Skip to content
master
Go to file
Code
This branch is 3 commits ahead, 36 commits behind spcourse:master.

Latest commit

 

Git stats

Files

Permalink
Failed to load latest commit information.
Type
Name
Latest commit message
Commit time
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

README.md

Programmeren voor Bèta's en Gamma's

Deze cursusmaterialen leren je Python kennen, een programmeertaal die inmiddels veel gebruikt wordt in de wetenschap. Er zijn vier modules:

  • De basiselementen van Python
  • Functies en algoritmen
  • Simuleren
  • Dataverwerking

Deze cursus is gemaakt door Martijn Stegeman (mailto:martijn@stgm.nl) en Ivo van Vulpen (mailto:ivo.van.vulpen@nikhef.nl) (opdrachten en ontwerp). We hebben veel hulp gehad van studenten en assistenten die de cursus hebben uitgeprobeerd of eigen ideeën bijgedragen. Speciale dank gaat naar:

  • Jelle van Assema (opdrachten en checkpy)
  • Marianne de Heer Kloots (revisie en testen)
  • Maarten Inja (DNA-opdracht)
  • Huub Rutjes (films)
  • Luca Verhees (artwork semester of code)

Materiaal in deze cursus is gedeeltelijk ontleend aan de volgende creative commons-bronnen:

Voor alle materialen op deze website berust het auteursrecht bij Martijn Stegeman en Ivo van Vulpen. De cursus is in huidige vorm gepubliceerd onder een creative commons-licentie en mag op allerlei manieren hergebruikt worden.

Copyright 2017 Martijn Stegeman en Ivo van Vulpen.
Creative Commons-Licentie
Dit werk valt onder een Creative Commons Naamsvermelding-GelijkDelen 4.0 Internationaal-licentie.

About

Programmeren voor Bèta's

Resources

Releases

No releases published

Packages

No packages published
You can’t perform that action at this time.