Skip to content
This repository

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with HTTPS or Subversion.

Download ZIP
branch: master
Fetching contributors…

Cannot retrieve contributors at this time

file 311 lines (311 sloc) 7.739 kb
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311
---
layout: default
title: prug.pl
comments: false
---
<h2 class='underline'>Co?</h2>
<p>Nieformalne spotkania Poznan Ruby User Group</p>
<h2 class='underline'>Gdzie?</h2>
<p>
  <a class='map' href='http://skocz.pl/dcssp'>Woźna 9C/2, Poznań</a>
  , drugie piętro, na domofonie "Netguru"
</p>
<h2 class='underline'>Kiedy?</h2>
<p>Każdy 4-ty czwartek miesiąca.</p>
<h2 class='underline'>Najbliższe spotkanie:</h2>
<p class='vlarge awesome ruby'>
  29. listopada, godzina 19:00
</p>
<p>
  <a class='small awesome blue' href='http://www.facebook.com/events/443128535749851/'>Facebook</a>
</p>
<p>
  <strong>Prezentacje</strong>
</p>
<ul>
  <li>
    Krzysztof Jabłoński i Grzegorz Witek - "The new is coming: Rails 4 + Ruby 2.0"
  </li>
</ul>
<h2 class='underline'>Poprzednie spotkania:</h2>
<p class='slarge awesome'>
  25. pazdziernika, godzina 19:00
</p>
<p>
  <a class='small awesome blue' href='http://www.facebook.com/events/264353340352918/permalink/268114629976789'>Facebook</a>
</p>
<p>
  <strong>Prezentacje</strong>
</p>
<ul>
  <li>
    Jan Filipowski [DRUG] - "Philosophical origins of class-based and prototype-based object-oriented paradigms"
  </li>
  <li>
    Robert Pankowecki [DRUG] - "What is working for me"
  </li>
  <li>
    Paweł Pacana [DRUG] - "Citrus CI"
  </li>
  <li>
    Grzegorz Witek - "What's in your ruby - part1: standard library"
  </li>
  <li>
    Aleksander Kwiatkowski - opowie o swoim gemie do rysowania tras.
  </li>
</ul>
<p class='slarge awesome'>
  28. czerwca, godzina 19:00
</p>
<p>
  <a class='small awesome blue' href='http://www.facebook.com/events/374611599264111/permalink/374611605930777'>Facebook</a>
</p>
<p>
  <strong>Prezentacje:</strong>
</p>
<p class='slarge awesome'>
  24. maja, godzina 19:00
</p>
<p>
  <a class='small awesome blue' href='https://www.facebook.com/events/345255038874091/'>Facebook</a>
</p>
<p>
  <strong>Prezentacje:</strong>
</p>
<ul>
  <li>
    Wojtek Ogrodowczyk - "Rails security issues"
  </li>
  <li>
    Krzysztof Jablonski - "Url session - use on your own risk"
  </li>
</ul>
<p class='slarge awesome'>
  26. kwietnia, godzina 19:00
</p>
<p>
  <a class='small awesome blue' href='https://www.facebook.com/events/409745642369140/'>Facebook</a>
</p>
<p>
  <strong>Prezentacje:</strong>
</p>
<ul>
  <li>
    Jakub Żuchowski - Wdrożenie Backbone.js w aplikację railsową.
  </li>
  <li>
    Marcin Śpiewak - Opowie o doświadczeniach z redesignu morizon.pl
  </li>
</ul>
<p>
  <strong>Lightning talki:</strong>
</p>
<ul>
  <li>
    Adam Nowak - Feature-based workflow with Git & Pivotal Tracker
  </li>
  <li>
    Tomek Pewiński - Opowie o mockowaniu\stubowaniu scopów w testach i o tym jak rozwiązał to przy pomocy swojego gemu.
  </li>
</ul>
<p class='slarge awesome'>
  29. marca, godzina 19:00
</p>
<p>
  <a class='small awesome blue' href='https://www.facebook.com/events/260419514043977/'>Facebook</a>
</p>
<p>
  <strong>Prezentacje:</strong>
</p>
<ul>
  <li>
    Dennis Próchniak - Tworzenie Aplikacji Desktopowych w Ruby
  </li>
  <li>
    Agnieszka Hemmerling - Sinatra
  </li>
</ul>
<p>
  <strong>Lightning talki:</strong>
</p>
<ul>
  <li>
    Paweł Smoczyk - SaaS database design
  </li>
</ul>
<p class='slarge awesome'>
  23 lutego, godzina 19:00
</p>
<p>
  <a class='small awesome blue' href='https://www.facebook.com/events/290987557626405/'>Facebook</a>
</p>
<p>
  <strong>Prezentacje:</strong>
</p>
<ul>
  <li>
    Aleksander Kwiatkowski - Alternatywne interpretery Ruby'ego.
  </li>
  <li>
    Michał Datberg - Jruby może być fajne
  </li>
  <li>
    Jakub Żuchowski - Cucumber
  </li>
</ul>
<p>
  <strong>Lightning talki:</strong>
</p>
<ul>
  <li>
    Marcin Stecki - How cool PRY can be?
  </li>
</ul>
<p class='slarge awesome'>
  26 stycznia, godzina 19:00
</p>
<p>
  <a class='small awesome blue' href='https://www.facebook.com/events/196403710451503/'>Facebook</a>
</p>
<p>
  <strong>Prezentacje:</strong>
</p>
<ul>
  <li>
    Robert Pankowecki - Testing communication with external services in Rails and EventMachine.
  </li>
  <li>
    Paweł Pacana - Webmachine (Ruby)
  </li>
  <li>
    Paweł Pacana - DRUG(s)
  </li>
</ul>
<p>
  <strong>Lightning talki:</strong>
</p>
<ul>
  <li>
    Marcin Stecki - jQuery Mobile, Love & Hate.
  </li>
</ul>
<p class='slarge awesome'>
  24 listopada, godzina 19:00
</p>
<p>
  <a class='small awesome blue' href='https://www.facebook.com/events/246854385368734/'>FaceBook</a>
</p>
<p>
  <strong>Prezentacje:</strong>
</p>
<ul>
  <li>
    Szymon Fiedler - Redis with Resque
  </li>
  <li>
    Aleksander Kwiatkowski - Home IO vol.2
  </li>
</ul>
<p>
  <strong>Lightning talki:</strong>
</p>
<ul>
  <li>
    Szymon Fiedler - "Yayl"
  </li>
</ul>
<p class='slarge awesome'>
  27 października, godzina 19:00
</p>
<p>
  <strong>Prezentacje:</strong>
</p>
<ul>
  <li>
    Dawid Woźniak - "ActiveAdmin - od zera do bohatera."
  </li>
</ul>
<p>
  <strong>Lightning talki:</strong>
</p>
<ul>
  <li>
    Michał Taberski - "Twitter Bootstrap"
  </li>
</ul>
<p class='slarge awesome'>
  21 czerwca, godzina 19:30
</p>
<p>
  <a class='small awesome blue' href='http://www.facebook.com/event.php?eid=216148971739354&amp;ref=mf'>FaceBook</a>
  <a class='small awesome magenta' href='http://maps.google.pl/maps?q=Al.Niepodleg%C5%82o%C5%9Bci+8&amp;ie=UTF8&amp;hq=&amp;hnear=Aleja+Niepodleg%C5%82o%C5%9Bci+8,+Pozna%C5%84,+Wielkopolskie&amp;gl=pl&amp;t=h&amp;z=16'>
    Uwaga: Najbliższe spotkanie odbywa się w klubie Alibi - Al.Niepodległości 8
  </a>
</p>
<p>
  <strong>Prezentacje:</strong>
</p>
<ul>
  <li>Less VS Scss</li>
  <li>Amazon EC2</li>
  <li>UX i trendy w web design</li>
  <li>Aplikacje mobilne</li>
  <li>Metaprogramowanie w Ruby</li>
  <li>
    <strong>Zgłoś swoją propozycję (formularz na dole strony)</strong>
  </li>
</ul>
<p class='slarge awesome'>
  26 maja, godzina 19:00
</p>
<p>
  <strong>Prezentacje:</strong>
</p>
<ul>
  <li>
    Wiktor Schmidt - "Chef - getting started"
    <a class='vsmall awesome ngrey' href='http://www.slideshare.net/polak20/chef-getting-started-wiktor-schmidt-prug-30'>prezentacja</a>
  </li>
  <li>
    Grzegorz Witek i Krzysztof Jabłoński opowiedzą o tym, dlaczego warto czekać na Rails 3.1
    <a class='vsmall awesome ngrey' href='http://www.slideshare.net/polak20/rails-31-grzegorz-witek-krzysztof-jablonski-prug-30'>prezentacja</a>
  </li>
  <li>Marcin Stecki opowie o tym jak Jammit pomógł przyspieszyć pewien projekt</li>
</ul>
<hr />
<p class='slarge awesome'>
  28 kwietnia, godzina 19:00
</p>
<p>
  <strong>Prezentacje:</strong>
</p>
<ul>
  <li>Krzysztof Jabłoński opowie o gemie Active Merchant</li>
  <li>
    Michał Taberski poruszy temat Backbone.js
    <a class='vsmall awesome ngrey' href='http://www.slideshare.net/polak20/backbonejs-micha-taberski-prug-20'>prezentacja</a>
  </li>
  <li>
    Aleksander Kwiatkowski opowie o rozwijanym przez siebie projekcie - HomeIO
    <a class='vsmall awesome ngrey' href='http://www.slideshare.net/polak20/homeio-aleksander-kwiatkowski'>prezentacja</a>
  </li>
</ul>
<hr />
<p class='slarge awesome'>
  24 marca, godzina 19:00
</p>
<p>
  <strong>Prezentacje:</strong>
</p>
<ul>
  <li>Wiktor Schmidt opowie o tym, dlaczego Coffeescript jest obowiązkowym tematem dla każdego programisty RoR</li>
  <li>
    Marcin Stecki pokaże jak korzystać z Solr-a i wytłumaczy, dlaczego porzucił Sphinksa
    <a class='vsmall awesome ngrey' href='http://www.slideshare.net/polak20/marcin-stecki-solr-vs-sphinx-prug-10'>prezentacja</a>
  </li>
  <li>
    Grzegorz Witek opowie o swoich doświadczeniach z MongoDB i Mongoid
    <a class='vsmall awesome ngrey' href='http://www.slideshare.net/polak20/grzegorz-witek-mongodb-ror-mongoid-prug-10'>prezentacja</a>
  </li>
</ul>
<hr />
Something went wrong with that request. Please try again.