Permalink
Browse files

updated Dutch translation (thanks, leroy)

  • Loading branch information...
1 parent 3eebd05 commit c6fc8623f34af5d3804a7a5b6d1b913a6ccbe09c @chocolateboy chocolateboy committed Aug 13, 2012
Showing with 176 additions and 118 deletions.
  1. +2 −0 CHANGELOG
  2. +174 −118 src/main/java/net/pms/messages_nl.properties
View
2 CHANGELOG
@@ -21,6 +21,8 @@ Changelog:
Fix FFmpeg engine's handling of unsupported custom options (thanks, ajamess)
Fixed FFmpeg command line arguments used by tsMuxeR video
Added new renderer: Yamaha RX-A1010 (thanks, merelin)
+ Language updates:
+ - Updated Dutch translation (thanks, leroy)
1.60.0 - 2012-07-17
View
292 src/main/java/net/pms/messages_nl.properties
@@ -1,168 +1,218 @@
-DLNAMediaDatabase.0=Voor betere ondersteuning en verbetering van de applicatie,\nmoet de media bibliotheek opnieuw geinitialiseerd worden.\nExcuses voor het ongemak \!
-FFMpegDVRMSRemux.0=Alternatief FFmpeg pad:
+DLNAMediaDatabase.0=De mediabibliotheek opnieuw geinitialiseerd worden.\nExcuses voor het ongemak \!
+DLNAMediaDatabase.1=A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K,L,M,N,O,P,Q,R,S,T,U,V,W,X,Y,Z
+DLNAMediaDatabase.2=Opruimen database...
+DLNAMediaDatabase.3=Comprimeren database...
+DLNAMediaDatabase.4=Scannen Folder:
+FFMpegDVRMSRemux.0=Alternatieve FFmpeg locatie:
FFMpegDVRMSRemux.1=Instellingen voor remuxen van DVR-MS
-FFMpegVideo.0=Encoder instellingen alleen voor de AviSynth/FFmpeg engine (PREFER AVISYNTH/MENCODER)
-FoldTab.0=<Alle stations>
+FFMpegVideo.0=Encoder instellingen alleen voor de AviSynth/FFmpeg engine (gebruik bij voorkeur AviSynth/MEncoder)
+FFMpegVideo.1=Encoder instellingen voor de FFmpeg engine
+FoldTab.0=<Alle Stations>
FoldTab.1=Opties voor delen
FoldTab.2=Scan alle gedeelde mappen
FoldTab.3=Het scannen van alle mappen kan lang duren \!\n
FoldTab.4=Weet je zeker dat je de scan wilt starten?\n\n
-FoldTab.5=Verberg extensies
-FoldTab.6=Verberg \#Video Settings\# Map
+FoldTab.5=Verberg bestand extensies
+FoldTab.6=Verberg \#Video Settings\# map
FoldTab.7=Gedeelde mappen
-FoldTab.8=Verberg namen van transcoding engines
+FoldTab.8=Verberg namen van transcode engines
FoldTab.9=Map toevoegen
FoldTab.10=Wil je de scan stoppen?\n\n
-FoldTab.11=Inschakelen video kopi\ufffdren naar PS3 / Pas op, browsen kan langzamer zijn\!
-FoldTab.12=Sorteer gedeelde mappen
+FoldTab.11=Inschakelen getranscodeerde video kopie naar PS3 (Voorzichtig, bestanden hebben geen vaste grootte !)
+FoldTab.12=Sorteer de gedeelde mappen
FoldTab.13=Thumbnails
-FoldTab.14=Gebruik Mplayer voor video thumbnails
-FoldTab.15=Alfabetisch
+FoldTab.14=Gebruik MPlayer voor video thumbnails
+FoldTab.15=Alfabetisch (A-Z)
FoldTab.16=Recentste bovenaan
FoldTab.17=Oudste bovenaan
-FoldTab.18=Sorteervolgorde:
+FoldTab.18=Sorteervolgorde:
FoldTab.19=DVD ISO thumbnails
FoldTab.20=ASCII volgorde
FoldTab.21=Afbeeldingen thumbnails
FoldTab.22=Alfanumeriek
-FoldTab.23=Downloaden van amazon.com
-FoldTab.24=Downloaden van discogs.com
+FoldTab.23=Downloaden vanaf amazon.com
+FoldTab.24=Downloaden vanaf discogs.com
FoldTab.26=Audio thumbnails weergeven:
-FoldTab.27=Alternatieve map voor video cover art
+FoldTab.27=Alternatieve map voor video cover art:
FoldTab.28=Kies een map
-FoldTab.29=Toon iPhoto library
-FoldTab.30=Toon iTunes library
-FoldTab.31=Verberg mappen zonder media bestanden (Pas op: langzamer browsen)
+FoldTab.29=Toon iPhoto bibliotheek
+FoldTab.30=Toon iTunes bibliotheek
+FoldTab.31=Verberg lege/geen-media mappen (Let op: langzamer browsen)
FoldTab.32=Verberg cache map
-FoldTab.33=Verberg \#Transcode\# map
-FoldTab.34=Toon Aperture library
+FoldTab.33=Verberg \#--TRANSCODE--\# map
+FoldTab.34=Toon Aperture bibliotheek
+FoldTab.35=Geen
FontFileFilter.3=Truetype Lettertypen
LinksTab.5=Handige links:
LinksTab.6=Build:
LooksFrame.5=Afsluiten
LooksFrame.6=Hoofdscherm
LooksFrame.9=Opslaan
LooksFrame.12=Server herstarten
-LooksFrame.13=De server moet herstart worden vanwege een aanpassing in de configuratie
+LooksFrame.13=De server moet herstart worden vanwege een configuratie wijziging
LooksFrame.18=Status
-LooksFrame.19=Traces
+LooksFrame.19=Sporen
LooksFrame.20=Algemene Configuratie
-LooksFrame.21=Transcoding Instellingen
-LooksFrame.22=Navigatie/Share Instellingen
+LooksFrame.21=Transcode Instellingen
+LooksFrame.22=Navigatie/Delen Instellingen
LooksFrame.24=Help
LooksFrame.25=Over
LooksFrame.26=ALLEEN OM TE TESTEN, MOGELIJK INSTABIEL
-MEncoderAviSynth.2=Video decoder instellingen alleen voor AviSynth engine
-MEncoderAviSynth.3=Inschakelen Verander AviSynth variabele framerate in een constante framerate (convertfps=true)
-MEncoderVideo.0=Overslaan van deblokkeren loop filter voor H.264. Kqaliteit kan afnemen
+MEncoderAviSynth.2=Video decoder instellingen, alleen voor AviSynth engine
+MEncoderAviSynth.3=Inschakelen: Verander AviSynth variabele framerate in een constante framerate (convertfps=true)
+MEncoderAviSynth.4=# AviSynth script is nu volledig aan te passen\n
+MEncoderAviSynth.5=# De volgende variabelen zijn beschikbaar:\n
+MEncoderAviSynth.6=# <movie>: De volledige DirectShowSource instructie, bijv. DirectShowSource(filename, convertfps)\n
+MEncoderAviSynth.7=# <sub>: De volledige ondertitel instructie als deze gedetecteerd wordt (SRT/SUB/IDX/ASS/SSA)\n
+MEncoderAviSynth.8=# <moviefilename>: De video bestandsnaam voor als u dit allemaal zelf wil doen\n
+MEncoderAviSynth.10=<movie>\n
+MEncoderAviSynth.11=<sub>\n
+MEncoderVideo.0=Overslaan van loop filter deblokkering voor H.264. (kwaliteit kan afnemen)
MEncoderVideo.1=Video/Audio decoder instellingen alleen voor de MEncoder engine
MEncoderVideo.2=A/V sync alternatieve methode
-MEncoderVideo.3=Gebruik standaard codec paramaters van applicatie (Aangeraden\!)
-MEncoderVideo.4=Forceer framerate geparsed vanuit FFmpeg
-MEncoderVideo.5=Hier kun je specifieke opties, zoals een denoise filter, toevoegen, bijvoorbeeld: -vf hqdn3d
+MEncoderVideo.3=Gebruik de applicatie standaard codec paramaters (aanbevolen!)
+MEncoderVideo.4=Forceer ontlede framerate vanuit FFmpeg
+MEncoderVideo.5=Hier kun je specifieke opties toevoegen, bijvoorbeeld een denoise filter: -vf hqdn3d
MEncoderVideo.6=Aangepaste opties:
MEncoderVideo.7=Audio taal prioriteit:
MEncoderVideo.8=Ondertiteling instellingen
MEncoderVideo.9=Ondertiteling taal prioriteit:
-MEncoderVideo.10=Audio/ondertiteling taal prioriteit (voorbeeld: en,off;eng,off)
-MEncoderVideo.11=Ondertitel codepage:
+MEncoderVideo.10=Audio/ondertiteling taal prioriteit (bijv.: nl,off;eng,off)
+MEncoderVideo.11=Codepage voor niet-Unicode Ondertitels:
MEncoderVideo.12=ASS lettertype instellingen: Lettertype schaal
MEncoderVideo.13=Lettertype omlijning
MEncoderVideo.14=Lettertype schaduw
-MEncoderVideo.15=Ondermarge
+MEncoderVideo.15=Ondermarge (px)
MEncoderVideo.16=Standaard lettertype instellingen: Lettertype schaal
MEncoderVideo.17=Lettertype omlijning
MEncoderVideo.18=Lettertype vervaging
-MEncoderVideo.19=Ondermarge
-MEncoderVideo.20=ASS/SSA Ondertitels
-MEncoderVideo.21=Fontconfig/Ingebakken lettertype
+MEncoderVideo.19=Ondermarge (%)
+MEncoderVideo.20=Gebruik ASS/SSA ondertiteling styling
+MEncoderVideo.21=Fontconfig/ingebedde fonts
MEncoderVideo.22=Automatisch laden van *.srt/*.sub ondertitels met dezelfde bestandsnaam
-MEncoderVideo.23=FriBiDi mode
-MEncoderVideo.24=Specifiek TrueType Lettertype (voor aziatische talen):
+MEncoderVideo.23=FriBiDi functie
+MEncoderVideo.24=Specifiek TrueType lettertype (voor ondertitels):
MEncoderVideo.25=Selecteer een Truetype Lettertype
MEncoderVideo.26=Deinterlace filter
-MEncoderVideo.27=Gebruik Video Scaler
+MEncoderVideo.27=Gebruik Video Verschaling
MEncoderVideo.28=Breedte
MEncoderVideo.29=Expert Instellingen : Codec specifieke parameters
MEncoderVideo.30=Hoogte
MEncoderVideo.31=Kleur ondertitels
-MEncoderVideo.32=Remux wanneer audio track AC-3 is (geen re-encode)
+MEncoderVideo.32=Behoudt AC-3 spoor (geen re-encode, kan leiden tot onhoorbare dialoog en A/V sync problemen)
MEncoderVideo.33=Aangepaste parameters:
-MEncoderVideo.34=Bewerk specifieke codec parameters
-MEncoderVideo.35=Verbeterde multicore ondersteuning
-MEncoderVideo.36=Gebruik ASS standaard style
-MEncoderVideo.37=Alternatieve map voor ondertitels
-MEncoderVideo.38=Remux video's met tsMuxeR als dat mogelijk is in plaats van transcoden
-MEncoderVideo.39=Remux DVD ISO video track (geen re-encode)
-MEncoderVideo.68=\#Hier kun je specifieke parameters voor sommige combinaties van codecs.\n
-MEncoderVideo.69=\#Het is grotendeels voor A/V synchronisatie problemen, maar kan ook voor andere zaken gebruikt worden\n
-MEncoderVideo.70=\#Zie dit als expert instellingen, omdat dit niet gebruikt dient te worden als je niet zeker weet wat je doet\!\n
-MEncoderVideo.71=\#De Syntax is {java conditie} :: {MEncoder optie} ; Je kunt meerdere opties achter elkaar zetten\n
-MEncoderVideo.72=\#Tokens authorized: filename srtfile container vcodec acodec samplerate framerate width height channels duration\n
-MEncoderVideo.73=\#Pas op, elke slechte zin zal leeg worden gemaakt\n
+MEncoderVideo.34=Wijzig codecs specifieke parameters
+MEncoderVideo.35=Gebruik meerdere CPU cores
+MEncoderVideo.36=Gebruik ingebedde stijl
+MEncoderVideo.37=Alternatieve map voor ondertitels:
+MEncoderVideo.38=Remux video's met tsMuxeR als dat mogelijk is in plaats van transcoderen
+MEncoderVideo.39=Remux DVD ISO video spoor (geen re-encode)
+MEncoderVideo.68=\#Hier kun je specifieke parameters opgeven voor diverse codec combinaties..\n
+MEncoderVideo.69=\#Het is grotendeels voor A/V synchronisatie problemen, maar het kan ook voor andere doeleinden worden gebruikt\n
+MEncoderVideo.70=\#Zie dit als expert instellingen, omdat dit niet gebruikt dient te worden als je niet zeker weet wat je doet\n
+MEncoderVideo.71=\#De Syntax is {java conditie} :: {MEncoder optie} ; Je kunt meerdere opties achter elkaar gebruiken\n
+MEncoderVideo.72=\#Te gebruiken eigenschappen: filename srtfile container vcodec acodec samplerate framerate width height channels duration\n
+MEncoderVideo.73=\#Let op, elke verkeerde regel zal worden gewist.\n
MEncoderVideo.75=\#Speciale opties:\n
-MEncoderVideo.76=\# -noass: Uitschakelen ASS/SSA ondertitels omdat ze de A/V Sync overhoop kunnen gooien\n
-MEncoderVideo.77=\# -nosync: Uitschakelen A/V sync alternatieve methode voor deze instelling (-mc doet hetzelfde)\n
-MEncoderVideo.78=\# -quality: handmatige videokwaliteit instellingen\n
-MEncoderVideo.79=\# -mt: forceer gebruik van de multithreaded MEncoder build (experimenteel, kan instabiel zijn\!)\n
-MEncoderVideo.80=\#Deze lijst zal langzamerhand verbeteren: tweaks/feedbacks op verschillende codecs/bestanden zijn altijd welkom\n
-MEncoderVideo.87=\#Je kunt nu je eigen opties/voorkeuren instellen. Een paar voorbeelden: bijvoorbeeld om de mt build van MEncoder in te schakelen\n
+MEncoderVideo.76=\# -noass: uitschakelen ASS/SSA ondertitels omdat ze de A/V Sync overhoop kunnen gooien\n
+MEncoderVideo.77=\# -nosync: uitschakelen A/V sync alternatieve methode voor deze instelling (-mc doet hetzelfde)\n
+MEncoderVideo.78=\# -quality: overschrijf video kwaliteit instellingen\n
+MEncoderVideo.79=\# -mt: forceer gebruik van de multithreaded MEncoder build\n
+MEncoderVideo.80=\#Deze lijst zal met de tijd verbeteren: verbeteringen op verschillende codecs/bestanden zijn altijd welkom\n
+MEncoderVideo.87=\#Je kunt nu je eigen opties/voorkeuren instellen ! Een paar voorbeelden: bijvoorbeeld om de mt build van MEncoder in te schakelen,\n
MEncoderVideo.88=\#voor iedere H.264 HD content (tegelijk met de hoofdoptie): vcodec == h264 && width >= 1280 :: -mt -lavdopts fast\n
-MEncoderVideo.89=\#Om 24p judder te verwijderen bij een 50hz TV: framerate == 23.976 :: -speed 1.042709376 -ofps 25\n
+MEncoderVideo.89=\#Om 24p judder te verwijderen bij een 50hz TV: framerate == 23.976 :: -speed 1.042709376 -ofps 25\n
MEncoderVideo.91=\#Om te remuxen waneer de video MPEG-2 is en er zijn geen ondertitels: vcodec == mpeg2 && srtfile == null :: -ovc copy -nosync
-MEncoderVideo.92=DVD/VOBsub subtitel kwaliteit (0-4) (hoger is beter):
+MEncoderVideo.92=DVD/VOBsub ondertitel kwaliteit (0-4) (hoger is beter):
MEncoderVideo.93=Voeg randen toe ter compensatie van overscan:
MEncoderVideo.94=Geforceerde sub:
MEncoderVideo.95=Geforceerde tags:
-MEncoderVideo.126=loc,dut,jpn,eng,und
-MEncoderVideo.127=loc,dut,jpn,eng,und
-MEncoderVideo.128=loc,off;jpn,loc;*,loc;eng,off;*,eng;*,*
-NetworkTab.0=Taal [Opnieuw starten nodig]:
-NetworkTab.1=Doorzoek .RAR/.ZIP/.CBR bestanden
+MEncoderVideo.96=cp1250 /* Windows - Oost Europa */
+MEncoderVideo.97=cp1251 /* Windows - Cyrillisch */
+MEncoderVideo.98=cp1252 /* Windows - West Europa */
+MEncoderVideo.99=cp1253 /* Windows - Grieks */
+MEncoderVideo.100=cp1254 /* Windows - Turks */
+MEncoderVideo.101=cp1255 /* Windows - Hebreeuws */
+MEncoderVideo.102=cp1256 /* Windows - Arabisch */
+MEncoderVideo.103=cp1257 /* Windows - Baltisch */
+MEncoderVideo.104=cp1258 /* Windows - Vietnamees */
+MEncoderVideo.105=ISO-8859-1 /* West Europa */
+MEncoderVideo.106=ISO-8859-2 /* West en Centraal Europa */
+MEncoderVideo.107=ISO-8859-3 /* West en Zuid Europa */
+MEncoderVideo.108=ISO-8859-4 /* West Europa en Baltische landen */
+MEncoderVideo.109=ISO-8859-5 /* Cyrillisch alfabet */
+MEncoderVideo.110=ISO-8859-6 /* Arabisch */
+MEncoderVideo.111=ISO-8859-7 /* Grieks */
+MEncoderVideo.112=ISO-8859-8 /* Hebreeuws */
+MEncoderVideo.113=ISO-8859-9 /* West Europa en Turks */
+MEncoderVideo.114=ISO-8859-10 /* West Europa en Scandinavische talen */
+MEncoderVideo.115=ISO-8859-11 /* Thai */
+MEncoderVideo.116=ISO-8859-13 /* Baltische talen en Pools */
+MEncoderVideo.117=ISO-8859-14 /* Keltische talen */
+MEncoderVideo.118=ISO-8859-15 /* Met euro teken */
+MEncoderVideo.119=ISO-8859-16 /* Centraal Europese talen */
+MEncoderVideo.120=cp932 /* Japans */
+MEncoderVideo.121=cp936 /* Chinees */
+MEncoderVideo.122=cp949 /* Koreaans */
+MEncoderVideo.123=cp950 /* Big5, Thais, Kantonees */
+MEncoderVideo.124=UTF-8 /* Unicode */
+MEncoderVideo.125=Kies Ondertiteling Kleur
+MEncoderVideo.126=loc,dut,eng,und
+MEncoderVideo.127=loc,dut,eng,und
+MEncoderVideo.128=loc,off;*,loc;*,eng;*,*
+MEncoderVideo.129=/* Automatisch */
+MEncoderVideo.130=enca:ru:cp1251 /* Russisch (automatisch) */
+MEncoderVideo.131=enca:pl:cp1250 /* Oost Europa (automatisch) */
+MEncoderVideo.132=enca:zh:big5 /* Chinees (automatisch) */
+NetworkTab.0=Taal [opnieuw starten nodig]:
+NetworkTab.1=Doorzoek ingepakte archieven (.rar/.zip/.cbr)
NetworkTab.2=Thumbnails genereren
NetworkTab.3=Start geminimaliseerd
NetworkTab.4=Installeren als Windows Service
NetworkTab.5=Algemene instellingen
NetworkTab.6=Maximale grootte van Transcode buffer, in megabytes (maximaal: MAX_BUFFER_SIZE):
-NetworkTab.7=Aantal cores gebruikt voor transcoden: (Het lijkt er op dat je
+NetworkTab.7=Aantal cores voor het transcoderen: (totaal gedetecteerd:
NetworkTab.8=Controleer of er updates zijn
NetworkTab.9=Controleer automatisch
-NetworkTab.11=Je hebt de Windows service geinstalleerd\! Om deze te gebruiken, moet je deze applicatie sluiten\n
-NetworkTab.12=en daarna de service starten en configureren vanuit het windows configuratiescherm.\n\n
-NetworkTab.13=De media bibliotheek zal opnieuw worden geinitialiseerd \!\n
-NetworkTab.14=Fout in de installatie van de Windows Service\!\n
+NetworkTab.11=Je hebt de Windows service geinstalleerd \! Om deze te gebruiken, moet je deze applicatie sluiten\n
+NetworkTab.12=en daarna de service starten (en configureren) vanuit het Windows systeembeheer scherm.\n\n
+NetworkTab.13=De mediabibliotheek zal opnieuw worden geinitialiseerd \!\n
+NetworkTab.14=Fout in de installatie van de Windows Service!\n
NetworkTab.15=Navigatie/Parsing instellingen
NetworkTab.16=Thumbnail zoek positie (in seconden):
-NetworkTab.17=Inschakelen media bibliotheek
-NetworkTab.18=Reset media bibliotheek
+NetworkTab.17=Inschakelen mediabibliotheek
+NetworkTab.18=Reset mediabibliotheek
NetworkTab.19=Weet je het zeker?
NetworkTab.20=Forceer netwerk op LAN verbinding:
NetworkTab.22=Netwerkinstellingen, alleen veranderen bij problemen
NetworkTab.23=Forceer IP-adres van de server:
-NetworkTab.24=Forceer poort van de server (standaard: 5001):
+NetworkTab.24=Forceer poort van de server (standaard 5001):
NetworkTab.25=PS3 Instellingen
NetworkTab.26=Karakterset van PS3 bestandsnamen (Zie ook XMB->Systeeminstellingen->Tekenset):
NetworkTab.27=Ongebruikte instellingen die je niet moet gebruiken :oP
-NetworkTab.28=Turbo mode (inschakelen tcp_nodelay) / wees voorzichtig, niet zeker of het wel ok is om dit te doen
-NetworkTab.29=Blokkeer inkomende verzoeken voor dezelfde bestandsnaam wanneer transcoden gestart is
+NetworkTab.28=Turbo mode (inschakelen tcp_nodelay) / Let op, het is misschien niet goed om dit te doen
+NetworkTab.29=Blokkeer inkomende verzoeken voor hetzelfde bestand vanaf je PS3 als transcoderen is begonnen
NetworkTab.30=Gebruik een IP filter:
-NetworkTab.31=Geavanceerde HTTP- en systeeminstellingen
+NetworkTab.31=Geavanceerde HTTP en systeeminstellingen
NetworkTab.32=HTTP Engine V2
-NetworkTab.33=Energiebesparingsmodus besturingssysteem tijdens streaming uitschakelen
+NetworkTab.33=Voorkom dat het besturingssysteem in slaapstand gaat tijdens het streamen
NetworkTab.34=Plugin systeem
NetworkTab.35=Maximale bandbreedte in Mb/s (0 betekent geen limiet):
-PMS.0=Geen PS3 gevonden
+NetworkTab.36=Standaard renderer als automatische detectie mislukt:
+NetworkTab.37=Onbekende renderer
+NetworkTab.38=Forceer standaard renderer (schakelt automatische detectie uit)
+PMS.0=Geen renderers gevonden
PMS.1=Audio
PMS.2=\#- Media Bibliotheek -\#
PMS.3=A/V sync alternatieve methode
PMS.4=Deinterlace Filter
PMS.5=Verbonden met PS3
-PMS.6=Auto laden van .srt/.sub ondertitels
-PMS.7=SkipLoopFilter voor decoden H.264 (kwaliteit kan afnemen)
+PMS.6=Automatisch laden van .srt/.sub ondertitels
+PMS.7=Overslaan LoopFilter decoderen H.264 (kwaliteit kan afnemen)
PMS.8=Ondertitels
-PMS.9=Alle Audio playlists
-PMS.10=Schakel ondertiteling helemaal uit
-PMS.11=Alle Audio Tracks
+PMS.9=Alle Audio Afspeellijsten
+PMS.10=Ondertiteling Uitschakelen
+PMS.11=Alle Audio Sporen
PMS.12=Op Datum
PMS.13=Op Artiest
PMS.14=Standaard H.264 Remux met MEncoder
@@ -175,73 +225,79 @@ PMS.22=Op Artiest/Album
PMS.25=Op ISO instellingen
PMS.26=Op Genre/Artiest/Album
PMS.27=Configuratie opslaan
+PMS.28=Op Letter/Artist/Album
PMS.31=Foto
PMS.32=Alle Foto's
PMS.34=Video
PMS.35=Alle Video's
PMS.36=HD Video's
PMS.37=\#- Video Instellingen -\#
PMS.39=SD Video's
-PMS.41=(Opnieuw) installeren Win32 service
-PMS.130=Zoeken naar PS3...
+PMS.40=DVD Images
+PMS.41=(Her)installeren Win32 service
+PMS.130=Zoeken naar renderers...
ProfileChooser.1=PS3 Media Server Profielkiezer
ProfileChooser.2=Selecteer
ProfileChooser.3=Profielbestand (.conf) of map
StatusTab.2=Status
StatusTab.3=Wachten...
StatusTab.5=Leeg
-StatusTab.6=Transcoding buffer status:
+StatusTab.6=Transcode buffer status:
StatusTab.7=I/O statistieken:
-StatusTab.8=Huidige bitrate:
+StatusTab.8=Huidige bitrate:
StatusTab.9=Gedetecteerde media renderers
StatusTab.10=Piek bitrate:
StatusTab.11=Mb/s
-TSMuxerVideo.0=Forceer AC-3 remuxing bij alle bestanden
-TSMuxerVideo.1=Forceer PCM remuxing bij DTS/FLAC audio
+StatusTab.12=MB
+TSMuxerVideo.0=Demuxen met MEncoder en encoderen van alle audio sporen naar AC-3
+TSMuxerVideo.1=Demuxen met MEncoder en encoderen van DTS / FLAC audio sporen naar LPCM (Let op, zoeken werkt nog niet)
TSMuxerVideo.2=Forceer FPS parsed vanuit FFmpeg in de meta file
-TSMuxerVideo.3=Video decoder instellingen alleen voor TsMuxer engine
-TSMuxerVideo.19=Mux alle audio tracks
-TrTab2.0=In- of uitschakelen van een transcoding engine
+TSMuxerVideo.3=Video decoder instellingen alleen voor TsMuxeR engine
+TSMuxerVideo.19=Mux alle audio sporen
+TrTab2.0=In- of uitschakelen van een transcode engine
TrTab2.1=Nog geen instellingen
TrTab2.2=Video encoder instellingen voor de volgende engines: MEncoder/AviSynth/FFmpeg
TrTab2.3=Audio instellingen, van toepassing op de volgende decoders: MEncoder/AviSynth/FFmpeg/tsMuxeR
TrTab2.4=Videokwaliteit instellingen
-TrTab2.5=Algemene transcoding instellingen
-TrTab2.6=Sorteer de transcoding lijst. De eerste zal in de originele video map verschijnen
-TrTab2.7=Diverse opties
-TrTab2.8=Sla transcoden voor de volgende extensies over (komma gescheiden):
-TrTab2.9=Forceer transcoden voor de volgende extensies (komma gescheiden):
-TrTab2.10=Laat DTS rechtstreeks naar de receiver streamen.\nWees voorzichtig, het is mogelijk dat je statische ruis krijgt. Een paar adviezen:\n- Je moet een geschikte DTS receiver hebben, verbonden met TOSLINK of HDMI\n- Het volume icoon moet in de XMB op 'Normaal' staan.\n- Het icoon voor kanalen moet in de XMB op 'Links+Rechts' staan.\n
+TrTab2.5=Algemene transcode instellingen
+TrTab2.6=Sorteer de transcode engines lijst. De eerste zal in de originele video map verschijnen
+TrTab2.7=Overige opties
+TrTab2.8=Sla transcoderen voor de volgende extensies over (komma gescheiden):
+TrTab2.9=Forceer transcoderen voor de volgende extensies (komma gescheiden):
+TrTab2.10=Laat DTS rechtstreeks naar je receiver streamen.\nLet op, het is mogelijk dat je statische ruis krijgt. Een paar adviezen:\n- Je moet een geschikte DTS receiver hebben, verbonden met TOSLINK of HDMI\n- Het volume icoon moet in de XMB op 'Normaal' staan.\n- Het icoon voor kanalen moet in de XMB op 'Links+Rechts' staan.\n
TrTab2.11=Engines
TrTab2.12=Algemene decoder instellingen
TrTab2.13=Algemene encoder instellingen
TrTab2.14=Engines voor Video Bestanden
TrTab2.15=Engines voor Audio Bestanden
-TrTab2.16=Video Web Streaming Engines
-TrTab2.17=Audio Web Streaming Engines
-TrTab2.18=Andere Engines
-TrTab2.19=De engine in vette letters heeft de hoogste prioriteit.
-TrTab2.20=en zal de originele video vervangen
+TrTab2.16=Web Video Streaming Engines
+TrTab2.17=Web Audio Streaming Engines
+TrTab2.18=Overige Engines
+TrTab2.19=Engines staan in aflopende
+TrTab2.20=volgorde; de bovenste is eerst
TrTab2.21=(AviSynth niet ondersteund)
TrTab2.22=Automatisch audio resamplen naar 44.1 of 48 kHz
-TrTab2.27=DTS/FLAC naar LPCM remux (je hebt een HDMI receiver nodig om LPCM 5.1 te kunnen streamen)
-TrTab2.28=Houdt de DTS audio in de stream (Compatible met optische output) -> Voorzichtig, kleine bitrate overhead\!
-TrTab2.29=AC-3 audio bitrate (in Kb/s) (bijv.: 384, 576, 640):
+TrTab2.27=Gebruik LPCM voor audio (geen re-encode)
+TrTab2.28=Behouden van DTS spoor (geen re-encode, compatible met AV receiver door middel van optische of HDMI uitgang)
+TrTab2.29=AC-3 re-encoding audio bitrate (in kibit/s) (bijv.: 576, 640):
TrTab2.32=MPEG-2 instellingen:
-TrTab2.39=De video wordt automatisch ge-transcode en gemuxed naar MPEG-PS / AC-3 audio (zeer geschikt voor de PS3)
-TrTab2.40=\nJe kunt spelen met de vscale, vqmin en keyint parameters om goede, bijna perfecte transcoding kwaliteit te bereiken.
-TrTab2.41=\nNadeel hiervan is dat de VBR bitrate soms boven je maximale netwerkcapaciteit uitkomt\!
-TrTab2.42=\nDaarom kun je de bandbreedte instellen als je over een WiFi verbinding (of lager) beschikt. Let wel; de kwaliteit van het transcoden is een
-TrTab2.43=\nbalans tussen de snelheid van je netwerk en de kracht van je processor: Des te meer kwaliteit je stopt in een beperkte bitrate,des te meer
-TrTab2.44=\nje processor hieronder lijdt\! En daarbij, verwacht niet dat je een 1080p actie film over in perfect kwaliteit over 15Mbps kunt streamen :P
-TrTab2.50=Aantal audio kanalen:
-TrTab2.51=Schakel ondertiteling helemaal uit
-TrTab2.52=Hoofdstukken \#Transcode\# map ondersteuning / Interval in minuten:
+TrTab2.39=De video wordt automatisch getranscodeerd en muxed naar MPEG-PS / AC-3 audio (zeer geschikt voor de PS3)
+TrTab2.40=\nJe kunt spelen met de vscale, vqmin en keyint parameters om goede, bijna perfecte getranscodeerde kwaliteit te bereiken.
+TrTab2.41=\nNadeel hiervan is dat de VBR bitrate soms boven je maximale netwerkcapaciteit uitkomt.
+TrTab2.42=\nDaarom kun je de bandbreedte instellen als je over een WiFi verbinding (of lager) beschikt. Let wel, de kwaliteit van het transcoden is een
+TrTab2.43=\nbalans tussen de snelheid van je netwerk en de kracht van je processor: Hoe meer kwaliteit je instelt met een beperkte bitrate,
+TrTab2.44=\nhoe hoger je processor gebruik zal zijn\! En daarbij, verwacht niet dat je een 1080p actie film in perfect kwaliteit over 15Mbps kunt streamen :P
+TrTab2.50=Maximum aantal audio kanalen uitvoer voor AC-3 re-encoding:
+TrTab2.51=Ondertiteling uitschakelen
+TrTab2.52=\#--TRANSCODE--\# map hoofdstuk ondersteuning / Interval in minuten:
+TrTab2.55=2 kanalen (Stereo)
+TrTab2.56=6 kanalen (5.1)
TrTab2.60=Fantastische kwaliteit
TrTab2.61=Zonder kwaliteitsverlies
TrTab2.62=Goede kwaliteit
-TrTab2.63=Goede kwaliteit voor HD Wifi transcoding
-TrTab2.64=Matige kwaliteit voor HD Wifi transcoding
-TrTab2.65=Lage kwaliteit, low-end CPU of HD Wifi transcoding
+TrTab2.63=Goede kwaliteit voor HD Wifi transcoderen
+TrTab2.64=Matige kwaliteit voor HD Wifi transcoderen
+TrTab2.65=Lage kwaliteit, low-end CPU of HD Wifi transcoderen
TracesTab.3=Wissen
+TranscodeVirtualFolder.0=\#--TRANSCODE--\#
TreeNodeSettings.4=Deze engine is niet geladen\!

0 comments on commit c6fc862

Please sign in to comment.