Konwerter liczb na odpowiedniki słowne z zachowaniem polskiej gramatyki.
C#
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Failed to load latest commit information.
LiczbyNaSlowaNET
LiczbyNaSlowaNET_Testy
.gitignore
.travis.yml
LICENSE
README.md

README.md

LiczbyNaSłowaNET NuGet Version Build Join the chat at https://gitter.im/LiczbyNaSlowaNET/Lobby?source=orgpage

LiczbyNaSłowaNET to biblioteka, która umożliwia konwersje liczb na odpowiedniki słowne z zachowaniem polskiej gramatyki.

Biblioteka dostępna przez nuget-y: https://www.nuget.org/packages/LiczbyNaSlowaNET.dll/

Możliwości biblioteki są następujące:

 • Zamiana liczb na odpowiedniki słowne z zachowaniem polskiej gramatyki czyli {"tysiac","tysiace","tysiecy"},
 • zamiana liczb typu decimal i int,
 • zamiana liczb typu decimal na odpowiedniki walutowe,
 • definiowanie własnego separatora liczb typu decimal.
 • możliwość ustawiania dowolnej waluty, podczas konwersji liczby na odpowiednik walutowy (ta funkcjonalność powstała dzięki wsparciu społeczności w szcególności użytkownika s13n4 - Tomasz Sienkiewicz). Przykłady znajdują się na dole.

Projekt składa się z 2 solucji:

 1. LiczbyNaSlowaNET - jest to głowna bliblioteka służąca do zamiany liczb na słowa.
 2. LiczbyNaSlowaNET_Testy - jest to biblioteka z testami.

##Wersja 1.0.0.5

Dzięki wsparciu https://github.com/ZmorzynskiK biblioteka dorobiła się kolejne wersji i sporo przydatnych zmian w kodzie

 • dodanie pomocniczych metod do NumberToText
 • przejście z int na long (potencjalnie większy zakres)
 • usunięcie kilku klas (np NumberToTextOptionBuilder), w ich miejsce inne wywołania
 • zmiany w architekturze klasy CurrencyAlgorithm
 • uproszczenie interfejsów
 • wspólna bazowa klasa BaseCurrencyDeflation
 • dostosowanie słowników-deflacji do zmienionego interfejsu ICurrencyDeflation

##Wersja 1.0.0.4

 • usunięcie kontenera DI.
 • biblioteka już nie potrzebuje zależności innych niż .NET 4.0
 • możliwość ustawiania czy tekst ma posadać polskie znaki czy też nie. Domyślnie jest bez polskich znaków.
 • możliwość podmienienia słowników zawierających liczebniki.
 • dodanie obsługi wartości procentowych

Przykładowe wywołanie i ustawienie słownika z polskimi znakami.

    var options = new NumberToTextOptions
    {
      Stems = true,
      Currency = Currency.PLN,
    };

    Assert.Equal("sześć złotych czterdzieści dziewięć groszy", NumberToText.Convert(6.486M, options));

Szybki start:

Biblioteka LiczbyNaSłowaNET to statyczna klasa NumberToText z metodą Convert, która przyjmuje liczbę typu int lub decimal i zwraca string z odpowiednikiem słownym danej liczby. Dodatkowo można przesłać obiekt NumberToTextOptions, w którym definiujemy walutę i separator liczb dziesiętnych.

Przykłady zastosowań z testów dostępnych w projekcie:

 • Zamiana liczb na odpowiedniki słowne (zachowana polskiej gramatyki)
 • Assert.AreEqual("osiemdziesiat cztery", NumberToText.Convert(84));
 • Assert.AreEqual("sto dwadziescia tysiecy trzydziesci", NumberToText.Convert(120030));
 • Assert.AreEqual("osiemset dwadziescia cztery tysiace siedemset dwa", NumberToText.Convert(824702));
 • Assert.AreEqual("jeden tysiac dwa", NumberToText.Convert(1002));
 • Zamiana liczb typu decimal:
 • Assert.AreEqual("czternascie tysiecy sto dwadziescia trzy", NumberToText.Convert(14100.23M));
 • Assert.AreEqual("trzynascie zero", NumberToText.Convert(13.0M));
 • Zamiana liczb typu decimal na odpowiedniki walutowe:
 • Assert.AreEqual("jeden zloty dwadziescia dwa grosze", NumberToText.Convert(1.22M, NumberToText.Currency.PL));
 • Assert.AreEqual("dwa zlote szescdziesiat osiem groszy", NumberToText.Convert(2.68M, NumberToText.Currency.PL));
 • Assert.AreEqual("zero zlotych dwanascie groszy", NumberToText.Convert(0.12M, NumberToText.Currency.PL));
 • Można również przesłać własny string, który rozdzieli liczby po przecinku.

var options = new NumberToTextOptions { curency = Currency.PL, SplitDecimal = "i" };

Assert.AreEqual("dwanascie zlotych i dwadziescia trzy grosze", NumberToText.Convert(12.23M, options));

 • Możliwość konwersji liczby na odpowiednik walutowy z możliwością wyboru waluty.
 • Assert.Equal("trzynascie euro zero centow", NumberToText.Convert(13.0M, Currency.EUR));
 • Assert.Equal("piec funtow brytyjskich zero pensow", NumberToText.Convert(5.00M, Currency.GBP));
 • Assert.Equal("piec koron czeskich zero halerzy", NumberToText.Convert(5.00M, Currency.CZK));

Obecnie biblioteka wspiera nastepujące waluty:

public enum Currency { NONE, PLN, CHF, CZK, EUR, HUF, JPY, LTL, NOK, SEK, USD, GBP, PERCENT // nie było lepszego miejsca. To jest wartość procentowa np: sześć procent }

Biblioteka jest bezpieczna w środowisku wielowątkowym(ThreadSafety)

Opis biblioteki znajduje się również na moim blogu: http://blogprogramisty.net/zamiana-liczby-na-slowa-z-polska-gramatyka-c/

Biblioteka jest implementacją algorytmu bazującego na prawidłowości, że każda liczba składa się z trzy cyfrowych elementów oddzielonych rzędami wielkości.

Szczegóły tutaj: http://www.algorytm.org/inne/zamiana-liczby-na-slowa-z-polska-gramatyka.html