Skip to content
New issue

Have a question about this project? Sign up for a free GitHub account to open an issue and contact its maintainers and the community.

By clicking “Sign up for GitHub”, you agree to our terms of service and privacy statement. We’ll occasionally send you account related emails.

Already on GitHub? Sign in to your account

Revise the Polish translation #3087

Merged
merged 12 commits into from May 8, 2018
Merged

Revise the Polish translation #3087

merged 12 commits into from May 8, 2018

Conversation

TPGPL
Copy link
Contributor

@TPGPL TPGPL commented Apr 25, 2018

No description provided.

@peppy peppy added this to the April 2018 milestone Apr 25, 2018
@TPGPL TPGPL changed the title Revise half of the Polish translation [WIP] Revise the Polish translation Apr 26, 2018
@TPGPL TPGPL changed the title [WIP] Revise the Polish translation Revise the Polish translation Apr 27, 2018
Copy link
Contributor

@Galkaan Galkaan left a comment

Choose a reason for hiding this comment

The reason will be displayed to describe this comment to others. Learn more.

Proofreading

'avatar' => [
'title' => 'Zmień avatar', // Base text changed, please check.
'title' => 'Avatar',

This comment was marked as off-topic.

'avatar' => [
'title' => 'Zmień avatar', // Base text changed, please check.
'title' => 'Avatar',
],
'email' => [
'current' => 'aktualny email',

This comment was marked as off-topic.

@@ -30,7 +30,7 @@
'download-na' => 'Szablon beatmapy nie jest jeszcze dostępny',
],
'index' => [
'description' => 'Wyróżnieni artyści to osoby z którymi współpracujemy, aby dostarczyć osu! oryginalnej muzyki. Artyści, jak i ich utwory, zostali własnoręcznie wybrani przez członków Zespołu osu! pod kryterium niesamowitości i nadawania się do mapowania. Część z tych artystów stworzyła utwory ekskluzywnie dla osu!.<br><br>Wszystkie utwory w tej sekcji są dostarczone jako pliki o rozszerzeniu .osz z odpowiednio ustawionym rytmem. Utwory są oficjalnie licencjonowane dla osu! i rzeczy z nim powiązanych.',
'description' => 'Wyróżnieni artyści to osoby z którymi współpracujemy, aby dostarczyć społeczności osu! oryginalnej muzyki. Artyści, jak i ich utwory, zostali własnoręcznie wybrani przez członków Zespołu osu! pod względem odlotowości i nadawania się do tworzenia beatmap. Część z nich stworzyła utwory wyłączne dla osu!.<br><br>Wszystkie utwory w tej sekcji występują w formie plików o rozszerzeniu .osz z odpowiednio ustawionym rytmem. Utwory są oficjalnie licencjonowane dla osu! i rzeczy z nim powiązanych.',

This comment was marked as off-topic.

],
],

'beatmap_discussion_post' => [
'edit' => [
'system_generated' => 'Automatycznie wygenerowany wątek nie może być edytowany.',
'not_owner' => 'Tylko autor wątku może go edytować.',
'system_generated' => 'Nie możesz edytować automatycznie generowanego postu.',

This comment was marked as off-topic.

@@ -34,14 +34,14 @@
'vote' => [
'limit_exceeded' => 'Zaczekaj, zanim zagłosujesz ponownie',
'owner' => 'Nie możesz głosować we własnej dyskusji!',
'wrong_beatmapset_state' => 'Możesz głosować tylko na oczekujących beatmapach.',
'wrong_beatmapset_state' => 'Możesz głosować tylko przy oczekujących beatmapach.',

This comment was marked as off-topic.

'confirm_destroy' => 'Na pewno usunąć odpowiedź?',
'confirm_restore' => 'Na pewno przywrócić odpowiedź?',
'edited' => 'Ostatnio edytowe przez :user :when, łącznie edytowane :count razy.',
'confirm_destroy' => 'Na pewno usunąć post?',

This comment was marked as off-topic.

'confirm_restore' => 'Na pewno przywrócić odpowiedź?',
'edited' => 'Ostatnio edytowe przez :user :when, łącznie edytowane :count razy.',
'confirm_destroy' => 'Na pewno usunąć post?',
'confirm_restore' => 'Na pewno przywrócić post?',

This comment was marked as off-topic.

'go_to_post' => 'Przejdź do odpowiedzi',
'post_number_input' => 'wprowadź numer odpowiedzi',
'total_posts' => 'łącznie :posts_count odpowiedzi',
'go_to_post' => 'Przejdź do postu',

This comment was marked as off-topic.

'post_number_input' => 'wprowadź numer odpowiedzi',
'total_posts' => 'łącznie :posts_count odpowiedzi',
'go_to_post' => 'Przejdź do postu',
'post_number_input' => 'wprowadź numer postu',

This comment was marked as off-topic.

'register' => 'Nie posiadasz konta osu!? Utwórz nowe',
'forgot' => 'Nie pamiętasz hasła?',
'beta' => [
'main' => 'Dostęp do bety jest obecnie ograniczony do wybranych użytkowników.',
'main' => 'Dostęp do bety jest obecnie dostępny tylko dla wybranych użytkowników.',

This comment was marked as off-topic.

@TPGPL TPGPL changed the title Revise the Polish translation [WIP] Revise the Polish translation May 1, 2018
@TPGPL TPGPL changed the title [WIP] Revise the Polish translation [Pending Review] Revise the Polish translation May 1, 2018
Copy link
Contributor

@Galkaan Galkaan left a comment

Choose a reason for hiding this comment

The reason will be displayed to describe this comment to others. Learn more.

Proofreading v2

@@ -19,11 +19,11 @@
*/
return [
'show' => [
'fallback_translation' => 'Żądana strona nie została jeszcze przetłumaczona na wybrany język (:language). Pokazuję w języku angielskim.',
'fallback_translation' => 'Poszukiwana strona nie została jeszcze przetłumaczona na wybrany język (:language). Pokazuję w języku angielskim.',

This comment was marked as off-topic.

'404' => 'Nie znaleziono gracza! ;_;',
'reason_1' => 'Użytkownik mógł zmienić swoją nazwę.',
'reason_2' => 'Konto użytkownika mogło zostać zablokowane.',
'reason_3' => 'W nazwie użytkownika występuje literówka.',

This comment was marked as off-topic.

@@ -94,7 +96,7 @@
'is_supporter' => 'donator osu!',
'joined_at' => 'Na osu! od :date',
'lastvisit' => 'Ostatnio widziany :date',
'missingtext' => 'Na pewno nie ma tu żadnej literówki? (albo ten użytkownik jest zablokowany)',
'missingtext' => 'Na pewno nie ma tu żadnej literówki? (albo ten użytkownik został zablokowany)',

This comment was marked as off-topic.

@@ -21,7 +21,9 @@
return [
'deleted' => '[usunięty użytkownik]',

'beatmapset_activities' => [
'beatmapset_activities' => [
'title' => 'Historia użytkownika :user w modowaniu',

This comment was marked as off-topic.

@@ -19,7 +19,7 @@
*/
return [
'box' => [
'sent' => 'Mail z kodem weryfikacyjnym został wysłany na email :mail Wpisz kod.',
'sent' => 'Mail z kodem weryfikacyjnym został wysłany na e-mail :mail. Wprowadź kod.',

This comment was marked as off-topic.

'modding-history-index' => 'aktualizacje na beatmapach użytkownika', // needs update
'modding-history-discussions' => 'dyskusje użytkownika',
'modding-history-events' => 'historia zdarzeń użytkownika w modowaniu',
'modding-history-index' => 'historia użytkownika w modowaniu',

This comment was marked as off-topic.

'modding-history-discussions' => 'dyskusje użytkownika',
'modding-history-events' => 'historia zdarzeń użytkownika w modowaniu',
'modding-history-index' => 'historia użytkownika w modowaniu',
'modding-history-posts' => 'historia postów użytkownika w modowaniu',

This comment was marked as off-topic.

'help' => 'Pomoc',
'modding-history-index' => 'aktualizacje na beatmapach użytkownika', // needs update
'modding-history-discussions' => 'dyskusje użytkownika',

This comment was marked as off-topic.

'modding-history-events' => 'historia zdarzeń użytkownika w modowaniu',
'modding-history-index' => 'historia użytkownika w modowaniu',
'modding-history-posts' => 'historia postów użytkownika w modowaniu',
'modding-history-votesGiven' => 'oddane głosy użytkownika',

This comment was marked as off-topic.

'modding-history-index' => 'historia użytkownika w modowaniu',
'modding-history-posts' => 'historia postów użytkownika w modowaniu',
'modding-history-votesGiven' => 'oddane głosy użytkownika',
'modding-history-votesReceived' => 'otrzymane głosy użytkownika',

This comment was marked as off-topic.

@TPGPL TPGPL changed the title [Pending Review] Revise the Polish translation Revise the Polish translation May 1, 2018
@peppy peppy modified the milestones: April 2018, May 2018 May 2, 2018
@TPGPL
Copy link
Contributor Author

TPGPL commented May 3, 2018

ready to merge

@peppy peppy merged commit 0a2dcb3 into ppy:master May 8, 2018
@TPGPL TPGPL deleted the pl-trans-updates branch August 28, 2018 10:47
Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment
Projects
None yet
Development

Successfully merging this pull request may close these issues.

None yet

3 participants