Skip to content
Browse files

Updated Dutch translation (thanks, leroy!)

  • Loading branch information...
1 parent 5f373bb commit 9c8baa598c2f90fad61556f1ee299a51927d310a @Raptor399 Raptor399 committed May 26, 2013
Showing with 204 additions and 171 deletions.
  1. +3 −0 CHANGELOG.txt
  2. +201 −171 src/main/resources/i18n/messages_nl.properties
View
3 CHANGELOG.txt
@@ -25,6 +25,9 @@ Changelog:
Renderers:
- PS3: TV series with sound problems after "previously on" block should now play normally with Keep AC-3 track option enabled (thanks, SubJunk)
+ Language updates:
+ - Updated Dutch translation (thanks, leroy!)
+
Misc:
- Fix issue with VirtualBox and PMS launchers (thanks, thepadawan42)
- Added support for M4A files encoded with Fraunhofer AAC
View
372 src/main/resources/i18n/messages_nl.properties
@@ -1,111 +1,122 @@
-DLNAMediaDatabase.0=De mediabibliotheek moet opnieuw geinitialiseerd worden.\nExcuses voor het ongemak!
+Dialog.Confirm=Bevestigen
+Dialog.Error=Fout
+Dialog.Information=Informatie
+Dialog.Options=Opties
+Dialog.Question=Vraag
+DLNAMediaDatabase.0=De cache moet opnieuw geinitialiseerd worden.\nExcuses voor het ongemak.
DLNAMediaDatabase.1=A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K,L,M,N,O,P,Q,R,S,T,U,V,W,X,Y,Z
DLNAMediaDatabase.2=Opruimen database...
DLNAMediaDatabase.3=Comprimeren database...
-DLNAMediaDatabase.4=Scannen Folder:
-FFMpegDVRMSRemux.0=Alternatieve FFmpeg locatie:
+DLNAMediaDatabase.4=Scannen map:
+DLNAMediaDatabase.5=Beschadigd cache moet verwijderd worden maar het programma kon dit niet doen.\nStop het programma en verwijder de map %s handmatig.
+DLNAResource.0=Externe ondertitels
+DLNAResource.1=Niet encoderen
+DLNAResource.2=Niet enco.
+DLNAResource.3=[%E] {Audio: %c/%A (%b)} {Sub: %t/%S (%u)}
+DLNAResource.4=%F - %d [%E] {%x} {Sub: %t/%S (%u)}
+FFMpegDVRMSRemux.0=Alternatieve FFmpeg-locatie:
FFMpegDVRMSRemux.1=Instellingen voor remuxen van DVR-MS
-FFMpegVideo.0=Encoder instellingen (alleen voor de AviSynth/FFmpeg decoder, gebruik bij voorkeur de AviSynth/MEncoder)
-FFMpegVideo.1=Encoder instellingen (alleen voor de FFmpeg decoder)
+FFMpegVideo.0=Encoderinstellingen alleen voor de AviSynth/FFmpeg engine (gebruik bij voorkeur de AviSynth/MEncoder)
+FFMpegVideo.1=Aangepaste opties (geavanceerd)
FoldTab.0=<Alle Stations>
FoldTab.1=Opties voor delen
FoldTab.2=Scan alle gedeelde mappen
-FoldTab.3=Het scannen van alle mappen kan lang duren!\n
+FoldTab.3=Het scannen van al de gedeelde mappen kan lang duren \!\n
FoldTab.4=Weet je zeker dat je de scan wilt starten?\n\n
FoldTab.5=Verberg bestandsextensies
-FoldTab.6=Verberg \#- Video Instellingen -\# map
+FoldTab.6=Verberg \#- Video-instellingen -\# map
FoldTab.7=Gedeelde mappen
-FoldTab.8=Verberg namen van decoders
+FoldTab.8=Verberg namen van transcode-engines
FoldTab.9=Map toevoegen
FoldTab.10=Wil je de scan stoppen?\n\n
-FoldTab.11=Inschakelen getranscodeerde video kopie naar PS3 (let op: bestanden hebben geen vaste grootte!)
+FoldTab.11=Inschakelen getranscodeerde videokopie naar PS3 (Pas op: bestandsgrootte is onvoorspelbaar)
FoldTab.12=Sorteer gedeelde mappen
FoldTab.13=Miniaturen
-FoldTab.14=Gebruik MPlayer voor video miniaturen
+FoldTab.14=Gebruik MPlayer voor videominiaturen
FoldTab.15=Alfabetisch (A-Z)
-FoldTab.16=Nieuwste bovenaan
-FoldTab.17=Oudste bovenaan
+FoldTab.16=Op datum, nieuwste bovenaan
+FoldTab.17=Op datum, oudste bovenaan
FoldTab.18=Sorteervolgorde:
-FoldTab.19=DVD ISO miniaturen
-FoldTab.20=ASCII (tekenset) volgorde
-FoldTab.21=Miniaturen van afbeeldingen
+FoldTab.19=DVD/ISO-miniaturen
+FoldTab.20=ASCII (tekenset)
+FoldTab.21=Afbeeldingsminiaturen
FoldTab.22=Alfanumeriek
-FoldTab.23=Downloaden van amazon.com
-FoldTab.24=Downloaden van discogs.com
-FoldTab.26=Audio miniaturen weergeven:
-FoldTab.27=Alternatieve map voor video albumhoezen:
+FoldTab.23=Downloaden bij amazon.com
+FoldTab.24=Downloaden bij discogs.com
+FoldTab.26=Audiominiaturen importeren:
+FoldTab.27=Alternatieve map voor videohoes-afbeeldingen:
FoldTab.28=Kies map
-FoldTab.29=Toon iPhoto bibliotheek
-FoldTab.30=Toon iTunes bibliotheek
-FoldTab.31=Verberg lege mappen en mappen zonder media (let op: langzamer browsen)
-FoldTab.32=Verberg \#- Mediabibliotheek -\# map
+FoldTab.29=Toon iPhoto-bibliotheek
+FoldTab.30=Toon iTunes-bibliotheek
+FoldTab.31=Verberg lege mappen (langzamer)
+FoldTab.32=Verberg cache-map
FoldTab.33=Verberg \#--TRANSCODE--\# map
-FoldTab.34=Toon aperture bibliotheek
+FoldTab.34=Toon aperture-bibliotheek
FoldTab.35=Geen
-FontFileFilter.3=Truetype Lettertypen
-LinksTab.5=Nuttige links:
+FontFileFilter.3=TrueType-lettertypen
+LinksTab.5=Gerelateerde links:
LinksTab.6=Build:
LooksFrame.5=Afsluiten
LooksFrame.6=Hoofdscherm
LooksFrame.9=Opslaan
-LooksFrame.12=Server herstarten
-LooksFrame.13=De server herstarten vanwege een configuratie wijziging
+LooksFrame.12=Server Herstarten
+LooksFrame.13=De server moet opnieuw worden gestart vanwege een configuratie-wijziging
LooksFrame.18=Status
-LooksFrame.19=Sporen
+LooksFrame.19=Log
LooksFrame.20=Algemene Configuratie
-LooksFrame.21=Transcode Instellingen
-LooksFrame.22=Navigatie/Delen Instellingen
+LooksFrame.21=Transcode-instellingen
+LooksFrame.22=Navigatie-/Deelinstellingen
LooksFrame.24=Help
LooksFrame.25=Over
LooksFrame.26=ALLEEN OM TE TESTEN, MOGELIJK INSTABIEL
-MEncoderAviSynth.2=Video decoder instellingen (alleen voor de AviSynth decoder)
-MEncoderAviSynth.3=Inschakelen: verander AviSynth variabele framerate in een constante framerate (convertfps=true)
-MEncoderAviSynth.4=# AviSynth script kan nu volledig aangepast worden\n
+MEncoderAviSynth.2=Videodecoder-instellingen. Alleen voor de AviSynth engine
+MEncoderAviSynth.3=Inschakelen AviSynth variabele framerate veranderen in een constante framerate (convertfps=true)
+MEncoderAviSynth.4=# AviSynth script kan nu volledig worden aangepast\n
MEncoderAviSynth.5=# De volgende variabelen zijn beschikbaar:\n
-MEncoderAviSynth.6=# <movie>: De volledige DirectShowSource instructie, bijv. DirectShowSource(filename, convertfps)\n
+MEncoderAviSynth.6=# <movie>: De volledige DirectShowSource-instructie, bijv. DirectShowSource(filename, convertfps)\n
MEncoderAviSynth.7=# <sub>: De volledige instructie voor ondertiteling als deze gedetecteerd wordt (SRT/SUB/IDX/ASS/SSA)\n
-MEncoderAviSynth.8=# <moviefilename>: De video bestandsnaam, voor als u dit voor een bestand zelf wil doen\n
+MEncoderAviSynth.8=# <moviefilename>: De video-bestandsnaam, voor als u dit voor een bestand zelf wil doen\n
MEncoderAviSynth.10=<movie>\n
MEncoderAviSynth.11=<sub>\n
-MEncoderVideo.0=Overslaan van "loop filter" deblokkering voor H.264 (kwaliteit kan afnemen)
-MEncoderVideo.1=Video/Audio decoder instellingen (alleen voor de MEncoder decoder)
+MEncoderVideo.0=Overslaan LoopFilter met H.264 decoderen (kwaliteit kan afnemen)
+MEncoderVideo.1=Video-/audiodecoder instellingen alleen voor de MEncoder engine
MEncoderVideo.2=A/V synchronisatie alternatieve methode
-MEncoderVideo.3=Gebruik de standaard applicatie codec parameters (aanbevolen!)
-MEncoderVideo.4=Forceer de ontlede framerate vanuit FFmpeg
-MEncoderVideo.5=Hier kunnen specifieke opties toevoegen worden, bijvoorbeeld een denoise filter: -vf hqdn3d
+MEncoderVideo.3=Gebruik de standaardinstelling van codec parameters (aanbevolen!)
+MEncoderVideo.4=Dwing door FFmpeg ontleede framerate
+MEncoderVideo.5=Hier kunnen specifieke opties worden toegevoegd, bijvoorbeeld een denoise filter: -vf hqdn3d
MEncoderVideo.6=Aangepaste opties:
-MEncoderVideo.7=Audio taal prioriteit:
-MEncoderVideo.8=Ondertiteling instellingen
-MEncoderVideo.9=Ondertiteling taal prioriteit:
-MEncoderVideo.10=Audio en ondertiteling taal prioriteit (bijv. eng,off;jpn,eng):
-MEncoderVideo.11=Codetabel (voor niet-Unicode ondertitels):
-MEncoderVideo.12=ASS lettertype instellingen: Lettertype schaal
-MEncoderVideo.13=Lettertype omlijning
-MEncoderVideo.14=Lettertype schaduw
+MEncoderVideo.7=Audiotaal prioriteit:
+MEncoderVideo.8=Ondertitel-instellingen
+MEncoderVideo.9=Ondertiteltaal prioriteit:
+MEncoderVideo.10=Audio-/ondertiteltaal prioriteit:
+MEncoderVideo.11=Codetabel voor niet-Unicode ondertitels:
+MEncoderVideo.12=Gestileerde ondertitel-instellingen: Lettertype-schaal
+MEncoderVideo.13=Lettertype-omlijning
+MEncoderVideo.14=Lettertype-schaduw
MEncoderVideo.15=Ondermarge (px)
-MEncoderVideo.16=Standaard lettertype instellingen: Lettertype schaal
-MEncoderVideo.17=Lettertype omlijning
-MEncoderVideo.18=Lettertype vervaging
+MEncoderVideo.16=Platte tekst ondertitel-instellingen: Lettertype-schaal
+MEncoderVideo.17=Lettertype-omlijning
+MEncoderVideo.18=Lettertype-vervaging
MEncoderVideo.19=Ondermarge (%)
-MEncoderVideo.20=Gebruik ASS/SSA ondertitel vormgeving
-MEncoderVideo.21=Lettertype configuratie/ingesloten fonts
-MEncoderVideo.22=Automatisch laden van .srt/.sub ondertitels met dezelfde bestandsnaam
-MEncoderVideo.23=FriBiDi functie
-MEncoderVideo.24=Specifiek TrueType lettertype (voor ondertitels):
-MEncoderVideo.25=Selecteer Truetype Lettertype
+MEncoderVideo.20=Gebruik ASS/SSA ondertitelvormgeving
+MEncoderVideo.21=Fontconfig/Ingesloten lettertype
+MEncoderVideo.22=Automatisch laden van *.srt/*.sub ondertitels met dezelfde bestandsnaam
+MEncoderVideo.23=FriBiDi
+MEncoderVideo.24=Specificeer TrueType-lettertype:
+MEncoderVideo.25=Selecteer TrueType-lettertype
MEncoderVideo.26=Deinterlace filter
-MEncoderVideo.27=Gebruik video verschaling
+MEncoderVideo.27=Wijzig videoresolutie:
MEncoderVideo.28=Breedte
-MEncoderVideo.29=Expert Instellingen: codec specifieke parameters
+MEncoderVideo.29=Expertinstellingen: Codec-specifieke parameters
MEncoderVideo.30=Hoogte
-MEncoderVideo.31=Kleur ondertitels
-MEncoderVideo.32=Gebruik originele AC-3 track (niet hercoderen, wat kan leiden tot onhoorbare dialoog en A/V synchronisatie problemen)
+MEncoderVideo.31=Ondertitelkleur
+MEncoderVideo.32=Behoud AC-3 track (niet her-encoderen. Kan leiden tot onhoorbare dialoog en A/V sync problemen)
MEncoderVideo.33=Aangepaste parameters:
-MEncoderVideo.34=Wijzig codecs specifieke parameters
-MEncoderVideo.35=Gebruik meerdere CPU cores
+MEncoderVideo.34=Wijzig codec-specifieke parameters
+MEncoderVideo.35=Gebruik meerdere CPU-cores
MEncoderVideo.36=Gebruik ingesloten stijl
MEncoderVideo.37=Alternatieve map voor ondertitels:
-MEncoderVideo.39=Remux DVD ISO video track (niet hercoderen)
+MEncoderVideo.39=Remux DVD/ISO-videotrack (niet her-encoderen)
MEncoderVideo.68=\# Hier kun je specifieke parameters opgeven voor diverse codec combinaties.\n
MEncoderVideo.69=\# Het is vooral voor A/V synchronisatie problemen, maar het kan ook voor andere doeleinden worden gebruikt.\n
MEncoderVideo.70=\# Zie dit als expert instellingen. Deze niet gebruiken als je niet zeker weet wat je doet.\n
@@ -122,105 +133,105 @@ MEncoderVideo.87=\# Je kunt je eigen voorwaarden en opties instellen! Een paar v
MEncoderVideo.88=\# voor iedere H.264 HD content (tegelijk met de hoofdoptie): vcodec == h264 && width >= 1280 :: -mt -lavdopts fast\n
MEncoderVideo.89=\# Om 24p judder te verwijderen bij een 50hz TV: framerate == 23.976 :: -speed 1.042709376 -ofps 25\n
MEncoderVideo.91=\# Om te remuxen wanneer de video MPEG-2 is en er geen ondertitels zijn: vcodec == mpeg2 && srtfile == null :: -ovc copy -nosync
-MEncoderVideo.92=DVD/VOBsub ondertitel kwaliteit (0-4) (hoger is beter):
-MEncoderVideo.93=Voeg randen toe ter compensatie van overscan:
-MEncoderVideo.94=Gedwongen ondertiteling:
-MEncoderVideo.95=Gedwongen tags:
-MEncoderVideo.96=cp1250 /* Windows - Oost Europa */
-MEncoderVideo.97=cp1251 /* Windows - Cyrillisch */
-MEncoderVideo.98=cp1252 /* Windows - West Europa */
-MEncoderVideo.99=cp1253 /* Windows - Grieks */
-MEncoderVideo.100=cp1254 /* Windows - Turks */
-MEncoderVideo.101=cp1255 /* Windows - Hebreeuws */
-MEncoderVideo.102=cp1256 /* Windows - Arabisch */
-MEncoderVideo.103=cp1257 /* Windows - Baltisch */
-MEncoderVideo.104=cp1258 /* Windows - Vietnamees */
-MEncoderVideo.105=ISO-8859-1 /* West Europa */
-MEncoderVideo.106=ISO-8859-2 /* West en Centraal Europa */
-MEncoderVideo.107=ISO-8859-3 /* West en Zuid Europa */
-MEncoderVideo.108=ISO-8859-4 /* West Europa en Baltische landen */
+MEncoderVideo.92=DVD/VOBsub ondertitelkwaliteit (0-4):
+MEncoderVideo.93=Randen toevoegen ter compensatie van overscan:
+MEncoderVideo.94=Forced sub:
+MEncoderVideo.95=Forced tags:
+MEncoderVideo.96=cp1250 /* Windows - Oost-Europa */
+MEncoderVideo.97=cp1251 /* Windows - Cyrillisch */
+MEncoderVideo.98=cp1252 /* Windows - West-Europa */
+MEncoderVideo.99=cp1253 /* Windows - Grieks */
+MEncoderVideo.100=cp1254 /* Windows - Turks */
+MEncoderVideo.101=cp1255 /* Windows - Hebreeuws */
+MEncoderVideo.102=cp1256 /* Windows - Arabisch */
+MEncoderVideo.103=cp1257 /* Windows - Baltisch */
+MEncoderVideo.104=cp1258 /* Windows - Vietnamees */
+MEncoderVideo.105=ISO-8859-1 /* West-Europa */
+MEncoderVideo.106=ISO-8859-2 /* West- en Centraal Europa */
+MEncoderVideo.107=ISO-8859-3 /* West- en Zuid Europa */
+MEncoderVideo.108=ISO-8859-4 /* West-Europa en Baltische landen */
MEncoderVideo.109=ISO-8859-5 /* Cyrillisch alfabet */
MEncoderVideo.110=ISO-8859-6 /* Arabisch */
MEncoderVideo.111=ISO-8859-7 /* Grieks */
MEncoderVideo.112=ISO-8859-8 /* Hebreeuws */
-MEncoderVideo.113=ISO-8859-9 /* West Europa en Turks */
-MEncoderVideo.114=ISO-8859-10 /* West Europa en Scandinavische talen */
+MEncoderVideo.113=ISO-8859-9 /* West-Europa en Turks */
+MEncoderVideo.114=ISO-8859-10 /* West-Europa en Scandinavische talen */
MEncoderVideo.115=ISO-8859-11 /* Thai */
MEncoderVideo.116=ISO-8859-13 /* Baltische talen en Pools */
MEncoderVideo.117=ISO-8859-14 /* Keltische talen */
-MEncoderVideo.118=ISO-8859-15 /* Met euro teken */
-MEncoderVideo.119=ISO-8859-16 /* Centraal Europese talen */
-MEncoderVideo.120=cp932 /* Japans */
-MEncoderVideo.121=cp936 /* Chinees */
-MEncoderVideo.122=cp949 /* Koreaans */
-MEncoderVideo.123=cp950 /* Big5, Thais, Kantonees */
-MEncoderVideo.124=UTF-8 /* Unicode */
-MEncoderVideo.125=Kies Kleur Ondertitels
+MEncoderVideo.118=ISO-8859-15 /* Met euroteken */
+MEncoderVideo.119=ISO-8859-16 /* Centraal-Europese talen */
+MEncoderVideo.120=cp932 /* Japans */
+MEncoderVideo.121=cp936 /* Chinees */
+MEncoderVideo.122=cp949 /* Koreaans */
+MEncoderVideo.123=cp950 /* Big5, Thais, Kantonees */
+MEncoderVideo.124=UTF-8 /* Unicode */
+MEncoderVideo.125=Kies ondertitelkleur
MEncoderVideo.126=dut,eng,und
MEncoderVideo.127=dut,eng,und
-MEncoderVideo.128=*,*
+MEncoderVideo.128=dut,off;*,dut;*,eng;*,und
MEncoderVideo.129=/* Automatisch */
MEncoderVideo.130=enca:ru:cp1251 /* Russisch (automatisch) */
-MEncoderVideo.131=enca:pl:cp1250 /* Oost Europa (automatisch) */
+MEncoderVideo.131=enca:pl:cp1250 /* Oost-Europa (automatisch) */
MEncoderVideo.132=enca:zh:big5 /* Chinees (automatisch) */
-NetworkTab.0=Taal (opnieuw starten nodig):
+NetworkTab.0=Taal (herstart van PMS nodig):
NetworkTab.1=Doorzoek ingepakte archieven (.rar/.zip/.cbr)
NetworkTab.2=Miniaturen genereren
NetworkTab.3=Start geminimaliseerd
-NetworkTab.4=Installeren als Windows Service
+NetworkTab.4=Installeer als een Windows-service
NetworkTab.5=Algemene instellingen
-NetworkTab.6=Maximale grootte van de transcode buffer, in megabytes (maximaal: MAX_BUFFER_SIZE):
-NetworkTab.7=Aantal cores voor het transcoderen (totaal gedetecteerd: %d):
+NetworkTab.6=Maximale grootte van de transcode buffer, in megabytes (MAX_BUFFER_SIZE maximaal):
+NetworkTab.7=Aantal te gebruiken CPU-cores voor het transcoderen (%d gedetecteerd):
NetworkTab.8=Controleren op updates
NetworkTab.9=Controleer automatisch
-NetworkTab.11=Je hebt de Windows service geinstalleerd! Om deze te gebruiken, moet je deze applicatie sluiten,\n
-NetworkTab.12=en daarna de service starten (en configureren) vanuit het Windows Systeembeheer->Services scherm.\n\n
-NetworkTab.13=De mediabibliotheek zal opnieuw worden geinitialiseerd!\n
-NetworkTab.14=Fout in de installatie van de Windows service!\n
-NetworkTab.15=Navigatie/Presentatie instellingen
-NetworkTab.16=Miniatuur genereer positie (in seconden):
-NetworkTab.17=Inschakelen mediabibliotheek
-NetworkTab.18=Reset mediabibliotheek
+NetworkTab.11=Je hebt de Windows-service geinstalleerd \! Om deze te gebruiken, moet je deze applicatie sluiten,\n
+NetworkTab.12=en daarna de service starten (en configureren) vanuit het Windows Systeembeheer->Services venster.\n\n
+NetworkTab.13=De cache zal opnieuw worden geinitialiseerd \!\n
+NetworkTab.14=Fout in de installatie van de Windows-service!\n
+NetworkTab.15=Navigatie/Presentatie-instellingen
+NetworkTab.16=Miniatuur genereer-positie (in seconden):
+NetworkTab.17=Inschakelen van cache
+NetworkTab.18=Reset cache
NetworkTab.19=Weet je het zeker?
-NetworkTab.20=Netwerk interface:
+NetworkTab.20=Dwing netwerkgebruik op interface:
NetworkTab.22=Netwerkinstellingen (geavanceerd)
-NetworkTab.23=IP-adres van de server:
-NetworkTab.24=Poort van de server (standaard 5001):
-NetworkTab.25=PS3 Instellingen
+NetworkTab.23=Dwing IP-adres van de server:
+NetworkTab.24=Dwing poort van de server (standaard 5001):
+NetworkTab.25=PS3-instellingen
NetworkTab.26=Karakterset van PS3 bestandsnamen (zie ook XMB->Systeeminstellingen->Tekenset):
NetworkTab.27=Ongebruikte instellingen die je beter niet kunt gebruiken
-NetworkTab.28=Turbo mode (inschakelen tcp_nodelay) (let op: je kunt dit wellicht beter niet gebruiken)
+NetworkTab.28=Turbo mode (inschakelen tcp_nodelay) Let op: je kunt dit wellicht beter niet gebruiken
NetworkTab.29=Blokkeer inkomende verzoeken vanaf de PS3 voor hetzelfde bestand als het transcoderen is begonnen
-NetworkTab.30=Gebruik een IP filter (whitelist):
-NetworkTab.31=Geavanceerde HTTP en systeeminstellingen
+NetworkTab.30=Gebruik een IP-filter (whitelist):
+NetworkTab.31=Geavanceerde HTTP- en systeeminstellingen
NetworkTab.32=HTTP Engine V2
-NetworkTab.33=Voorkom dat het besturingssysteem in slaapstand valt tijdens het streamen
-NetworkTab.34=Plugin systeem
+NetworkTab.33=Voorkom slaapstand van besturingssysteem tijdens het streamen
+NetworkTab.34=Plugins
NetworkTab.35=Maximale bandbreedte in Mb/s (0 betekent geen limiet):
NetworkTab.36=Standaard renderer als automatische detectie mislukt:
NetworkTab.37=Onbekende renderer
-NetworkTab.38=Gebruik de standaard renderer (schakelt automatische detectie uit)
+NetworkTab.38=Dwing standaardrenderer (schakelt automatische detectie uit)
PMS.0=Geen renderers gevonden
PMS.1=Audio
-PMS.2=\#- Mediabibliotheek -\#
+PMS.2=\#- Cache -\#
PMS.3=A/V sync alternatieve methode
PMS.4=Deinterlace Filter
PMS.5=Verbonden met PS3
-PMS.6=Automatisch laden van .srt/.sub ondertitels
-PMS.7=Overslaan LoopFilter voor H.264 decoderen (kwaliteit kan afnemen)
+PMS.6=Automatisch laden van .srt/.sub-ondertitels
+PMS.7=Overslaan van LoopFilter met H.264 decoderen (kwaliteit kan afnemen)
PMS.8=Ondertitels
-PMS.9=Alle Audio Afspeellijsten
-PMS.10=Ondertiteling Uitschakelen
-PMS.11=Alle Audio Tracks
+PMS.9=Alle Audio-afspeellijsten
+PMS.10=Ondertitels uitschakelen
+PMS.11=Alle Audiotracks
PMS.12=Op Datum
PMS.13=Op Artiest
PMS.16=Op Album
PMS.17=Onbekende renderer
PMS.18=Verbonden
PMS.19=Op Genre
-PMS.21=Op Camera model
+PMS.21=Op Cameramodel
PMS.22=Op Artiest/Album
-PMS.25=Op ISO instellingen
+PMS.25=Op ISO-instellingen
PMS.26=Op Genre/Artiest/Album
PMS.27=Configuratie opslaan
PMS.28=Op Letter/Artiest/Album
@@ -229,73 +240,92 @@ PMS.32=Alle Foto's
PMS.34=Video
PMS.35=Alle Video's
PMS.36=HD Video's
-PMS.37=\#- Video Instellingen -\#
-PMS.39=SD Video's
-PMS.40=DVD Images
+PMS.37=\#- Video-instellingen -\#
+PMS.39=SD-video's
+PMS.40=DVD-images
PMS.41=(Her)installeren Win32 service
+PMS.42=Fout bij het initialiseren van PMS!
PMS.130=Zoeken naar renderers...
ProfileChooser.1=PS3 Media Server Profielkiezer
ProfileChooser.2=Selecteer
ProfileChooser.3=Profielbestand (.conf) of map
StatusTab.2=Status
StatusTab.3=Wachten...
StatusTab.5=Leeg
-StatusTab.6=Transcode buffer status:
+StatusTab.6=Transcode-buffer status:
StatusTab.7=I/O statistieken:
StatusTab.8=Huidige bitrate:
-StatusTab.9=Gedetecteerde media renderers
+StatusTab.9=Gedetecteerde mediarenderers
StatusTab.10=Hoogste bitrate:
StatusTab.11=Mb/s
StatusTab.12=MB
-TSMuxerVideo.0=Demuxen met MEncoder en encoderen van alle audio tracks naar AC-3
-TSMuxerVideo.1=Demuxen met MEncoder en encoderen van DTS / FLAC audio tracks naar LPCM (let op: het zoeken werkt nog niet)
-TSMuxerVideo.2=Gebruik ontlede FPS vanuit FFmpeg in de meta file
-TSMuxerVideo.3=Video decoder instellingen (alleen voor de TsMuxeR decoder)
-TSMuxerVideo.19=Mux alle audio tracks
-TrTab2.0=In- of uitschakelen van een decoder
+TracesTab.3=Wissen
+TranscodeVirtualFolder.0=\#--TRANSCODE--\#
+TreeNodeSettings.4=Deze engine is niet geladen\!
+TrTab2.0=In- of uitschakelen van een engine
TrTab2.1=Nog geen instellingen
-TrTab2.2=Video encoder instellingen voor de volgende decoders: MEncoder/AviSynth/FFmpeg
-TrTab2.3=Audio instellingen, van toepassing op de volgende decoders: MEncoder/AviSynth/FFmpeg/tsMuxeR
-TrTab2.4=Video kwaliteit instellingen
-TrTab2.5=Algemene transcode instellingen
-TrTab2.6=Sorteer de decoders lijst. De eerste zal in de originele map gebruikt worden.
-TrTab2.7=Diverse opties
-TrTab2.8=Niet transcoderen voor deze bestandsextensies (komma gescheiden):
-TrTab2.9=Altijd transcoderen voor deze bestandsextensies (komma gescheiden):
-TrTab2.10=Laat DTS rechtstreeks naar je receiver streamen.\nLet op: het is mogelijk dat er statische ruis ontstaat. Een paar adviezen:\n- Je moet een geschikte DTS receiver hebben, verbonden met TOSLINK of HDMI.\n- Het volume icoon moet in de XMB op 'Normaal' staan.\n- Het icoon voor kanalen moet in de XMB op 'Links+Rechts' staan.\n
-TrTab2.11=Decoders
-TrTab2.12=Algemene decoder instellingen
-TrTab2.13=Algemene encoder instellingen
-TrTab2.14=Decoders voor Videobestanden
-TrTab2.15=Decoders voor Audiobestanden
-TrTab2.16=Decoders voor Web Video
-TrTab2.17=Decoders voor Web Audio
-TrTab2.18=Overige Decoders
-TrTab2.19=Decoders staan in aflopende
-TrTab2.20=volgorde. De bovenste is eerst
-TrTab2.21= (niet ondersteund door AviSynth)
-TrTab2.22=Automatisch veranderen van de samplingfrequentie naar 44.1 of 48 kHz
-TrTab2.27=Gebruik LPCM voor audio (niet hercoderen)
-TrTab2.28=Gebruik originele DTS track (niet hercoderen) (te gebruiken met AV receiver door middel van optische of HDMI uitgang)
-TrTab2.29=AC-3 audio bitrate voor hercoderen (in kbit/s) (bijv. 576, 640):
-TrTab2.32=MPEG-2 instellingen:
+TrTab2.2=Video-encoderinstellingen voor de volgende engines: MEncoder/AviSynth/FFmpeg
+TrTab2.3=Audio-instellingen, van toepassing op de volgende decoders: MEncoder/AviSynth/FFmpeg/tsMuxeR
+TrTab2.4=Videokwaliteit-instellingen
+TrTab2.5=Algemene transcode-instellingen
+TrTab2.6=Sorteer de transcode-engine lijst. De eerste wordt weergegeven in de originele videomap.
+TrTab2.7=Overige instellingen
+TrTab2.8=<html>Niet transcoderen voor de volgende<br>bestandsextensies (komma gescheiden):
+TrTab2.9=<html>Dwing transcoderen voor de volgende<br>bestandsextensies (komma gescheiden):
+TrTab2.10=Hiermee kunt u DTS rechtstreeks streamen naar uw versterker.\nLet op: het is mogelijk dat er statische ruis ontstaat. Een paar adviezen:\n- Je moet een DTS-ondersteunende versterker hebben, verbonden met een optische audiokabel (TOSLINK) of HDMI.\n- Het volume-icoon in de XMB moet op 'Normaal' staan.\n- Het kanalenicoon in de XMB moet op 'Links+Rechts' staan.\n
+TrTab2.11=Engines
+TrTab2.12=Algemene decoderinstellingen
+TrTab2.13=Algemene encoderinstellingen
+TrTab2.14=Videobestand Engines
+TrTab2.15=Audiobestand Engines
+TrTab2.16=Webvideo Streaming Engines
+TrTab2.17=Webaudio Streaming Engines
+TrTab2.18=Overige Engines
+TrTab2.19=Engines staan in aflopende
+TrTab2.20=volgorde; de bovenste is eerst
+TrTab2.21=(AviSynth niet ondersteund)
+TrTab2.22=Automatisch resamplen van audio naar 44.1 of 48 kHz
+TrTab2.27=Gebruik LPCM voor audio (niet her-encoderen)
+TrTab2.28=Behoud DTS-track (niet her-encoderen, compatibel met AV-receiver via optische of HDMI-uitgang)
+TrTab2.29=AC-3 audiobitrate met her-encoderen (in Kbps bijv. 576, 640):
+TrTab2.32=MPEG-2 opties:
TrTab2.39=De video wordt automatisch getranscodeerd en gemuxed naar MPEG-PS / AC-3 audio (zeer geschikt voor de PS3).
TrTab2.40=\nJe kunt spelen met de vscale, vqmin en keyint parameters om goede, bijna perfecte getranscodeerde kwaliteit te bereiken.
TrTab2.41=\nNadeel hiervan is dat de variabele bitrate soms boven je maximale netwerkcapaciteit uitkomt.
-TrTab2.42=\nDaarom kun je de bandbreedte instellen als je over een WiFi, CPL, etc. verbinding beschikt. Echter, de kwaliteit van het transcoderen is een
+TrTab2.42=\nDaarom kun je de bandbreedte instellen als je over een WiFi, CPL, enz. verbinding beschikt. Echter, de kwaliteit van het transcoderen is een
TrTab2.43=\nbalans tussen de snelheid van het netwerk en de kracht van de processor: hoe meer kwaliteit je instelt met een beperkte bitrate,
-TrTab2.44=\nhoe zwaarder de processor belast wordt! Verwacht niet dat je een 1080p actie film in perfecte kwaliteit met 15Mbps kunt streamen.
-TrTab2.50=Maximum aantal audio kanalen uitvoer voor AC-3 hercoderen:
-TrTab2.51=Ondertiteling uitschakelen
-TrTab2.52=Hoofdstuk ondersteuning \#--TRANSCODE--\# map (interval in minuten):
+TrTab2.44=\nhoe zwaarder de processor belast wordt\! Verwacht niet dat je een 1080p actiefilm in perfecte kwaliteit met 15Mbps kunt streamen.
+TrTab2.50=Maxmaal uit te voeren audiokanalen met AC-3 her-encoderen:
+TrTab2.51=Ondertitels uitschakelen
+TrTab2.52=\#--TRANSCODE--\# map hoofdstuk-ondersteuning (interval in minuten):
TrTab2.55=2 kanalen (stereo)
TrTab2.56=6 kanalen (5.1)
TrTab2.60=Uitstekende kwaliteit
TrTab2.61=Zonder kwaliteitsverlies
TrTab2.62=Goede kwaliteit
-TrTab2.63=Goede kwaliteit voor HD Wifi transcoderen
-TrTab2.64=Matige kwaliteit voor HD Wifi transcoderen
-TrTab2.65=Lage kwaliteit, low-end CPU of HD Wifi transcoderen
-TracesTab.3=Wissen
-TranscodeVirtualFolder.0=\#--TRANSCODE--\#
-TreeNodeSettings.4=Deze decoder is niet geladen!
+TrTab2.63=Goede kwaliteit (HD Wifi)
+TrTab2.64=Matige kwaliteit (HD Wifi)
+TrTab2.65=Lage kwaliteit (low-end CPU)
+TrTab2.66=Video-instellingen
+TrTab2.67=Audio-instellingen
+TrTab2.68=Ondertitelinstellingen
+TrTab2.69=Hardware-acceleratie
+TSMuxerVideo.0=Demuxen met MEncoder en encoderen van alle audiotracks naar AC-3
+TSMuxerVideo.1=Demuxen met MEncoder en encoderen van DTS/FLAC-audiotracks naar LPCM (let op: Zoeken werkt nog niet)
+TSMuxerVideo.2=Dwing FPS ontleed vanuit FFmpeg in het metabestand
+TSMuxerVideo.3=Videodecoderinstellingen (alleen voor de TsMuxeR engine)
+TSMuxerVideo.19=Mux alle audiotracks
+VlcTrans.1=VLC transcoderinstellingen
+VlcTrans.2=Gebruik hardware-acceleratie
+VlcTrans.3=Gebruik experimentele codecs
+VlcTrans.4=Gebruik audiosynchronisatie
+VlcTrans.6=Audiotaal prioriteit
+VlcTrans.7=dut,eng
+VlcTrans.8=Ondertiteltaal prioriteit
+VlcTrans.9=dut,eng
+VlcTrans.10=Geavanceerde instellingen
+VlcTrans.11=Videoschaal:
+VlcTrans.17=Negeer autodetectie
+VlcTrans.18=Audiosamplefrequentie
+VlcTrans.19=<html>Audiosamplefrequentie<br>Mogelijke Waarden: 44100 (instabiel)
+VlcTrans.20=Aangepaste opties:

0 comments on commit 9c8baa5

Please sign in to comment.
Something went wrong with that request. Please try again.