Známé (neopravitelné) chyby

Pavel Horal edited this page Apr 2, 2018 · 7 revisions

Následující chyby prosím nehlaste jako chyby překladu:

 • Nepřeložené názvy zbraní a zbroje
  • Názvy zbraní a zbrojí se generují v momentě, kdy jsou přidány do herního světa. Pokud si češtinu zprovozníte nad uloženou pozicí, nebudete mít tyto názvy přeložené. Pro přegenerování názvu je nutné předmět upravit na stanovišti úprav v dílně.
 • Chybné přívlastky určité kombinace úprav zbraní a zbrojí
  • Víme o dlouhé hlavni u gama zbraně a reflexních mířidlech u rotačního kulometu. V budoucnu zřejmě systém generovaných přívlastků malinko upravíme.
 • Nepřeložené slovo MODS v rozhraní pro úpravu předmětů
  • Toto slovo bohužel nelze přeložit. Jde o chybu ve hře.
 • Nepřeložené statistiky v Pip-Boyovi
  • Statistiky Levels Survived a Days Survived nelze přeložit. Jde o chybu ve hře.
 • Nepřeložené rozhraní energozbroje
  • Popisky v rozhraní energozbroje (kompas, zdraví, energie, ...) jsou textury a nejdou přeložit.
 • Nepřeložené perky při hraní s DLC
  • Hrajete-li s DLC, budete mít některé perky nepřeložené.
 • Chybné časování titulků
  • V úvodním questu Když volá svoboda se při rozhovoru se Sturgesem v jeden moment přestávají zobrazovat titulky. Pro zobrazení titulků je nutné ke Sturgesovi přijít blíže.
 • Chybějící titulky pro rádio
  • Rádio, které si můžete ve hře pusitit, sice má přeložené titulky, ale hra je nezobrazuje.
 • Chybějící titulky v úvodním videu
You can’t perform that action at this time.
You signed in with another tab or window. Reload to refresh your session. You signed out in another tab or window. Reload to refresh your session.
Press h to open a hovercard with more details.