Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with
or
.
Download ZIP

Loading…

[cs] synchronized with the original #382

Merged
merged 1 commit into from

2 participants

@pepr

The synchronization was done only at the structural level.
The wording inside the paragraphs was not checked.

travis check said OK.

@pepr pepr [cs] synchronize, fix the markup
The synchronization was done only at the structural level.
The wording inside the paragraphs was not checked.
8b2f595
@jnavila jnavila merged commit 4785cb4 into progit:master
@pepr

Thanks Jean-Noël,

I would like to ask you, whether there are any tools (that possibly also you use) for easier synchronization of the translation with changes in the original. I am using some scripts for checking. It is based on keeping as exact structure of the translated sources as possible. Some elements (like code samples) are checked to be exactly same, for other elements only the types are checked (i.e. title of some level, para, list item, etc.). Then it checks for keeping the inline markup (typically the bacticked text), and some typo conventions (like using the localized double quotes where the double quotes are part of the displayed text).

However, I do not check whether some wording was changed inside a paragraph. I know that I could look for changes in the English original via Git... But this is the job for eyes, and fixing the translation based only on that is error prone.

Do you use any special tools for that task? Do you know whether other translators (people) around the Pro Git use any special tools?

Thanks,
Petr

P.S. I am thinking about using OmegaT, but I have no working knowledge. But I was earlier impressed by MemoQ (commercial tool for the same purpose that uses the same basic principles).

@jnavila
Collaborator

ATM, I am not using any tool to manage the evolutions of the translation. for the fr translation, I keep an eye on what is happening in the en directory by running git log en and I keep track of what has been backported in the commit messages. In the spanish tree, there are some files which refer to OmegaT, but it has not been updated in a while.

At work, we use the tools around po files to deal with the translation of the applications and the documentation. This works quite well. I am a bit dubious about using such tools in our case: starting to translate would need to setup some infrastructure on the translator's computer, what may stop people from starting to cooperate. Compared to the present state where people just need to fork and start writing, it seems too complicated.

On the other hand, I know that we have a lot of english files which were once copied into another language and never updated in synchro with the english original. By the way, this creates another issue with my summary.rb files which counts as translation changes the updates on the original files.

I am curious to see the script that you set up. Can you create a gist? They might end up being our tools for backporting changes.

@pepr

I am curious to see the script that you set up.

You can get them from https://github.com/pepr/progitCZ. They are in the util subdirectory. But they are written in Python, and the comments are mostly in Czech. But they are written so that they could be adopted to another language.

The gen.py implements iteration through the lines of the full document (source files concatenated).

The docelement.py module defines the Element class that represents a parsed element of the document.

The pass1.py is the first pass parser (Czech comments), and the pass2.py is the second pass parser that uses the results of the first pass. (There actually were more parsers when I was converting the Czech PDF to the .markdown sources.)

The main script is csSync.py. The other scripts are modules used from the one. The main script assumes that the progit and progitCZ subdirectories are cloned to the same directory. The progitCZ/util uses relative paths to get the progit/en and progit/cs sources.

The script displays on console something like that:

e:\Literatura\Git\ScottChacon_ProGit\progitCZ\util>py csSync.py
pass 1:
    info_aux_cs/pass1.txt
    info_aux_en/pass1.txt
    info_aux_cs/pass1extra_lines.txt
    info_aux_cs/pass1elem.txt
    info_aux_en/pass1elem.txt
    info_aux_cs/pass1struct_diff.txt
    ---------------------------------------- struktura se shoduje [the structure is equal]
pass 2:
    info_aux_cs/pass2img_diff.txt
    ------------------------------ informace o obrázcích se shodují [images synchronized]
    info_aux_cs/pass2backticks.txt
    ------------------------------ nesynchronnost zpětných apostrofů: 0 [bacticks differs: 0]
    info_aux_cs/pass2backticks_anomally.txt
    ------------------------------ anomálie u zpětných apostrofů: 0     [backtiks anomalies: 0]
    info_aux_cs/pass2dquotes.txt
    ------------------------------ elementy s chybnými uvozovkami: 1   [bad double-quotes: 1]
    info_aux_cs/pass2em_strong.txt
    ------------------------------ elementy s *em* a **strong**: 6
    info_aux_cs/pass2.txt
    .../pass2cs/01-introduction/01-chapter1.markdown
    .../pass2cs/02-git-basics/01-chapter2.markdown
    .../pass2cs/03-git-branching/01-chapter3.markdown
    .../pass2cs/04-git-server/01-chapter4.markdown
    .../pass2cs/05-distributed-git/01-chapter5.markdown
    .../pass2cs/06-git-tools/01-chapter6.markdown
    .../pass2cs/07-customizing-git/01-chapter7.markdown
    .../pass2cs/08-git-and-other-scms/01-chapter8.markdown
    .../pass2cs/09-git-internals/01-chapter9.markdown

The info_aux_cs and info_aux_en are created by the scrip, the content is generated.

If interested, feel free to ask for details and/or for modification for another language. (But I am still not using Ruby.)

Concerning the OmegaT -- it builds one-to-one sentence dictionary that helps to see what content was not translated. If Git is content addressable at the file level, this is as if each sentence was content addressable. It will find for you what has changed. My guess is that the OmegaT could be set the same way for all of the languages. But it would not force anyone to use this extra infrastructures. The truth is that it would be better if more people joined the effort. Guessing from another tool, there must be defined some rule for OmegaT that say how to split the markup source to elements that are to be translated.

Petr

Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment
Commits on Mar 8, 2013
 1. @pepr

  [cs] synchronize, fix the markup

  pepr authored
  The synchronization was done only at the structural level.
  The wording inside the paragraphs was not checked.
This page is out of date. Refresh to see the latest.
View
1  cs/02-git-basics/01-chapter2.markdown
@@ -577,6 +577,7 @@ To je jen několik základních parametrů k formátování výstupu pro příka
--relative-date Zobrazí datum v relativním formátu (např. "2 weeks ago", tj. před 2 týdny) místo formátu s úplným datem.
--graph Zobrazí vedle výstupu logu ASCII graf k historii větve a slučování.
--pretty Zobrazí revize v alternativním formátu. Parametry příkazu jsou oneline, short, full, fuller a format (lze zadat vlastní formát).
+ --oneline Užitečná zkratka pro `--pretty=oneline --abbrev-commit`.
### Omezení výstupu logu ###
View
33 cs/04-git-server/01-chapter4.markdown
@@ -511,7 +511,7 @@ Git se stal hodně populárním v korporátním prostředí, které obvykle mív
[gldpg]: http://sitaramc.github.com/gitolite/progit.html
[gltoc]: http://sitaramc.github.com/gitolite/master-toc.html
-Gitolite je autorizační vrstva nad gitem, která při autentizaci spoléhá na sshd nebo httpd. (Připomeňme si: autentizace spočívá v rozpoznání uživatele, autorizací rozumíme rozhodování, zda má povolení k provádění toho, co se provést pokouší.)
+Gitolite je autorizační vrstva nad gitem, která při autentizaci spoléhá na `sshd` nebo `httpd`. (Připomeňme si: autentizace spočívá v rozpoznání uživatele, autorizací rozumíme rozhodování, zda má povolení k provádění toho, co se provést pokouší.)
Gitolite umožňuje nastavit přístupová práva nejen na repozitáře (podobně jako Gitosis), ale také na větve a značky v každém repozitáři. To znamená, že lze nastavit, aby určití lidé mohli odesílat jen do určité reference (větve nebo značky) a do jiné ne.
@@ -523,15 +523,14 @@ Nástroj Gitolite je ve smyslu „serverového“ softwaru poněkud neobvyklý.
Začněte tím, že na serveru vytvoříte uživatele nazvaného `git` a přihlásíte se na něj. Z vaší pracovní stanice nakopírujte svůj veřejný ssh klíč (pokud jste spustili `ssh-keygen` s implicitními hodnotami, jde o soubor `~/.ssh/id_rsa.pub`) a přejmenujte jej na `VaseJmeno.pub`. Potom proveďte následující příkazy:
- git clone git://github.com/sitaramc/gitolite
- gitolite/install -ln
- # předpokládá existenci $HOME/bin a uvedení tohoto adresáře v $PATH
- gitolite setup -pk $HOME/VaseJmeno.pub
- # já bych například spustil 'gitolite setup -pk $HOME/sitaram.pub'
+ $ git clone git://github.com/sitaramc/gitolite
+ $ gitolite/install -ln
+ # předpokládá existenci $HOME/bin a uvedení tohoto adresáře v $PATH
+ $ gitolite setup -pk $HOME/scott.pub
-Nakonec přejděte zpět na pracovní stanici a spusťte `git clone git@server:gitolite-admin`.
+Poslední příkaz vytvoří na serveru nový gitovský repozitář nazvaný `gitolite-admin`.
-To je všechno! Nyní máte Gitolite nainstalovaný na serveru a v domácím adresáři vaší pracovní stanice máte také úplně nový repozitář `gitolite-admin`. Své nastavení Gitolite spravujete pomocí provádění změn v tomto repozitáři jejich odesíláním (push).
+Nakonec přejděte zpět na pracovní stanici a spusťte `git clone git@gitserver:gitolite-admin`. To je všechno! Nyní máte Gitolite nainstalovaný na serveru a v domácím adresáři vaší pracovní stanice máte také úplně nový repozitář `gitolite-admin`. Své nastavení Gitolite spravujete pomocí provádění změn v tomto repozitáři jejich odesíláním (push).
### Přizpůsobení instalace ###
@@ -546,18 +545,18 @@ Přepněte se do repozitáře `gitolite-admin` (je umístěn ve vašem domácím
conf/ keydir/
$ find conf keydir -type f
conf/gitolite.conf
- keydir/sitaram.pub
+ keydir/scott.pub
$ cat conf/gitolite.conf
repo gitolite-admin
- RW+ = sitaram
+ RW+ = scott
repo testing
RW+ = @all
-Všimněte si, že „sitaram“ (jméno veřejného klíče v dříve použitém příkazu gl-setup) má práva pro čtení i zápis k repozitáři `gitolite-admin` a také stejnojmenný veřejný klíč.
+Všimněte si, že „scott“ (jméno veřejného klíče v dříve použitém příkazu `gitolite setup`) má práva pro čtení i zápis k repozitáři `gitolite-admin` a také stejnojmenný veřejný klíč.
-Přidávání dalších uživatelů je snadné. Pokud chceme přidat uživatele „alice“, získáme její veřejný klíč, pojmenujeme jej `alice.pub` a umístíme jej do adresáře `keydir`. Je součástí klonu repozitáře gitolite-admin, který jsme právě vytvořili na pracovní stanici. Přidáme, potvrdíme a odešleme změny (add, commit, push). Tím jsme dosáhli přidání uživatele.
+Přidávání dalších uživatelů je snadné. Pokud chceme přidat uživatele „alice“, získáme její veřejný klíč, pojmenujeme jej `alice.pub` a umístíme jej do adresáře `keydir`. Je součástí klonu repozitáře `gitolite-admin`, který jsme právě vytvořili na pracovní stanici. Přidáme, potvrdíme a odešleme změny (add, commit, push). Tím jsme dosáhli přidání uživatele.
Syntaxe konfiguračního souboru pro Gitolite je dobře dokumentovaná, takže zde uvedu jen pár zajímavých věcí.
@@ -566,8 +565,8 @@ Pro usnadnění můžete dávat uživatele i repozitáře do skupin. Jména skup
@oss_repos = linux perl rakudo git gitolite
@secret_repos = fenestra pear
- @admins = scott # Adams, not Chacon, sorry :)
- @interns = ashok # get the spelling right, Scott!
+ @admins = scott
+ @interns = ashok
@engineers = sitaram dilbert wally alice
@staff = @admins @engineers @interns
@@ -631,17 +630,17 @@ Gitolite vám umožní nadefinovat pro každého vývojáře jmenné prostory s
### „Wildcard“ repozitáře ###
-Gitolite vám umožní určit repozitáře zástupnými znaky (wildcards; ve skutečnosti jde o perlovské regulární výrazy) -- například k náhodnému výběru zadání příkladu můžeme použít `assignments/s[0-9][0-9]/a[0-9][0-9]`. Umožní nám též přidělit nový režim oprávnění („C“), který uživatelům povoluje vytvářet repozitáře popsané zástupnými znaky, automaticky přidělí vlastnictví konkrétnímu uživateli, který jej vytvořil, umožní mu přidělit oprávnění R a RW dalším spolupracovníkům atd. Podrobnosti opět hledejte v dokumentaci.
+Gitolite vám umožní určit repozitáře zástupnými znaky (wildcards; ve skutečnosti jde o perlovské regulární výrazy) -- například k náhodnému výběru zadání příkladu můžeme použít `assignments/s[0-9][0-9]/a[0-9][0-9]`. Umožní nám též přidělit nový režim oprávnění (`C`), který uživatelům povoluje vytvářet repozitáře popsané zástupnými znaky, automaticky přidělí vlastnictví konkrétnímu uživateli, který jej vytvořil, umožní mu přidělit oprávnění `R` a `RW` dalším spolupracovníkům atd. Podrobnosti opět hledejte v dokumentaci.
### Další vlastnosti ###
Vysvětlení Gitolite završíme přehledem několika vlastností, které jsou detailně popsány v dokumentaci.
-**Logování:** Gitolite loguje všechny úspěšné přístupy. Jestliže máte volná pravidla pro přidělování oprávnění vracet změny (práva `RW+`) a stane se, že někdo takto „zkazí“ hlavní větev, je tu ještě log soubor, který vám zachrání život, protože v něm můžete postižené SHA najít.
+**Logování:** Gitolite loguje všechny úspěšné přístupy. Jestliže máte volná pravidla pro přidělování oprávnění vracet změny (práva `RW+`) a stane se, že někdo takto „zkazí“ větev `master`, je tu ještě log soubor, který vám zachrání život, protože v něm můžete postižené SHA najít.
**Přehledy uživatelských oprávnění:** Další příjemnou vlastností je to, co se stane, pokud se pouze pokusíte připojit pomocí SSH na server. Gitolite vám ukáže, ke kterým repozitářům máte přístup a s jakoými oprávněními. Příklad:
- hello sitaram, this is git@git running gitolite3 v3.01-18-g9609868 on git 1.7.4.4
+ hello scott, this is git@git running gitolite3 v3.01-18-g9609868 on git 1.7.4.4
R anu-wsd
R entrans
Something went wrong with that request. Please try again.