Skip to content
Software for raspberry pi to control 433 mhz modules including old and new kaku (klik aan klik uit) modules
C++ Other
  1. C++ 99.4%
  2. Other 0.6%
Branch: master
Clone or download
Pull request Compare This branch is 16 commits ahead of jeroenst:master.
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
433send.cpp
433send.h
LICENSE
Makefile
NewRemoteReceiver.cpp
NewRemoteReceiver.h
NewRemoteTransmitter.cpp
NewRemoteTransmitter.h
README.md
RemoteSwitch.cpp
RemoteSwitch.h

README.md

433mhzforrpi

Software for raspberry pi to control 433 mhz modules including old and new kaku (klik aan klik uit, Click-on-Click-off) modules.

Dependencies

Ensure you have a sane build environent and the wiringPi library:

Raspbian:

$ sudo apt-get install wiringpi

To compile wiringpi from scratch:

$ git clone git://git.drogon.net/wiringPi
$ cd wiringPi
$ git pull origin
$ cd wiringPi
$ ./build
$ cd ..

Compilation

Just run make:

$ make
$ sudo make install

Usage

Run the tool as follows:

$ 433send GPIO_PIN $protocol $group $unit of/off

Pins are numbered using the wiringPi pin numbering scheme, see https://projects.drogon.net/raspberry-pi/wiringpi/pins/: Note you'll need sudo or add your user to the gpio group to be able to access the GPIO pins:

Protocol is one of:

  • oldkaku -- Klik-aan-Klik-Uit (old style)
  • newkaku -- Klik-aan-Klik-Uit (new style)
  • elro -- Elro Flamingo and others, address configured with DIP switches
  • action

Klik-aan-klik-Uit old style:

$ 433send 8 oldkaku M 10 on

Klik-aan-klik-Uit new style:

$ 433send 8 newkaku 123 1 on

Elro Flamingo:

$ 433send 8 elro 2 E on

To pair a new Kaku switch, send the on signal right after plugging it in.

Original Notes

Bereik optimaliseren Als je moeite hebt met het schakelen, is waarschijnlijk het bereik te klein. Dit heeft meestal drie oorzaken:

1 De ontvanger zit in de buurt van veel electronica: verplaats deze naar een wat 'rustigere' plek 2 De antenne heeft niet de juiste lengte, dit moet een draad met een harde kern van exact 17,3 cm of een veelvoud hiervan zijn 3 Het vermogen is te laag, boost het vermogen van de transmitter naar maximaal 12V door die twee pinnen op een externe adapter aan te sluiten

Ontvanger Ook kun je met de broncode aan de slag om de functionaliteiten uit te bouwen. Voor de originele Arduino library klik hier. Een receiver aankoppelen zou niet al te moeilijk moeten zijn!

Webserver Koppel dit tooltje aan bijvoorbeeld een PHP of Node.js server om via je browser of smartphone je lampen te schakelen met een mobiele website, NFC tags bij de deur, Wi-Fi detectie.. you name it!

Bron: http://weejewel.tweakblogs.net/blog/8665/lampen-schakelen-met-een-raspberry-pi.html

You can’t perform that action at this time.