Permalink
Find file
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
175 lines (170 sloc) 5.67 KB
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<!DOCTYPE xliff PUBLIC "-//XLIFF//DTD XLIFF//EN" "http://www.oasis-open.org/committees/xliff/documents/xliff.dtd" >
<xliff version="1.0">
<file original="global" source-language="en" datatype="plaintext">
<header />
<body>
<!-- Actions -->
<trans-unit>
<source>New</source>
<target>Yeni</target>
</trans-unit>
<trans-unit>
<source>Edit</source>
<target>Düzenle</target>
</trans-unit>
<trans-unit>
<source>Delete</source>
<target>Sil</target>
</trans-unit>
<trans-unit>
<source>List</source>
<target>Liste</target>
</trans-unit>
<trans-unit>
<source>Save</source>
<target>Kaydet</target>
</trans-unit>
<trans-unit>
<source>Save and add</source>
<target>Kaydet ve ekle</target>
</trans-unit>
<trans-unit>
<source>Cancel</source>
<target>Vazgeç</target>
</trans-unit>
<trans-unit>
<source>Choose an action</source>
<target>Bir Eylem Seç</target>
</trans-unit>
<trans-unit>
<source>go</source>
<target>devam</target>
</trans-unit>
<trans-unit>
<source>Back to list</source>
<target>Listeye geri dön</target>
</trans-unit>
<!-- Filters -->
<trans-unit>
<source>Reset</source>
<target>Temizle</target>
</trans-unit>
<trans-unit>
<source>Filter</source>
<target>Filtrele</target>
</trans-unit>
<!-- List -->
<trans-unit>
<source>No result</source>
<target>Kayıt yok.</target>
</trans-unit>
<trans-unit>
<source>Actions</source>
<target>Eylemler</target>
</trans-unit>
<trans-unit>
<source>(page %%page%%/%%nb_pages%%)</source>
<target>(sayfa %%page%%/%%nb_pages%%)</target>
</trans-unit>
<trans-unit>
<source>asc</source>
<target>artan</target>
</trans-unit>
<trans-unit>
<source>desc</source>
<target>azalan</target>
</trans-unit>
<trans-unit>
<source>[0] no result|[1] 1 result|(1,+Inf] %1% results</source>
<target>[0] kayıt yok|[1] 1 sonuç|(1,+Inf] %1% sonuçlar</target>
</trans-unit>
<!-- Pagination -->
<trans-unit>
<source>First page</source>
<target>İlk sayfa</target>
</trans-unit>
<trans-unit>
<source>Previous page</source>
<target>Önceki sayfa</target>
</trans-unit>
<trans-unit>
<source>Next page</source>
<target>Sonraki sayfa</target>
</trans-unit>
<trans-unit>
<source>Last page</source>
<target>Son sayfa</target>
</trans-unit>
<!-- Form -->
<trans-unit>
<source>The item was created successfully.</source>
<target>Kayıt başarıyla oluşturuldu.</target>
</trans-unit>
<trans-unit>
<source>The item was updated successfully.</source>
<target>Kayıt başarıyla güncellendi.</target>
</trans-unit>
<trans-unit>
<source>The item was created successfully. You can add another one below.</source>
<target>Kayıt başarıyla oluşturuldu. Aşağıdan yeni bir tane ekleyebilirsiniz.</target>
</trans-unit>
<trans-unit>
<source>The item was updated successfully. You can add another one below.</source>
<target>Kayıt başarıyla güncellendi. Aşağıdan yeni bir tane ekleyebilirsiniz.</target>
</trans-unit>
<trans-unit>
<source>The item has not been saved due to some errors.</source>
<target>Bazı hatalar nedeniyle kayıt oluşturulamadı.</target>
</trans-unit>
<trans-unit>
<source>The item was deleted successfully.</source>
<target>Kayıt başarıyla silindi.</target>
</trans-unit>
<trans-unit>
<source>You must at least select one item.</source>
<target>En az bir kayıt seçmelisiniz.</target>
</trans-unit>
<trans-unit>
<source>You must select an action to execute on the selected items.</source>
<target>Seçilen kayıtlar üzerinde çalıştırılmak üzere bir eylem seçmelisiniz.</target>
</trans-unit>
<trans-unit>
<source>A problem occurs when deleting the selected items as some items do not exist anymore.</source>
<target>Seçilen kayıtlar silinirken bir sorun oluştu, bazı kayıtlar artık bulunmuyor.</target>
</trans-unit>
<trans-unit>
<source>The selected items have been deleted successfully.</source>
<target>Seçilen kayıtlar başarıyla silindi.</target>
</trans-unit>
<trans-unit>
<source>A problem occurs when deleting the selected items.</source>
<target>Seçilen kayıtlar silinirken bir sorun oluştu.</target>
</trans-unit>
<trans-unit>
<source>is empty</source>
<target>boş mu?</target>
</trans-unit>
<trans-unit>
<source>yes or no</source>
<target>evet ya da hayır</target>
</trans-unit>
<trans-unit>
<source>yes</source>
<target>evet</target>
</trans-unit>
<trans-unit>
<source>no</source>
<target>hayır</target>
</trans-unit>
<trans-unit>
<source><![CDATA[from %from_date% to %to_date%]]></source>
<target><![CDATA[%from_date% ile %to_date% arası]]></target>
</trans-unit>
<trans-unit>
<source><![CDATA[from %from_date%<br />to %to_date%]]></source>
<target><![CDATA[%from_date% ile<br />%to_date% arası]]></target>
</trans-unit>
</body>
</file>
</xliff>