Skip to content
Permalink
master
Switch branches/tags
Go to file
 
 
Cannot retrieve contributors at this time
55 lines (30 sloc) 4.64 KB

Dokumentacja bibliotek mobilnych Przelewy24

Biblioteki mobilne Przelewy24 umożliwiają integrację płatności Przelewy24 w aplikacjach mobilnych, analogicznie jak w przypadku płatności web. Poniższa dokumentacja bazuje na dokumentacji integracji płatności www:

Dokumentacja integracji płatności www Przelewy24

Aby móc dokonać integracji z systemem Przelewy24 niezbędne są dane sprzedawcy. Jeżeli ich nie posiadasz, możesz je uzyskać kontaktując się z działem handlowym:

1. Opis systemu

Biblioteki mobilne Przelewy24 to natywne biblioteki na platformę Andoid i iOS. Umożliwiające wykonanie płatności wewnątrz aplikacji mobilnej, bez konieczności przełączania użytkownika między aplikacją, a przeglądarką lub inną aplikacją. Cały proces płatności odbywa się w jednym oknie aplikacji. W bibliotekach dostępne są różne metody płatności: przelewy bankowe, karty płatnicze, BLIK, wirtualne portfele (np. PayPal, SkyCash) i inne.

1.1 Jak wygląda przebieg transakcji przy użyciu biblioteki mobilnej?

Po wywołaniu płatności na ekranie smartfonu pojawia się okno płatności, zawierające kontrolkę WebView z załadowanym serwisem transakcyjnym przelewy24.pl. Po wybraniu metody płatności w tym samym oknie ładuje się strona wybranego banku/metody. Użytkownik loguje się do swojego konta, albo podaje dane potrzebne do płatności (np. dane karty, kod BLIK). Następnie użytkownik zatwierdza płatność. Okno biblioteki zmayka się ze statusem "płatność zakończona" albo z kodem błędu (np. jeżeli wylogowano się z banku bez potwierdzenia płatności, albo podany błędny kod BLIK).

1.2 Inicjowanie płatności

Do zainicjowania płatności konieczne jest zarejestrowanie transakcji za pomocą osobnego zapytania z serwera partnera. Opis rejestracji transakcji znajduje się w dokumentacji płatności www link.

Jeżeli transakcja ma być zrealizowana w bibliotece mobilnej, przy rejestracji należy dodać parametry: mobileLib=1 oraz sdkVersion=X, w którym należy podać numer wersji biblioteki mobilnej. Wartość tego parametru można pobrać bezpośrednio z biblioteki z klasy P24SdkVersion (iOS - P24SdkVersion.value, Android - P24SdkVersion.value()).

W wyniku rejestracji transakcji otrzymujemy TOKEN. Aby zainicjować transakcję w bibliotece mobilnej wystarczy przekazać ten token do metody Transfer.

UWAGA!

Rejestrując transakcję, która będzie wykonana w bibliotece mobilnej należy pamiętać o dodatkowych parametrach:

  • channel – jeżeli nie będzie ustawiony, to domyślnie w bibliotece pojawią się formy płatności „przelew tradycyjny” i „użyj przedpłatę”, które są niepotrzebne przy płatności mobilnej. Aby wyłączyć te opcje należy ustawić w tym parametrze flagi nie uwzględniające tych form (np. wartość 3 – przelewy i karty)
  • method – jeżeli w bibliotece dla danej transakcji ma być ustawiona domyślnie dana metoda płatności, należy ustawić ją w tym parametrze przy rejestracji
  • urlStatus - adres, który zostanie wykorzystany do weryfikacji transakcji przez serwer partnera po zakończeniu procesu płatności w bibliotece mobilnej

1.3 Weryfikacja poprawności transakcji

Po dokonaniu wpłaty biblioteka kończy pracę i wraca do aplikacji. Nie czeka na zaksięgowanie jej w systemie Przelewy24 – zwraca do aplikacji status paymentFinished albo paymentError jeżeli coś poszło nie tak. W momencie zaksięgowania wpłaty system Przelewy24 wysyła asynchronicznie powiadomienie o transakcji na adres urlStatus podany przez partnera w konfiguracji. Serwer partnera po odebraniu powiadomienia musi wysłać do Przelewy24 żądanie weryfikacji transakcji. W tym momencie serwer sprzedawcy posiada informację o zaksięgowaniu wpłaty. Aplikacja powinna wtedy odpytać swój serwer o status transakcji.

Parametr urlStatus należy ustawić w panelu transakcyjnym (w tym celu należy przesłać adres skryptu na serwis@przelewy24.pl z adresu e-mail, na który jest założone konto).

2. Definicje

  • Sprzedawca - Instytucja lub osoba prywatna korzystająca z usług serwisu PRZELEWY24.

  • Identyfikator sesji - Unikalny identyfikator służący do weryfikacji danych pojedynczej transakcji. Identyfikator ten pobierany jest od sprzedawcy.

  • CRC - Losowy ciąg znaków służący do generowania sumy kontrolnej przesyłanych parametrów, do pobrania z panelu Przelewy24.