Anglická klávesnice s diakritikou pro Mac
Switch branches/tags
Nothing to show
Latest commit 4472db8 Dec 24, 2017 @pravdomil pravdomil Update README.md
Permalink
Failed to load latest commit information.
Pravdomil.keylayout Pravdomil.keylayout Nov 4, 2017
README.md Update README.md Dec 23, 2017

README.md

Pravdomil Keyboard

Anglická klávesnice s diakritikou pro Mac.

Diakritika se píše ⌥0‑9 nebo ⌥ + písmeno bez háčku.

Například ⌥S-> Š ⌥A-> Á ⌥1-> Ě.

Install

cd "/Library/Keyboard Layouts"
sudo curl "https://raw.githubusercontent.com/pravdomil/keyboard/master/Pravdomil.keylayout" -O

Donate