Notepad++ plugin for logs
C# PowerShell
Switch branches/tags
Nothing to show
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Failed to load latest commit information.
PrimeLogi
.gitignore
.travis.yml
CopyToNotepad++.ps1
PrimeLogi.xml
README.md

README.md

PrimeLogs

Plugin do Notepad++ napisany w C#.

Szybki start

PrimeLogs to plugin do notepad++ (do każdej wersji), który pomaga w organizacji i przegladaniu logów z różnych aplikacjii znajdujących się w różnych lokalizacjach.

##Instalacja

Aby uzyskać plugin można albo pobrać go z zakładki Realase z github-a albo samemu skompilować ze źródeł. Otrzymaną dll-klę należy wgrać do katalogu Plugin w katalogu z Notepad++.

##UWAGA

Aby udało się poprawnie skompilować ten plugin(jak i inne pluginy do Notepad++ do C# z szablonu ze strony Notepad++), trzeba do Visual Studio dodać pakiet od VC++. Bez tego dll się skompiluje ale w okienku Output będzie komuniakt, że brakuje programu lib.exe w pewnej lokalizacji. To powoduje, że nie da się dodać pluginu do Notepadd++, bo wyskakuje komunikat o tym, że jest niezgody z aktualną wersją Notepad++

##Model

Jedyne czego potrzebujemy aby coś zaprogramować to model! A wiec przedstawiam model danych. Mamy plik logu, który należy do aplikacji A. Aplikacja A jest zainstalowana na serwerach S, S1, S2 itd. Jeśli chcemy przegladać logi to musimy wejść na serwer S, otworzyć logi aplikacji A. I tak dla każdego serwera.

Więc, żeby było prosto zorganiowzałem te logi tak, aby było mozna je przeglądać w zależności od rodzaju aplikacji(aplikacja A) i od położenia (serwery S, S1, S2) właśnie w takiej kolejności.

Ponieważ logi mogą przyjmować różną formę - xml, json, txt - to można filtrować po nazwach plików tak aby było można się dostać do tego co nas interesuje.

##Konfiguracja

Do konfiguracji PrimeLogs służy plik konfiguracyjny xml. Poniżej przykład takiego właśnie pliku

<PrimeLogi>
  <log name="PrimeApi">
    <location name="zt2" path="\\wro67zt2\c$\inetpub\wwwroot\AlsbWebServices\PrimeApi\logs\" filter="log_2016-06*.txt" ></location>
  </log>
</PrimeLogi>

Węzeł log zawiera atrybut name, który służy do rozróżnienia aplikacji, które tworzą logi. Węzeł log składa się z prawie dowolnej ilości węzłów location, które to mają nastepujące atrybuty:

Nazwa atrybutu Opis
name Nazwa lokalizacji. Najlepiej aby była to nazwa serwera.
path Ścieżka do katalogu z logami.
filter Zwykły filtr plików w katalogu. Dozwolone są proste wyrażenia WildCards

##Podsumowanie

Plugin pojawia się w zakładce Wtyczki->Prime Logs. Z menu można wybrać Brower aby wczytać xml-a z konfiguracją i wybrać odpowiednie logi albo Settings aby móc edytować plik konfiguracyjny.

Można również korzystać ze skrótu Ctrl + L, który to od razu prowadzi do przeglądania logów.

Więcej informacji można znaleść na moim blogu, gdzie opisałem jak tworzyć pluginy do Notepad++ w C#. http://blogprogramisty.net/plugin-do-notepad-w-c-sharp/