Skip to content
This repository

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with HTTPS or Subversion.

Download ZIP

[In Finnish] Opas Unix-komentorivien saloihin

branch: master

Fetching latest commit…

Cannot retrieve the latest commit at this time

README
Suomenkielinen Unix/Linux -komentoriviopas pääasiassa Viuhka.fi-käyttöön,
mutta miksei muuallekin.

Vaatii pythonin docutilsit, joiden mukana pitäisi olla `rst2html.py`. Siten
voit luoda oman version HTML:stä, vaikka puhdas reST on aika selvälukuista.

Uploadailen luultavasti HTML-versiota aluksi osoitteeseen
http://havu.viuhka.fi/unixopas/, mutta myöhemmin se kai löytää paikkansa
jostain hienommasta paikasta.
Something went wrong with that request. Please try again.