Permalink
Switch branches/tags
Nothing to show
Find file
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
312 lines (311 sloc) 7.56 KB
---
layout: default
title: prug.pl
comments: false
---
<h2 class='underline'>Co?</h2>
<p>Nieformalne spotkania Poznan Ruby User Group</p>
<h2 class='underline'>Gdzie?</h2>
<p>
<a class='map' href='http://skocz.pl/dcssp'>Woźna 9C/2, Poznań</a>
, drugie piętro, na domofonie "Netguru"
</p>
<h2 class='underline'>Kiedy?</h2>
<p>Każdy 4-ty czwartek miesiąca.</p>
<h2 class='underline'>Najbliższe spotkanie:</h2>
<p class='vlarge awesome ruby'>
29. listopada, godzina 19:00
</p>
<p>
<a class='small awesome blue' href='http://www.facebook.com/events/443128535749851/'>Facebook</a>
</p>
<p>
<strong>Prezentacje</strong>
</p>
<ul>
<li>
Krzysztof Jabłoński i Grzegorz Witek - "The new is coming: Rails 4 + Ruby 2.0"
</li>
</ul>
<h2 class='underline'>Poprzednie spotkania:</h2>
<p class='slarge awesome'>
25. pazdziernika, godzina 19:00
</p>
<p>
<a class='small awesome blue' href='http://www.facebook.com/events/264353340352918/permalink/268114629976789'>Facebook</a>
</p>
<p>
<strong>Prezentacje</strong>
</p>
<ul>
<li>
Jan Filipowski [DRUG] - "Philosophical origins of class-based and prototype-based object-oriented paradigms"
</li>
<li>
Robert Pankowecki [DRUG] - "What is working for me"
</li>
<li>
Paweł Pacana [DRUG] - "Citrus CI"
</li>
<li>
Grzegorz Witek - "What's in your ruby - part1: standard library"
</li>
<li>
Aleksander Kwiatkowski - opowie o swoim gemie do rysowania tras.
</li>
</ul>
<p class='slarge awesome'>
28. czerwca, godzina 19:00
</p>
<p>
<a class='small awesome blue' href='http://www.facebook.com/events/374611599264111/permalink/374611605930777'>Facebook</a>
</p>
<p>
<strong>Prezentacje:</strong>
</p>
<p class='slarge awesome'>
24. maja, godzina 19:00
</p>
<p>
<a class='small awesome blue' href='https://www.facebook.com/events/345255038874091/'>Facebook</a>
</p>
<p>
<strong>Prezentacje:</strong>
</p>
<ul>
<li>
Wojtek Ogrodowczyk - "Rails security issues"
</li>
<li>
Krzysztof Jablonski - "Url session - use on your own risk"
</li>
</ul>
<p class='slarge awesome'>
26. kwietnia, godzina 19:00
</p>
<p>
<a class='small awesome blue' href='https://www.facebook.com/events/409745642369140/'>Facebook</a>
</p>
<p>
<strong>Prezentacje:</strong>
</p>
<ul>
<li>
Jakub Żuchowski - Wdrożenie Backbone.js w aplikację railsową.
</li>
<li>
Marcin Śpiewak - Opowie o doświadczeniach z redesignu morizon.pl
</li>
</ul>
<p>
<strong>Lightning talki:</strong>
</p>
<ul>
<li>
Adam Nowak - Feature-based workflow with Git & Pivotal Tracker
</li>
<li>
Tomek Pewiński - Opowie o mockowaniu\stubowaniu scopów w testach i o tym jak rozwiązał to przy pomocy swojego gemu.
</li>
</ul>
<p class='slarge awesome'>
29. marca, godzina 19:00
</p>
<p>
<a class='small awesome blue' href='https://www.facebook.com/events/260419514043977/'>Facebook</a>
</p>
<p>
<strong>Prezentacje:</strong>
</p>
<ul>
<li>
Dennis Próchniak - Tworzenie Aplikacji Desktopowych w Ruby
</li>
<li>
Agnieszka Hemmerling - Sinatra
</li>
</ul>
<p>
<strong>Lightning talki:</strong>
</p>
<ul>
<li>
Paweł Smoczyk - SaaS database design
</li>
</ul>
<p class='slarge awesome'>
23 lutego, godzina 19:00
</p>
<p>
<a class='small awesome blue' href='https://www.facebook.com/events/290987557626405/'>Facebook</a>
</p>
<p>
<strong>Prezentacje:</strong>
</p>
<ul>
<li>
Aleksander Kwiatkowski - Alternatywne interpretery Ruby'ego.
</li>
<li>
Michał Datberg - Jruby może być fajne
</li>
<li>
Jakub Żuchowski - Cucumber
</li>
</ul>
<p>
<strong>Lightning talki:</strong>
</p>
<ul>
<li>
Marcin Stecki - How cool PRY can be?
</li>
</ul>
<p class='slarge awesome'>
26 stycznia, godzina 19:00
</p>
<p>
<a class='small awesome blue' href='https://www.facebook.com/events/196403710451503/'>Facebook</a>
</p>
<p>
<strong>Prezentacje:</strong>
</p>
<ul>
<li>
Robert Pankowecki - Testing communication with external services in Rails and EventMachine.
</li>
<li>
Paweł Pacana - Webmachine (Ruby)
</li>
<li>
Paweł Pacana - DRUG(s)
</li>
</ul>
<p>
<strong>Lightning talki:</strong>
</p>
<ul>
<li>
Marcin Stecki - jQuery Mobile, Love & Hate.
</li>
</ul>
<p class='slarge awesome'>
24 listopada, godzina 19:00
</p>
<p>
<a class='small awesome blue' href='https://www.facebook.com/events/246854385368734/'>FaceBook</a>
</p>
<p>
<strong>Prezentacje:</strong>
</p>
<ul>
<li>
Szymon Fiedler - Redis with Resque
</li>
<li>
Aleksander Kwiatkowski - Home IO vol.2
</li>
</ul>
<p>
<strong>Lightning talki:</strong>
</p>
<ul>
<li>
Szymon Fiedler - "Yayl"
</li>
</ul>
<p class='slarge awesome'>
27 października, godzina 19:00
</p>
<p>
<strong>Prezentacje:</strong>
</p>
<ul>
<li>
Dawid Woźniak - "ActiveAdmin - od zera do bohatera."
</li>
</ul>
<p>
<strong>Lightning talki:</strong>
</p>
<ul>
<li>
Michał Taberski - "Twitter Bootstrap"
</li>
</ul>
<p class='slarge awesome'>
21 czerwca, godzina 19:30
</p>
<p>
<a class='small awesome blue' href='http://www.facebook.com/event.php?eid=216148971739354&amp;ref=mf'>FaceBook</a>
<a class='small awesome magenta' href='http://maps.google.pl/maps?q=Al.Niepodleg%C5%82o%C5%9Bci+8&amp;ie=UTF8&amp;hq=&amp;hnear=Aleja+Niepodleg%C5%82o%C5%9Bci+8,+Pozna%C5%84,+Wielkopolskie&amp;gl=pl&amp;t=h&amp;z=16'>
Uwaga: Najbliższe spotkanie odbywa się w klubie Alibi - Al.Niepodległości 8
</a>
</p>
<p>
<strong>Prezentacje:</strong>
</p>
<ul>
<li>Less VS Scss</li>
<li>Amazon EC2</li>
<li>UX i trendy w web design</li>
<li>Aplikacje mobilne</li>
<li>Metaprogramowanie w Ruby</li>
<li>
<strong>Zgłoś swoją propozycję (formularz na dole strony)</strong>
</li>
</ul>
<p class='slarge awesome'>
26 maja, godzina 19:00
</p>
<p>
<strong>Prezentacje:</strong>
</p>
<ul>
<li>
Wiktor Schmidt - "Chef - getting started"
<a class='vsmall awesome ngrey' href='http://www.slideshare.net/polak20/chef-getting-started-wiktor-schmidt-prug-30'>prezentacja</a>
</li>
<li>
Grzegorz Witek i Krzysztof Jabłoński opowiedzą o tym, dlaczego warto czekać na Rails 3.1
<a class='vsmall awesome ngrey' href='http://www.slideshare.net/polak20/rails-31-grzegorz-witek-krzysztof-jablonski-prug-30'>prezentacja</a>
</li>
<li>Marcin Stecki opowie o tym jak Jammit pomógł przyspieszyć pewien projekt</li>
</ul>
<hr />
<p class='slarge awesome'>
28 kwietnia, godzina 19:00
</p>
<p>
<strong>Prezentacje:</strong>
</p>
<ul>
<li>Krzysztof Jabłoński opowie o gemie Active Merchant</li>
<li>
Michał Taberski poruszy temat Backbone.js
<a class='vsmall awesome ngrey' href='http://www.slideshare.net/polak20/backbonejs-micha-taberski-prug-20'>prezentacja</a>
</li>
<li>
Aleksander Kwiatkowski opowie o rozwijanym przez siebie projekcie - HomeIO
<a class='vsmall awesome ngrey' href='http://www.slideshare.net/polak20/homeio-aleksander-kwiatkowski'>prezentacja</a>
</li>
</ul>
<hr />
<p class='slarge awesome'>
24 marca, godzina 19:00
</p>
<p>
<strong>Prezentacje:</strong>
</p>
<ul>
<li>Wiktor Schmidt opowie o tym, dlaczego Coffeescript jest obowiązkowym tematem dla każdego programisty RoR</li>
<li>
Marcin Stecki pokaże jak korzystać z Solr-a i wytłumaczy, dlaczego porzucił Sphinksa
<a class='vsmall awesome ngrey' href='http://www.slideshare.net/polak20/marcin-stecki-solr-vs-sphinx-prug-10'>prezentacja</a>
</li>
<li>
Grzegorz Witek opowie o swoich doświadczeniach z MongoDB i Mongoid
<a class='vsmall awesome ngrey' href='http://www.slideshare.net/polak20/grzegorz-witek-mongodb-ror-mongoid-prug-10'>prezentacja</a>
</li>
</ul>
<hr />