New issue

Have a question about this project? Sign up for a free GitHub account to open an issue and contact its maintainers and the community.

By clicking “Sign up for GitHub”, you agree to our terms of service and privacy statement. We’ll occasionally send you account related emails.

Already on GitHub? Sign in to your account

(DLC Workshop)Rozhovor se Barstow-ovou.Quest Lady Luck.#2 #744

Open
MANUS-manww opened this Issue Jul 15, 2018 · 0 comments

Comments

Projects
None yet
1 participant
@MANUS-manww

MANUS-manww commented Jul 15, 2018

20180715140814_1
20180715140817_1
20180715140819_1
Věty na sebe nenavazují... .
Konzultace na Discordu:Jane,Pelo.

Origo:
1164 INFO:NAM1
1165 I'm happy with how the machine turned out.
1166: Ten automat dopadl skvěle.
1167
1168

1086 INFO:NAM1
1087 As am I. And barely a hitch with my own prototype.
1088: Já také. A můj prototyp prošel testem prakticky bez problémů.
1089
1090
Discord.
Jane- 15:27
Jo teď koukám na screen, jak je to přeložený 😄 To určitě vzniklo odpohlavněním. Protože ta první věta "Ten automat dopadl skvěle" by doslova byla ... jsem spokojený s tím, jak ten automat dopadl.... pak dává smysl odpověď "já také"
Možná by se to druhý dalo upravit na něco jako "Taky si myslím. A můj prototyp..."

@MANUS-manww MANUS-manww changed the title from (DLC Workshop)Rozhovor se Barstow-ovou.Quest Lady Luck. to (DLC Workshop)Rozhovor se Barstow-ovou.Quest Lady Luck.#2 Oct 22, 2018

Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment