Titulky k herním videím

Pavel Horal edited this page May 20, 2018 · 13 revisions

Fallout obsahuje celkem 12 herních videí, ke kterým jsme pro vás připravili titulky. Otitulkovaná videa si můžete pustit na YouTube, nebo stáhnout přímo do hry (pouze PC).

Videa na YouTube

Při přehrávání videa nezapomeňte zapnout zobrazování titulků (ikonka CC).

Úvodní video pro novou hru

Instruktážní videa S.P.E.C.I.A.L.

Závěrečná videa po dohrání hry

Videa ke stažení do hry (pouze PC)

Pro PC je možné stáhnout videa s vypálenými titulky přímo do hry následujícím postupem:

  • stáhněte dva ZIP balíčky obsahující upravené video soubory fallout4-videa1.zip (1,7 GB) a fallout4-videa2.zip (1,9 GB)
  • zazálohujte složku {Fallout4}/Data/Video přejmenováním na {Fallout4}/Data/Video.bak
  • rozbalte videa ze ZIP balíčků na místo původních souborů do {Fallout4}/Data/Video

{Fallout4} symbolizuje cestu ke hře, obvykle C:\Program Files (x86)\Steam\steamapps\common\Fallout 4.

You can’t perform that action at this time.
You signed in with another tab or window. Reload to refresh your session. You signed out in another tab or window. Reload to refresh your session.
Press h to open a hovercard with more details.