Galkaan

Galkaan approved these changes May 1, 2018

@TPGPL TPGPL changed the title from [Pending Review] Revise the Polish translation to Revise the Polish translation May 1, 2018

@peppy peppy modified the milestones: April 2018, May 2018 May 2, 2018

@TPGPL

This comment has been minimized.

Contributor

TPGPL commented May 3, 2018

ready to merge

@peppy

peppy approved these changes May 8, 2018

@peppy peppy merged commit 0a2dcb3 into ppy:master May 8, 2018

2 checks passed

continuous-integration/styleci/pr The analysis has passed
Details
continuous-integration/travis-ci/pr The Travis CI build passed
Details

@TPGPL TPGPL deleted the TPGPL:pl-trans-updates branch Aug 28, 2018

Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment