Permalink
Browse files

Update Norwegian translation (thanks to Stian B. Barmen)

  • Loading branch information...
1 parent 3304ecd commit ba793af8b7b5d7e6b8b357f3b1c1ea5655189842 @badlop badlop committed Apr 22, 2012
Showing with 57 additions and 53 deletions.
  1. +57 −53 src/msgs/no.po
View
110 src/msgs/no.po
@@ -1,7 +1,11 @@
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: 2.1.0-alpha\n"
+"POT-Creation-Date: \n"
+"PO-Revision-Date: \n"
"Last-Translator: Stian B. Barmen <stian@barmen.nu>\n"
+"Language-Team: \n"
+"Language: \n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
@@ -21,7 +25,7 @@ msgstr "Erstattet av en ny tilkobling"
#: ejabberd_c2s.erl:1885
msgid "Your active privacy list has denied the routing of this stanza."
-msgstr ""
+msgstr "Din aktive privat liste har blokkert rutingen av denne strofen."
#: ejabberd_captcha.erl:96 ejabberd_captcha.erl:152 ejabberd_captcha.erl:178
msgid "Enter the text you see"
@@ -33,11 +37,11 @@ msgstr "Dine meldinger til ~s blir blokkert. For å åpne igjen, besøk ~s"
#: ejabberd_captcha.erl:134
msgid "If you don't see the CAPTCHA image here, visit the web page."
-msgstr ""
+msgstr "Dersom du ikke ser CAPTCHA bilde her, besøk web siden. "
#: ejabberd_captcha.erl:146
msgid "CAPTCHA web page"
-msgstr ""
+msgstr "CAPTCHA web side"
#: ejabberd_captcha.erl:307
msgid "The captcha is valid."
@@ -562,9 +566,8 @@ msgid "Chatrooms"
msgstr "Samtalerom"
#: mod_muc/mod_muc.erl:712 mod_muc/mod_muc_odbc.erl:729
-#, fuzzy
msgid "You need a client that supports x:data to register the nickname"
-msgstr "Du trenger en klient som støtter x:data for å "
+msgstr "Du trenger en klient som støtter x:data for å registrere kallenavnet"
#: mod_muc/mod_muc.erl:718 mod_muc/mod_muc_odbc.erl:735
msgid "Nickname Registration at "
@@ -752,19 +755,19 @@ msgstr "Det er ikke tillatt å sende private meldinger til "
#: mod_muc/mod_muc_room.erl:332
msgid "Please, wait for a while before sending new voice request"
-msgstr ""
+msgstr "Vennligst vent en stund før du sender en ny lyd forespørsel"
#: mod_muc/mod_muc_room.erl:347
msgid "Voice requests are disabled in this conference"
-msgstr ""
+msgstr "Lyd forespørsler er blokkert i denne konferansen"
#: mod_muc/mod_muc_room.erl:364
msgid "Failed to extract JID from your voice request approvement"
-msgstr ""
+msgstr "Feilet i forsøk på å hente JID fra din lyd forespørsel godkjenning"
#: mod_muc/mod_muc_room.erl:393
msgid "Only moderators can approve voice requests"
-msgstr ""
+msgstr "Bare ordstyrer kan godkjenne lyd forespørsler"
#: mod_muc/mod_muc_room.erl:408
msgid "Improper message type"
@@ -850,7 +853,7 @@ msgstr "Et passord kreves for tilgang til samtalerommet"
#: mod_muc/mod_muc_room.erl:1855 mod_register.erl:246
msgid "Too many CAPTCHA requests"
-msgstr ""
+msgstr "For mange CAPTCHA forespørsler"
#: mod_muc/mod_muc_room.erl:1864
msgid "Unable to generate a captcha"
@@ -957,13 +960,12 @@ msgid "Allow users to send private messages"
msgstr "Tillat brukere å sende private meldinger"
#: mod_muc/mod_muc_room.erl:3279
-#, fuzzy
msgid "Allow visitors to send private messages to"
-msgstr "Tillat brukere å sende private meldinger"
+msgstr "Tillat brukere å sende private meldinger til"
#: mod_muc/mod_muc_room.erl:3290
msgid "nobody"
-msgstr ""
+msgstr "ingen"
#: mod_muc/mod_muc_room.erl:3296
msgid "Allow users to query other users"
@@ -982,21 +984,20 @@ msgid "Allow visitors to change nickname"
msgstr "Tillat besøkende å endre kallenavn"
#: mod_muc/mod_muc_room.erl:3308
-#, fuzzy
msgid "Allow visitors to send voice requests"
-msgstr "Tillat brukere å sende invitasjoner"
+msgstr "Tillat brukere å sende lyd forespørsler"
#: mod_muc/mod_muc_room.erl:3311
msgid "Minimum interval between voice requests (in seconds)"
-msgstr ""
+msgstr "Minimums interval mellom lyd forespørsler (i sekunder)"
#: mod_muc/mod_muc_room.erl:3317
msgid "Make room captcha protected"
msgstr "Gjør rommet captcha beskyttet"
#: mod_muc/mod_muc_room.erl:3322
msgid "Exclude Jabber IDs from CAPTCHA challenge"
-msgstr ""
+msgstr "Ekskluder Jabber IDer fra CAPTCHA utfordring"
#: mod_muc/mod_muc_room.erl:3329
msgid "Enable logging"
@@ -1016,20 +1017,19 @@ msgstr "privat, "
#: mod_muc/mod_muc_room.erl:3799
msgid "Voice request"
-msgstr ""
+msgstr "Lyd forespørsel"
#: mod_muc/mod_muc_room.erl:3803
msgid "Either approve or decline the voice request."
-msgstr ""
+msgstr "Enten godkjenn eller forby lyd forespørselen"
#: mod_muc/mod_muc_room.erl:3809
-#, fuzzy
msgid "User JID"
-msgstr "Bruker "
+msgstr "Bruker JID"
#: mod_muc/mod_muc_room.erl:3811
msgid "Grant voice to this person?"
-msgstr ""
+msgstr "Gi lyd til denne personen?"
#: mod_muc/mod_muc_room.erl:3960
msgid "~s invites you to the room ~s"
@@ -1197,12 +1197,11 @@ msgstr "Samlingene som en node er assosiert med"
#: mod_register.erl:193
msgid "The CAPTCHA verification has failed"
-msgstr ""
+msgstr "CAPTCHA godkjenningen har feilet"
#: mod_register.erl:220
-#, fuzzy
msgid "You need a client that supports x:data and CAPTCHA to register"
-msgstr "Du trenger en klient som støtter x:data for å "
+msgstr "Du trenger en klient som støtter x:data og CAPTCHA for registrering "
#: mod_register.erl:226 mod_register.erl:265
msgid "Choose a username and password to register with this server"
@@ -1214,14 +1213,12 @@ msgid "User"
msgstr "Bruker"
#: mod_register.erl:251
-#, fuzzy
msgid "Unable to generate a CAPTCHA"
-msgstr "Umulig å generere en captcha"
+msgstr "Umulig å generere en CAPTCHA"
#: mod_register.erl:316 mod_register.erl:361
-#, fuzzy
msgid "The password is too weak"
-msgstr "passordet er"
+msgstr "Passordet er for svakt"
#: mod_register.erl:365
msgid "Users are not allowed to register accounts so quickly"
@@ -1728,119 +1725,126 @@ msgstr "Start"
#: web/mod_register_web.erl:104
msgid "Your Jabber account was successfully created."
-msgstr ""
+msgstr "Din Jabber konto ble opprettet"
#: web/mod_register_web.erl:107
msgid "There was an error creating the account: "
-msgstr ""
+msgstr "En feil skjedde under oppretting av kontoen:"
#: web/mod_register_web.erl:115
msgid "Your Jabber account was successfully deleted."
-msgstr ""
+msgstr "Dni Jabber konto er blitt sltettet."
#: web/mod_register_web.erl:118
msgid "There was an error deleting the account: "
-msgstr ""
+msgstr "En feil skjedde under sletting av kontoen: "
#: web/mod_register_web.erl:128
msgid "The password of your Jabber account was successfully changed."
-msgstr ""
+msgstr "Passordet for din Jabber konto ble endret."
#: web/mod_register_web.erl:131
msgid "There was an error changing the password: "
-msgstr ""
+msgstr "En feil skjedde under endring av passordet:"
#: web/mod_register_web.erl:163 web/mod_register_web.erl:172
msgid "Jabber Account Registration"
-msgstr ""
+msgstr "Jabber Konto Registrering"
#: web/mod_register_web.erl:174 web/mod_register_web.erl:192
#: web/mod_register_web.erl:201
msgid "Register a Jabber account"
-msgstr ""
+msgstr "Registrer en Jabber konto"
#: web/mod_register_web.erl:176 web/mod_register_web.erl:493
#: web/mod_register_web.erl:502
msgid "Unregister a Jabber account"
-msgstr ""
+msgstr "Avregistrer en Jabber konto"
#: web/mod_register_web.erl:203
msgid ""
"This page allows to create a Jabber account in this Jabber server. Your JID "
"(Jabber IDentifier) will be of the form: username@server. Please read "
"carefully the instructions to fill correctly the fields."
msgstr ""
+"Denne siden lar deg lage en Jabber konto på denne Jabber serveren. Din JID "
+"(Jabber ID) vil være i formatet: brukernavn@server. Vennligst les "
+"instruksjonene nøye slik at du fyller ut skjemaet riktig."
#: web/mod_register_web.erl:212 web/mod_register_web.erl:386
#: web/mod_register_web.erl:509
-#, fuzzy
msgid "Username:"
-msgstr "IRC Brukernavn"
+msgstr "Brukernavn:"
#: web/mod_register_web.erl:217
msgid "This is case insensitive: macbeth is the same that MacBeth and Macbeth."
msgstr ""
+"Denne er ufølsom for små og store bokstaver: macbeth er det samme som "
+"MacBeth og Macbeth. "
#: web/mod_register_web.erl:218
msgid "Characters not allowed:"
-msgstr ""
+msgstr "Ikke godtatte tegn:"
#: web/mod_register_web.erl:222 web/mod_register_web.erl:391
#: web/mod_register_web.erl:514
-#, fuzzy
msgid "Server:"
-msgstr "Server ~b"
+msgstr "Server:"
#: web/mod_register_web.erl:232
msgid ""
"Don't tell your password to anybody, not even the administrators of the "
"Jabber server."
msgstr ""
+"Ikke fortell passordet til noen, ikke en gang til administratoren av Jabber "
+"serveren."
#: web/mod_register_web.erl:234
msgid "You can later change your password using a Jabber client."
-msgstr ""
+msgstr "Du kan når som helst endre passordet via en Jabber klient."
#: web/mod_register_web.erl:235
msgid ""
"Some Jabber clients can store your password in your computer. Use that "
"feature only if you trust your computer is safe."
msgstr ""
+"Noen Jabber klienter kan lagre passordet på datamaskinen. Bruk bare den "
+"funksjonen dersom du er sikker på at maskinen er trygg."
#: web/mod_register_web.erl:237
msgid ""
"Memorize your password, or write it in a paper placed in a safe place. In "
"Jabber there isn't an automated way to recover your password if you forget "
"it."
msgstr ""
+"Husk passordet, eller skriv det ned på et papir lagret på et trygt sted. I "
+"Jabber er det ingen automatisert måte å gjenskape passordet om du glemmer "
+"det. "
#: web/mod_register_web.erl:242 web/mod_register_web.erl:406
-#, fuzzy
msgid "Password Verification:"
-msgstr "Passord Bekreftelse"
+msgstr "Passord Bekreftelse:"
#: web/mod_register_web.erl:250
-#, fuzzy
msgid "Register"
-msgstr "Kontaktliste"
+msgstr "Registrer"
#: web/mod_register_web.erl:396
-#, fuzzy
msgid "Old Password:"
-msgstr "Passord:"
+msgstr "Gammelt Passord:"
#: web/mod_register_web.erl:401
-#, fuzzy
msgid "New Password:"
-msgstr "Passord:"
+msgstr "Nytt Passord:"
#: web/mod_register_web.erl:504
msgid "This page allows to unregister a Jabber account in this Jabber server."
msgstr ""
+"Denne siden lar deg avregistrere en Jabber konto på denne Jabber serveren."
#: web/mod_register_web.erl:524
msgid "Unregister"
-msgstr ""
+msgstr "Avregistrer"
#, fuzzy
#~ msgid "Captcha test failed"

0 comments on commit ba793af

Please sign in to comment.