Permalink
Browse files

[be] Little bit translated in 02-git-basics

[be] 01-introduction edited
  • Loading branch information...
1 parent d0424b3 commit 3a3b5b191c210dfeff1a4f269e1828f83ee481d1 @itsimoshka itsimoshka committed Feb 8, 2012
Showing with 1,123 additions and 2 deletions.
  1. +2 −2 be/01-introduction/01-chapter1.markdown
  2. +1,121 −0 be/02-git-basics/01-chapter2.markdown
@@ -69,7 +69,7 @@ Git ўспрымае данныя ў сховішчы інакш. Замест
Insert 18333fig0105.png
Малюнак 1-5. Git захоўвае дадзеныя як здымкі стану праекта пэўнага часу.
-Гэта вельмі сур'ёзна адрознівае Git ад практычна ўсіх іншых СКВ. Гэта вымушае Git пераглядзець амаль усе аспекты кіравання версіямі, якія большасць іншых сістэм узялі з сістэм папярэдняга пакалення. Гэта робіць Git больш падобным на невялікую файлавую сістэму з неверагодна магутнымі інструмантамі, створанымі каб працаваць павер яе, чым на звычайную СКВ. Некаторыя з пераваг, які дае такі падыход да захоўвання дадзеных, мы разгледзім ў Раздзеле 3, пад час вывучэння працы з галінамі.
+Гэта вельмі сур'ёзна адрознівае Git ад практычна ўсіх іншых СКВ. Гэта вымушае Git пераглядзець амаль усе аспекты кіравання версіямі, якія большасць іншых сістэм узялі з сістэм папярэдняга пакалення. Гэта робіць Git больш падобным на невялікую файлавую сістэму з неверагодна магутнымі прыладамі, створанымі каб працаваць павер яе, чым на звычайную СКВ. Некаторыя з пераваг, які дае такі падыход да захоўвання дадзеных, мы разгледзім ў Раздзеле 3, пад час вывучэння працы з галінамі.
### Практычна ўсе аперацыі выконваюцца лакальна ###
@@ -108,7 +108,7 @@ Insert 18333fig0106.png
Працоўны каталог - гэта копія пэўная версіі праекта. Гэтыя файлы вымаюцца з сціснутай базы дадзеных у каталогу Git і размяшчаюцца на дыску, каб вы карысталіся імі ці змянялі.
-Вобласць падрыхтаваных файлаў - гэта проста файл, звычайна змешчаны у каталогу Git, які захоўвае інфармацыю аб тым, што будзе выкарастана ў наступным каміце. Яго часам называюць індэксам, але становіцца стандартам называць яго вобласць падрыхтаваных файлаў.
+Вобласць падрыхтаваных файлаў - гэта проста файл, звычайна змешчаны у каталогу Git, які захоўвае інфармацыю аб тым, што будзе выкарастана ў наступным каміце. Яго часам называюць індэксам, але становіцца стандартам называць яго вобласцю падрыхтаваных файлаў.
Стандартня праца з Git выглядае прыкладна так:
Oops, something went wrong.

0 comments on commit 3a3b5b1

Please sign in to comment.