Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with
or
.
Download ZIP

Loading…

[nl] Retranslate chapter08. Remove Babelfishes and clarify text. #663

Merged
merged 1 commit into from

2 participants

@Cpt-xx

No description provided.

@jnavila jnavila merged commit d5576c4 into progit:master

1 check passed

Details default The Travis CI build passed
@Cpt-xx Cpt-xx deleted the Cpt-xx:chapter08 branch
Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment
This page is out of date. Refresh to see the latest.
Showing with 101 additions and 97 deletions.
  1. +101 −97 nl/08-git-and-other-scms/01-chapter8.markdown
View
198 nl/08-git-and-other-scms/01-chapter8.markdown
@@ -1,33 +1,33 @@
# Git en andere systemen #
-Het is geen perfecte wereld. Meestal kun je niet meteen ieder project waar je mee in aanraking komt omzetten naar Git. Soms zit je vast op een project dat een ander VCS gebruikte, en vaak is dat systeem Subversion. In het eerste gedeelte van dit hoofdstuk zul je leren over `git svn`, het bidirectionele Subversion poort tool in Git.
+Het is geen perfecte wereld. Meestal kun je niet meteen elk project waar je mee in aanraking komt omzetten naar Git. Soms zit je vast op een project dat een ander VCS gebruikt, en vaak is dat systeem Subversion. In het eerste gedeelte van dit hoofdstuk zul je leren over `git svn`, het bidirectionele Subversion poort tool van Git.
-Op een bepaald punt zul je je bestaande project willen omzetten naar Git. Het tweede gedeelte van dit hoofdstuk beschrijft hoe je je project naar Git kunt migreren: eerst uit Subversion, dan vanuit Perforce, en als laatste via een eigen import script voor een niet standaard import geval.
+Op een gegeven moment zal je een bestaande project willen omzetten naar Git. Het tweede gedeelte van dit hoofdstuk beschrijft hoe je projecten naar Git kunt migreren: eerst uit Subversion, dan vanuit Perforce, en als laatste via een eigen import script voor een niet standaard import geval.
## Git en Subversion ##
-Op het moment maken het merendeel van open source ontwikkelprojecten en een groot aantal bedrijfsprojecten gebruik van Subversion om hun broncode te beheren. Het is het meest populaire open source VCS en bestaat al bijna tien jaar. Het lijkt in veel manieren op CVS, wat daarvoor de grootste speler was in de code-beheer wereld.
+Op het moment maakt het merendeel van open source ontwikkelprojecten en een groot aantal bedrijfsprojecten gebruik van Subversion om hun broncode te beheren. Het is het populairste open source VCS en bestaat al bijna tien jaar. Het lijkt ook in veel aspecten op CVS, wat daarvoor de grootste speler was in de code-beheer wereld.
-Een van de beste eigenschappen van Git is een bidirectionele brug naar Subversion genaamd `git svn`. Dit tool staat je toe om Git als een volwaardige gebruiker van een Subversion server te gebruiken, zodat je alle lokale eigenschappen van Git kunt gebruiken en daarna naar een Subversion server kunt pushen alsof je Subversion lokaal gebruikt. Dit betekent dat je lokaal kunt branchen en mergen, het staging gebied gebruiken, kunt rebasen en cherry-picken enzovoorts, terwijl je medewerkers verder kunnen werken op hun duistere en ouderwetse manieren. Het is een goede manier om Git in de bedrijfsomgeving binnen te sluipen en je mede-ontwikkelaars te helpen efficiënter te worden terwijl je lobbiet om de infrastructuur veranderd te krijgen zodat Git volledig gesupport wordt. De Subversion brug is de poort drug naar de DCVS wereld.
+Een van de beste features van Git is een bidirectionele brug naar Subversion genaamd `git svn`. Dit tool staat je toe om Git als een volwaardige client van een Subversion server te gebruiken, zodat je alle lokale eigenschappen van Git kunt gebruiken en daarna naar een Subversion server kunt pushen alsof je Subversion lokaal gebruikt. Dit houdt in dat je lokaal kunt branchen en mergen, het staging gebied gebruiken, kunt rebasen en cherry-picken enzovoorts, terwijl je medewerkers verder werken met hun duistere en ouderwetse middelen. Het is een goede manier om Git in de bedrijfsomgeving binnen te smokkelen en je mede-ontwikkelaars te helpen efficiënter te worden terwijl jij lobbiet om de infrastructuur te veranderen om Git volledig gesupport te krijgen. De Subversion brug is het overbruggings medicijn naar de DCVS wereld.
### git svn ###
Het basiscommando in Git voor alle Subversion brugcommando's is `git svn`. Je laat dit aan alles vooraf gaan. Je hebt best een aantal commando's nodig, dus je zult de meeste leren terwijl we door een aantal werkwijzen lopen.
-Het is belangrijk om te zien dat terwijl je `git svn` gebruikt, je aan het communiceren bent met Subversion, wat een systeem is dat veel minder uitgekiend is dat Git. Alhoewel je eenvoudig lokaal kunt branchen en mergen, is het over het algemeen het beste om je geschiedenis zo lineair als mogelijk te houden door je werk te rebasen en te vermijden dingen te doen zoals simultaan communiceren met een Git remote repository.
+Het is belangrijk om op te merken dat terwijl je `git svn` gebruikt je aan het communiceren bent met Subversion, wat een systeem is dat veel minder vergevorderd is dan Git. Alhoewel jij eenvoudig lokaal kunt branchen en mergen, is het over het algemeen het beste om je geschiedenis zo lineair als mogelijk te houden door je werk te rebasen en te vermijden dingen te doen zoals simultaan communiceren met een Git remote repository.
-Herschrijf je geschiedenis niet om daarna nogmaals te pushen, en ga niet tegelijkertijd een parallel Git repository ernaast gebruiken om met mede Git ontwikkelaars samen te werken. Subversion kan slechts één lineaire geschiedenis hebben, en het in de war brengen is heel eenvoudig. Als je met een team aan het werk bent en sommigen maken gebruik van Subversion en anderen van Git, zorg dan dat iedereen de SVN server gebruikt om samen te werken het maakt je leven een stuk eenvoudiger.
+Herschrijf je geschiedenis niet om daarna nogmaals te pushen, en ga niet Git repository ernaast gebruiken om tegelijkertijd met mede Git ontwikkelaars samen te werken. Subversion kan slechts één lineaire geschiedenis hebben, en het is heel eenvoudig om het in de war brengen. Als je met een team aan het werk bent en sommigen maken gebruik van Subversion en anderen van Git, zorg dan dat iedereen de SVN server gebruikt om samen te werken; het maakt je leven een stuk eenvoudiger.
### Instellen ###
-Om deze functionaliteit te demonstreren heb je een typisch SVN repository nodig waarop je schrijftoegang hebt. Als je deze voorbeelden wilt kopiëren, zul je een schrijfbare kopie moeten maken van mijn test repository. Om dat eenvoudig te kunnen doen, kun je een tool gebruiken genaamd `svnsync` dat bij de meer recente versies van Subversion geleverd wordt – het zou minstens bij versie 1.4 moeten zitten. Voor deze tests heb ik een nieuw Subversion repository op Google code gemaakt wat een gedeeltelijke kopie is van het `protobuf` project, wat een tool is dat gestructureerde data voor netwerk transmissie codeert.
+Om deze functionaliteit te demonstreren heb je een normale SVN repository nodig waarop je schrijftoegang hebt. Als je deze voorbeelden wilt kopiëren, zul je een schrijfbare kopie moeten maken van mijn test repository. Om dat eenvoudig te kunnen doen, kun je een tool genaamd `svnsync` gebruiken dat bij de meer recente versies van Subversion geleverd wordt; het zou minstens bij versie 1.4 moeten zitten. Voor deze tests heb ik een nieuw Subversion repository op Google code gemaakt wat een gedeeltelijke kopie is van het `protobuf` project, wat een tool is dat gestructureerde data voor netwerk transmissie encodeert.
-Om het te volgen zul je eerst een nieuw lokaal Subversion repository moeten maken:
+Om het te volgen zal je eerst een nieuw lokaal Subversion repository moeten maken:
$ mkdir /tmp/test-svn
$ svnadmin create /tmp/test-svn
-Daarna sta je alle gebruikers toe om revprops te wijzigen de makkelijke manier is om een pre-revprop-change script toe te voegen dat altijd met 0 afsluit:
+Daarna sta je alle gebruikers toe om revprops te wijzigen; de makkelijke manier is om een pre-revprop-change script toe te voegen dat altijd met 0 afsluit:
$ cat /tmp/test-svn/hooks/pre-revprop-change
#!/bin/sh
@@ -38,7 +38,7 @@ Je kunt dit project nu syncen naar je lokale machine door `svnsync init` aan te
$ svnsync init file:///tmp/test-svn http://progit-example.googlecode.com/svn/
-Dit stelt de eigenschappen in om de sync uit te voeren. Je kunt de code dan klonen door dit uit te voeren
+Dit stelt de eigenschappen in om de sync uit te voeren. Je kunt de code daarna klonen door dit uit te voeren
$ svnsync sync file:///tmp/test-svn
Committed revision 1.
@@ -48,11 +48,11 @@ Dit stelt de eigenschappen in om de sync uit te voeren. Je kunt de code dan klon
Committed revision 3.
...
-Alhoewel deze operatie maar een paar minuten in beslag neemt, zal het kopiëren van het originele repository naar een ander remote repository in plaat van een lokale meer dan een uur duren, terwijl er minder dan 100 commits in zitten. Subversion moet één revisie per keer klonen en dan terug pushen in een ander repository – het is belachelijk inefficiënt, maar het is de enige makkelijke manier om dit te doen.
+Alhoewel deze operatie maar een paar minuten in beslag neemt, zal het kopiëren van het originele repository naar een ander remote repository in plaats van een lokale meer dan een uur duren, zelfs al zitten er maar minder dan 100 commits in. Subversion moet één revisie per keer klonen en dan terug pushen in een ander repository. Het is belachelijk inefficiënt, maar het is de enige makkelijke manier om dit te doen.
### Beginnen ###
-Nu dat je een Subversion repository hebt met schrijftoegang, kun je door een typische werkwijze gaan. Je begint met het `git svn clone` commando, wat een volledig Subversion repository in een lokaal Git repository kloont. Onthoud dat als je van een echt beheerd Subversion repository importeert, je de `file:///tmp/test-svn` hier moet vervangen door de URL van je Subversion repository:
+Nu je een Subversion repository hebt met schrijftoegang, kun je door een typische werkwijze gaan. Je begint met het `git svn clone` commando, wat een volledig Subversion repository in een lokaal Git repository kloont. Onthoud dat als je van een echt beheerd Subversion repository importeert, je de `file:///tmp/test-svn` moet vervangen door de URL van jouw Subversion repository:
$ git svn clone file:///tmp/test-svn -T trunk -b branches -t tags
Initialized empty Git repository in /Users/schacon/projects/testsvnsync/svn/.git/
@@ -70,13 +70,13 @@ Nu dat je een Subversion repository hebt met schrijftoegang, kun je door een typ
Checked out HEAD:
file:///tmp/test-svn/branches/my-calc-branch r76
-Dit voert het equivalent uit van twee commando's`git svn init` gevolgd door `git svn fetch`op de URL die je aanlevert. Het kan een tijdje duren. Het testproject heeft slechts 75 commits en de hoeveelheid code is niet zo groot, dus het neemt maar een paar minuten in beslag. Maar, Git moet iedere versie uitchecken, één voor één, en ze individueel committen. Voor een project met honderdduizenden commits kan dit letterlijk uren of zelfs dagen duren om af te ronden.
+Dit voert het equivalent uit van twee commando's: `git svn init` gevolgd door `git svn fetch`, op de URL die je aan hebt gegeven. Het kan een tijdje duren. Het testproject heeft slechts 75 commits en de hoeveelheid code is niet zo groot, dus het neemt maar een paar minuten in beslag. Maar Git moet iedere versie uitchecken, één voor één, en ze individueel committen. Voor een project met honderdduizenden commits kan dit letterlijk uren of zelfs dagen duren om af te ronden.
-Het `-T trunk -b branches -t tags` gedeelte verteld Git dat dit Subversion repository de basale branch en tag conventie volgt. Als je je trunk, branches of tags anders noemt, kun je deze opties veranderen. Omdat dit zo gewoon is, kun je dit hele gedeelte vervangen door `-s`, wat standaard indeling betekend en al die opties impliceert. Het volgende commando is gelijkwaardig:
+Het `-T trunk -b branches -t tags` gedeelte vertelt Git dat binnen deze Subversion repository de basale branch en tag conventie gevolgd wordt. Als je trunk, branches of tags anders noemt, kun je deze opties aanpassen. Omdat dit zo gewoon is, kun je dit hele gedeelte vervangen door `-s`, wat standaard indeling betekent en al die opties impliceert. Het volgende commando is gelijkwaardig:
$ git svn clone file:///tmp/test-svn -s
-Op dit punt zou je een geldig Git repository moeten hebben, dat je branches en tags geïmporteerd heeft:
+Nu zou je een geldig Git repository moeten hebben, dat je branches en tags geïmporteerd heeft:
$ git branch -a
* master
@@ -87,7 +87,7 @@ Op dit punt zou je een geldig Git repository moeten hebben, dat je branches en t
tags/release-2.0.2rc1
trunk
-Het is belangrijk om te zien hoe dit tool je remote references een andere naamruimte toebedeeld. Als je een normaal Git repository kloont, krijg je alle branches op die remote server lokaal beschikbaar in de vorm van `origin/[branch]` – volgens de naamruimte van de remote. Maar, `git svn` gaat er vanuit dan je niet meerdere remotes hebt en bewaard al zijn referentie punten om de remote server zonder naamruimte. Je kunt het Git loodgieters commando `show-ref` gebruiken om naar al je volledige referentie namen te kijken:
+Het is belangrijk om te zien dat dit tool je remote references een andere naamruimte heeft toebedeeld. Als je normaal een Git repository kloont, krijg je alle branches op die remote server lokaal beschikbaar in de vorm van `origin/[branch]`, waarbij de naamruimte de naam van de remote gebruikt. Maar, `git svn` gaat er vanuit dat je niet meerdere remotes hebt en bewaart alle referentie naar punten op de remote server zonder naamruimte. Je kunt het Git plumbing commando `show-ref` gebruiken om al je volledige referentie namen te zien:
$ git show-ref
1cbd4904d9982f386d87f88fce1c24ad7c0f0471 refs/heads/master
@@ -98,7 +98,7 @@ Het is belangrijk om te zien hoe dit tool je remote references een andere naamru
1c4cb508144c513ff1214c3488abe66dcb92916f refs/remotes/tags/release-2.0.2rc1
1cbd4904d9982f386d87f88fce1c24ad7c0f0471 refs/remotes/trunk
-Een normaal Git repository ziet er meer zo uit:
+Een normale Git repository ziet er meer zo uit:
$ git show-ref
83e38c7a0af325a9722f2fdc56b10188806d83a1 refs/heads/master
@@ -106,19 +106,19 @@ Een normaal Git repository ziet er meer zo uit:
0a30dd3b0c795b80212ae723640d4e5d48cabdff refs/remotes/origin/master
25812380387fdd55f916652be4881c6f11600d6f refs/remotes/origin/testing
-Je kunt twee remote servers hebben: een genaamd `gitserver` met een master branch; en een andere genaamd `origin` met twee branches, `master` en `testing`.
+Hier zijn er twee remote servers: een genaamd `gitserver` met een `master` branch, en een andere genaamd `origin` met twee branches, `master` en `testing`.
-Zie hoe in het voorbeeld van geïmporteerde remote referenties van `git svn`, de tags toegevoegd zijn als remote branches, niet als echte Git tags. Je Subversion import ziet eruit alsof het een remote heeft dat tags heet waaronder branches zitten.
+Zie hoe in het voorbeeld van met `git svn` geïmporteerde remote referenties de tags toegevoegd zijn als remote branches, niet als echte Git tags. De Subversion import ziet eruit alsof het een remote heeft dat tags heet waaronder branches zitten.
### Terug naar Subversion committen ###
-Nu dat je een werkend repository hebt, kun je wat werken aan het project en je commits stroomopwaarts pushen, waarbij je Git effectief als een SVN gebruiker toepast. Als je een van de bestanden aanpast en het commit, heb je een commit dat lokaal in Git bestaat, die niet op de Subversion server bestaat:
+Nu dat je een werkende repository hebt, kun je wat werken aan het project en je commits stroomopwaarts pushen, waarbij je Git effectief als een SVN client gebruikt. Als je een van de bestanden aanpast en het commit, heb je een lokale commit in Git, deze bestaat niet op de Subversion server:
$ git commit -am 'Adding git-svn instructions to the README'
[master 97031e5] Adding git-svn instructions to the README
1 files changed, 1 insertions(+), 1 deletions(-)
-Vervolgens moet je je verandering stroomopwaarts pushen. Zie hoe dit de manier veranderd waarop je met Subversion werktje kunt een paar commits offline doen en ze dan ineens naar de Subversion server pushen. Om naar een Subversion server te pushen, voer je het `git svn dcommit` commando uit:
+Vervolgens moet je de verandering stroomopwaarts pushen. Zie hoe dit de manier verandert waarop je met Subversion werkt: je kunt een paar commits offline doen en ze dan in één blok naar de Subversion server pushen. Om naar een Subversion server te pushen, voer je het `git svn dcommit` commando uit:
$ git svn dcommit
Committing to file:///tmp/test-svn/trunk ...
@@ -129,7 +129,7 @@ Vervolgens moet je je verandering stroomopwaarts pushen. Zie hoe dit de manier v
No changes between current HEAD and refs/remotes/trunk
Resetting to the latest refs/remotes/trunk
-Dit neemt alle commits die je gedaan hebt bovenop de Subversion server code, doet voor elk een Subversion commit, en herschrijft je lokale Git commit zodat het een unieke identificatie heeft. Dit is belangrijk omdat het betekend dan alle SHA-1 checksums voor je commits veranderen. Deels is het voor de reden dat het werken met Git-gebaseerde remote versies van je projecten tegelijk met een Subversion server geen goed idee is. Als je kijkt naar de laatste commit, kun je het nieuwe `git-svn-id` zien dat is toegevoegd:
+Dit neemt alle commits die je gedaan hebt op de Subversion server code, doet voor elk een Subversion commit, en herschrijft je lokale Git commit zodat het een unieke identificatie heeft. Dit is belangrijk omdat het betekent dat alle SHA-1 checksums voor je commits gaan veranderen. Dit is een van de redenen dat het werken met Git-gebaseerde remote versies van je projecten in parallel met een Subversion server geen goed idee is. Als je kijkt naar de laatste commit, kun je het nieuwe `git-svn-id` zien dat is toegevoegd:
$ git log -1
commit 938b1a547c2cc92033b74d32030e86468294a5c8
@@ -140,11 +140,11 @@ Dit neemt alle commits die je gedaan hebt bovenop de Subversion server code, doe
git-svn-id: file:///tmp/test-svn/trunk@79 4c93b258-373f-11de-be05-5f7a86268029
-Zie dat de SHA checksum die origineel begon met `97031e5` toen je committe, nu begint met `938b1a5`. Als je wilt pushen naar zowel een Git server als een Subversion server, moet je eerst naar de Subversion server pushen (`dcommit`), omdat die actie je commit data veranderd.
+Merk op dat de SHA checksum die origineel begon met `97031e5` toen je committe, nu begint met `938b1a5`. Als je wilt pushen naar zowel een Git server als een Subversion server, moet je eerst naar de Subversion server pushen (`dcommit`) omdat die actie je commit data verandert.
-### Nieuwe veranderingen pullen ###
+### Nieuwe wijzigingen pullen ###
-Als je met andere developers samenwerkt, dan zal op een bepaald punt een van jullie willen pushen en de ander zal een conflicterende wijziging willen pushen. Die wijziging zal worden geweigerd totdat je hun werk merged. In `git svn` ziet het er zo uit:
+Als je met andere developers samenwerkt, dan zal op een bepaald moment één van jullie willen pushen en een ander zal wijziging willen pushen die conflicteert. Die wijziging zal worden geweigerd totdat je hun werk gemerged hebt. In `git svn` ziet het er zo uit:
$ git svn dcommit
Committing to file:///tmp/test-svn/trunk ...
@@ -152,7 +152,7 @@ Als je met andere developers samenwerkt, dan zal op een bepaald punt een van jul
out-of-date: resource out of date; try updating at /Users/schacon/libexec/git-\
core/git-svn line 482
-Om deze situatie op te lossen, kun je `git svn rebase` uitvoeren, wat alle wijzigingen op de server die je nog niet hebt pulled, en al het werk dat je hebt bovenop wat op de server staat rebased:
+Om deze situatie op te lossen moet je `git svn rebase` uitvoeren wat alle wijzigingen op de server die je nog niet hebt pulled, en daarna al het werk dat je hebt bovenop wat op de server staat rebased:
$ git svn rebase
M README.txt
@@ -160,7 +160,7 @@ Om deze situatie op te lossen, kun je `git svn rebase` uitvoeren, wat alle wijzi
First, rewinding head to replay your work on top of it...
Applying: first user change
-Nu dat al jouw werk bovenop hetgeen wat op de Subversion server staat gebracht is, kun je succesvol `dcommit` doen:
+Nu is al jouw werk bovenop hetgeen wat op de Subversion server staat gebracht, en kan je een succesvolle `dcommit` doen:
$ git svn dcommit
Committing to file:///tmp/test-svn/trunk ...
@@ -171,7 +171,7 @@ Nu dat al jouw werk bovenop hetgeen wat op de Subversion server staat gebracht i
No changes between current HEAD and refs/remotes/trunk
Resetting to the latest refs/remotes/trunk
-Het is belangrijk te onthouden dat `git svn` je dit alleen laat doen als de wijzigingen conflicteren, in tegenstelling tot Git dat je vereist om eerst al het stroomopwaartse werk dat je nog niet lokaal hebt te mergen voordat je kunt pushen. Als iemand anders een verandering naar een bestand pusht en daarna push jij een verandering op een ander bestand, dan zal je `dcommit` prima werken:
+Het is belangrijk te onthouden dat in tegenstelling tot Git, die van je verlangt dat je werk van stroomopwaarts wat je nog niet lokaal hebt staan merged voordat je mag pushen, `git svn` je dit alleen laat doen als de wijzigingen conflicteren. Als iemand anders een verandering naar een bestand pushed en daarna push jij een verandering op een ander bestand, dan zal het `commit` commando prima werken:
$ git svn dcommit
Committing to file:///tmp/test-svn/trunk ...
@@ -188,9 +188,9 @@ Het is belangrijk te onthouden dat `git svn` je dit alleen laat doen als de wijz
First, rewinding head to replay your work on top of it...
Nothing to do.
-Dit is belangrijk om te onthouden, want de uitkomst is een project status die niet bestond op een van jullie computers toen je pushte. Als de veranderingen incompatibel zijn, maar niet conflicteren, dan kun je problemen krijgen die lastig te diagnosticeren zijn. Het is anders dan een Git server gebruiken – in Git kun je de status volledig op je gebruikerssysteem testen voordat je het publiceert, waarbij in SVN je nooit zeker kunt zijn dat de statussen vlak voor je commit en na je commit gelijk zijn.
+Dit is belangrijk om te onthouden, want de uitkomst is een project status die niet bestond op één van jullie beider computers toen je pushte. Als de veranderingen incompatibel zijn maar niet conflicteren, dan kun je problemen krijgen die lastig te diagnosticeren zijn. Het is anders dan een Git server gebruiken; in Git kun je de status volledig op je gebruikerssysteem testen voordat je het publiceert, terwijl je met SVN je nooit zeker kunt zijn dat de statussen vlak voor je commit en na je commit gelijk zijn.
-Je zou dit commando ook moeten uitvoeren om wijzigingen te pullen van de Subversion server, zelfs als je niet klaar bent om te committen. Je kunt `git svn fetch` uitvoeren om de nieuwe data te pakken, maar `git svn rebase` doet de fetch en vernieuwd je lokale commits.
+Je moet dit commando ook moeten uitvoeren om wijzigingen te pullen van de Subversion server, ook als je zelf nog niet klaar bent om te committen. Je kunt `git svn fetch` uitvoeren om de nieuwe data te pakken, maar `git svn rebase` doet de fetch en vernieuwt je lokale commits.
$ git svn rebase
M generate_descriptor_proto.sh
@@ -198,13 +198,13 @@ Je zou dit commando ook moeten uitvoeren om wijzigingen te pullen van de Subvers
First, rewinding head to replay your work on top of it...
Fast-forwarded master to refs/remotes/trunk.
-Eens in de zoveel tijd `git svn rebase` uitvoeren zorgt er voor dat je code altijd up to date is. Je moet er wel zeker van zijn dat je werkmap schoon is als je dit uitvoert. Als je lokale wijzigingen hebt, moet je of eerst je werk stashen, of tijdelijk committen voordat je `git svn rebase` uitvoert anders zal het commando stoppen als het ziet dat de rebase zal resulteren in een mergeconflict.
+Regelmatig `git svn rebase` uitvoeren zorgt er voor dat je code altijd up to date is. Je moet er wel zeker van zijn dat je werkdirectory schoon is voor je dit uitvoert. Als je lokale wijzigingen hebt, moet je of eerst je werk stashen, of tijdelijk committen voordat je `git svn rebase` uitvoert; anders zal het commando stoppen als het ziet dat de rebase zal resulteren in een mergeconflict.
### Git branch problemen ###
-Als je je op je gemak voelt met een Git manier van werken, zul je waarschijnlijk onderwerp branches gaan maken, er werk op doen, en ze dan inmergen. Als je naar een Subversion server pusht via git svn, wil je misschien je werk iedere keer in een enkele branch rebasen in plaats van de branches samen mergen. De reden om rebasen te prefereren is dat Subversion een lineaire geschiedenis heeft, en niet omgaat met merges op de manier zoals Git dat doet, dus git svn volgt alleen de eerste ouder op het moment dat de snapshots naar Subversion commits omgezet worden.
+Als je op je gemak bent met een Git werkwijze, zul je waarschijnlijk topic branches gaan maken, er werk op doen en ze dan mergen. Als je naar een Subversion server pusht via git svn, zou je kunnen overwegen je werk iedere keer op een enkele branch rebasen in plaats van de branches samen mergen. De reden om rebasen te prefereren is dat Subversion een lineaire geschiedenis heeft, en niet met merges omgaat op de manier zoals Git dat doet, dus git svn volgt alleen de eerste ouder op het moment dat de snapshots naar Subversion commits omgezet worden.
-Stel dat je geschiedenis er zoals volgt uitziet: je hebt een `experiment` branch gemaakt, twee commits gedaan, en ze dan terug in `master` gemerged. Als je dan `dcommit` zie je output zoals dit:
+Stel dat je geschiedenis er zoals volgt uitziet: je hebt een `experiment` branch gemaakt, twee commits gedaan en ze dan terug in `master` gemerged. Als je dan `dcommit` zie je output zoals dit:
$ git svn dcommit
Committing to file:///tmp/test-svn/trunk ...
@@ -225,9 +225,9 @@ Stel dat je geschiedenis er zoals volgt uitziet: je hebt een `experiment` branch
No changes between current HEAD and refs/remotes/trunk
Resetting to the latest refs/remotes/trunk
-Het uitvoeren van `dcommit` op een branch met gemergede historie werkt prima, behalve wanneer je naar je Git project historie kijkt, het geen van beide commits die je op de `experiment` branch gedaan hebt herschreven heeft – in plaats daarvan verschijnen al die wijzigingen in de SVN versie van de enkele merge commit.
+Het uitvoeren van `dcommit` op een branch met gemergede historie werkt prima, maar wanneer je naar je Git project historie kijkt zie je dat geen van beide commits die je op de `experiment` branch gedaan hebt herschreven is. In plaats daarvan verschijnen al die wijzigingen in de SVN versie van de enkele merge commit.
-Als iemand anders dat werk kloont, is alles wat ze zien de merge commit met al het werk erin gesquashed; ze zien niet de commit data met waar het vandaan kwam of wanneer het was gecommit.
+Als iemand anders dat werk kloont, is alles wat ze zien de merge commit met al het werk erin gesquashed; ze zien niet de commit gegevens met waar het vandaan kwam of wanneer het was gecommit.
### Subversion branchen ###
@@ -246,27 +246,27 @@ Om een nieuwe branch te maken in Subversion, voer je `git svn branch [branchnaam
Successfully followed parent
r89 = 9b6fe0b90c5c9adf9165f700897518dbc54a7cbf (opera)
-Dit doet het equivalent van het `svn copy trunk branches/opera` commando in Subversion en werkt op de Subversion server. Het is belangrijk om te zien dat het je niet uitchecked in die branch; als je op dit punt commit, dan zal die commit in de `trunk` op de server gaan, niet in `opera`.
+Dit doet hetzelfde als het `svn copy trunk branches/opera` commando in Subversion en wordt op de Subversion server uitegevoerd. Het is belangrijk om op te merken dat het je niet uitchecked in die branch; als je op dit punt commit, dan zal die commit naar de `trunk` op de server gaan en niet in `opera`.
### Actieve branches wisselen ###
-Git zoekt uit naar welke branch je de commits heen gaan door te kijken naar de punt van ieder van je Subversion branches in je geschiedenis je zou er slechts één moeten hebben, en het zou de laatste moeten zijn met een `git-svn-id` in je huidige branch historie.
+Git zoekt uit naar welke branch de dcommits horen te gaan door te kijken naar de punt van elk van je Subversion branches in je geschiedenis; je zou er slechts één moeten hebben, en het zou de laatste moeten zijn met een `git-svn-id` in je huidige branch historie.
-Als je tegelijk wilt werken op meer dan één branch, dan kun je lokale branches instellen om de `dcommit` naar specifieke Subversion branches te doen door ze te starten bij de geïmporteerde Subversion commit voor die branch. Als je een `opera` branch wilt hebben waar je apart op kunt werken, kun je dit uitvoeren
+Als je wilt werken op meer dan één branch, dan kun je lokale branches instellen om de `dcommit` naar specifieke Subversion branches te doen door ze te starten bij de geïmporteerde Subversion commit voor die branch. Als je een `opera` branch wilt hebben waar je apart op kunt werken, kun je dit uitvoeren
$ git branch opera remotes/opera
-Als je je `opera` branch nu in `trunk` (jouw `master` branch) wilt mergen, kun je dit doen met een normale `git merge`. Maar je moet een beschrijvend commit bericht meegeven (via `-m`), of de merge zal "Merge branch opera" bevatten in plaats van iets bruikbaars.
+Als je de `opera` branch nu in `trunk` (jouw `master` branch) wilt mergen, kan je dit doen met een normale `git merge`. Maar je moet een beschrijvend commit bericht meegeven (via `-m`), omdat de merge anders "Merge branch opera" zal bevatten in plaats van iets bruikbaars.
-Onthoud dat, alhoewel je `git merge` gebruikt voor deze operatie, en de merge waarschijnlijk veel makkelijker gaat dan het in Subversion zou gaan (omdat Git automatisch de merge basis voor je zal detecteren), dit geen normale Git merge commit is. Je moet deze data terug pushen naar een Subversion server die geen commit aan kan die meer dan één ouder volgt; dus, nadat je het omhoog gepusht hebt, zal het eruit zien als een enkele commit waarbij al het werk van een andere branch erin gesquashed zit als een enkele commit. Nadat je een branch in een andere gemerged hebt, kun je niet eenvoudig terug gaan en op die branch verder werken, zoals je dat normaal kunt in Git. Het `dcommit` commando dat je uitvoert, wist alle informatie die kan vertellen welke branch erin gemerged was, dus opvolgende merge-basis berekeningen zullen fout gaan – de `dcommit` zal je `git merge` resultaat eruit laten zien alsof je `git merge --squash` uitgevoerd hebt. Helaas is er geen manier om deze situatie te vermijden – Subversion kan deze informatie niet opslaan, dus je zult altijd gelimiteerd zijn door zijn beperkingen zolang als je het als server gebruikt. Om problemen te vermijden, zou je de lokale branch moeten verwijderen (in dit geval `opera`), nadat je hem in trunk gemerged hebt.
+Onthoud dat alhoewel je `git merge` gebruikt voor deze operatie, en de merge waarschijnlijk veel makkelijker gaat dan het in Subversion zou gaan (omdat Git automatisch de merge basis voor je zal detecteren), dit geen normale Git merge commit is. Je moet deze data terug pushen naar een Subversion server die geen commit aan kan die meer dan één ouder volgt; dus nadat je het gepusht hebt, zal het eruit zien als een enkele commit waarbij al het werk van een andere branch erin gesquashed zit onder één enkele commit. Nadat je een branch in een andere gemerged hebt, kan je niet eenvoudig terug gaan en op die branch verder werken zoals je dat normaal in Git zou doen. Het `dcommit` commando dat je uitvoert wist alle informatie die kan vertellen welke branch erin gemerged was, dus opvolgende merge-basis berekeningen zullen fout gaan. De `dcommit` zal je `git merge` resultaat eruit laten zien alsof je `git merge --squash` uitgevoerd hebt. Helaas is er geen manier om deze situatie te vermijden: Subversion kan deze informatie niet opslaan, dus je zult altijd gelimiteerd zijn door zijn beperkingen zolang als je het als server gebruikt. Om problemen te vermijden zou je de lokale branch moeten verwijderen (in dit geval `opera`), nadat je hem in trunk gemerged hebt.
### Subversion commando's ###
-De `git svn` toolset levert een aantal commando's mee om de overgang naar Git te vergemakkelijken, door sommige functionaliteit te leveren, die vergelijkbaar is met wat je in Subversion had. Hier zijn een paar commando's die je geven wat Subversion voorheen deed.
+De `git svn` toolset levert een aantal commando's om de overgang naar Git te vergemakkelijken, door sommige functionaliteit te leveren die vergelijkbaar is met wat je in Subversion had. Hier zijn een paar commando's die je geven wat Subversion voorheen deed.
#### SVN achtige historie ####
-Als je gewend bent aan Subversion en je wil je historie in SVN achtige output zien, kun je `git svn log` uitvoeren om je commit historie in SVN formattering te zien:
+Als je gewend bent aan Subversion en je wil de historie in SVN achtige output zien, kun je `git svn log` uitvoeren om je commit historie in SVN formattering te zien:
$ git svn log
------------------------------------------------------------------------
@@ -284,7 +284,7 @@ Als je gewend bent aan Subversion en je wil je historie in SVN achtige output zi
updated the changelog
-Je moet twee belangrijke zaken weten over `git svn log`. Ten eerste, het werkt offline en niet zoals het echte `svn log` commando wat de Subversion server vraagt om de data. Ten tweede, het toont je alleen commits die zijn gecommit naar de Subversion server. Lokale Git commits, die je nog niet ge-dcommit hebt worden niet getoond; een ook commits die mensen gedaan hebben in de tussentijd naar de Subversion server. Het is meer zoiets als de laatst bekende status van de commits op de Subversion server.
+Je moet twee belangrijke zaken onthouden over `git svn log`. Ten eerste: het werkt offline en niet zoals het echte `svn log` commando dat de Subversion server vraagt om de data. Ten tweede: het toont je alleen commits die zijn gecommit naar de Subversion server. Lokale Git commits, die je nog niet ge-dcommit hebt worden niet getoond; een ook commits die mensen gedaan hebben in de tussentijd naar de Subversion server. Het is meer de laatst bekende status van de commits op de Subversion server.
#### SVN annotatie ####
@@ -304,7 +304,7 @@ Zoals het `git svn log` commando het `svn log` commando offline simuleert, kun j
2 temporal Buffer compiler (protoc) execute the following:
2 temporal
-Nogmaals, het toont geen commits die je lokaal in Git gedaan hebt, of die in de tussentijd naar Subversion gepusht zijn.
+Nogmaals, het toont geen commits die je lokaal in Git gedaan hebt of die in de tussentijd naar Subversion gepusht zijn.
#### SVN server informatie ####
@@ -326,9 +326,9 @@ Dit is vergelijkbaar met `blame` en `log` in dat het offline draait en alleen up
#### Negeren wat Subversion negeert ####
-Als je een Subversion repository kloont, die ergens `svn:ignore` eigenschappen gezet heeft, dan zul je waarschijnlijk overeenkomende `.gitignore` bestanden in willen stellen zo dat je niet per ongeluk bestanden commit die je niet had moeten committen. `git svn` heeft twee commando's die met dit probleem helpen. De eerste is `git svn create-ignore`, wat automatisch `.gitignore` bestanden voor je genereert zodat je volgende commit ze niet kan bevatten.
+Als je een Subversion repository kloont die ergens `svn:ignore` eigenschappen bevat, dan zul je waarschijnlijk overeenkomstige `.gitignore` bestanden in willen richten zodat je niet per ongeluk bestanden commit die niet hadden gemogen. `git svn` heeft twee commando's die met dit probleem helpen. De eerste is `git svn create-ignore` wat automatisch `.gitignore` bestanden voor je genereert zodat je het bij je volgende commit kan gebruiken.
-Het tweede commando is `git svn show-ignore`, want op stdout de regels afdrukt die je in een `.gitignore` bestand moet stoppen zodat je de output in het exclude bestand van je project kunt stoppen:
+Het tweede commando is `git svn show-ignore` wat op stdout de regels afdrukt die je in een `.gitignore` bestand moet stoppen zodat je de output in het exclude bestand van je project kunt stoppen:
$ git svn show-ignore > .git/info/exclude
@@ -336,43 +336,43 @@ Op die manier vervuil je het project niet met `.gitignore` bestanden. Dit is een
### Git-Svn samenvatting ###
-De `git svn` tools zijn bruikbaar als je voorlopig vast zit aan een Subversion server, of op een andere manier in een ontwikkelomgeving zit waar het draaien van een Subversion server noodzakelijk is. Je moet het echter beschouwen als een kreupele Git, of anders loop je tegen problemen in de vertaling aan, die jou en je medewerkers in verwarring kunnen brengen. Om uit de problemen te blijven moet je deze regels volgen:
+De `git svn` tools zijn nuttig als je voorlopig vast zit aan een Subversion server, of op een andere manier in een ontwikkelomgeving zit waar het draaien van een Subversion server noodzakelijk is. Je moet het echter beschouwen als een kreupele Git, anders loop je tegen problemen in de vertaling aan, die jou en je medewerkers in verwarring kunnen brengen. Om uit de problemen te blijven moet je deze regels volgen:
-* Houdt een lineaire Git historie aan, die geen merge commits bevat die gedaan zijn door `git merge`. Rebase al het werk dat je buiten je hoofd branch doet er terug in; niet erin mergen.
-* Geen aparte Git server instellen en daar op samenwerken. Je kunt er een hebben om klonen voor nieuwe developers te versnellen, maar push er niets terug in dat geen `git-svn-id` vermelding heeft. Je zou zelfs een `pre-receive` haak kunnen toevoegen, die ieder commit bericht na kijkt op een `git-svn-id` en pushes weigert die commits zonder bevatten.
+* Houdt een lineaire Git historie aan die geen merge commits bevat die gedaan zijn door `git merge`. Rebase al het werk dat je buiten je hoofd branch doet daarop; niet erin mergen.
+* Geen aparte Git server inrichten en daar op samenwerken. Je kunt er een hebben om het maken van kloons voor nieuwe developers te versnellen, maar push er niets terug in dat geen `git-svn-id` vermelding heeft. Je zou zelfs een `pre-receive` hook kunnen toevoegen, die elk commit bericht controleert op een `git-svn-id` en pushes weigert die commits zonder bevatten.
-Als je deze regels volgt, dan kan werken met een Subversion server meer dragelijk zijn. Maar, als het mogelijk is om over te gaan naar een echte Git server, dan kan dat je team een hoop meer toevoegen.
+Als je deze regels volgt dan kan werken met een Subversion server dragelijker zijn. Maar als het mogelijk is om over te gaan naar een echte Git server, dan kan dat je team een hoop meer profijt geven.
## Naar Git migreren ##
-Als je een bestaande hoeveelheid broncode in een ander VCS hebt, maar je hebt besloten om Git te gaan gebruiken dan moet je je project op een of andere manier migreren. Deze sectie behandelt een aantal importeerders voor veel voorkomende systemen, die bij Git zitten en demonstreert daarna hoe je je eigen importeerder kunt ontwikkelen.
+Als je een bestaande hoeveelheid broncode in een ander VCS hebt, en je hebt besloten om Git te gaan gebruiken dan moet je het project op een of andere manier migreren. Deze paragraaf behandelt een aantal importeerders die bij Git worden geleverd voor veel voorkomende systemen, en demonstreert daarna hoe je je eigen importeerder kunt ontwikkelen.
### Importeren ###
-Je zult leren hoe je data uit twee van de grotere professioneel gebruikte SCM systemen kunt importerenSubversion en Perforceomdat zij op dit moment de grootste hoeveelheid gebruikers hebben waarvan ik op dit moment hoor dat ze willen wisselen, en omdat er tools van hoge kwaliteit voor beide systemen meegeleverd worden met Git.
+Je zult leren hoe je data uit twee van de grotere professioneel gebruikte SCM systemen kunt importeren, Subversion en Perforce. Dit omdat zij op dit moment de grootste gebruikersgroep hebben waarvan ik op dit moment hoor dat ze willen wisselen, en omdat er tools van hoge kwaliteit voor beide systemen meegeleverd worden met Git.
### Subversion ###
-Als je de vorige sectie over het gebruik van `git svn` leest, kun je die instructies eenvoudig gebruiken om een `git svn clone` te doen op een repository; daarna stop je met het gebruik van de Subversion server, pusht naar de nieuwe Git server, en ga die gebruiken. Als je de historie wil hebben, kun je dat zo snel als dat je van de server kunt pullen voor elkaar krijgen (wat een tijdje kan duren).
+Als je de vorige paragraaf over het gebruik van `git svn` heb gelezen, kun je die instructies eenvoudig gebruiken om een `git svn clone` te doen op een repository. Daarna stop je met het gebruik van de Subversion server, pushed naar de nieuwe Git server, en gaat die gebruiken. Als je de historie wilt hebben kan dat zo snel als dat je van de server kunt pullen voor elkaar krijgen (dat echter even duren).
-Maar, de import is niet perfect; en omdat het zo lang zal duren, kun je het maar beter goed doen. Het eerste probleem is informatie over de auteurs. In Subversion heeft iedere persoon die commit een gebruikersaccount op het systeem, wat wordt opgenomen in de commit informatie. De voorbeelden in de voorgaande sectie toen `schacon` op bepaalde plaatsen zoals de `blame` output en bij `git svn log`. Als je dit beter wil transleren naar Git auteur data, dan heb je een translatie nodig van de Subversion gebruikers naar de Git auteurs. Maak een bestand genaamd `users.txt`, die deze translatie in dit formaat heeft:
+Maar de import is niet perfect; en omdat het zo lang zal duren kan je het maar beter goed doen. Het eerste probleem is informatie over de auteurs. In Subversion heeft iedere persoon die commit een gebruikersaccount op het systeem, wat wordt opgenomen in de commit informatie. De voorbeelden in de voorgaande paragraaf laten `schacon` zien op bepaalde plaatsen zoals de `blame` output en bij `git svn log`. Als je dit naar betere Git auteur data wilt vertalen, dan heb je een vertaling nodig van de Subversion gebruikers naar de Git auteurs. Maak een bestand genaamd `users.txt` die deze vertaling in dit formaat heeft:
schacon = Scott Chacon <schacon@geemail.com>
selse = Someo Nelse <selse@geemail.com>
-Om een lijst te krijgen van de auteurnamen, die SVN gebruikt kun je dit uitvoeren:
+Om een lijst te krijgen van de auteurnamen die SVN gebruikt kun je dit uitvoeren:
$ svn log ^/ --xml | grep -P "^<author" | sort -u | \
perl -pe 's/<author>(.*?)<\/author>/$1 = /' > users.txt
-Daarmee krijg je de log output in XML formaatje kunt hierin zoeken naar de auteurs, een lijst met unieke vermeldingen creëren en dan de XML eruit halen. (Dit werkt natuurlijk alleen op een machine waarop `grep`, `sort` en `Perl` geïnstalleerd is.) Daarna stuur je die output naar je users.txt bestand zodat je de gelijkwaardige Git gebruiker data naast iedere vermelding kunt zetten.
+Daarmee krijg je de log output in XML formaat, je kunt hierin zoeken naar de auteurs, eenn lijst met unieke vermeldingen creëren en dan de XML eruit verwijderen. (Dit werkt uiteraard alleen op een machine waarop `grep`, `sort` en `Perl` geïnstalleerd is.) Daarna stuur je die output naar je users.txt bestand zodat je de overeenkomstige Git gebruiker data naast iedere vermelding kunt zetten.
-Je kunt dit bestand meegeven aan `git svn` om het te helpen de auteur data accurater te transleren. Je kunt `git svn` ook vertellen dat het niet de metadata moet toevoegen die Subversion normaal importeert, door de `--no-metadata` optie mee te geven aan het `clone` of `init` commando. Dit laat je `import` commando er zo uit zien:
+Je kunt dit bestand meegeven aan `git svn` om het te helpen de auteur data juist te vertalen. Je kunt `git svn` ook vertellen dat het niet de metadata moet toevoegen die Subversion normaal importeert, door de `--no-metadata` optie mee te geven aan het `clone` of `init` commando. Dit laat je `import` commando er zo uit zien:
$ git-svn clone http://my-project.googlecode.com/svn/ \
--authors-file=users.txt --no-metadata -s my_project
-Nu zou je een betere Subversion import moeten hebben in je `my_project` map. In plaats van commits die er zo uit zien
+Nu zou je een betere Subversion import moeten hebben in je `my_project` directory. In plaats van commits die er zo uit zien
commit 37efa680e8473b615de980fa935944215428a35a
Author: schacon <schacon@4c93b258-373f-11de-be05-5f7a86268029>
@@ -392,34 +392,38 @@ zien ze er zo uit:
Niet alleen het auteur veld ziet er beter uit, maar het `git-svn-id` is ook niet meer aanwezig.
-Je moet nog een beetje `post-import` opruiming doen. Je moet nog de vreemde referenties die `git svn` ingesteld heeft opruimen, bijvoorbeeld. Als eerste verplaats je de tags zodat het echte tags worden, in plaats van vreemde remote branches, en dan verplaats je de rest van de branches zodat ze lokaal worden.
+Je moet nog een beetje `post-import` schoonmaak doen. Je moet nog de vreemde referenties die `git svn` ingesteld heeft opruimen bijvoorbeeld. Als eerste verplaats je de tags zodat het echte tags worden in plaats van vreemde remote branches, en dan verplaats je de rest van de branches zodat ze lokaal worden.
-Om de tags goede Git tags te laten worden, voer dit uit
+Om de tags goede Git tags te laten worden, voer je dit uit
- $ cp -Rf .git/refs/remotes/tags/* .git/refs/tags/
- $ rm -Rf .git/refs/remotes/tags
+ $ git for-each-ref refs/remotes/tags | cut -d / -f 4- | grep -v @ | while read tagname; do git tag "$tagname" "tags/$tagname"; git branch -r -d "tags/$tagname"; done
-Dit neemt de referenties die remote branches waren en met `tag/` begonnen, en maakt er echte (lichtgewicht) tags van.
+Dit neemt de referenties die remote branches waren en met `tag/` beginnen, en maakt er echte (lichtgewicht) tags van.
Daarna verplaats je de rest van de referenties onder `refs/remotes` zodat het lokale branches worden:
- $ cp -Rf .git/refs/remotes/* .git/refs/heads/
- $ rm -Rf .git/refs/remotes
+ $ git for-each-ref refs/remotes | cut -d / -f 3- | grep -v @ | while read branchname; do git branch "$branchname" "refs/remotes/$branchname"; git branch -r -d "$branchname"; done
-Nu zijn alle oude branches echte Git branches, en alle oude tags echte Git tags. Het laatste ding dan je moet doen is je nieuwe Git server als een remote toevoegen en er naar pushen. Omdat je al jouw branches en tags omhoog wil laten gaan, kun je dit uitvoeren:
+Nu zijn alle oude branches echte Git branches, en alle oude tags echte Git tags. Het laatste wat je moet doen is je nieuwe Git server als een remote toevoegen en er naar pushen. Hier is een voorbeeld van hoe je de server als een remote toevoegt:
+
+ $ git remote add origin git@my-git-server:myrepository.git
+
+
+Omdat je al jouw branches en tags naar de server wilt laten gaan, kun je dit uitvoeren:
$ git push origin --all
+ $ git push origin --tags
-Al je branches en tags zouden op je Git server moeten staan in een fijne schone import.
+Al je branches en tags zouden op je Git server moeten staan in een mooie schone import.
### Perforce ###
-Het volgende systeem waar je naar gaat kijken om vanuit te importeren is Perforce. Er zit een Perforce importeerder bij de Git distributie, maar alleen in het `contrib` gedeelte van de broncode – het is niet standaard beschikbaar zoals `git svn`. Om het uit te voeren, moet je de Git broncode pakken, die je van git.kernel.org kunt downloaden:
+Het volgende systeem waar je naar gaat kijken om vanuit te importeren is Perforce. Er zit ook een Perforce importeerder bij de Git distributie. Als je een Git versie van voor 1.7.11 hebt, zit deze alleen in het `contrib` gedeelte van de broncode. In dat geval, moet je de Git broncode ophalen, die je van git.kernel.org kunt downloaden:
$ git clone git://git.kernel.org/pub/scm/git/git.git
$ cd git/contrib/fast-import
-In deze `fast-import` map, zou je een uitvoerbaar Python script genaamd `git-p4` moeten vinden. Je moet Python en het `p4` tool geïnstalleerd hebben op je machine om deze import te laten werken. Als voorbeeld ga je het Jam project van de Perforce Public Depot importeren. Om je gebruiker in te stellen, moet je de P$PORT omgevingsvariabele laten wijzen naar het Perforce depot:
+In deze `fast-import` directory, zou je een uitvoerbaar Python script genaamd `git-p4` moeten vinden. Je moet Python en het `p4` tool geïnstalleerd hebben op je machine om deze import te laten werken. Als voorbeeld ga je het Jam project van de Perforce Public Depot importeren. Om je client in te stellen, moet je de P$PORT omgevingsvariabele laten wijzen naar het Perforce depot:
$ export P4PORT=public.perforce.com:1666
@@ -431,7 +435,7 @@ Voer het `git-p4-clone` commando uit om het Jam project van de Perforce server t
Import destination: refs/remotes/p4/master
Importing revision 4409 (100%)
-Als je naar de `/opt/p4import` map gaat en `git log` uitvoert, kun je je geïmporteerde werk zien:
+Als je naar de `/opt/p4import` directory gaat en `git log` uitvoert, kun je je geïmporteerde werk zien:
$ git log -2
commit 1fd4ec126171790efd2db83548b85b1bbbc07dc2
@@ -453,7 +457,7 @@ Als je naar de `/opt/p4import` map gaat en `git log` uitvoert, kun je je geïmpo
[git-p4: depot-paths = "//public/jam/src/": change = 3108]
-Je kunt de `git-p4` identificator in iedere commit zien. Het is fijn om die identificator daar te bewaren, voor het geval je later naar het Perforce wijzigingsnummer moet refereren. Maar, als je de identificator wilt verwijderen, is nu het geschikte moment om dat te doen voordat je begint met werken op de nieuwe repository. Je kunt `git filter-branch` gebruiken om de identificatie tekst en masse te verwijderen:
+Je kunt de `git-p4` identificator in iedere commit zien. Het is prima om die identificator daar te bewaren, voor het geval je later naar het Perforce wijzigingsnummer moet refereren. Maar, als je de identificator wilt verwijderen is nu het geschikte moment om dat te doen, voordat je begint met werken op de nieuwe repository. Je kunt `git filter-branch` gebruiken om de identificatie tekst en masse te verwijderen:
$ git filter-branch --msg-filter '
sed -e "/^\[git-p4:/d"
@@ -461,7 +465,7 @@ Je kunt de `git-p4` identificator in iedere commit zien. Het is fijn om die iden
Rewrite 1fd4ec126171790efd2db83548b85b1bbbc07dc2 (123/123)
Ref 'refs/heads/master' was rewritten
-Als je `git log` uitvoert, kun je zien dat alle SHA-1 checksums voor de commits gewijzigd zijn, maar de `git-p4` teksten staan niet langer in de commit berichten:
+Als je `git log` uitvoert, zal je zien dat alle SHA-1 checksums voor de commits gewijzigd zijn, maar de `git-p4` teksten staan niet langer in de commit berichten:
$ git log -2
commit 10a16d60cffca14d454a15c6164378f4082bc5b0
@@ -479,13 +483,13 @@ Als je `git log` uitvoert, kun je zien dat alle SHA-1 checksums voor de commits
Update derived jamgram.c
-Je import is nu klaar om naar je nieuwe Git server gepusht te worden.
+Je import is nu klaar om naar je nieuwe Git server gepushed te worden.
### Een eigen importeerder ###
-Als het door jou gebruikte systeem niet Subversion of Perforce is, zou je online voor een importeerder moeten zoeken – er zijn importeerders van goede kwaliteit beschikbaar voor CVS, Clear Case, Visual Source Safe, en zelfs een map met archieven. Als geen van deze tools voor jou geschikt is, je hebt een zeldzamer tool, of je hebt om een andere reden een eigen import proces nodig, dan zou je `git fast-import` moeten gebruiken. Dit commando leest eenvoudige instructies van stdin om specifieke Git data te schrijven. Het is veel eenvoudiger om op deze manier Git objecten te maken, dan de rauwe Git commando's uit te voeren, of om te proberen de rauwe objecten te schrijven (zie hoofdstuk 9 voor meer informatie). Op deze manier kun je een import script schrijven dat de noodzakelijke data uit het systeem leest dat je aan het importeren bent en rechttoe rechtaan instructies op stdout afdrukt. Je kunt dit programma dan uitvoeren en de output door `git fast-import` sluizen.
+Als het door jou gebruikte systeem niet Subversion of Perforce is, zou je online voor een importeerder moeten zoeken. Er zijn importeerders van goede kwaliteit beschikbaar voor CVS, Clear Case, Visual Source Safe, en zelfs een directory met archieven. Als geen van deze tools voor jou geschikt is, je hebt een zeldzame tool of je hebt om een andere reden een eigen import proces nodig, dan zou je `git fast-import` moeten gebruiken. Dit commando leest eenvoudige instructies van stdin om specifieke Git data te schrijven. Het is veel eenvoudiger om op deze manier Git objecten te maken dan de kale Git commando's uit te voeren, of om te proberen de kale objecten te schrijven (zie hoofdstuk 9 voor meer informatie). Op deze manier kun je een import script schrijven dat de noodzakelijke data uit het systeem leest dat je aan het importeren bent en rechtstreeks instructies op stdout afdrukt. Je kunt dit programma dan uitvoeren en de output door `git fast-import` sluizen (pipen).
-Voor een snelle demonstratie zul je een eenvoudige importeerder schrijven. Stel dat je in current werkt, waarbij je je project eens in de zoveel tijd backup'ed door de map te kopiëren naar een backup map die gelabeld is met de tijd `back_YYYY_MM_DD`, en je wil dit in Git importeren. Je mappenstructuur ziet er zo uit:
+Voor een korte demonstratie ga je een eenvoudige importeerder schrijven. Stel dat je in current werkt, waarbij je eens in de zoveel tijd een backup maakt door de projectdirectory te kopiëren naar een backup directory die gelabeld is met de tijd `back_YYYY_MM_DD`, en je wil dit in Git importeren. Je directory-structuur ziet er zo uit:
$ ls /opt/import_from
back_2009_01_02
@@ -494,11 +498,11 @@ Voor een snelle demonstratie zul je een eenvoudige importeerder schrijven. Stel
back_2009_02_03
current
-Om naar een Git map te importeren, moet je bekijken hoe Git zijn data opslaat. Je kunt je misschien herinneren dat Git in fundament een gelinkte lijst is met commit objecten die naar een snapshot van inhoud wijzen. Het enige dat je hoeft te doen, is `fast-import` vertellen wat de inhoud snapshots zijn, welke commit data er naar wijst en de volgorde waarin ze moeten staan. Je strategie bestaat uit het doorlopen van de snapshots en commits te creëren met de inhoud van iedere map, waarbij je iedere commit terug linkt met de vorige.
+Om naar een Git directory te importeren, moet je naslaan hoe Git zijn data opslaat. Je kunt je misschien herinneren dat Git eigenlijk een gelinkte lijst is met commit objecten die naar een snapshot van inhoud wijzen. Het enige dat je hoeft te doen, is `fast-import` vertellen wat de inhoud snapshots zijn, welke commit data er naar wijst en de volgorde waarin ze moeten staan. Je strategie zal bestaan uit het doorlopen van de snapshots en commits te creëren met de inhoud van iedere directory, waarbij je iedere commit terug linkt met de vorige.
-Zoals je dat gedaan hebt in de "Een Voorbeeld van Git Afgedwongen Beleid" sectie van Hoofdstuk 7, gaan we dit in Ruby schrijven, omdat ik daar over het algemeen mee werk en het is relatief eenvoudig te lezen. Je kunt dit voorbeeld vrij eenvoudig schrijven in alles waar je bekend mee bent – het hoeft alleen de juiste informatie naar stdout te schrijven. En dat betekent dat als je op Windows werkt, je erg voorzichtig moet zijn om geen carriage returns te introduceren aan het einde van je regels – git fast-import is erg kieskeurig in de manier waarop hij slechts line feeds (LF) wil hebben en niet de cariage return line feeds (CRLF), die Windows gebruikt.
+Zoals je dat ook gedaan hebt in de "Een Voorbeeld van Git-Afgedwongen Beleid" paragraaf van Hoofdstuk 7 gaan we dit in Ruby schrijven, omdat ik daar over normaalgesproken mee werk en het relatief eenvoudig is te lezen. Je kunt dit voorbeeld vrij eenvoudig schrijven in alles waar je bekend mee bent, het hoeft alleen de juiste informatie naar stdout te schrijven. En dat betekent dat als je op Windows werkt je erg voorzichtig moet zijn om geen carriage returns te introduceren aan het einde van je regels. Want git fast-import is erg kieskeurig wat dat betreft: hij wil slechts line feeds (LF) hebben en niet de cariage return line feeds (CRLF) die Windows gebruikt.
-Om te beginnen ga je naar de doelmap en identificeer je iedere submap, waarvan elk een snapshot is dat je als commit wil importeren. Dan ga je in iedere submap en print de noodzakelijke commando's om ze te exporteren. Je basis hoofdlus ziet er zo uit:
+Om te beginnen ga je naar de doeldirectory en identificeert iedere subdirectory waarvan elk een snapshot is dat je als commit wil importeren. Dan ga je in iedere subdirectort en print de noodzakelijke commando's om ze te exporteren. Je basis hoofdlus ziet er zo uit:
last_mark = nil
@@ -514,11 +518,11 @@ Om te beginnen ga je naar de doelmap en identificeer je iedere submap, waarvan e
end
end
-Je voert `print_export` uit binnen iedere map, wat het manifest en het merk van de vorige snapshot neemt, en het manifest en merk van deze terug geeft; op die manier kun je ze goed linken. "Mark" is de `fast-import` term voor een identificator die je aan een commit geeft; terwijl je commits maakt, geef je ze een merk die je kunt gebruiken om vanuit andere commits naar te linken. Dus, het eerste wat je moet doen in je `print_export` functie is een merk genereren van de mapnaam:
+Je voert `print_export` uit binnen iedere directory wat het manifest en het kenmerk van de vorige snapshot neemt, en het manifest en kenmerk van de huidige retourneert; op die manier kun je ze goed linken. "Mark" is de `fast-import` term voor een identificator die je aan een commit geeft; terwijl je commits maakt geef je ze een kenmerk ("Mark") die je kunt gebruiken om vanuit andere commits naar te linken. Dus, het eerste wat je moet doen in je `print_export` functie is een kenmerk genereren van de directortnaam:
mark = convert_dir_to_mark(dir)
-Je zult dit doen door een lijst van mappen te creëren en de index waarde als merk te gebruiken, omdat een merk een geheel getal moet zijn. Je functie ziet er zo uit:
+Je zult dit doen door een lijst van directories te maken en de index waarde als kenmerk te gebruiken omdat een kenmerk een geheel getal moet zijn. Je functie ziet er zo uit:
$marks = []
def convert_dir_to_mark(dir)
@@ -528,7 +532,7 @@ Je zult dit doen door een lijst van mappen te creëren en de index waarde als me
($marks.index(dir) + 1).to_s
end
-Nu dat je een geheel getal hebt als voorstelling van je commit, moet je een datum hebben voor de commit metadata. Omdat de datum is uitgedrukt in de naam van de map, zul je het daar uit moeten halen. De volgende regel in het `print_export` bestand is
+Nu dat je een geheel getal hebt als representatie van de commit, moet je een datum hebben voor de commit metadata. Omdat de datum is uitgedrukt in de naam van de directory, haal je het daar uit. De volgende regel in het `print_export` bestand is
date = convert_dir_to_date(dir)
@@ -544,11 +548,11 @@ waarbij `convert_dir_to_date` als volgt gedefinieerd is
end
end
-Dat geeft een geheel getal terug als waarde voor de datum van iedere map. Het laatste stukje meta-informatie dat je voor iedere commit nodig hebt is de committer data, wat je in een globale variabele stopt:
+Dat geeft een geheel getal terug als waarde voor de datum van iedere directory. Het laatste stukje meta-informatie dat je voor iedere commit nodig hebt zijn de gegevens van de committer, die je in een globale variabele stopt:
$author = 'Scott Chacon <schacon@example.com>'
-Nu ben je klaar om te beginnen met de commit data af te drukken voor je importeerder. De initiële informatie stelt dat je een commit object definieert en op welke branch het zit, gevolgd door het merk dat je gegenereerd hebt, de committer informatie en het commit bericht, en de vorige commit, als die er is. De code ziet er zo uit:
+Nu ben je klaar om te beginnen met de commit data af te drukken voor je importeerder. De initiële informatie vraagt van je dat je een commit object definieert en op welke branch het zit, gevolgd door het kenmerk dat je gegenereerd hebt, de committer gegevens en het commit bericht en de vorige commit, als die er is. De code ziet er zo uit:
# print the import information
puts 'commit refs/heads/master'
@@ -557,18 +561,18 @@ Nu ben je klaar om te beginnen met de commit data af te drukken voor je importee
export_data('imported from ' + dir)
puts 'from :' + last_mark if last_mark
-Je stelt de tijdzone (-0700) hardgecodeerd in omdat dat eenvoudig is. Als je vanuit een ander systeem importeert, moet je de tijdzone als een compensatiewaarde specificeren.
+Je stelt de tijdzone (-0700) hardgecodeerd in omdat dat zo gemakkelijk is. Als je vanuit een ander systeem importeert, moet je de tijdzone als een compensatiewaarde (offset) specificeren.
Het commit bericht moet uitgedrukt worden in een speciaal formaat:
data (size)\n(contents)
-Het formaat bestaat uit de woorddata, de grootte van de data die gelezen moet worden, een newline, en als laatste de data. Omdat je hetzelfde formaat nodig hebt om later de bestandsinhoud te specificeren, zul je een hulpfunctie creëren, `export_data`:
+Het formaat bestaat uit het woord data, de grootte van de gegevens die gelezen moeten worden, een newline en als laatste de gegevens. Omdat je hetzelfde formaat nodig hebt om later de bestandsinhoud te specificeren, zul je een hulpfunctie creëren, `export_data`:
def export_data(string)
print "data #{string.size}\n#{string}"
end
-Het enige dat nog gespecificeerd moet worden is de bestandsinhoud voor ieder snapshot. Dit is makkelijk, omdat je ze allemaal in een map hebtje kunt het `deleteall` commando afdruken, gevolgd door de inhoud van ieder bestand in de map. Git zal dan ieder snapshot op de juiste manier opslaan:
+Het enige dat nog gespecificeerd moet worden is de bestandsinhoud voor ieder snapshot. Dit is eenvoudig, omdat je ze allemaal in een directory hebt, je kunt het `deleteall` commando afdruken, gevolgd door de inhoud van ieder bestand in de directory. Git zal dan elk snapshot op de juiste manier opslaan:
puts 'deleteall'
Dir.glob("**/*").each do |file|
@@ -576,7 +580,7 @@ Het enige dat nog gespecificeerd moet worden is de bestandsinhoud voor ieder sna
inline_data(file)
end
-Let op: Omdat veel systemen over hun revisie als veranderingen van de ene naar de andere commit denken, kan fast-import ook commando's aan waarbij bij iedere commit is gespecificeerd welke bestanden zijn toegevoegd, verwijderd, of aangepast en wat de nieuwe inhouden zijn. Je kunt de verschillen tussen snapshots berekenen en alleen deze data geven, maar om het zo te doen is complexer – je kunt net zo goed Git alle data geven en hem het uit laten zoeken. Als dit beter geschikt is voor jouw data, bekijk dan de `fast-import` man pagina voor details over hoe je jouw data op deze manier kunt aanleveren.
+Let op: Omdat veel systemen over hun revisie zien als veranderingen van de ene naar de andere commit, kan fast-import ook commando's aan waar bij iedere commit is gespecificeerd welke bestanden zijn toegevoegd, verwijderd, of aangepast en wat de nieuwe inhoud is. Je kunt de verschillen tussen snapshots berekenen en alleen deze data geven, maar om het zo te doen is complexer, Je kunt net zo goed Git alle data geven en hem het uit laten zoeken. Als dit beter geschikt is voor jouw situatie, bekijk dan de `fast-import` man pagina voor details over hoe je jouw gegevens op deze manier kunt aanleveren.
Het formaat om de nieuwe bestandsinhoud te tonen of een aangepast bestand met de nieuwe inhoud te specificeren is als volgt:
@@ -584,7 +588,7 @@ Het formaat om de nieuwe bestandsinhoud te tonen of een aangepast bestand met de
data (size)
(file contents)
-Hierbij is 644 de modus (als je uitvoerbare bestanden hebt, moet je dit detecteren en in plaats daarvan 755 specificeren), en inline verteld dat je de inhoud onmiddellijk na deze regel toont. Je `inline_data` functie ziet er zo uit:
+Hierbij is 644 de modus (als je uitvoerbare bestanden hebt, moet je dit detecteren en in plaats daarvan 755 specificeren), en inline geeft aan dat je de inhoud onmiddelijk na deze regel toont. Je `inline_data` functie ziet er zo uit:
def inline_data(file, code = 'M', mode = '644')
content = File.read(file)
@@ -592,17 +596,17 @@ Hierbij is 644 de modus (als je uitvoerbare bestanden hebt, moet je dit detecter
export_data(content)
end
-Je hergebruikt de `export_data` data functie, die je eerder gedefinieerd hebt, omdat het hetzelfde is als de manier waarop je je commit bericht data gespecificeerd hebt.
+Je hergebruikt de `export_data` data functie die je eerder gedefinieerd hebt, omdat dezelfde manier gebruikt wordt als waarmee je de commit bericht data gespecificeerd hebt.
-Het laatste wat je moet doen is het huidige merk teruggeven, zodat het meegegeven kan worden aan de volgende iteratie:
+Het laatste wat je moet doen is het huidige kenmerk teruggeven, zodat het meegegeven kan worden aan de volgende iteratie:
return mark
-Let op: Als je op Windows werkt, moet je er zeker van zijn dat je nog één extra stap toevoegt. Zoals voorheen gemeld is, gebruikt Windows CRLF als new line karakters, terwijl git fast-import alleen LF verwacht. Om om dit probleem heen te werken en git fast-import blij te maken, moet je ruby vertellen om LF in plaats van CRLF te gebruiken:
+LET OP: Als je op Windows werkt moet je er zeker van zijn dat je nog één extra stap toevoegt. Zoals eerder gemeld is gebruikt Windows CRLF als new line karakters, terwijl git fast-import alleen LF verwacht. Om dit probleem te omzeilen en git fast-import blij te maken, moet je ruby vertellen om LF in plaats van CRLF te gebruiken:
$stdout.binmode
-Dat is alles. Als je dit script uitvoert, zul je inhoud krijgen die er ongeveer zo uit ziet:
+Dat is alles. Als je dit script uitvoert, zal je inhoud krijgen die er ongeveer zo uit ziet:
$ ruby import.rb /opt/import_from
commit refs/heads/master
@@ -627,7 +631,7 @@ Dat is alles. Als je dit script uitvoert, zul je inhoud krijgen die er ongeveer
new version one
(...)
-Om de importeerder uit te voeren, sluis je deze uitvoer door `git fast-import` terwijl je in de Git map staat waar je naar toe wilt importeren. Je kunt een nieuwe map aanmaken en er dan `git init` in uitvoeren als startpunt, en dan kun je je script uitvoeren:
+Om de importeerder uit te voeren, sluis je deze uitvoer door `git fast-import` terwijl je in de Git directory staat waar je naar toe wilt importeren. Je kunt een nieuwe directory aanmaken en er dan `git init` in uitvoeren als startpunt, en dan kun je het script uitvoeren:
$ git init
Initialized empty Git repository in /opt/import_to/.git/
@@ -656,7 +660,7 @@ Om de importeerder uit te voeren, sluis je deze uitvoer door `git fast-import` t
pack_report: pack_mapped = 1356 / 1356
---------------------------------------------------------------------
-Zoals je kunt zien geeft het je een berg statistieken over wat het heeft bereikt, als het succesvol heeft kunnen afronden. In dit geval heb je in totaal 18 objecten geïmporteerd, voor 5 commits in 1 branch. Nu kun je `git log` uitvoeren en je nieuwe historie zien:
+Zoals je kunt zien geeft het je een berg statistieken over wat het heeft bereikt, als het succesvol heeft kunnen afronden. In dit geval heb je in totaal 18 objecten geïmporteerd, voor 5 commits naar 1 branch. Nu kun je `git log` uitvoeren en je nieuwe historie zien:
$ git log -2
commit 10bfe7d22ce15ee25b60a824c8982157ca593d41
@@ -671,7 +675,7 @@ Zoals je kunt zien geeft het je een berg statistieken over wat het heeft bereikt
imported from back_2009_02_03
-Hier heb je 'teen fijne, schone Git repository. Het is belangrijk om te zien dat nog niks uitgechecked isje hebt om te beginnen geen bestanden in je werkmap. Om ze te krijgen moet je je branch resetten tot het punt waar `master` nu is:
+Hier heb je 't, een mooie, schone Git repository. Het is belangrijk om te op te merken dat nog niks uitgechecked is, je hebt om te beginnen geen bestanden in je werkdirectory. Om ze te krijgen moet je de branch resetten tot het punt waar `master` nu is:
$ ls
$ git reset --hard master
@@ -679,8 +683,8 @@ Hier heb je 't – een fijne, schone Git repository. Het is belangrijk om te zie
$ ls
file.rb lib
-Je kunt nog veel meer doen met het `fast-import` toolverschillende bestandsmodi behandelen, binaire gegevens, meerdere branches en merges, tags, voortgangsindicatoren, en meer. Een aantal voorbeelden voor complexe scenario's zijn voorhanden in de `contrib/fast-import` map van de Git broncode; een van de betere is het `git-p4` script dat ik zojuist behandeld heb.
+Je kunt nog veel meer doen met het `fast-import` tool: verschillende bestandsmodi verwerken, binaire gegevens, meerdere branches en mergen, tags, voortgangsindicatoren, enzovoorts. Een aantal voorbeelden voor complexe scenario's zijn voorhanden in de `contrib/fast-import` directory van de Git broncode, een van de betere is het `git-p4` script dat ik zojuist behandeld heb.
## Samenvatting ##
-Je zou je op je gemak moeten voelen om Git met Subversion te gebruiken, of bijna ieder bestaand repository te importeren in een Git versie zonder gegevens te verliezen. Het volgende hoofdstuk zal het rauwe binnenwerk van Git behandelen, zodat je iedere byte in elkaar kunt zetten, als dat nodig is.
+Je zou je op je gemak moeten voelen om Git met Subversion te gebruiken, of bijna ieder bestaand repository te importeren in een Git versie zonder gegevens te verliezen. Het volgende hoofdstuk zal het ruwe binnenwerk van Git behandelen, zodat je iedere byte in elkaar kunt zetten, als dat nodig zou zijn.
Something went wrong with that request. Please try again.