Instalace češtiny na konzolích

Pavel Horal edited this page Oct 14, 2018 · 7 revisions

Čeština je na konzole dostupná skrze Bethesda.net jako standardní herní modifikace. Na konzolích není lokalizováno uživatelské rozhraní a kvůli chybějící podpoře českých znaků jsou některé texty bez diakritiky.

Krok 1 - přihlášení na Bethesda.net

Zapněte hru a v hlavní nabídce zvolte položku MODS.

Pokud nemáte účet, hra vás vyzve k jeho založení. V opačném případě vás hra přihlásí a zobrazí seznam dostupných modifikací.

Krok 2 - vyhledání a nainstalování češtiny

V seznamu modifikací hledejte modifikaci s názvem Cestina pro Fallout 4 (bez diakritiky).

Otevřete nalezenou modifikaci a nainstalujte volbou Download.

Na PS4 jsou překlady DLC jako oddělené modifikace Cestina pro NAZEV DLC (viz přehled na našem profilu).

POZOR, pro správné fungování češtiny na PS4 je nutné mít nainstalovanou češtinu pro všechna DLC, se kterými hrajete.

Krok 3 - restart hry

Po stažení modifikace a návratu do hlavní nabídky vás hra vyzve k restartu.

Po potvrzení hra přenačte datové soubory a texty ve hře byste měli mít česky.

POZOR, u Xboxu nebude napoprvé čeština fungovat bez vymazání mezipaměti konzole. Toho dosáhnete vypnutím konzole a vytažením z elektřiny alespoň na 2 minuty.

You can’t perform that action at this time.
You signed in with another tab or window. Reload to refresh your session. You signed out in another tab or window. Reload to refresh your session.
Press h to open a hovercard with more details.