Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with HTTPS or Subversion.

Download ZIP
Browse files

Update polish locale

  • Loading branch information...
commit b63de652bdd5ae09c29af27c063c60138b0fc551 1 parent bbddfee
@prefiks prefiks authored
View
2  po/branding/oneteam.pot
@@ -1,7 +1,7 @@
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: OneTeam 1.0\n"
-"POT-Creation-Date: 2011-06-20 14:56+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2011-06-22 16:05+0200\n"
"PO-Revision-Date: YEAR-MO-DA HO:MI+ZONE\n"
"Last-Translator: FULL NAME <EMAIL@ADDRESS>\n"
"Language-Team: LANGUAGE <LL@li.org>\n"
View
4 po/es.po
@@ -3,7 +3,7 @@
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: es\n"
-"POT-Creation-Date: 2011-06-20 14:28+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2011-06-22 16:05+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2010-09-15 18:01+0200\n"
"Last-Translator: \n"
"Language-Team: \n"
@@ -73,6 +73,8 @@ msgid "New Nick:"
msgstr "Nuevo Apodo:"
#: ../chrome/oneteam/content/status.xul:8
+#: ../chrome/oneteam/content/waveBrowser.xul:8
+#: ../chrome/oneteam/content/waveTest.xul:8
msgid "Status Message"
msgstr "Mensaje de Estado"
View
4 po/fr.po
@@ -1,7 +1,7 @@
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: OneTeam 1.0\n"
-"POT-Creation-Date: 2011-06-20 14:28+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2011-06-22 16:05+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2011-05-25 19:29+0100\n"
"Last-Translator: Nicolas Vérité <nicolas.verite@gmail.com>\n"
"Language-Team: LANGUAGE <nverite@process-one.net>\n"
@@ -71,6 +71,8 @@ msgid "New Nick:"
msgstr "Nouveau pseudo :"
#: ../chrome/oneteam/content/status.xul:8
+#: ../chrome/oneteam/content/waveBrowser.xul:8
+#: ../chrome/oneteam/content/waveTest.xul:8
msgid "Status Message"
msgstr "Message de statut"
View
4 po/oneteam.pot
@@ -1,7 +1,7 @@
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: OneTeam 1.0\n"
-"POT-Creation-Date: 2011-06-20 14:56+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2011-06-22 16:05+0200\n"
"PO-Revision-Date: YEAR-MO-DA HO:MI+ZONE\n"
"Last-Translator: FULL NAME <EMAIL@ADDRESS>\n"
"Language-Team: LANGUAGE <LL@li.org>\n"
@@ -68,6 +68,8 @@ msgid "New Nick:"
msgstr ""
#: ../chrome/oneteam/content/status.xul:8
+#: ../chrome/oneteam/content/waveBrowser.xul:8
+#: ../chrome/oneteam/content/waveTest.xul:8
msgid "Status Message"
msgstr ""
View
94 po/pl.po
@@ -1,7 +1,7 @@
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: OneTeam 1.0\n"
-"POT-Creation-Date: 2011-06-20 14:28+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2011-06-22 16:05+0200\n"
"PO-Revision-Date: \n"
"Last-Translator: Paweł Chmielowski <pchmielowski@process-one.net>\n"
"Language-Team: \n"
@@ -72,6 +72,8 @@ msgid "New Nick:"
msgstr "Nowy pseudonim:"
#: ../chrome/oneteam/content/status.xul:8
+#: ../chrome/oneteam/content/waveBrowser.xul:8
+#: ../chrome/oneteam/content/waveTest.xul:8
msgid "Status Message"
msgstr "Komunikat stanu"
@@ -2209,8 +2211,16 @@ msgid "Invitation into {0} chat room"
msgstr "Zaproszenie do konferencji {0}"
#: ../chrome/oneteam/content/JavaScript/model/conference.js:227
-msgid "User *{0}* invited you to chat room *{1}*.\\n\\nTo join this chat room please click on this link:\\n{2}\\n"
-msgstr "Użytkownik *{0}* zaprosił Cię do konferencji *{1}*.\\n\\nAby dołączyć do tej konferencji kliknij ten link:\\n{2}\\n"
+msgid ""
+"User *{0}* invited you to chat room *{1}*.\\n"
+"\\n"
+"To join this chat room please click on this link:\\n"
+"{2}\\n"
+msgstr ""
+"Użytkownik *{0}* zaprosił Cię do konferencji *{1}*.\\n"
+"\\n"
+"Aby dołączyć do tej konferencji kliknij ten link:\\n"
+"{2}\\n"
#: ../chrome/oneteam/content/JavaScript/model/conference.js:469
msgid "Chat room server can't be contacted or room reached maximum number of users"
@@ -2370,112 +2380,104 @@ msgid "This is version {0} (from {1}), {2}"
msgstr "To jest wersja {0} (z {1}), {2}"
#: ../chrome/oneteam/content/manageBookmarks.xul:168
-#, fuzzy
-msgid "Entered informations are invalid.\\nDo you want to correct entered informations,\\nor to restore previous values instead ?"
-msgstr "Wprowadzone informacje są nieprawidłowe.\\nCzy chcesz przywrócić poprzednie wartości?\\nKliknij \"Anuluj\" jeśli chcesz dokonać poprawek."
+msgid ""
+"Entered informations are invalid.\\n"
+"Do you want to correct entered informations,\\n"
+"or to restore previous values instead ?"
+msgstr ""
+"Wprowadzone informacje nie są prawidłowe.\\n"
+"Czy chcesz poprawić wprowadzone dane,\\n"
+"czy przywrócić poprzednie wartości?"
#: ../chrome/oneteam/content/manageBookmarks.xul:169
-#, fuzzy
-msgid "Entered informations are invalid.\\nDo you want to correct entered informations,\\nor to remove the bookmark you have just created ?"
-msgstr "Wprowadzone informacje są nieprawidłowe.\\nCzy chcesz przywrócić poprzednie wartości?\\nKliknij \"Anuluj\" jeśli chcesz dokonać poprawek."
+msgid ""
+"Entered informations are invalid.\\n"
+"Do you want to correct entered informations,\\n"
+"or to remove the bookmark you have just created ?"
+msgstr ""
+"Wprowadzone informacje nie są prawidłowe.\\n"
+"Czy chcesz poprawić wprowadzone dane,\\n"
+"czy usunąć właśnie utworzoną zakładkę?"
#: ../chrome/oneteam/content/manageBookmarks.xul:173
-#, fuzzy
msgid "Restore Previous Values"
-msgstr "See Previous Version"
+msgstr "Przywróć poprzednią wersję"
#: ../chrome/oneteam/content/manageBookmarks.xul:173
-#, fuzzy
msgid "Remove Bookmark"
-msgstr "Zakładka"
+msgstr "Usuń zakładkę"
#: ../chrome/oneteam/content/manageBookmarks.xul:174
-#, fuzzy
msgid "Correct Informations"
-msgstr "Dane kontaktu"
+msgstr "Popraw wiadomości"
#: ../chrome/oneteam/content/main.xul:346
-#, fuzzy
msgid "Status messages overview"
-msgstr "Komunikat stanu"
+msgstr "Zestawienie komunikatów stanu"
#: ../chrome/oneteam/content/overlays/macMenuOverlay.xul:42
-#, fuzzy
msgid "_Status Messages Overview..."
-msgstr "Komunikat stanu"
+msgstr "_Zestawienie komunikatów stanu"
#: ../chrome/oneteam/content/overlays/rosterContextMenus.xul:234
-#, fuzzy
msgid "Ask to see his/her status"
-msgstr "{0} zezwolił Ci na widzenie jej/jego statusu"
+msgstr "Poproś o widzenie jej/jego statusu"
#: ../chrome/oneteam/content/overlays/rosterContextMenus.xul:236
msgid "Allow him/her to see my status"
-msgstr ""
+msgstr "Zezwól na widzenie mojego statusu"
#: ../chrome/oneteam/content/overlays/rosterContextMenus.xul:238
-#, fuzzy
msgid "Cancel authorization"
-msgstr "Anuluj subskrypcję"
+msgstr "Anululowano subskrypcję"
#: ../chrome/oneteam/content/JavaScript/notification.js:501
-#, fuzzy
msgid "Contact changed status"
-msgstr "Zmiana statusu kontaktu"
+msgstr "Kontakt zmienił status"
#: ../chrome/oneteam/content/JavaScript/notification.js:503
-#, fuzzy
msgid "Chat room participant changed status"
-msgstr "Zmiana pseudonimu uczestnika konferencji"
+msgstr "Uczestnik konferencji zmienił status"
#: ../chrome/oneteam/content/JavaScript/model/account.js:58
-#, fuzzy
msgid "My other connections"
-msgstr "Moje inne zasoby"
+msgstr "Moje inne połączenia"
#: ../chrome/oneteam/content/JavaScript/notification.js:509
-#, fuzzy
msgid "Subscription accepted or denied"
-msgstr "Otrzymano prośbę o subskrypcję"
+msgstr "Subskrybcje"
#: ../chrome/oneteam/content/JavaScript/notification.js:538
-#, fuzzy
msgid "Connections to server"
-msgstr "Utracono połączenie z serwerem"
+msgstr "Połączenie z serwerem"
#: ../chrome/oneteam/content/JavaScript/notification.js:542
-#, fuzzy
msgid "Contact events"
-msgstr "Szczegóły kontaktu"
+msgstr "Kontakty"
#: ../chrome/oneteam/content/JavaScript/notification.js:547
-#, fuzzy
msgid "Chat room events"
-msgstr "Serwer konferencji"
+msgstr "Konferencje"
#: ../chrome/oneteam/content/JavaScript/notification.js:552
-#, fuzzy
msgid "File transfer"
msgstr "Transmisja plików"
#: ../chrome/oneteam/content/JavaScript/notification.js:556
-#, fuzzy
msgid "Voice call"
-msgstr "Połączenie głosowe..."
+msgstr "Połączenie głosowe"
#: ../chrome/oneteam/content/preferences.xul:306
msgid "Software updates"
-msgstr ""
+msgstr "Aktualizacja oprogramowania"
#: ../chrome/oneteam/content/preferences.xul:318
-#, fuzzy
msgid "Notification global settings"
-msgstr "Użyj wartości globalnych"
+msgstr "Globalne ustawienia powiadomień"
#: ../chrome/oneteam/content/preferences.xul:304
-#, fuzzy
msgid "Advanced"
-msgstr "Anulowano"
+msgstr "Zaawansowane"
#~ msgid "Authorize To See Me"
#~ msgstr "Zezwól na widzenie statusu"
Please sign in to comment.
Something went wrong with that request. Please try again.