Skip to content
master
Go to file
Code

Latest commit

 

Git stats

Files

Permalink
Failed to load latest commit information.
Type
Name
Latest commit message
Commit time
 
 
 
 
 
 
 
 

README.md

PrimeLogs

Plugin do Notepad++ napisany w C#.

Szybki start

PrimeLogs to plugin do notepad++ (do każdej wersji), który pomaga w organizacji i przegladaniu logów z różnych aplikacjii znajdujących się w różnych lokalizacjach.

##Instalacja

Aby uzyskać plugin można albo pobrać go z zakładki Realase z github-a albo samemu skompilować ze źródeł. Otrzymaną dll-klę należy wgrać do katalogu Plugin w katalogu z Notepad++.

##UWAGA

Aby udało się poprawnie skompilować ten plugin(jak i inne pluginy do Notepad++ do C# z szablonu ze strony Notepad++), trzeba do Visual Studio dodać pakiet od VC++. Bez tego dll się skompiluje ale w okienku Output będzie komuniakt, że brakuje programu lib.exe w pewnej lokalizacji. To powoduje, że nie da się dodać pluginu do Notepadd++, bo wyskakuje komunikat o tym, że jest niezgody z aktualną wersją Notepad++

##Model

Jedyne czego potrzebujemy aby coś zaprogramować to model! A wiec przedstawiam model danych. Mamy plik logu, który należy do aplikacji A. Aplikacja A jest zainstalowana na serwerach S, S1, S2 itd. Jeśli chcemy przegladać logi to musimy wejść na serwer S, otworzyć logi aplikacji A. I tak dla każdego serwera.

Więc, żeby było prosto zorganiowzałem te logi tak, aby było mozna je przeglądać w zależności od rodzaju aplikacji(aplikacja A) i od położenia (serwery S, S1, S2) właśnie w takiej kolejności.

Ponieważ logi mogą przyjmować różną formę - xml, json, txt - to można filtrować po nazwach plików tak aby było można się dostać do tego co nas interesuje.

##Konfiguracja

Do konfiguracji PrimeLogs służy plik konfiguracyjny xml. Poniżej przykład takiego właśnie pliku

<PrimeLogi>
  <log name="PrimeApi">
    <location name="zt2" path="\\wro67zt2\c$\inetpub\wwwroot\AlsbWebServices\PrimeApi\logs\" filter="log_2016-06*.txt" ></location>
  </log>
</PrimeLogi>

Węzeł log zawiera atrybut name, który służy do rozróżnienia aplikacji, które tworzą logi. Węzeł log składa się z prawie dowolnej ilości węzłów location, które to mają nastepujące atrybuty:

Nazwa atrybutu Opis
name Nazwa lokalizacji. Najlepiej aby była to nazwa serwera.
path Ścieżka do katalogu z logami.
filter Zwykły filtr plików w katalogu. Dozwolone są proste wyrażenia WildCards

##Podsumowanie

Plugin pojawia się w zakładce Wtyczki->Prime Logs. Z menu można wybrać Brower aby wczytać xml-a z konfiguracją i wybrać odpowiednie logi albo Settings aby móc edytować plik konfiguracyjny.

Można również korzystać ze skrótu Ctrl + L, który to od razu prowadzi do przeglądania logów.

Więcej informacji można znaleść na moim blogu, gdzie opisałem jak tworzyć pluginy do Notepad++ w C#. http://blogprogramisty.net/plugin-do-notepad-w-c-sharp/

You can’t perform that action at this time.